டாட்டா ஸ்டீல் விலங்கு காட்சிச்சாலை

டாட்டா ஸ்டீல் விலங்கு காட்சிச்சாலை, (Tata Steel Zoological Park) இந்திய மாநிலமான ஜார்க்கண்டின் ஜாம்ஷெட்பூரில் அமைந்துள்ளது.[1]

இங்கு 70 வெவ்வேறு இனங்களைச் சேர்ந்த 450 விலங்குகள் உள்ளன. கடந்த ஒரு வருடத்தில் நூறு இந்திய ஆமைகளும், இரண்டு புலிகளும் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இசுரயேலில் இருந்து புதிதாக நான்கு வரிக்குதிரைகள் கொண்டுவரப்படவுள்ளன.[1]

இந்தக் காட்சிச்சாலை 1991 ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டது. டாட்டா ஸ்டீல் சிட்டி பகுதியின் சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாக்கும் நோக்கத்தோடு டாட்டா ஸ்டீல் நிறுவனம் பராமரித்து வருகிறது.[1]

சான்றுகள்தொகு