ஜெய்ப்பூர் தொடருந்து நிலையம்

இந்தியாவின் இராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் உள்ள தொடருந்து நிலையம்

ஜெய்ப்பூர் சந்திப்பு (JP), இந்திய இரயில்வேயின் வடமேற்கு ரயில்வே மண்டலத்துக்கு உட்பட்டது. இது இராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் ஜெய்ப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஜெய்ப்பூரில் உள்ளது.

Jaipur 03-2016 32 Jaipur railway station.jpg

வண்டீகள்தொகு

இணைப்புகள்தொகு