செல்யூக் அரசமரபு

செல்யூக் அரசமரபு (Seljuq dynasty) துருக்கிய[1][2][3] சுன்னி இசுலாம் அரசமரபாகும். இடைக்காலத்தில் மேற்கு, நடு ஆசியாக்களில் இம்மரபினர் பெர்சியப் பண்பாட்டை உள்வாங்கியதுடன் துருக்கிய-பெர்சிய மரபிற்கு பங்களித்துள்ளனர்.[4][5] செல்யூக்குகள் செல்யூக் பேரரசை நிறுவியதுடன் ரூம் சுலுதானகத்தையும் நிறுவினர்; அவர்களது ஆட்சியின் உச்சகாலத்தில் ஆட்சிப்பரப்பு அனத்தோலியா முதல் ஈரான் ஊடாக பரவியிருந்தது. முதலாம் சிலுவைப் போரில் இவர்களே தாக்கப்பட்டனர்.

செல்யூக் அரசமரபு
நாடுசெல்யூக் பேரரசு
ரூம் சுல்தானகம்
விருதுப்
பெயர்கள்
நிறுவிய
ஆண்டு
10வது நூற்றாண்டு – செல்யூக்
கலைப்புடமாஸ்கஸ்:
1104 – டோக்டெகின் பாக்டாஷை வீழ்த்தினார்

பெரும் செல்யூக்:
1194 – டெகிஷுடனான போரில் மூன்றாம் டோக்ருல் கொல்லப்பட்டார்.

ரூம்:
1307 – இரண்டாம் மெசூட் மரணம்

மேற்சான்றுகள் தொகு

  1. "துருக்கிய அரசமரபினரும், செல்யூக், எனப்பட்டனர்; ruling military family of the Oğuz (Ghuzz) Turkic tribes that invaded southwestern Asia in the 11th century and eventually founded an empire...." Encyclopedia Britannica
  2. "The Turkish groups of the greatest import in the history of Europe and W Asia were, however, the Seljuks and the Osmanli or Ottoman Turks, both members of the Oghuz confederations." Encyclopedia Columbia பரணிடப்பட்டது 2013-11-11 at the வந்தவழி இயந்திரம்
  3. Saljuqs, Andrew Peacock, Encyclopaedia Iranica, (May 25, 2010). "A dynasty of Turkish origin that ruled much of Anatolia".Encyclopedia Iranica
  4. Grousset, Rene, The Empire of the Steppes, (Rutgers University Press, 1991), 161,164; "..renewed the Seljuk attempt to found a great Turko-Persian empire in eastern Iran..", "It is to be noted that the Seljuks, those Turkomans who became sultans of Persia, did not Turkify Persia-no doubt because they did not wish to do so. On the contrary, it was they who voluntarily became Persians and who, in the manner of the great old Sassanid kings, strove to protect the Iranian populations from the plundering of Ghuzz bands and save Iranian culture from the Turkoman menace."
  5. Nishapuri, Zahir al-Din Nishapuri (2001), "The History of the Seljuq Turks from the Jami’ al-Tawarikh: An Ilkhanid Adaptation of the Saljuq-nama of Zahir al-Din Nishapuri," Partial tr. K.A. Luther, ed. C.E. Bosworth, Richmond, UK. K.A. Luther: "... the Turks were illiteratre and uncultivated when they arrived in Khurasan and had to depend on Iranian scribes, poets, jurists and theologians to man the institution of the Empire"(pg 9)

மேலும் அறிய தொகு

  • Grousset, Rene (1988). The Empire of the Steppes: a History of Central Asia. New Brunswick: Rutgers University Press. p. 147. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0813506271.
  • Peacock, A.C.S., Early Seljuq History: A New Interpretation; New York, NY; Routledge; 2010
  • Previté-Orton, C. W. (1971). The Shorter Cambridge Medieval History. Cambridge: Cambridge University Press.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=செல்யூக்_அரசமரபு&oldid=3246256" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது