புலி

பாலூட்டிகளிலுள்ள ஒரு வேட்டை விலங்கு
புலி
வங்காளப் புலி
உயிரியல் வகைப்பாடு
திணை:
தொகுதி:
வகுப்பு:
வரிசை:
குடும்பம்:
பேரினம்:
பெரும்பூனை
இனம்:
புலி
இருசொற் பெயரீடு
Panthera tigris
பாந்தெரா டைகிரிஸ்

(லின்னேயஸ், 1758)
துணையினம்

வங்காளப் புலி
இந்தோசீனப் புலி
மலேசியப் புலி
சுமாத்திராப் புலி
சைபீரியப் புலி
தென் சீனப் புலி
†காசுபியன் புலி
†பாலிப் புலி
†சாவகப் புலி

புலிகளின் வரலாற்றுப் பரவல் (வெளிர் மஞ்சள்) மற்றும் 2022 (பச்சை)
வேறு பெயர்கள்
Felis tigris லின்னேயஸ், 1758[3]

Tigris striatus செவர்ட்சோவ், 1858

Tigris regalis கிரே, 1867

புலி (பாந்தெரா டைக்ரிஸ்; Panthera tigris ) என்பது பூனைக் குடும்பத்தில் உள்ள ஒரு இனமாகும். பூனைகுடும்பத்திலேயே உருவத்தில் மிகப்பெரிய விலங்கான இது, இதன் பூனைகுடும்பத்தில் உருவத்தில் மிகப்பெரிய விலங்கான இது செம்மஞ்சள் நிற மேற்தோலுடன் கருப்புக் நிற கோடுகளுடன் வெளிறிய அடிப்பகுதியையும் கொண்டு காணப்படும். உச்சநிலைக் கொன்றுண்ணியான புலி, பெரும்பாலும் மான்கள் போன்ற தாவர உண்ணிகளை வேட்டையாடுகின்றன. இது தனக்கென எல்லை வகுத்துக் கொண்டு வாழும் சமூக விலங்காகும். இது இரை தேடவும் தன் குட்டிகளை வளர்க்கவும் ஏதுவாக இருக்கும் வகையில் பெரும் பரப்பளவு நிறைந்த இடங்களில் வாழ்கின்றது. புலிக்குட்டிகள் தங்கள் தாயின் பராமரிப்பில் ஏறக்குறைய இரண்டு வயதுவரை வாழ்கின்றன. பிறகு அவை தாங்கள் வாழிடத்தை விட்டுப் பிரிந்து தங்களுக்கென எல்லையை வகுத்துக் கொண்டு தனியாக வாழப் பழகுகின்றன.

புலியானது ஒருகாலத்தில் கிழக்கு அனாத்தோலியப் பகுதியில் தொடங்கி அமுர் ஆற்றின் வடிப்பகுதி வரையிலும், தெற்கில் இமயமலை அடிவாத்தில் தொடங்கி சுந்தா தீவுகளில் உள்ள பாலி வரையிலும் பரவியிருந்தது. 20ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் புலிகள் தங்கள் வாழ்விடத்தில் ஏறத்தாழ 93% அளவு வரை இழக்க நேரிட்டது. நாளடைவில் இவை மேற்கு மற்றும் நடு ஆசியா, சாவகம் மற்றும் பாலி தீவுகள், தென்கிழக்கு மற்றும் தெற்காசியா மற்றும் சீனா ஆகிய இடங்களில் அருகிப்போனது. தற்போது இவை உருசியாவின் சைபீரிய மிதவெப்பவலயக் காடுகள், இந்தியத் துணைக்கண்டம், தெற்காசியாவின் சில பகுதிகள் மற்றும் இந்தோனேசியாவின் சுமாத்திரா தீவுகள் ஆகிய இடங்களில் மட்டுமே காணப்படுகின்றன.

புலியானது பன்னாட்டு இயற்கை பாதுகாப்பு சங்கத்தின் செம்பட்டியலில் அருகிய இனமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இன்று பெரும்பாலான புலிகள் இந்தியாவில் வாழ்கின்றன. காடுகளின் அழிவு மற்றும் வேட்டையாடுதல் புலிகளின் எண்ணிக்கை குறைவிற்கான முக்கிய காரணங்களாக கூறப்படுகின்றது. அதிக மனித சனத்தொகை அடர்த்தி உள்ள நாடுகளில் மனிதர்களின் அத்துமீறல் காரணமாக புலிகளுடன் ஏற்படும் மோதல் காரணமாக இவை கொள்ளப்படுகின்றன.

புலிகள் பண்டைய புராணங்கள் மற்றும் கலாச்சாரங்களின் நாட்டுப்புறக் கதைகளில் முக்கியமாக இடம்பெற்றன. மேலும் இவை கொடிகள் மற்றும் விளையாட்டு அணிகளுக்கான சின்னங்கள், நவீன திரைப்படங்கள் மற்றும் இலக்கியங்களில் தொடர்ந்து சித்தரிக்கப்படுகின்றன. புலியானது இந்தியா, வங்கதேசம், மலேசியா மற்றும் தென் கொரியாவின் தேசிய விலங்காக உள்ளது.

வகைபிரித்தல்

தொகு

1758 ஆம் ஆண்டில், கார்ல் லின்னேயஸ் தனது படைப்பான சிசுடமா நேச்சுரே வில் புலியை விவரித்து அதற்கு பெலிஸ் டைகிரிஸ் என்ற அறிவியல் பெயரை வழங்கினார்.[3] 1929 ஆம் ஆண்டில், பிரித்தானிய வகைபிரித்தல் நிபுணரனான ரெசினால்ட் போகாக் "பாந்தெரா டைகிரிஸ்" என்ற கற்போதைய அறிவியல் பெயரை பயன்படுத்தி பெரும்பூனை இனத்தின் கீழ் இதனை வகைப்படுத்தினார்.[4][5]

கிளையினங்கள்

தொகு

புலிகளின் கிளையினங்கள் பற்றிய லின்னேயஸின் விளக்கத்தைத் தொடர்ந்து, பல புலிகளின் விலங்கியல் மாதிரிகள் விவரிக்கப்பட்டு துணை இனங்கள் என முன்மொழியப்பட்டன.[6] 19 மற்றும் 20 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் விவரிக்கப்பட்ட பெரும்பாலான கிளையினங்கள் உரோமத்தின் நிறம், அதன் மீதிருந்த கோட்டின் வடிவங்கள் மற்றும் உடலின் அளவு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வேறுபடுத்தப்பட்டன. இவ்வாறு விவரிக்கப்பட்ட பல புலி கிளையினங்களின் நம்பகத்தன்மை 1999 இல் கேள்விக்குள்ளாக்கப்பட்டது. உருவவியல் ரீதியாக வெவ்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த புலிகள் சிறிதளவில் மட்டுமே வேறுபடுகின்றன. இதன் விளைவாக, ஆசியாவின் பிரதான நிலப்பரப்பில் வசித்த புலிகள் மற்றும் சுந்தா பெருந் தீவுகளில் வசித்த புலிகள் என இரண்டு புலி கிளையினங்களை மட்டுமே அங்கீகரிக்க முன்மொழியப்பட்டது. ஆசிய பிரதான நிலப்பரப்பில் வசித்த புலிகள் பொதுவாக இலகுவான நிறத்திலான உரோமங்கள், குறைவான எண்ணிக்கையிலான கோடுகளுடன் அளவில் பெரிதாக இருப்பதாக விவரிக்கப்படுகிறது, அதே சமயம் தீவுப் புலிகள் சிறியதாக, அதிக எண்ணிக்கையிலான பட்டையான கருங்கோடுகளுடன் இருந்தன.[7][8]

2015 இல் இந்த இரண்டு கிளையினங்களின் முன்மொழிவு ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறையைப் பயன்படுத்தி அனைத்து புலி கிளையினங்களின் உருவவியல், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மூலக்கூறு பண்புகளின் விரிவான பகுப்பாய்வு மூலம் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. அறிவியலாளர்கள் வங்காளப் புலி, மலேசியப் புலி, இந்தோசீனப் புலி, சைபீரியப் புலி மற்றும் தென் சீனப் புலி ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு கிளையினம், சுமாத்திராப் புலி, பாலிப் புலி மற்றும் சாவகப் புலி ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய மற்றுமொரு கிளையினம் என இரண்டு கிளையினங்களை மட்டுமே அங்கீகரிக்க முன்மொழிந்தனர்.[9][10][11] இந்த இரண்டு கிளையினங்களாக பிரிக்கும் கூற்று சில ஆராய்ச்சியாளர்களால் மறுக்கப்படுகிறது, ஏனெனில் தற்போது அங்கீகரிக்கப்பட்ட உயிருள்ள ஆறு கிளையினங்களை மரபணு ரீதியாக வேறுபடுத்தி அறியலாம்.[10] 2018 இல் மரபணு ஆராய்ச்சியின் முடிவுகள் ஆறு உயிருள்ள முன்மொழியப்பட்ட ஆறு கிளையினங்களை ஆதரிக்கின்றன மற்றும் இந்த கிளையினங்கள் அனைத்தும் ஏறத்தாழ 110,000 வருடங்களுக்கு முன்னர் வாழ்ந்த ஒரு பொதுவான மூதாதையரிலிருந்து வந்தவை என்பதைக் குறிக்கின்றன.[12] 2021 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகள் இந்த ஆறு துணையினங்களின் மரபணு தனித்துவத்தையும் பிரிவினையையும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன.[13][14]

புலிகள் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன:[6][11]

பாந்தெரா டைகிரிஸ் டைகிரிஸ் (லின்னேயஸ், 1758)[3]
துணையினம் விளக்கம் படம்
வங்காளப் புலி இந்த புலி இந்திய துணைக்கண்டத்தில் வாழ்கிறது.[15] வங்காளப் புலி பற்றிய லின்னேயஸின் அறிவியல் விளக்கம் இயற்கை ஆர்வலர்களான கான்ராட் கெஸ்னர் மற்றும் உலிஸ்ஸே அல்ட்ரோவாண்டி ஆகியோரின் முந்தைய விளக்கங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது.[3] வங்காளப் புலிகள் சைபீரியப் புலி போன்ற வடக்கு வாழ் புலிகளைக் காட்டிலும் குறுகிய அடர்த்தியுடைய மற்றும் பிரகாசமான செம்மஞ்சள் நிற உரோமங்கள் மற்றும் அதிக இடைவெளி கொண்ட கருப்பு கோடுகளுடன் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.[5]  
†காசுபியன் புலி[16] இந்த துணையினமானது மேற்கு-மத்திய ஆசியாவில் வாழ்ந்தது.[15][16] இவை மெல்லிய பிரகாசமான துருப்பிடித்த-சிவப்பு நிற உரோமங்களையும், நெருங்கிய இடைவெளியில் பழுப்பு நிற கோடுகளையும் கொண்டிருந்ததாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.[7][17] மரபணு பகுப்பாய்வின்படி, இது சைபீரியப் புலியுடன் நெருங்கிய தொடர்புடையது.[18]இது 1970களில் அழிந்து போனது.[19]  
சைபீரியப் புலி[20] இந்த புலியானது உருசியா நாட்டின் கிழக்கு பகுதிகள், வடகிழக்கு சீனா மற்றும் வட கொரியாவில் காணப்படுகிறது.[15] இவை நீண்ட முடிகள் மற்றும் அடர் பழுப்பு நிறக் கோடுகள் கொண்ட அடர்த்தியான உரோமங்களுடன் இருக்கின்றன.[20][17][7] இதன் மண்டை ஓடு தென் பகுதியில் வாழும் புலிகளை விட குறுகியதாகவும் அகலமாகவும் இருப்பதாக விவரிக்கப்படுகிறது.[21]  
தென் சீனப் புலி[22] இந்த புலி தென்-மத்திய சீனாவில் வாழ்ந்தது.[15] இதன் மண்டை ஓடுகள் வங்காளப் புலிகளை விட சிறியதாகவும், குறுகிய கடைவாய்ப் பற்களைக் கொண்டதாகவும் இருந்தது. இந்தப் புலியின் உரோமம் மஞ்சள் நிறத்தில் தடித்த கோடுகளுடன் இருப்பதாக விவரிக்கப்பட்டது.[22][11] 1970 களில் இருந்து அதன் இயற்கை வாழிடங்களில் தென்படாததால் இந்தப் புலி காடுகளில் அழிந்துவிட்டிருக்கலாம் என எண்ணப்படுகின்றது.[2]  
இந்தோசீனப் புலி[23] இந்தப் புலி தென்கிழக்காசியாவின் இந்தோசீன தீபகற்பத்தில் காணப்படுகிறது.[15] இவை வங்காளப் புலிகளை விட உடளவில் சிறியதாக, குறுகிய மண்டை ஓடுகளுடன் இருந்தன.[23] வங்காளப் புலியை விட அதிகமான குறுகிய கோடுகளுடன், சற்றே கருமையான உரோமங்களை கொண்டிருக்கின்றன.[24]  
மலேசியப் புலி[25] இந்தோசீனப் புலியிலிருந்து வேறுபட்ட மரபணு வடிவம் கொண்டதன் அடிப்படையில் இது ஒரு தனித்துவமான கிளையினமாக முன்மொழியப்பட்டது.[25] வடிவம், நிறம் அல்லது மண்டை ஓட்டின் அளவு ஆகியவற்றை பொறுத்தமட்டில் இவை இந்தோசீனப் புலிகளிலிருந்து குறிப்பிடத்தக்க அளவில் வேறுபடுவதில்லை.[2]  
பாந்தெரா டைகிரிஸ் சோண்டைக்கா (டெம்மின்க், 1844)[11]
துணையினம் விளக்கம் படம்
†சாவகப் புலி[20] இவை ஆசியப் பெருநிலப் புலிகளுடன் ஒப்பிடும்போது சிறியவை. இதன் மண்டை ஓடு ஒப்பீட்டளவில் நீளமானது. இதன் உரோமங்களின் மீது குட்டையான மிருதுவான முடிகள் இருந்தன.[20] சுமாத்திராப் புலியுடன் ஒப்பிடுகையில், கோடுகள் நீளமாகவும், மெல்லியதாகவும், எண்ணிக்கையில் சற்று அதிகமாகவும் இருந்தன.[24] சாவகப் புலி 1980களில் அழிந்துவிட்டதாகக் கருதப்படுகிறது.[19][26]  
†பாலிப் புலி[27] பாலியில் இருந்த புலிகள் சாவகப் புலிகளை விட பிரகாசமான உரோம நிறம் கொண்டவையாகவும், இவற்றின் மண்டை ஓடு சிறியதாகவும் இருப்பதாக விவரிக்கப்படுகின்றது.[27][28][29] இந்தப் துணையினமானது 1940 களில் அழிந்தது.[19]  
சுமாத்திராப் புலி[30] இந்த புலியின் உரோமம் சற்றே கறுத்த செம்மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கின்றது.[30] இது மற்ற தீவு புலிகளை விட பரந்த உடலமைப்புடன் சிறிய நாசிப் பகுதியைக் கொண்டுள்ளது.[21] with many thick stripes. இந்தப் புலிக்கு முகத்தைச் சுற்றி நீண்ட முடிகள் உள்ளன.[15]  

பரிணாமம்

தொகு
 
இரண்டு முன்மொழியப்பட்டுள்ள கிளை வரைபடங்கள் (cladograms)[31][32][33]

பாந்தெரா எனும் பெரும்பூனை இனத்தில் புலியுடன் சிங்கம், சிறுத்தை, ஜாகுவார் மற்றும் பனிச்சிறுத்தை ஆகியவையும் அடங்கியுள்ளது. மரபணு பகுப்பாய்வு முடிவுகள் புலி மற்றும் பனிச்சிறுத்தை இனங்கள் ஏறத்தாழ 2.88 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரே மூதாதயரிலிருந்து பிரிந்ததாகக் காட்டுகின்றது.[31][34]

இன்று உயிருடன் இருக்கும் அனைத்து புலிகளுக்கும் ஒரே பொதுவான மூதாதையர் 108,000 முதல் 72,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்ததாக ஆய்வின் முடிவுகள் குறிப்பிடுகின்றன. 2022 ஆம் ஆண்டு ஆய்வு 94,000 ஆண்டுகளுக்கு முன் நவீன புலிகள் ஆசியாவில் தோன்றியதாகவும், நவீன கால புலிகள் மற்றும் முன்னர் வாழ்ந்த பழங்காலப் புலிகலிடையே இனக்கலப்பு இருந்ததற்கான சான்றுகள் உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கின்றது.[35]

கலப்பினங்கள்

தொகு

லைகர் மற்றும் டைகன் என அழைக்கப்படும் கலப்பினங்கள் புலிகளை சிங்கங்களுடன் இனப்பெருக்கம் செய்வதன் மூலம் உருவாக்கப்பட்டன. ஒரு பெண் புலிக்கும் ஆண் சிங்கத்துக்கும் பிறந்த விலங்கை லைகர் எனவும், ஆண் புலி மற்றும் பெண் சிங்கத்திற்கு பிறந்த விலங்கினத்தை டைகன் எனவும் அழைக்கின்றனர். இந்த கலப்பினங்கள் சிங்கம் மற்றும் புலி ஆகிய இரண்டின் உடல் மற்றும் நடத்தை குணங்களைப் பகிர்ந்து கொள்கின்றன.[36] ஆண் சிங்கங்களிடம் இருக்கும் ஒரு வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் மரபணுவின் விளைவாக லைகர்கள் பொதுவாக மிகவும் பெரியதாக வளர்கின்றன. இதற்கு மாறாக, ஆண் புலிகளிடம் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் மரபணு இல்லாததால் டைகன்கள் இவ்வாறு வளருவதில்லை.[37][36]

பண்புகள்

தொகு
 
சைபீரியப் புலி

புலி பூனை குடும்பத்தின் மிகப்பெரிய உயிரினமாக கருதப்படுகிறது.[8] புலியினங்களின் உடல் தோற்றம் பெருமளவில் வேறுபடுவதால், புலியின் "சராசரி" அளவு சிங்கத்தை விட குறைவாக இருக்கலாம், அதே சமயம் அளவில் பெரிய புலிகள் பொதுவாக சிங்கங்களை விட பெரியவை.[7] சைபீரிய மற்றும் வங்காளப் புலிகள் புலியின்களில் மிகப்பெரிய துணையினங்களாகக் கருதப்படுகிறது.[8] வங்காளப் புலிகளின் சராசரி நீளம் மூன்று மீட்டர் வரையிலும், ஆண் புலிகளின் எடை 200 முதல் 260 கிலோ வரையிலும், பெண் புலிகளின் எடை 100 முதல் 160 கிலோ வரையிலும் இருக்கும்.[38] தீவுப் புலிகள் சிறியவையாக இருக்கின்றன, சுமாத்திராப் புலிகளின் நீளம் 2.5 மீட்டர் வரையிலும், ஆண் புலிகள் 100 முதல் 160 கிலோ மற்றும் பெண் புலிகள் 75 முதல் 110 கிலோ எடையுடன் இருக்கின்றன.[38][8] வெவ்வேறு புலி துணையினங்களின் உடல் அளவுகள் அதன் வசிப்பிடங்களின் காலநிலையுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கலாம் என்று அனுமானிக்கப்படுகிறது.[8][7]

 
எலும்புக்கூடு

ஒரு புலியானது வலிமையான தசைகள், சிறிய கால்கள், வலிமையான முன்கால்கள், அகன்ற பாதங்கள், பெரிய தலை மற்றும் நீண்ட வால் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.[8] இதன் முன் பாதங்களில் ஐந்து இலக்கங்களும், பின் பாதங்களில் நான்கு இலக்கங்களும் உள்ளன. இவை அனைத்தும் உள்ளிழுக்கக்கூடிய வளைந்த நகங்களைக் கொண்டுள்ளன.[8] புலியின் மண்டை ஓடு பெரியது மற்றும் உறுதியானது. இது சிங்கத்தின் மண்டை ஓட்டை ஒத்திருக்கிறது. நீள்வட்ட அமைப்புடன் சுருங்கிய முன் பகுதி, நீண்ட நாசி எலும்புகள் மற்றும் ஒரு பெரிய முகடு கொண்டது.[17][8] கீழ் தாடையின் அமைப்பு மற்றும் நாசிகளின் நீளம் ஆகியவை புலியினங்களை பிரித்துக் காட்டும் மிகவும் நம்பகமான குறியீடுகளாகும். புலிக்கு மிகவும் வலுவான பற்கள் உள்ளன மற்றும் இது சற்றே வளைந்த நீளமான கோரை பற்களைக் கொண்டுள்ளது.[8]

உரோமம்

தொகு

ஒரு புலியின் உரோமம் பொதுவாக மெல்லியதாக இருக்கும். இருப்பினும் சைபீரியப் புலி குளிரைத் தாங்கும் விதமாக அடர்த்தியான உரோமத்தைக் கொண்டுள்ளது.[8][17]ஆண் புலிகள் கழுத்து மற்றும் தாடை பகுதிகளில் அடர்த்தியான முடிகளைக் கொண்டுள்ளது. மேலும் இதன் வாய் பகுதியில் மீசை போன்ற நீண்ட முடிகள் உள்ளது.[8] இவை பொதுவாக செம்மஞ்சள் நிறத்தில் காணப்பட்டாலும், இவற்றின் நிறம் வெளிர் மஞ்சள் நிறத்தில் இருந்து அடர் சிவப்பு வரை மாறுபடலாம்.[8][7] முகத்தின் சில பகுதிகள் மற்றும் உடலின் அடிப்பகுதியில் இவை வெள்ளை நிற உரோமத்தைக் கொண்டுள்ளன.[8][17] இதன் காதுகளின் பின்புறத்தில் கருப்பு நிறத்தால் சூழப்பட்ட ஒரு வெள்ளை புள்ளியையும் கொண்டுள்ளது.[8]

 
புலியின் உரோமம்

புலியானது தனித்துவமான கருப்பு அல்லது அடர் பழுப்பு நிற கோடுகளைக் கொண்டுள்ளது. இந்த கோடுகளின் அமைப்பு ஒவ்வொரு புலிக்கும் இடையே வேறுபடுகின்றது.[8][39] கோடுகள் பெரும்பாலும் செங்குத்தாக உள்ளன, ஆனால் மூட்டுகள் மற்றும் நெற்றியில் இவை கிடைமட்டமாக இருக்கும். உடலின் பின்புறத்தில் இவை அதிகமாக உள்ளன மற்றும் வயிற்றின் கீழ் கோடுகள் இல்லாமல் கூட போகலாம். கோடுகளின் நுனிகள் பொதுவாக கூர்மையாக இருக்கும் மற்றும் சிலது பிளவுபடலாம் அல்லது நடுவில் பிரிந்து மீண்டும் ஒண்டு சேரலாம். வாலில் இவை தடிமனான பட்டைகள் போல் அமைந்துள்ளன.[17]

இதன் செம்மஞ்சள் நிறம் புலியின் இரை இதனை எளிதில் கண்டுகொள்ளாமலிருக்க சுற்றுப்புறத்துடன் ஒன்றிணைந்து மறைவதற்கு உதவுகின்றன.[40] காய்ந்த மரங்கள், நாணல்கள் மற்றும் உயரமான புற்களைக் கொண்ட பகுதிகளில் இந்த கோடுகள் புலிகளுக்கு சாதகமாக இருக்கும்.[41][42][43] காதில் உள்ள வெள்ளைப் புள்ளிகள் புலிகளிடையே தகவல் பரிமாற்றத்தில் முக்கிய பங்கு வகிகின்றது.[8]

நிற வேறுபாடுகள்

தொகு
 
ஒரு வெள்ளைப் புலி

புலிகளில் மூன்று நிற வேறுபாடுகள் அறியப்பட்டுள்ளன. கோடுகளற்ற பனி போன்ற வெள்ளை நிற புலிகள், கோடுகளுடன் கூடிய வெள்ளை மற்றும் தங்க நிற உரோமங்களுடன் கூடிய புலிகள் ஆகியவை இதில் அடங்கும். வெள்ளைப்புலி பொதுவாக வெள்ளை நிற பின்னணியில் பழுப்பு நிற கோடுகளுடன் உள்ளது. தங்க நிற புலி சிவப்பு-பழுப்பு நிற கோடுகளைக் கொண்டுள்ளது. பனி வெள்ளைப் புலி வெளிறிய சிவப்பு-பழுப்பு நிற வளையங்கள் கொண்ட வால் பகுதியையும், கோடுகள் இல்லாத அல்லது மிகவும் மங்கலான கோடுகள் கொண்ட உரோமத்தையும் கொண்டுள்ளது. இப்போது காட்டுப் புலிகளின் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைந்ததால் இந்த வேறுபாடுகளை இயற்கையில் காண்பது அரிதாகும். ஆனால் உயிரியல் பூங்காக்களில் இது போன்ற புலிகள் இன்றும் வளர்க்கப்படுகின்றன.[44]

வெள்ளைப் புலிகளின் இனப்பெருக்கம் சர்ச்சைக்குரியது, ஏனெனில் புலிகளின் இனப்பாதுகாப்புக்கு அவற்றால் எந்த பயனும் இல்லை. 0.001% காட்டுப் புலிகள் மட்டுமே இந்த நிற உருவத்திற்கான மரபணுக்களைக் கொண்டுள்ளது. செயற்கையாக இவை இனப்பெருக்கம் செய்யப்பட்டால் இவற்றின் விகிதம் அதிகரிக்கின்றது மற்றும் இவை சாதாரண புலிகளுடன் இனப்பெருக்கம் செய்தால், மரபணுக்கலில் மாறுபாடு ஏற்படுத்துகிறது.[45][46]

வாழ்விடம்

தொகு
 
இந்தியாவில் ஒரு வங்காளப் புலி

புலி வரலாற்று ரீதியாக கிழக்கு துருக்கி மற்றும் வடக்கு ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து இந்தோசீன தீபகற்பம் வரையிலும், தென்கிழக்கு சைபீரியாவிலிருந்து இந்தோனேசியாவின் சுமாத்திரா, சாவா மற்றும் பாலி தீவுகள் வரையிலும் பரவியிருந்தது.[8] 2022 ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, இது அதன் வரலாற்று பரவலில் 7% க்கும் குறைவான இடங்களிலேயே காணப்படுகின்றது. இந்திய துணைக்கண்டம், இந்தோசீன தீபகற்பம், சுமாத்திரா தீவுகள், உருசியாவின் கிழக்கு பகுதிகள் மற்றும் வடகிழக்கு சீனா ஆகிய இடங்களில் மட்டுமே இவை காணப்படுகின்றன.[2] 2020 ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, உலகளாவிய புலிகளின் வாழ்விடத்தின் மிகப்பெரிய பரப்பளவு இந்தியாவில் உள்ளது.[47]

புலி முக்கியமாக காடுகளில் வாழ்கிறது.[38] மத்திய ஆசியாவில் இது தாழ்வான மலைகளிலும் பரந்த இலை காடுகளிலும் வசிப்பதாக குறிப்பிடப்படுகின்றன.[48] இந்திய துணைக்கண்டத்தில், இது வெப்பமண்டல அகன்ற இலைக் காடுகள், பசுமையான காடுகள், வெப்பமண்டல உலர் காடுகள்கள், சமவெளிகள் மற்றும் சதுப்புநிலக் காடுகளில் வாழ்கின்றன.[49] இமயமலைகளில் இது மிதமான உயரத்தில் உள்ள மலைகளின் நடுவே உள்ள காடுகளில் காணப்படுகின்றன.[50][51][52][53] இந்தோனேசிய தீவுகளில் புலிகள் தாழ்நில சதுப்பு நிலக் காடுகள் மற்றும் மலைக் காடுகளில் உள்ளன.[54]

நடத்தை மற்றும் சூழலியல்

தொகு
 
நீரில் நீந்தும் ஒரு புலி

புலிகள் பகலை விட இரவில் சுறுசுறுப்பாக இருக்கின்றன. இவை மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களைத் தவிர்க்கின்றன.[55] அதிகாலையில் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இயங்கும் இவை நாள் ஒன்றுக்கு ஏறத்தாழ 4.6 கி.மீ. தூரம் பயணிக்கின்றது.[56] புலிகள் அந்தி வேளையில் இருந்து நள்ளிரவு வரை உள்ள நேரத்தில் வேட்டைகளில் ஈடுபடுகின்றது.[57][58]

மற்ற பூனை இனங்களைப் போலவே, புலிகளும் தன்னை தானே நக்குவதன் மூலமும், இவற்றின் உடலிலிருந்து சுரக்கும் ஒரு வகை எண்ணெயைப் உரோமம் முழுவதும் பரப்புவதன் மூலமும் தங்கள் மேலங்கிகளைப் பராமரிக்கின்றன. புலிகள் நன்றாக நீந்த வல்லவை, இவை குறிப்பாக வெப்பமான நாட்களில் பெரும்பங்கை நீர்நிலைகளில் கழிக்கின்றன.[39] பெரிய புலிகள் எப்போதாவது மட்டுமே மரங்களில் ஏறுகின்றன. ஆனால் 16 மாதங்களுக்கும் குறைவான குட்டிகள் வழக்கமாக அவ்வாறு செய்யலாம்.[59]

சமூக இயக்கம்

தொகு
 
ஒரு புலி தனது பிரதேசத்தைக் குறிக்க மரத்தில் தேய்க்கிறது

வயது வந்த புலிகள் பெரும்பாலும் தனிமையில் வாழ்கின்றன. இவை தனக்கென ஒரு இடத்தை நிறுவி அதன் வரம்புகளை பராமரிக்கின்றன. பராமரிக்கப்படும் இடத்தின் அளவு இரையின் மிகுதி, புவியியல் பகுதி மற்றும் பாலினத்தைப் பொறுத்தது. ஆண் மற்றும் பெண் புலிகள் தங்களுக்கென தனி பிரதேசங்களை பாதுகாக்கிறார்கள். ஆனால் பெரும்பாலும் ஒரு ஆண் புலியின் பிரதேசம் பெரியதாக இருக்கும் மற்றும் அதில் பல பெண் புலிகளின் பிரதேசங்களை உள்ளடக்கியிருக்கலாம்.[8][39][60] இந்தியாவில் பெண் புலிகளின் பிரதேசங்கள் ஏறத்தாழ 46 முதல் 96 சதுர கி.மீ. ஆகவும், ஆண் புலிகளின் பிரதேசங்கள் ஏறத்தாழ 81 முதல் 147 சதுர கி.மீ. ஆகவும் இருந்தன.[61][62] புலிகளின் எண்ணிக்கை அல்லது இரை குறைவாக இருந்தால் அது சில சமயம் பெரிய பிரதேசங்களை ஆள்கின்றன. சீனாவில் ஆண் புலிகள் ஏறத்தாழ 417 சதுர கி.மீ. வரை உள்ள பிரதேசங்களை பாதுகாக்கின்றன.[63][64][65]

 
ஆக்கிரோசத்தின் அடையாளமாக பற்களைக் காட்டும் புலி

புலிகள் நெடுந்தூரம் செல்ல வல்லவை, இவை கிட்டத்தட்ட 650 கி.மீ. தொலைவு வரை பயணிக்கின்றது.[66] இளம் புலிகள் தங்கள் தாயின் பிரதேசத்தின் அருகில் தங்கள் முதல் பிரதேசங்களை நிறுவுகின்றன. இருப்பினும், ஆண் புலிகள் தங்கள் பெண் சகாக்களை விட அதிகமான தூரம் இடம்பெயர்ந்து செல்கின்றன. ஆண் புலிகள் பொதுவாக பெண் புலிகளை விட இளம் வயதிலேயே தாயை பிரிந்து செல்கின்றன.[67] ஒரு இளம் ஆண் புலி மற்றொரு ஆணின் பிரதேசத்தில் தற்காலிகமாக வாழ வேண்டியிருக்கும். இதனால் ஏற்படும் சண்டைகளின் விளைவாக இளம் ஆண் புலிகளின் ஆண்டு இறப்பு விகிதம் 35% வரை உள்ளது. மாறாக இளம் பெண் புலிகள் 5% என்ற விகிதத்தில் மட்டுமே இறக்கின்றன.[59] புலிகள் தாவரங்கள் மற்றும் பாறைகள் மீது தனது சிறுநீரை தெளித்தல் மற்றும் மரங்கள் மீது தன் உடலிலிருந்து வெளிப்படும் வாசனை கொண்ட சுரப்புகளை தேய்த்தல் மற்றும் அதன் மலத்தை தரையில் தேய்த்தல் போன்ற நடவடிக்கைகளினால் தங்கள் எல்லைக் குறிக்கின்றன.[39][68][69] வாசனை அடையாளங்கள் ஒரு புலியை மற்றோரு புலியால் அடையாளம் காண அனுமதிக்கின்றன. இனப்பெருக்கத்தின் போது ஒரு பெண் புலி தன் வாசனையை அடிக்கடி குறிப்பதன் மூலமும், குரல்களை எழுப்புவதன் மூலமும் தன் இருப்பை ஆண் புலிகளுக்கு தெரிவிக்கும். உரிமை கோரப்படாத பிரதேசங்கள், சில நாட்கள் அல்லது வாரங்களில் வேறொரு புலியால் கையகப்படுத்தப்படலாம்.[39]

பொதுவாக ஆண் புலிகளிடம் சகிப்புத்தன்மை குறைவாகவே இருக்கும். பிரதேச தகராறுகள் பொதுவாக வெளிப்படையான மிரட்டல் மற்றும் சண்டைகளின் மூலம் தீர்க்கப்படுகின்றன. சில சமயங்களில் ஆதிக்கம் நிறுவப்பட்டவுடன், ஒரு ஆண் புலி தனது வரம்பிற்குள் இருக்கும் இன்னுமோர் ஆண் புலியை பிரச்சனை இல்லாத வரை பொறுத்துக்கொள்ளலாம். ஒரு பெண் புலிக்காக போட்டியிடும் இரண்டு ஆண் புலிகளுக்கு இடையே மிகவும் கடுமையான தகராறுகள் ஏற்படுகின்றன. புலிகள் பெரும்பாலும் தனியாக வாழ்ந்தாலும், தனிநபர்களுக்கிடையேயான உறவுகள் சிக்கலானதாக இருக்கும். ஆண் சிங்கங்களைப் போலல்லாமல், ஒரு ஆண் புலியானது அதன் பிரதேசத்தில் உள்ள பெண் புலிகள் மற்றும் குட்டிகளுடன் உணவை பகிர்ந்து கொள்ளும்.[70][71]

தொடர்பு

தொகு
ஒரு புலி உறுமுகிறது

நட்புரீதியான சந்திப்புகள் மற்றும் பிணைப்புகளின் போது, ​​புலிகள் ஒன்றுக்கொன்று உடலைத் தேய்த்துக்கொள்கின்றன.[8][71] புலிகள் மற்றொரு புலியின் அடையாளங்களை முகர்ந்து பார்க்கும் போது ஒரு வித முக பாவத்தை காட்டுகின்றன.[8] புலிகள் தங்கள் மனநிலையை அடையாளம் காட்ட தங்கள் வால்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. நல்லுறவைக் காட்ட, வாலை மேலே தூக்கி மெதுவாக அசைகிறது, அதே சமயம் பயம் மற்றும் பணிவை காட்ட வாலைப் பக்கவாட்டாக அசைக்கிறது. பொதுவாக அமைதியாக இருக்கும்போது, ​​வால் தாழ்வாக தொங்கும் நிலையில் உள்ளது.[59]

புலிகள் பொதுவாக பலவிதமான சத்தங்களை எழுப்புகின்றன. தொலைதூரத்தில் உள்ள மற்ற நபர்களுக்கு தங்கள் இருப்பைக் குறிக்க இவை உறுமுகின்றன. இந்த உறுமல் சத்தம் ஏறத்தாழ 8 கி.மீ. தூரம் வரை கேட்கும். ஒரு புலி தொடர்ச்சியாக மூன்று அல்லது நான்கு முறை உறுமலாம். இனச்சேர்க்கையின் போதும், ஒரு தாய் தன் குட்டிகளை தன்னிடம் அழைக்க விளையும் போதும் இவை குறிப்பிட்ட ஒலிகளை எழுப்புகின்றன. பதட்டமாக இருக்கும் போது, ​​புலிகள் ஒரு வகையான முனகல் சத்தத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.[8][72] பெரும்பாலும் நட்பு சூழ்நிலைகளில் மெதுவான ஒலிகளை எழுப்புகின்றன.[73] தாய்ப்புலிகள் தங்கள் குட்டிகளுடன் முணுமுணுப்பதன் மூலம் தொடர்பு கொள்கின்றன, அதே நேரத்தில் குட்டிகள் மியாவ் போன்ற ஒளி எழுப்புகின்றன.[71]

வேட்டையாடுதலும் உணவும்

தொகு
 
புலியின் பல்லமைப்பு. பெரிய கோரைப்பற்கள் இரையைக் கடித்துக் கொல்லப் பயன்படுகின்றன. ஆனால் அவை உண்ணும் போது கோரைபற்களை கறியைக் கிழிக்கப் பயன்படுத்துகின்றன.

ஊனுண்ணியான புலி மான் மற்றும் காட்டுப் பன்றி போன்ற விலங்குகளை வேட்டையாடுகின்றது. புலிகள் காட்டெருமை போன்ற பெரிய இரைகளையும், குரங்கு, மயில் மற்றும் பிற பறவைகள், முள்ளம்பன்றி மற்றும் மீன்கள் போன்ற மிகச் சிறிய இரைகளையும் சில சந்தர்ப்பங்களில் கொல்கின்றன.[74][8][39] புலிகள் பொதுவாக இந்திய யானை மற்றும் காண்டாமிருகம் ஆகியவற்றை தாக்குவதில்லை. எனினும் சில சமயங்களில் இந்நிகழ்வுகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.[75][76][77][78] மனிதர்களுக்கு அருகாமையில் இருக்கும் போது, ​​புலிகள் சில நேரங்களில் வீட்டு கால்நடைகள் மற்றும் நாய்களை வேட்டையாடுகின்றன.[8] புலிகள் எப்போதாவது தாவரங்கள், பழங்கள் மற்றும் தாதுப்பொருட்களை உட்கொள்ளும்.[79]

புலிகள் தங்கள் தாயிடமிருந்து வேட்டையாடக் கற்றுக்கொள்கின்றன.[80] இரையைப் பொறுத்து, ஒரு புலி பொதுவாக வாரந்தோறும் கொல்லும்.[38] புலிகள் பொதுவாக தனியாக வேட்டையாடுகின்றன, ஆனால் ஒரு வயது வரை குட்டிகள் ஒன்றாக வேட்டையாடுகின்றன. புலி இரையைத் தேடி நீண்ட தூரம் பயணித்து, இலக்கைக் கண்டுபிடிக்க பார்வை மற்றும் செவித்திறனைப் பயன்படுத்துகிறது.[71] புலிகள் பொதுவாக பதுங்கியிருந்து தாக்கும். சாத்தியமான இரையை நெருங்கும் போது, ​​தலையை குனிந்து முன்னோக்கி ஊர்ந்து செல்கிறது. மேலும் இரை போதுமான அளவு அருகில் வரும் வரை அமைதியாக காத்திருக்கும்.[38] புலிகள் மணிக்கு 56 கி.மீ. வேகமாக ஓடக்கூடியவை. இவை 10 மீட்டர் வரை தாவி பாய்ந்து சென்று இரையை பிடிக்க முடியும்.[71]

 
ஒரு காட்டுப்பன்றியைக் கொல்ல இரண்டு புலிகள் இணைந்து வேலை செய்கின்றன

புலி பின்னால் அல்லது பக்கவாட்டில் இருந்து தாக்குகிறது. இது முன்னங்கால்களால் இரையைப் பிடித்து பிறகு தொண்டையில் கடித்து கழுத்தை நெரித்து கொள்கின்றது.[8][81] புலிகள் சில நேரங்களில் இரையைக் கொல்ல தொண்டையைக் கிழிப்பது அல்லது கழுத்தை உடைப்பது உள்ளிட்ட பிற முறைகளைப் பயன்படுத்தலாம். பெரிய இரையை கொல்லும் போது அதன் பின்புறத்தில் கடித்து தசைநார்களை துண்டிக்கின்றது. சில சமயங்களில் தனது பாதங்களினால் ஒரு அடி வைப்பதன் மூலம் இறையின் மண்டை ஓட்டை உடைக்கும் திறன் கொண்டது.[38] முழுமையாக வளர்ந்த எருமையின் உடலை சிறிது தூரம் இழுத்துச் செல்லும் வலிமை புலிக்கு உண்டு. இது சாப்பிடுவதற்கு முன் சிறிது நேரம் ஓய்வெடுக்கிறது மற்றும் ஒரு அமர்வில் 50 கிலோ இறைச்சியை உட்கொள்ளலாம்.[71]

இனப்பெருக்கம்

தொகு
 
ஒரு புலிக் குடும்பம்

புலி ஆண்டு முழுவதும் இனச்சேர்க்கையில் ஈடுபடுகின்றது, ஆனால் பெரும்பாலான குட்டிகள் மார்ச் மற்றும் சூன் மாதங்களுக்கு இடையில் பிறக்கின்றன.[82][8] ஒரு ஆண் புலி தனது எல்லைக்குள் இருக்கும் அனைத்து பெண் புலிகளுடனும் இணைகிறது. இளம் ஆண் புலிகளும் பெண் புலிகளால் ஈர்க்கப்படுவதால் இது சண்டைக்கு வழிவகுக்கிறது, இதில் அதிக ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஆண் புலி மற்ற ஆண் புலிகளை விரட்டுகிறது.[82] ஒரு பெண் புலி இனச்சேர்க்கைக்குத் தயாராக இருப்பதைக் காட்ட ஆண் புலி காத்திருக்கிறது. ஒரு பெண் புலி தன் வாலை பக்கவாட்டில் வைத்து ஆண் புலிக்கு சமிக்ஞை செய்கிறது. கலப்பு பொதுவாக 20 முதல் 25 வினாடிகள் நீளமானது மற்றும் புலி சோடிகள் நான்கு நாட்கள் வரை ஒன்றாக இருக்கலாம் மற்றும் பல முறை இனச்சேர்க்கை செய்யலாம். கர்ப்ப காலம் 93 முதல் 114 நாட்கள் வரை இருக்கும்.[82]

 
குட்டியுடன் தாய் புலி

ஒரு புலியானது ஒதுங்கிய இடத்தில், அடர்ந்த தாவரங்களில், ஒரு குகையில் அல்லது ஒரு பாறையின் கீழ் குட்டிகளை ஈனுகின்றது .ஒரு சமயத்தில் இரண்டு அல்லது மூன்று குட்டிகளை ஈனுகின்றது.[82] புதிதாகப் பிறந்த குட்டிகளின் எடை1.௬ கிலோ வரை இருக்கும், மேலும் இவை பிறக்கும் போது பார்வையற்றவையாக இருக்கின்றன. தாய் தன் குட்டிகளை நக்கி சுத்தப்படுத்துகிறது, பாலூட்டுகிறது மற்றும் அச்சுறுத்தலில் இருந்தும் பாதுகாக்கிறது.[82] தாய் புலி குட்டிகளை விட்டு வேட்டையாட வெகுதூரம் பயணிப்பதில்லை. தாய் தனது குட்டிகளை வாயால் கழுத்தை பிடித்து ஒவ்வொன்றாக கொண்டு செல்கிறாள். இந்த ஆரம்ப மாதங்களில் புலி குட்டிகளின் இறப்பு விகிதம் 50% ஐ எட்டும். குட்டிகளால் ஒரு வாரத்தில் பார்க்க முடியும், இரண்டு மாதங்களில் இவை வெளியே வர தொடங்கும்.[82]

இரண்டு மாதங்களுக்குப் பிறகு, குட்டிகள் தங்கள் தாயைப் பின்தொடர முடியும். பெண் புலி வேட்டையாடச் செல்லும்போது இவை ஒளிந்துகொள்கின்றன. குட்டிகள் விளையாடினாலும், தாயுடன் இணைந்து வேட்டையாடுவதைப் பயிற்சி செய்கின்றன.[70] ஏறக்குறைய ஆறு மாத வயதில், குட்டிகள் அதிக சுதந்திரம் பெறுகின்றன. எட்டு மற்றும் பத்து மாதங்களுக்கு இடையில், இவை வேட்டைக்கு தங்கள் தாயுடன் செல்கின்றின. ஒரு குட்டி 11 மாதங்களிலேயே தனியாக இரையை கொல்ல வல்லது. ஆண் புலிகளுக்கு பெண் புலிகளை விட முன்னதாகவே தனியாக வேட்டையாட சுதந்திரம் கிடைக்கும்.[67] பெண் புலிகள் பாலியல் முதிர்ச்சி அடைய மூன்று முதல் நான்கு வருடங்கள் ஆகும். ஆண் புலிகளுக்கு இது நான்கு முதல் ஐந்து வருடங்களாகும். புலிகள் 26 ஆண்டுகள் வரை வாழலாம்.[8] குட்டிகளை வளர்ப்பதில் ஆண் புலி பங்கு வகிக்காது, ஆனால் இது அவைகளுடன் பழகலாம். வசிக்கும் ஆண் தனது எல்லைக்குள் இருக்கும் குடும்பங்களுக்குச் சென்று உறவாடுகின்றது.They socialise and even share kills.[83][84] One male was recorded looking after orphaned cubs whose mother had died.[85]

அச்சுறுத்தல்கள்

தொகு
 
ஒரு புலித்தோல்

புலிக்கான முக்கிய அச்சுறுத்தல்களில் வாழ்விட அழிவு மற்றும் வேட்டையாடுதல் ஆகியவை அடங்கும். இதன் உரோமங்கள் மற்றும் உடல் பாகங்கள் ஆகியவற்றுக்காக இவை வேட்டையாடப்படுகின்றன. இது காடுகளில் புலிகளின் எண்ணிக்கையை வெகுவாகக் குறைத்துள்ளன.[2][47] சாலைகள், ரயில் பாதைகள், மின்சார கம்பிகள், நீர்ப்பாசன கால்வாய்கள் மற்றும் சுரங்க நடவடிக்கைகள் போன்றவற்றால் இன் வாழ்விடங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன.[86]காடழிப்பு மற்றும் பயிரிடல் புலிகளின் வாழ்வாதாரத்தை அச்சுறுத்துகிறது.[87][88][89][90][91][92] புலிகள் கண்ணி வெடிகள், சறுக்கல் வலைகள், மற்றும் வேட்டை நாய்களைப் பயன்படுத்தி கொள்ளப்படுகின்றன.[93][94][95][96] 2000-2022 ஆண்டுகளில், 28 நாடுகளில் 3,377 புலிகளின் உடல் பாகங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.[97][98][99][100] பாரம்பரிய சீன மருத்துவத்தில் பயன்படுத்த புலி பாகங்களுக்கான தேவையும் புலிகளின் எண்ணிக்கைக்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.[101][102] கால்நடைகளைத் தாக்கி வேட்டையாடுவதற்காக உள்ளூர் மக்கள் புலிகளைக் கொல்வது புலிகளின் எண்ணிக்கை குறைவதற்கு பங்களிக்கிறது.[103][104][105][106][107]

பாதுகாப்பு முயற்சிகள்

தொகு
உலகளாவிய காட்டுப் புலிகளின் எண்ணிக்கை
நாடு ஆண்டு மதிப்பீடு
  இந்தியா 2023 3682–3925[108]
  உருசியா 2021 750[109]
  இந்தோனேசியா 2016 400–600[110]
  வங்காளதேசம் 2014 300–500[2]
  நேபாளம் 2022 355[111]
  தாய்லாந்து 2023 189[112]
  பூட்டான் 2023 131[113]
  மலேசியா 2022 <150[114]
  சீனா 2018 55[115]
  மியான்மர் 2018 22[116]
மொத்தம் 5,764–6,467

2022 ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, புலியானது அருகிய இனம் என பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.[2] 2010 இல் இந்தியா, நேபாளம், வங்காளதேசம், பூட்டான், மியான்மர், உருசியா , சீனா, தாய்லாந்து, லாவோசு, கம்போடியா, வியட்நாம், மலேசியா மற்றும் இந்தோனேசியா ஆகிய நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் உருசியாவில் சந்தித்து, புலிகளின் எண்ணிக்கையை இரட்டிப்பாக்க ஒப்புக்கொண்டனர். ஒரு தசாப்தத்திற்குப் தெற்காசிய நாடுகளும் உருசியாவும் இதில் முன்னேற்றம் கண்டன.[117][47] சர்வதேச அளவில், புலி பாதுகாக்கப்பட்டு, உயிருள்ள புலிகள் மற்றும் அவற்றின் உடல் உறுப்புகளின் வர்த்தகம் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.[2] இந்தியாவில், வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம், 1972 இன் கீழ் 1972 முதல் புலிகள் பாதுகாக்கப்படுகிறது.[118]1973 ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவில் தேசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் மற்றும் புலிகள் திட்டம் புலிகள் பாதுகாப்பிற்காக நிறுவப்பட்டது. அப்போதிருந்து, 2022 வரை நாட்டில் 53 புலிகள் காப்பகங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன.[119] புலிகளை இன்னிகையில் ஏறத்தாழ 70% இன்று இந்தியாவில் உள்ளது.[117]

நேபாளத்தில் இது தேசிய பூங்காக்கள் மற்றும் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் 1973 முதல் பாதுகாக்கப்படுகிறது.[118][117] பூட்டானில், இது 1969 முதல் பாதுகாக்கப்படுகிறது; 2006-2015 ஆம் ஆண்டில் செயல்படுத்தப்பட்ட முதல் புலி செயல் திட்டம் வாழ்விட பாதுகாப்பு, கல்வி மற்றும் விழிப்புணர்வை மையமாகக் கொண்டது.[120]வங்காளதேசத்தில், இது வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம், 2012 இன் கீழ் பாதுகாக்கப்படுகிறது.[121][122] 2003 இல் உருவாக்கப்பட்ட மியான்மரின் தேசிய புலிகள் பாதுகாப்பு உத்தியானது சீரழிந்த வாழ்விடங்களை மீட்டெடுப்பது போன்ற மேலாண்மை பணிகளை உள்ளடக்கியது.[123] 2010 ஆம் ஆண்டு தொடங்கி, தாய்லாந்து புலிகளையும் அவற்றின் இரையையும் பாதுகாக்க "தாய்லாந்து புலி செயல் திட்டத்தை" அறிமுகப்படுத்தியது.[117][124] சீனாவில், 1993 ஆம் ஆண்டில் புலிகளின் உடல் பாகங்கள் வர்த்தகம் தடை செய்யப்பட்டது, இது பாரம்பரிய சீன மருத்துவத்தில் புலி எலும்புகளின் பயன்பாட்டைக் குறைக்க உதவியது.[125]

1940 களில், புலி உருசியாவில் அழிவின் விளிம்பில் இருந்தது. அதன் பிறகு வேட்டையாடுவதைத் தடுக்கும் கட்டுப்பாடுகள் தொடங்கப்பட்டன, மேலும் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளின் வலையமைப்பு நிறுவப்பட்டது. இது புலிகளின் எண்ணிக்கையில் உயர்வுக்கு வழிவகுத்தது.[126][127] 1994 இல், இந்தோனேசிய சுமத்திரா புலிகள் பாதுகாப்பு உத்தி, சுமத்திராவில் புலிகளைப் பாதுகாப்பதற்கான திட்டங்களை வகுத்தது.[128][129]

மனிதர்களுடனான உறவு

தொகு
 
இந்தியாவில் யானை முதுகில் இருந்து புலி வேட்டையாடுதல், 1808

இந்தியாவில் புலி வேட்டையாடப்படும் ஓவியங்கள் 5,000-6,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்து உள்ளன. ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, நாணயங்களில் புலிகளைக் கொல்வது போல் சித்தரிக்கப்பட்டது. புலி வேட்டை 16 ஆம் நூற்றாண்டில் முகலாயப் பேரரசின் கீழ் நிறுவப்பட்ட ஒரு விளையாட்டாக மாறியது. புலிகள் யானை அல்லது குதிரைகளின் மீது இருந்து துரத்தி கொள்ளப்பட்டன. பிரித்தானியர்கள் 1757 ஆம் ஆண்டிலேயே புலிகளைக் கொல்ல வெகுமதிகளை வழங்கினார்கள். குறிப்பாக 19 ஆம் மற்றும் 20 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் ஏறத்தாழ 80,000 புலிகள் கொல்லப்பட்டதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.[130][131]

மற்ற காட்டு விலங்குகளை விட புலிகள் நேரடியாக அதிக மக்களை கொன்றதாக கூறப்படுகிறது.[132] பெரும்பாலான பகுதிகளில், பெரிய புலிகள் பொதுவாக மனிதர்களைத் தவிர்க்கின்றன, ஆனால் மக்கள் அவற்றுடன் இணைந்து வாழும் இடங்களில் தாக்குதல்கள் நடக்கின்றன.[133][134][133]மனிதர்கள் மீதான பெரும்பாலான தாக்குதல்கள் தற்காப்பிற்காக நடக்கின்றன.[134] மனித உண்ணிப் புலிகள் பெரும்பாலும் வயதான அல்லது காயமுற்ற புலிகளாக இருக்கும்.[39][135]

 
கூண்டில் அடைக்கப்பட்ட ஒரு புலி

பழங்காலத்திலிருந்தே புலிகள் காட்சிக்காக பயன்படுத்தப்பட்டன. இவை சிறை பிடிக்கப்பட்டு சாகச நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் மிருகக்காட்சி சாலைகளில் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டன. விலங்கு உரிமைக் குழுக்களின் அழுத்தம் மற்றும் இயற்கையான அமைப்புகளில் அவற்றைப் பார்க்க வேண்டும் என்ற பொதுமக்களின் அதிக விருப்பத்தின் காரணமாக பல நாடுகளில் புலிகள் மற்றும் பிற விலங்குகளை நிகழ்ச்சிகளில் பயன்படுத்துவது குறைந்தது. பல நாடுகள் இத்தகைய செயல்களை கட்டுப்படுத்தும் அல்லது தடை செய்யும் சட்டங்களை அமல்படுத்தியுள்ளன.[136] ஐயாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட புலிகள் அமெரிக்காவில் செல்ல பிராணிகளாக வளர்க்கப்படுகின்றன.[137] 2020 ஆம் ஆண்டில் சீனா மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியாவில் 7,000–8,000 புலிகள் "புலி பண்ணை"களில் இருந்தன. இந்த புலிகள் பாரம்பரிய மருத்துவத்திற்காக புலி பாகங்களுக்காக வளர்க்கப்படுகின்றன.[137]

கலாச்சார முக்கியத்துவம்

தொகு
 
ஒரு புலியின் மீது சவாரி செய்யும் இந்து தெய்வமான பராசக்தி

2004 ஆம் ஆண்டு அனிமல் பிளானட் நடத்திய வாக்கெடுப்பில், புலி 21% வாக்குகளைப் பெற்று உலகின் விருப்பமான விலங்காகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது.[138] 2018 ஆம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில் புலி மிகவும் பிரபலமான காட்டு விலங்கு என்று கண்டறியப்பட்டது.[139]

பண்டைய சீனாவில், புலி காட்டின் அரசனாக போற்றப்பட்டது மற்றும் சீனாவின் பேரரரசரைக் குறிக்க பயன்படுத்தப்பட்டது.[140] சீன வானவியலில் புலி பன்னிரண்டு ராசிகளில் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது .சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தின் பசுபதி முத்திரையின் மீது காட்டப்படும் விலங்குகளில் புலியும் ஒன்று. தென்னிந்தியாவின் சோழ வம்சத்தின் காலத்தில் புலியானது முத்திரைகள் மற்றும் நாணயங்களில் சித்தரிக்கப்பட்டது. புலி சோழர்களின் அதிகாரப்பூர்வ சின்னமாக இருந்தது.[59]

புலிகளுக்கு மத முக்கியத்துவம் உண்டு, சில சமயங்களில் இவை வழிபடப்படுவதும் உண்டு. பௌத்த சமயம் புலி, குரங்கு மற்றும் மான் ஆகியவை மூன்று உணர்வற்ற உயிரினங்கள் என்றும் புலி கோபத்தை குறிக்கிறது என்றும் கூறுகிறது.[141][120] இந்து சமயத்தில், புலி பராசக்தி மற்றும் ஐயப்பன் ஆகியோரின் வாகனமாக கருதப்படுகின்றது. இதேபோல், கிரேக்க உலகில், புலி தியோனிசசின் வாகனமாக சித்தரிக்கப்பட்டது. கொரிய புராணங்களில் புலிகள் மலைக் கடவுள்களின் தூதர்கள் எனக் கூறப்படுகின்றது.[142]

மேற்கோள்கள்

தொகு
 1. "Panthera tigris". பன்னாட்டு இயற்கைப் பாதுகாப்புச் சங்கத்தின் செம்பட்டியல். பன்னாட்டு இயற்கைப் பாதுகாப்புச் சங்கம். Archived from the original on 2019-03-29. பார்க்கப்பட்ட நாள் 16 March 2019.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 "Panthera tigris". பன்னாட்டு இயற்கைப் பாதுகாப்புச் சங்கத்தின் செம்பட்டியல் பதிப்பு 2008. பன்னாட்டு இயற்கைப் பாதுகாப்புச் சங்கம். 2008.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 Linnaeus, C. (1758). "Felis tigris". Caroli Linnæi Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis (in லத்தின்). Vol. Tomus I (decima, reformata ed.). Holmiae: Laurentius Salvius. p. 41.
 4. Pocock, R. I. (1929). "Tigers". Journal of the Bombay Natural History Society 33 (3): 505–541. https://archive.org/details/journalofbomb33341929bomb/page/n133. 
 5. 5.0 5.1 Pocock, R. I. (1939). "Panthera tigris". The Fauna of British India, Including Ceylon and Burma. Mammalia: Volume 1. London: T. Taylor and Francis, Ltd. pp. 197–210.
 6. 6.0 6.1 Wozencraft, W. C. (2005)). Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference. p. 546. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-0-8018-8221-0. {{cite book}}: Check date values in: |year= (help); Unknown parameter |heading= ignored (help); Unknown parameter |pbulsiher= ignored (help)
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 Seidensticker, J.; Christie, S.; Jackson, P., eds. (1999). Riding the Tiger: Tiger Conservation in Human-Dominated Landscapes. Cambridge: Cambridge University Press. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-0521648356.
 8. 8.00 8.01 8.02 8.03 8.04 8.05 8.06 8.07 8.08 8.09 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 8.16 8.17 8.18 8.19 8.20 8.21 8.22 8.23 8.24 8.25 Mazák, V. (1981). "Panthera tigris". Mammalian Species (152): 1–8. doi:10.2307/3504004. 
 9. Wilting, A.; Courtiol, A.; Christiansen, P.; Niedballa, J.; Scharf, A. K.; Orlando, L.; Balkenhol, N.; Hofer, H. et al. (2015). "Planning tiger recovery: Understanding intraspecific variation for effective conservation". Science Advances 11 (5): e1400175. doi:10.1126/sciadv.1400175. பப்மெட்:26601191. Bibcode: 2015SciA....1E0175W. 
 10. 10.0 10.1 Kupferschmidt, K. (2015). "Controversial study claims there are only two types of tiger". Science. doi:10.1126/science.aac6905. 
 11. 11.0 11.1 11.2 11.3 Kitchener, A. C.; Breitenmoser-Würsten, C.; Eizirik, E.; Gentry, A.; Werdelin, L.; Wilting, A.; Yamaguchi, N.; Abramov, A. V. et al. (2017). "A revised taxonomy of the Felidae: The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN Cat Specialist Group". Cat News (Special Issue 11): 66–68. https://repository.si.edu/bitstream/handle/10088/32616/A_revised_Felidae_Taxonomy_CatNews.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=66. 
 12. Liu, Y.-C.; Sun, X.; Driscoll, C.; Miquelle, D. G.; Xu, X.; Martelli, P.; Uphyrkina, O.; Smith, J. L. D. et al. (2018). "Genome-wide evolutionary analysis of natural history and adaptation in the world's tigers". Current Biology 28 (23): 3840–3849. doi:10.1016/j.cub.2018.09.019. பப்மெட்:30482605. Bibcode: 2018CBio...28E3840L. 
 13. Armstrong, E. E.; Khan, A.; Taylor, R. W.; Gouy, A.; Greenbaum, G.; Thiéry, A; Kang, J. T.; Redondo, S. A. et al. (2021). "Recent evolutionary history of tigers highlights contrasting roles of genetic drift and selection". Molecular Biology and Evolution 38 (6): 2366–2379. doi:10.1093/molbev/msab032. பப்மெட்:33592092. 
 14. Wang, C.; Wu, D. D.; Yuan, Y. H.; Yao, M. C.; Han, J. L.; Wu, Y. J.; Shan, F.; Li, W. P. et al. (2023). "Population genomic analysis provides evidence of the past success and future potential of South China tiger captive conservation". BMC Biology 21 (1): 64. doi:10.1186/s12915-023-01552-y. பப்மெட்:37069598. 
 15. 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 Nowell, K. & Jackson, P. (1996). "Tiger, Panthera tigris (Linnaeus, 1758)" (PDF). Wild Cats: Status Survey and Conservation Action Plan. Gland, Switzerland: IUCN. pp. 55–65. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 2-8317-0045-0.
 16. 16.0 16.1 Illiger, C. (1815). "Überblick der Säugethiere nach ihrer Verteilung über die Welttheile". Abhandlungen der Königlichen Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1804–1811: 39–159. http://bibliothek.bbaw.de/bbaw/bibliothek-digital/digitalequellen/schriften/anzeige/index_html?band=07-abh/18041811&seite:int=195. பார்த்த நாள்: 7 May 2020. 
 17. 17.0 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 Heptner, V. G.; Sludskii, A. A. (1992). Mlekopitajuščie Sovetskogo Soiuza. Moskva: Vysšaia Škola [Mammals of the Soviet Union. Volume II, Part 2. Carnivora (Hyaenas and Cats)] (Second ed.). Washington DC: Smithsonian Institution and the National Science Foundation. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-90-04-08876-4.
 18. Driscoll, C. A.; Yamaguchi, N.; Bar-Gal, G. K.; Roca, A. L.; Luo, S.; MacDonald, D. W.; O'Brien, S. J. (2009). "Mitochondrial Phylogeography Illuminates the Origin of the Extinct Caspian Tiger and Its Relationship to the Amur Tiger". PLOS ONE 4 (1): e4125. doi:10.1371/journal.pone.0004125. பப்மெட்:19142238. Bibcode: 2009PLoSO...4.4125D. 
 19. 19.0 19.1 19.2 Seidensticker, J.; Christie, S.; Jackson, P., eds. (1999). Riding the Tiger: Tiger Conservation in Human-Dominated Landscapes. Cambridge: Cambridge University Press. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-0521648356.
 20. 20.0 20.1 20.2 20.3 Temminck, C. J. (1844). "Aperçu général et spécifique sur les Mammifères qui habitent le Japon et les Iles qui en dépendent". In Siebold, P. F. v.; Temminck, C. J.; Schlegel, H. (eds.). Fauna Japonica sive Descriptio animalium, quae in itinere per Japoniam, jussu et auspiciis superiorum, qui summum in India Batava imperium tenent, suscepto, annis 1825–1830 collegit, notis, observationibus et adumbrationibus illustravit Ph. Fr. de Siebold. Leiden: Lugduni Batavorum.
 21. 21.0 21.1 Mazák, J. H. (2010). "Craniometric variation in the tiger (Panthera tigris): Implications for patterns of diversity, taxonomy and conservation". Mammalian Biology 75 (1): 45–68. doi:10.1016/j.mambio.2008.06.003. 
 22. 22.0 22.1 Hilzheimer, M. (1905). "Über einige Tigerschädel aus der Straßburger zoologischen Sammlung". Zoologischer Anzeiger 28: 594–599. https://archive.org/details/zoologischeranze28deut/page/596. 
 23. 23.0 23.1 Vratislav Mazák (1968). "Nouvelle sous-espèce de tigre provenant de l'Asie du sud-est". Mammalia 32 (1): 104–112. doi:10.1515/mamm.1968.32.1.104. 
 24. 24.0 24.1 Mazák, J. H.; Groves, C. P. (2006). "A taxonomic revision of the tigers (Panthera tigris) of Southeast Asia". Mammalian Biology 71 (5): 268–287. doi:10.1016/j.mambio.2006.02.007. http://www.dl.edi-info.ir/A%20taxonomic%20revision%20of%20the%20tigers%20of%20Southeast%20Asia.pdf. 
 25. 25.0 25.1 Luo, S.-J.; Kim, J.-H.; Johnson, W. E.; van der Walt, J.; Martenson, J.; Yuhki, N.; Miquelle, D. G.; Uphyrkina, O. et al. (2004). "Phylogeography and genetic ancestry of tigers (Panthera tigris)". PLOS Biology 2 (12): e442. doi:10.1371/journal.pbio.0020442. பப்மெட்:15583716. 
 26. Wirdateti, W.; Yulianto, Y.; Raksasewu, K.; Adriyanto, B. (2024). "Is the Javan tiger Panthera tigris sondaica extant? DNA analysis of a recent hair sample". Oryx: early view. doi:10.1017/S0030605323001400. 
 27. 27.0 27.1 Schwarz, E. (1912). "Notes on Malay tigers, with description of a new form from Bali". Annals and Magazine of Natural History Series 8 Volume 10 (57): 324–326. doi:10.1080/00222931208693243. https://archive.org/stream/annalsmagazineof8101912lond#page/324/mode/2up. 
 28. Mazak, V. (2004). Der Tiger. Westarp Wissenschaften Hohenwarsleben. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-3-89432-759-0.
 29. Vratislav Mazák; Groves, C. P.; Van Bree, P. (1978). "Skin and Skull of the Bali Tiger, and a list of preserved specimens of Panthera tigris balica (Schwarz, 1912)". Zeitschrift für Säugetierkunde 43 (2): 108–113. 
 30. 30.0 30.1 Pocock, R. I. (1929). "Tigers". Journal of the Bombay Natural History Society 33: 505–541. https://archive.org/details/journalofbomb33341929bomb/page/n185. 
 31. 31.0 31.1 Johnson, W. E.; Eizirik, E.; Pecon-Slattery, J.; Murphy, W. J.; Antunes, A.; Teeling, E.; O'Brien, S. J. (2006). "The Late Miocene radiation of modern Felidae: A genetic assessment". Science 311 (5757): 73–77. doi:10.1126/science.1122277. பப்மெட்:16400146. Bibcode: 2006Sci...311...73J. https://zenodo.org/record/1230866. 
 32. Werdelin, L.; Yamaguchi, N.; Johnson, W. E. & O'Brien, S. J. (2010). "Phylogeny and evolution of cats (Felidae)". In Macdonald, D. W. & Loveridge, A. J. (eds.). Biology and Conservation of Wild Felids. Oxford, UK: Oxford University Press. pp. 59–82. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-0-19-923445-5. Archived from the original on 2018-09-25. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2018-10-21.
 33. Davis, B. W.; Li, G.; Murphy, W. J. (2010). "Supermatrix and species tree methods resolve phylogenetic relationships within the big cats, Panthera (Carnivora: Felidae)". Molecular Phylogenetics and Evolution 56 (1): 64–76. doi:10.1016/j.ympev.2010.01.036. பப்மெட்:20138224. http://www.academia.edu/download/46328641/Supermatrix_and_species_tree_methods_res20160607-12326-st2bcr.pdf. [தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 34. Davis, B. W.; Li, G.; Murphy, W. J. (2010). "Supermatrix and species tree methods resolve phylogenetic relationships within the big cats, Panthera (Carnivora: Felidae)". Molecular Phylogenetics and Evolution 56 (1): 64–76. doi:10.1016/j.ympev.2010.01.036. பப்மெட்:20138224. 
 35. Hu, J.; Westbury, M. V.; Yuan, J.; Wang, C.; Xiao, B.; Chen, S.; Song, S.; Wang, L. et al. (2022). "An extinct and deeply divergent tiger lineage from northeastern China recognized through palaeogenomics". Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 289 (1979). doi:10.1098/rspb.2022.0617. பப்மெட்:35892215. 
 36. 36.0 36.1 Actman, Jani (24 February 2017). "Cat Experts: Ligers and Other Designer Hybrids Pointless and Unethical". National Geographic.com. Archived from the original on 27 February 2017. பார்க்கப்பட்ட நாள் 27 August 2018.
 37. "Genomic Imprinting". Genetic Science Learning Center, Utah.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 26 August 2018.
 38. 38.0 38.1 38.2 38.3 38.4 38.5 Sunquist, M. (2010). "What is a Tiger? Ecology and Behaviour" in Tilson & Nyhus 2010, ப. 19−34
 39. 39.0 39.1 39.2 39.3 39.4 39.5 39.6 MacDonald, D., ed. (2001). The Encyclopedia of Mammals (Second ed.). Oxford: Oxford University Press. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-0-7607-1969-5.
 40. Fennell, J. G.; Talas, L.; Baddeley, R. J.; Cuthill, I. C.; Scott-Samuel, N. E. (2019). "Optimizing colour for camouflage and visibility using deep learning: the effects of the environment and the observer's visual system". Journal of the Royal Society Interface 16 (154): 20190183. doi:10.1098/rsif.2019.0183. பப்மெட்:31138092. 
 41. Caro, T. (2005). "The adaptive significance of coloration in mammals". BioScience 55 (2): 125–136. doi:10.1641/0006-3568(2005)055[0125:TASOCI]2.0.CO;2. https://archive.org/details/sim_bioscience_2005-02_55_2/page/125. 
 42. Godfrey, D.; Lythgoe, J. N.; Rumball, D. A. (1987). "Zebra stripes and tiger stripes: the spatial frequency distribution of the pattern compared to that of the background is significant in display and crypsis". Biological Journal of the Linnean Society 32 (4): 427–433. doi:10.1111/j.1095-8312.1987.tb00442.x. 
 43. Allen, W. L.; Cuthill, I. C.; Scott-Samuel, N. E.; Baddeley, R. (2010). "Why the leopard got its spots: relating pattern development to ecology in felids". Proceedings of the Royal Society B 278 (1710): 1373–1380. doi:10.1098/rspb.2010.1734. பப்மெட்:20961899. 
 44. Xu, X.; Dong, G. X.; Schmidt-Küntzel, A.; Zhang, X. L.; Zhuang, Y.; Fang, R.; Sun, X.; Hu, X.S. et al. (2017). "The genetics of tiger pelage color variations". Cell Research 27 (7): 954–957. doi:10.1038/cr.2017.32. பப்மெட்:28281538. பப்மெட் சென்ட்ரல்:5518981. https://www.luo-lab.org/publications/Xu17-CellRes-GoldenTiger.pdf. 
 45. Xavier, N. (2010). "A new conservation policy needed for reintroduction of Bengal tiger-white". Current Science 99 (7): 894–895. https://www.currentscience.ac.in/Volumes/99/07/0894.pdf. 
 46. Sagar, V.; Kaelin, C. B.; Natesh, M.; Reddy, P. A.; Mohapatra, R. K.; Chhattani, H.; Thatte, P.; Vaidyanathan, S. et al. (2021). "High frequency of an otherwise rare phenotype in a small and isolated tiger population". Proceedings of the National Academy of Sciences 118 (39): e2025273118. doi:10.1073/pnas.2025273118. பப்மெட்:34518374. Bibcode: 2021PNAS..11825273S. 
 47. 47.0 47.1 47.2 Sanderson, E.W.; Miquelle, D.G.; Fisher, K.; Harihar, A.; Clark, C.; Moy, J.; Potapov, P.; Robinson, N. et al. (2023). "Range-wide trends in tiger conservation landscapes, 2001-2020". Frontiers in Conservation Science 4: 1191280. doi:10.3389/fcosc.2023.1191280. 
 48. Miquelle, D. G.; Smirnov, E. N.; Merrill, T. W.; Myslenkov, A. E.; Quigley, H.; Hornocker, M. G.; Schleyer, B. (1999). "Hierarchical spatial analysis of Amur tiger relationships to habitat and prey" in Seidensticker, Christie & Jackson 1999, ப. 71–99
 49. Wikramanayake, E. D.; Dinerstein, E.; Robinson, J. G.; Karanth, K. U.; Rabinowitz, A.; Olson, D.; Mathew, T.; Hedao, P.; Connor, M.; Hemley, G.; Bolze, D. "Where can tigers live in the future? A framework for identifying high-priority areas for the conservation of tigers in the wild" in Seidensticker, Christie & Jackson 1999, ப. 254–272
 50. Jigme, K.; Tharchen, L. (2012). "Camera-trap records of tigers at high altitudes in Bhutan". Cat News (56): 14–15. 
 51. Adhikarimayum, A. S.; Gopi, G. V. (2018). "First photographic record of tiger presence at higher elevations of the Mishmi Hills in the Eastern Himalayan Biodiversity Hotspot, Arunachal Pradesh, India". Journal of Threatened Taxa 10 (13): 12833–12836. doi:10.11609/jott.4381.10.13.12833-12836. 
 52. Li, X.Y.; Hu, W.Q.; Wang, H.J.; Jiang, X.L. (2023). "Tiger reappearance in Medog highlights the conservation values of the region for this apex predator". Zoological Research 44 (4): 747–749. doi:10.24272/j.issn.2095-8137.2023.178. பப்மெட்:37464931. 
 53. Simcharoen, S.; Pattanavibool, A.; Karanth, K. U.; Nichols, J. D.; Kumar, N. S. (2007). "How many tigers Panthera tigris are there in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Thailand? An estimate using photographic capture-recapture sampling". Oryx 41 (4): 447–453. doi:10.1017/S0030605307414107. 
 54. Wibisono, H. T.; Linkie, M.; Guillera-Arroita, G.; Smith, J. A.; Sunarto; Pusarini, W.; Asriadi; Baroto, P. et al. (2011). "Population status of a cryptic top predator: An island-wide assessment of Tigers in Sumatran rainforests". PLOS ONE 6 (11): e25931. doi:10.1371/journal.pone.0025931. பப்மெட்:22087218. Bibcode: 2011PLoSO...625931W. 
 55. Carter, N. H.; Shrestha, B. K.; Karki, J. B.; Pradhan, N. M. B.; Liu, J. (2012). "Coexistence between wildlife and humans at fine spatial scales". Proceedings of the National Academy of Sciences 109 (38): 15360–15365. doi:10.1073/pnas.1210490109. பப்மெட்:22949642. Bibcode: 2012PNAS..10915360C. 
 56. Naha, D.; Jhala, Y.V.; Qureshi, Q.; Roy, M.; Sankar, K.; Gopal, R. (2016). "Ranging, activity and habitat use by tigers in the mangrove forests of the Sundarban". PLOS ONE 11 (4): e0152119. doi:10.1371/journal.pone.0152119. பப்மெட்:27049644. Bibcode: 2016PLoSO..1152119N. 
 57. Pokheral, C. P.; Wegge, P. (2019). "Coexisting large carnivores: spatial relationships of tigers and leopards and their prey in a prey-rich area in lowland Nepal". Écoscience 26 (1): 1–9. doi:10.1080/11956860.2018.1491512. Bibcode: 2019Ecosc..26....1P. 
 58. Yang, H.; Han, S.; Xie, B.; Mou, P.; Kou, X.; Wang, T.; Ge, J.; Feng, L. (2019). "Do prey availability, human disturbance and habitat structure drive the daily activity patterns of Amur tigers (Panthera tigris altaica)?". Journal of Zoology 307 (2): 131–140. doi:10.1111/jzo.12622. 
 59. 59.0 59.1 59.2 59.3 Thapar, V. (2004). Tiger: The Ultimate Guide. New Delhi: CDS Books. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 1-59315-024-5.
 60. Barlow, A. C. D.; Smith, J. L. D.; Ahmad, I. U.; Hossain, A. N. M.; Rahman, M.; Howlader, A. (2011). "Female tiger Panthera tigris home range size in the Bangladesh Sundarbans: the value of this mangrove ecosystem for the species' conservation". Oryx 45 (1): 125–128. doi:10.1017/S0030605310001456. 
 61. Sarkar, M.S.; Ramesh, K.; Johnson, J. A.; Sen, S.; Nigam, P.; Gupta, S. K.; Murthy, R. S.; Saha, G. K. (2016). "Movement and home range characteristics of reintroduced tiger (Panthera tigris) population in Panna Tiger Reserve, central India". European Journal of Wildlife Research 62 (5): 537–547. doi:10.1007/s10344-016-1026-9. 
 62. Dendup, P.; Lham, C.; Wangchuk, W.; Jamtsho, Y. (2023). "Tiger abundance and ecology in Jigme Dorji National Park, Bhutan". Global Ecology and Conservation 42: e02378. doi:10.1016/j.gecco.2023.e02378. 
 63. Simcharoen, A.; Savini, T.; Gale, G. A.; Simcharoen, S.; Duangchantrasiri, S.; Pakpien, S.; Smith, J. L. D. (2014). "Female tiger Panthera tigris home range size and prey abundance: important metrics for management". Oryx 48 (3): 370–377. doi:10.1017/S0030605312001408. 
 64. Priatna, D.; Santosa, Y.; Prasetyo, L.B.; Kartono, A.P. (2012). "Home range and movements of male translocated problem tigers in Sumatra". Asian Journal of Conserviation Biolology 1 (1): 20–30. http://ajcb.in/journals/full_papers/4_AJCB-VOL1-ISSUE1-Priatna%20et%20al.pdf. 
 65. Klevtcova, A. V.; Miquelle, D. G.; Seryodkin, I. V.; Bragina, E. V.; Soutyrina, S. V.; Goodrich, J. M. (2021). "The influence of reproductive status on home range size and spatial dynamics of female Amur tigers". Mammal Research 66: 83–94. doi:10.1007/s13364-020-00547-2. 
 66. Joshi, A.; Vaidyanathan, S.; Mondol, S.; Edgaonkar, A.; Ramakrishnan, U. (2013). "Connectivity of Tiger (Panthera tigris) Populations in the Human-Influenced Forest Mosaic of Central India". PLOS ONE 8 (11): e77980. doi:10.1371/journal.pone.0077980. பப்மெட்:24223132. Bibcode: 2013PLoSO...877980J. 
 67. 67.0 67.1 Smith, J. L. D. (1993). "The role of dispersal in structuring the Chitwan tiger population". Behaviour 124 (3): 165–195. doi:10.1163/156853993X00560. 
 68. Burger, B. V.; Viviers, M. Z.; Bekker, J. P. I.; Roux, M.; Fish, N.; Fourie, W. B.; Weibchen, G. (2008). "Chemical characterization of territorial marking fluid of male Bengal tiger, Panthera tigris". Journal of Chemical Ecology 34 (5): 659–671. doi:10.1007/s10886-008-9462-y. பப்மெட்:18437496. Bibcode: 2008JCEco..34..659B. https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=586948b8396932dd13d9e5a880e77cb7618a273f. 
 69. Smith, J. L. D.; McDougal, C.; Miquelle, D. (1989). "Scent marking in free-ranging tigers, Panthera tigris". Animal Behaviour 37: 1–10. doi:10.1016/0003-3472(89)90001-8. https://archive.org/details/sim_animal-behaviour_1989-01_37/page/1. 
 70. 70.0 70.1 Mills, S. (2004). Tiger. Richmond Hill: Firefly Books. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 1-55297-949-0.
 71. 71.0 71.1 71.2 71.3 71.4 71.5 Schaller, G. B. (1967). The Deer and the Tiger: A Study of Wildlife in India. Chicago: University of Chicago Press. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-226-73631-8.
 72. Sunquist, M. E. & Sunquist, F. (2002). "Tiger Panthera tigris". Wild Cats of the World. Chicago: University of Chicago Press. p. 356. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-0-226-77999-7.
 73. Peters, G.; Tonkin-Leyhausen, B. A. (1999). "Evolution of acoustic communication signals of mammals: Friendly close-range vocalizations in Felidae (Carnivora)". Journal of Mammalian Evolution 6 (2): 129–159. doi:10.1023/A:1020620121416. 
 74. Hayward, M. W.; Jędrzejewski, W.; Jędrzejewska, B. (2012). "Prey preferences of the tiger Panthera tigris". Journal of Zoology 286 (3): 221–231. doi:10.1111/j.1469-7998.2011.00871.x. 
 75. "Trouble for rhino from poacher and Bengal tiger". The Telegraph. 2008 இம் மூலத்தில் இருந்து 27 September 2014 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20140927093927/http://www.telegraphindia.com/1080313/jsp/northeast/story_9012303.jsp. 
 76. "Tiger kills elephant at Eravikulam park". The New Indian Express. 2009 இம் மூலத்தில் இருந்து 11 May 2016 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20160511041022/http://www.newindianexpress.com/cities/kochi/article103095.ece. 
 77. "Tiger kills adult rhino in Dudhwa Tiger Reserve". The Hindu. 2013. https://www.thehindu.com/news/national/other-states/tiger-kills-adult-rhino-in-dudhwa-tiger-reserve/article4357638.ece. 
 78. Karanth, K. U.; Nichols, J. D. (1998). "Estimation of tiger densities in India using photographic captures and recaptures". Ecology 79 (8): 2852–2862. doi:10.1890/0012-9658(1998)079[2852:EOTDII]2.0.CO;2. http://erepo.usiu.ac.ke/bitstream/handle/11732/758/Estimation%20of%20tiger%20densities%20in%20India%20using%20photographic%20captures%20and%20recaptures.pdf?sequence=4&isAllowed=y. 
 79. Perry, R. (1965). The World of the Tiger. pp. 133–134. அமேசான் தர அடையாள எண் B0007DU2IU.
 80. Fàbregas, M. C.; Fosgate, G. T.; Koehler, G. M. (2015). "Hunting performance of captive-born South China tigers (Panthera tigris amoyensis) on free-ranging prey and implications for their reintroduction". Biological Conservation 192: 57–64. doi:10.1016/j.biocon.2015.09.007. Bibcode: 2015BCons.192...57F. 
 81. Christiansen, P. (2007). "Canine morphology in the larger Felidae: implications for feeding ecology". Biological Journal of the Linnean Society 91 (4): 573–592. doi:10.1111/j.1095-8312.2007.00819.x. 
 82. 82.0 82.1 82.2 82.3 82.4 82.5 Sankhala, K. S. (1967). "Breeding behaviour of the tiger Panthera tigris in Rajasthan". International Zoo Yearbook 7 (1): 133–147. doi:10.1111/j.1748-1090.1967.tb00354.x. 
 83. Mills 2004, ப. 59, 89.
 84. Thapar 2004, ப. 55–56.
 85. Pandey, G. (2011). "India male tiger plays doting dad to orphaned cubs". BBC News. https://www.bbc.com/news/world-south-asia-13598386. பார்த்த நாள்: 14 February 2024. 
 86. Schoen, J. M.; Neelakantan, A.; Cushman, S. A.; Dutta, T.; Habib, B.; Jhala, Y. V.; Mondal, I.; Ramakrishnan, U. et al. (2022). "Synthesizing habitat connectivity analyses of a globally important human‐dominated tiger‐conservation landscape". Conservation Biology 36 (4): e13909. doi:10.1111/cobi.13909. 
 87. Aung, S. S.; Shwe, N. M.; Frechette, J.; Grindley, M.; Connette, G. (2017). "Surveys in southern Myanmar indicate global importance for tigers and biodiversity". Oryx 51 (1): 13. doi:10.1017/S0030605316001393. 
 88. Suttidate, N.; Steinmetz, R.; Lynam, A. J.; Sukmasuang, R.; Ngoprasert, D.; Chutipong, W.; Bateman, B. L.; Jenks, K. E. et al. (2021). "Habitat connectivity for endangered Indochinese tigers in Thailand". Global Ecology and Conservation 29: e01718. doi:10.1016/j.gecco.2021.e01718. 
 89. Shevade, V. S.; Potapov, P. V.; Harris, N. L.; Loboda, T. V. (2017). "Expansion of industrial plantations continues to threaten Malayan tiger habitat". Remote Sensing 9 (7): 747. doi:10.3390/rs9070747. Bibcode: 2017RemS....9..747S. 
 90. Debonne, N.; van Vliet, J.; Verburg, P. (2019). "Future governance options for large-scale land acquisition in Cambodia: impacts on tree cover and tiger landscapes". Environmental Science & Policy 94: 9–19. doi:10.1016/j.envsci.2018.12.031. Bibcode: 2019ESPol..94....9D. 
 91. Tilson, R.; Defu, H.; Muntifering, J.; Nyhus, P. J. (2004). "Dramatic decline of wild South China tigers Panthera tigris amoyensis: field survey of priority tiger reserves". Oryx 38 (1): 40–47. doi:10.1017/S0030605304000079. 
 92. Nyhus, P. (2008). "Panthera tigris ssp. amoyensis". IUCN Red List of Threatened Species 2008: e.T15965A5334628. doi:10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T15965A5334628.en. https://www.iucnredlist.org/species/15965/5334628. 
 93. Shwe, N. M.; Grainger, M.; Ngoprasert, D.; Aung, S. S.; Grindley, M.; Savini, T. (2023). "Anthropogenic pressure on large carnivores and their prey in the highly threatened forests of Tanintharyi, southern Myanmar". Oryx 57 (2): 262–271. doi:10.1017/S0030605321001654. 
 94. Rasphone, A.; Kéry, M.; Kamler, J. F.; Macdonald, D. W. (2019). "Documenting the demise of tiger and leopard, and the status of other carnivores and prey, in Lao PDR's most prized protected area: Nam Et-Phou Louey". Global Ecology and Conservation 20: e00766. doi:10.1016/j.gecco.2019.e00766. 
 95. Linkie, M.; Martyr, D.; Harihar, A.; Mardiah, S.; Hodgetts, T.; Risdianto, D.; Subchaan, M.; Macdonald, D. (2018). "Asia's economic growth and its impact on Indonesia's tigers". Biological Conservation 219: 105–109. doi:10.1016/j.biocon.2018.01.011. Bibcode: 2018BCons.219..105L. 
 96. Slaght, J. C.; Milakovsky, B.; Maksimova, D.A.; Zaitsev, V. A.; Seryodkin, I.; Panichev, A.; Miquelle, D. (2017). "Anthropogenic influences on the distribution of a Vulnerable coniferous forest specialist: habitat selection by the Siberian musk deer Moschus moschiferus". Oryx 53 (1): 174–180. doi:10.1017/S0030605316001617. 
 97. Wong, R. & Krishnasamy, K. (2022). Skin and Bones: Tiger Trafficking Analysis from January 2000 – June 2022 (PDF). Petaling Jaya, Selangor, Malaysia: TRAFFIC, Southeast Asia Regional Office.
 98. Paudel, P. K.; Acharya, K. P.; Baral, H. S.; Heinen, J. T.; Jnawali, S. R. (2020). "Trends, patterns, and networks of illicit wildlife trade in Nepal: A national synthesis". Conservation Science and Practice 2 (9): e247. doi:10.1111/csp2.247. Bibcode: 2020ConSP...2E.247P. 
 99. Nittu, G.; Shameer, T. T.; Nishanthini, N. K.; Sanil, R. (2023). "The tide of tiger poaching in India is rising! An investigation of the intertwined facts with a focus on conservation". GeoJournal 88 (1): 753–766. doi:10.1007/s10708-022-10633-4. பப்மெட்:35431409. 
 100. Khanwilkar, S.; Sosnowski, M.; Guynup, S. (2022). "Patterns of illegal and legal tiger parts entering the United States over a decade (2003–2012)". Conservation Science and Practice 4 (3): e622. doi:10.1111/csp2.622. Bibcode: 2022ConSP...4E.622K. 
 101. Van Uhm, D. P. (2016). The Illegal Wildlife Trade: Inside the World of Poachers, Smugglers and Traders (Studies of Organized Crime). New York: Springer.
 102. Saif, S.; Rahman, H. T.; MacMillan, D. C. (2018). "Who is killing the tiger Panthera tigris and why?". Oryx 52 (1): 46–54. doi:10.1017/S0030605316000491. 
 103. Singh, R.; Nigam, P.; Qureshi, Q.; Sankar, K.; Krausman, P. R.; Goyal, S. P.; Nicholoson, K. L. (2015). "Characterizing human–tiger conflict in and around Ranthambhore Tiger Reserve, western India". European Journal of Wildlife Research 61: 255–261. doi:10.1007/s10344-014-0895-z. 
 104. Chowdhurym, A. N.; Mondal, R.; Brahma, A.; Biswas, M. K. (2016). "Ecopsychosocial aspects of human–tiger conflict: An ethnographic study of tiger widows of Sundarban Delta, India". Environmental Health Insights 10: 1–29. doi:10.4137/EHI.S24. 
 105. Dhungana, R.; Savini, T.; Karki, J. B.; Dhakal, M.; Lamichhane, B. R.; Bumrungsri, S. (2018). "Living with tigers Panthera tigris: Patterns, correlates, and contexts of human–tiger conflict in Chitwan National Park, Nepal". Oryx 52 (1): 55–65. doi:10.1017/S0030605316001587. 
 106. Lubis, M. I.; Pusparini, W.; Prabowo, S. A.; Marthy, W.; Tarmizi; Andayani, N.; Linkie, M. (2020). "Unraveling the complexity of human–tiger conflicts in the Leuser Ecosystem, Sumatra". Animal Conservation 23 (6): 741–749. doi:10.1111/acv.12591. 
 107. Neo, W. H. Y.; Lubis, M. I.; Lee, J. S. H. (2023). "Settlements and plantations are sites of human–tiger interactions in Riau, Indonesia". Oryx 57 (4): 476–480. doi:10.1017/S0030605322000667. 
 108. "India's tiger population rises, Madhya Pradesh has most big cats" (in en-IN). The Hindu. 2023. https://www.thehindu.com/sci-tech/energy-and-environment/indias-tiger-population-rises-madhya-pradesh-has-most-big-cats/article67136263.ece. 
 109. "Tiger population by country".
 110. "Sumatran Tiger".
 111. DNPWC & DFSC (2022). Status of Tigers and Prey in Nepal 2022 (PDF) (Report). Kathmandu, Nepal: Department of National Parks and Wildlife Conservation & Department of Forests and Soil Conservation, Ministry of Forests and Environment.
 112. "Thailand's Wild Tigers Have Doubled Since 2014".
 113. "Bhutan's roaring success in tiger conservation steals the spotlight, numbers register a huge jump - South Asia News". www.wionews.com. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2023-08-07.
 114. "Status Of Malayan Tigers".
 115. Qi, J.; Gu, J.; Ning, Y.; Miquelle, D. G.; Holyoak, M.; Wen, D.; Liang, X.; Liu, S. et al. (2021). "Integrated assessments call for establishing a sustainable meta-population of Amur tigers in Northeast Asia". Biological Conservation 261 (12): 109250. doi:10.1016/j.biocon.2021.109250. Bibcode: 2021BCons.26109250Q. 
 116. "PR: Announcement of Minimum Tiger number in Myanmar". WWF. 2019. பார்க்கப்பட்ட நாள் 8 April 2022.
 117. 117.0 117.1 117.2 117.3 Global Tiger Recovery Program (2023-34) (Report). Global Tiger Forum and the Global Tiger Initiative Council. 29 July 2023.
 118. 118.0 118.1 Aryal, R. S. (2004). CITES Implementation in Nepal and India. Law, Policy and Practice. Kathmandu: Bhrikuti Aademic Publications. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 99933-673-4-6.
 119. Qureshi, Q.; Jhala, Y. V.; Yadav, S. P. & Mallick, A. (2023). Status of tigers, co-predators and prey in India 2022 (PDF). New Delhi, Dehradun: National Tiger Conservation Authority & Wildlife Institute of India.
 120. 120.0 120.1 Tandin, T.; Penjor, U.; Tempa, T.; Dhendup, P.; Dorji, S.; Wangdi, S. & Moktan, V. (2018). Tiger Action Plan for Bhutan (2018-2023): A landscape approach to tiger conservation (Report). Thimphu, Bhutan: Nature Conservation Division, Department of Forests and Park Services, Ministry of Agriculture and Forests. எண்ணிம ஆவணச் சுட்டி:10.13140/RG.2.2.14890.70089.
 121. Uddin, N.; Enoch, S.; Harihar, A.; Pickles, R. S.; Hughes, A. C. (2023). "Tigers at a crossroads: Shedding light on the role of Bangladesh in the illegal trade of this iconic big cat". Conservation Science and Practice 5 (7): e12952. doi:10.1111/csp2.12952. Bibcode: 2023ConSP...5E2952U. 
 122. Hossain, A. N. M.; Lynam, A. J.; Ngoprasert, D.; Barlow, A.; Barlow, C. G.; Savini, T. (2018). "Identifying landscape factors affecting tiger decline in the Bangladesh Sundarbans". Global Ecology and Conservation 13: e00382. doi:10.1016/j.gecco.2018.e00382. 
 123. Lynam, A. J.; Khaing, S. T.; Zaw, K. M. (2006). "Developing a national tiger action plan for the Union of Myanmar". Environmental Management 37 (1): 30–39. doi:10.1007/s00267-004-0273-9. பப்மெட்:16362487. Bibcode: 2006EnMan..37...30L. https://archive.org/details/sim_environmental-management_2006-01_37_1/page/30. 
 124. "The future of Panthera tigris in Thailand and globally". iucn.org. 2 August 2022. Archived from the original on 11 November 2023. பார்க்கப்பட்ட நாள் 8 April 2024.
 125. Yeh, E. T. (2012). "Transnational environmentalism and entanglements of sovereignty: The Tiger Campaign across the Himalayas". Political Geography 31 (7): 408–418. doi:10.1016/j.polgeo.2012.06.003. 
 126. Goodrich, J. M.; Miquelle, D. G.; Smirnov, E.M.; Kerley, L.L.; Quigley, H. B.; Hornocker, M. G. (2010). "Spatial structure of Amur (Siberian) tigers (Panthera tigris altaica) on Sikhote-Alin Biosphere Zapovednik, Russia". Journal of Mammalogy 91 (3): 737–748. doi:10.1644/09-mamm-a-293.1. https://archive.org/details/sim_journal-of-mammalogy_2010-06_91_3/page/737. 
 127. Hötte, M. H.; Kolodin, I. A.; Bereznuk, S. L.; Slaght, J. C.; Kerley, L. L.; Soutyrina, S. V.; Salkina, G. P.; Zaumyslova, O. Y. et al. (2016). "Indicators of success for smart law enforcement in protected areas: A case study for Russian Amur tiger (Panthera tigris altaica) reserves". Integrative Zoology 11 (1): 2–15. doi:10.1111/1749-4877.12168. பப்மெட்:26458501. 
 128. Franklin, N., Bastoni, Sriyanto, Siswomartono, D., Manansang, J. and R. Tilson "Last of the Indonesian tigers: a cause for optimism" in Seidensticker, Christie & Jackson 1999, ப. 130–147.
 129. Tilson, R. (1999). Sumatran Tiger Project Report No. 17 & 18: July − December 1999. Grant number 1998-0093-059. Indonesian Sumatran Tiger Steering Committee, Jakarta.
 130. Kothari, A.S.; Chhapgar, B.S.; Chhapgar, B.F., eds. (2005). "The Manpoora Tiger (about a Tiger Hunt in Rajpootanah)". The Treasures of Indian Wildlife. Mumbai: Bombay Natural History Society. pp. 22–27. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0195677285.
 131. Lodh, S. (2020). "Portrayal of 'Hunting' in Environmental History of India". Altralang Journal 2 (02): 199. doi:10.52919/altralang.v2i02.84. https://www.univ-oran2.dz/revuealtralang/index.php/altralang/article/view/84. 
 132. Novak, R. M. & Walker, E. P. (1999). "Panthera tigris (tiger)". Walker's Mammals of the World (6th ed.). Baltimore: Johns Hopkins University Press. pp. 825–828. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-0-8018-5789-8.
 133. 133.0 133.1 Nyhus, P. J.; Tilson, R. "Panthera tigris vs Homo sapiens: Conflict, coexistence, or extinction?" in Tilson & Nyhus 2010, ப. 125–142
 134. 134.0 134.1 Goodrich, J. M. (2010). "Human–tiger conflict: A review and call for comprehensive plans". Integrative Zoology 5 (4): 300–312. doi:10.1111/j.1749-4877.2010.00218.x. பப்மெட்:21392348. 
 135. Powell, M. A. (2016). "People in peril, environments at risk: coolies, tigers, and colonial Singapore's ecology of poverty". Environment and History 22 (3): 455–482. doi:10.3197/096734016X14661540219393. 
 136. Iossa, G.; Soulsbury, C. D.; Harris, S. (2009). "Are wild animals suited to a travelling circus life?". Animal Welfare 18 (2): 129–140. doi:10.1017/S0962728600000270. https://www.cambridge.org/core/journals/animal-welfare/article/abs/are-wild-animals-suited-to-a-travelling-circus-life/C76563EC6154E70AF3DB8A33832349C3. 
 137. 137.0 137.1 Henry, L. (2020). "5 Things Tiger King Doesn't Explain About Captive Tiger". Worldwildlife.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 19 February 2024.
 138. "Endangered tiger earns its stripes as the world's most popular beast". The Independent. December 6, 2004 இம் மூலத்தில் இருந்து January 20, 2008 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://archive.today/20080120222416/http://findarticles.com/p/articles/mi_qn4158/is_20041206/ai_n12814678. 
 139. Albert, C; Luque, G. M.; Courchamp, F (2018). "The twenty most charismatic species". PLOS ONE 13 (7): e0199149. doi:10.1371/journal.pone.0199149. பப்மெட்:29985962. Bibcode: 2018PLoSO..1399149A. 
 140. Werness, H. B. (2007). The Continuum Encyclopedia of Animal Symbolism in World Art. Continuum International Publishing Group. pp. 402–404. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-0826419132.
 141. Cooper, J. C. (1992). Symbolic and Mythological Animals. London: Aquarian Press. p. 227. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-1-85538-118-6.
 142. Nair, R.; Dhee; Patli, O.; Surve, N.; Andheria, A.; Linnell, J. D. C.; Athreya, V. (2021). "Sharing spaces and entanglements with big cats: the Warli and their Waghoba in Maharashtra, India". Frontiers in Conservation Science 2. doi:10.3389/fcosc.2021.683356. 

புற இணைப்புகள்

தொகு
 
விக்கிமீடியா பொதுவகத்தில்,
Panthera tigris
என்பதில் ஊடகங்கள் உள்ளன.
 
விக்கியினங்கள் தளத்தில் பின்வரும் தலைப்பில் தகவல்கள் உள்ளன:


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=புலி&oldid=3939035" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது