தனியார் சமபங்கு

நிதியியலில் தனியார் சமபங்கு என்பது பங்குப் பரிவர்த்தனையில் வெளிப்படையான வர்த்தகம் இல்லாமல் செய்யப்படும் நிறுவனங்களில் சமபங்கு கடனீடுகள் கொண்ட ஒரு சொத்து வகை ஆகும். தனியார் சமபங்கின் முதலீடுகள் மிகவும் பொதுவாக இயங்கும் நிறுவனத்தின் மூலதன முதலீடாகவோ அல்லது இயங்கும் நிறுவனத்தைக் கையகப்படுத்துதல் சார்ந்தவையாகவோ இருக்கும். தனியார் சமபங்கின் மூலதனமானது பிரதானமாக நிறுவன முதலீட்டாளர்களால் திரட்டப்படும். தனியார் சமபங்கிற்கு மிகவும் பரவலான வகைகளும் விதங்களும் இருக்கின்றன. தனியார் சமபங்கு என்ற சொல் வெவ்வேறு நாடுகளில் வெவ்வேறு கருத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது.[1]

தனியார் சமபங்கில் உள்ள மிகவும் பொதுவான முதலீட்டு உத்திகளில் அந்நிய முதலீட்டினால் வாங்குதல், துணிகர முதலீடு, வளர்ச்சி மூலதனம், இடர்பாட்டு முதலீடுகள் மற்றும் இடைமட்ட மூலதனம் உள்ளிட்டவையும் அடங்கும். ஒரு பொதுவான அந்நிய முதலீட்டினால் வாங்குதல் பரிமாற்றத்தில், தனியார் சமபங்கு நிறுவனம் ஏற்கனவே உள்ள அல்லது முதிர்ந்த நிறுவனத்தின் பிரதான பங்குகளை வாங்கும். ஒரு துணிகர முதலீடு அல்லது வளர்ச்சி மூலதன முதலீடு ஆகியவற்றிலிருந்து வேறுபட்டதாகும். ஏனெனில் அவற்றில் தனியார் சமபங்கு நிறுவனம் பொதுவாக இளம் அல்லது முன்னேறும் நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்வதோடு அரிதாக முக்கிய பங்குகளைக் கைப்பற்றும்.

தனியார் சமபங்கின் வகைகள் தொகு

தனியார் சமபங்கு முதலீடுகளை பின்வரும் வகைகளாக பிரிக்கலாம்:

அந்நிய முதலீட்டினால் வாங்குதல் தொகு

 
ஒரு பாரம்பரிய லெவரேஜ்ட் பைஅவுட் பரிமாற்றத்தின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பு அடங்கிய வரைபடம்

அந்நிய முதலீட்டினால் வாங்குதல், LBO அல்லது வாங்குதல் என்பது ஒரு நிறுவனம், வணிகப் பகுதி அல்லது வணிகச் சொத்துக்கள் ஆகியவற்றை வழக்கமான நிதிசார் அந்நிய முதலீட்டைப் பயன்படுத்தி தற்போதுள்ள பங்குதாரர்களிடம் இருந்து கையகப்படுத்தும் பரிமாற்றத்தின் ஒரு பகுதியாக சமபங்கு முதலீடுகள் உருவாக்கும் உத்திகளைக் குறிப்பிடுகிறது. இந்த பரிமாற்றங்களில் உட்படுத்தப்படும் நிறுவனங்கள் பொதுவாக முதிர்ந்தவையாகவும் இயக்க பணப்பாய்வுகள் உருவாக்குபவையாகவும் இருக்கும்.[2]

அந்நிய முதலீட்டினால் வாங்குதலில் ஒரு நிதியுதவி வழங்குபவர் கையகப்படுத்தலுக்குத் தேவையான அனைத்து மூலதனமும் அந்த நிறுவனமே ஏற்றுக்கொள்ளாமல் கையகப்படுத்துவதற்கு ஏற்றுக் கொள்ளுதலாகும். இதைச் செய்வதற்கு நிதியுதவி வழங்குபவர் வட்டி மற்றும் அசல் பணம் செலுத்துதலை உருவாக்குவதற்கு கையகப்படுத்தல் இலக்கின் பணப்பாய்வுகளை எதிர்பார்க்கும் கையகப்படுத்தல் கடனைத் திரட்டுவார்.[3] LBO வில் கையகப்படுத்தல் கடன் பொதுவாக நிதியுதவி வழங்குபவருக்கு கடன் பொறுப்பல்லாததாக இருக்கிறது. மேலும் நிதியுதவி வழங்குபவரால் நிர்வகிக்கப்படும் மற்ற முதலீட்டின் மீது உரிமை கோர முடியாது. அதனால் ஒரு LBO பரிவர்த்தனையின் நிதிசார் கட்டமைப்பு குறிப்பாக வைப்பின் வரம்புக்குட்பட்ட கூட்டாளிகளை ஈர்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. அது அந்நிய முதலீட்டின் ஆதாயங்களை அனுபவிப்பதற்கு அனுமதிக்கும். ஆனால் ஆதாயங்களில் புகலடைதலை மிகவும் கட்டுப்படுத்துவதாக இருக்கும். ஒரு LBOவின் நிதியுதவி வழங்குபவருக்கு இந்த வகையான நிதிசார் கட்டமைப்பு அந்நிய முதலீட்டு ஆதாயங்கள் பின்வரும் இரண்டு வகையில் கிடைக்கின்றன: (1) முதலீட்டாளர் மட்டுமே கைப்பற்றுதலுக்கான முதலீட்டின் ஒரு பகுதியை வழங்க வேண்டும் (2) முதலீட்டாளருக்குத் திரும்பக் கிடைப்பதன் மதிப்பு அதிகரிக்கும் (சொத்தில் திரும்பக் கிடைக்கும் கடன் தொகை அடையும் வரையில் அதிகரிக்கும்).[4]

ஒரு அந்நிய முதலீட்டினால் வாங்குதல் இலக்குக்கான வாங்கும் விலை சதவீதமாக ஒரு பரிவர்த்தனைக்கான நிதிக்கு எவ்வளவு கடன் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பது நிதிநிலை மற்றும் கைப்பற்றுதல் இலக்கின் வரலாறு, சந்தை நிலவரம், கடனை நீட்டிப்பதற்கான கடன் கொடுப்பவரின் விருப்பம் (LBOவின் நிதியுதவி வழங்குபவர்கள் மற்றும் கைப்பற்றப்பட்ட நிறுவனம் இரண்டும்), அத்துடன் வட்டித் தொகைகள் மற்றும் அந்த தொகையை நிறுவனம் சமாளிக்கும் திறன் ஆகியவற்றைப் பொறுத்து மாறுபடும். வரலாற்றுரீதியாக ஒரு LBOவின் கடன் பகுதி வாங்கும் விலையில் 60% முதல் 90% வரை இருக்கும். எனினும் சில நேரங்களில் கடன் வீதம் வரலாற்று ரீதியாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்த சராசரியை விட அதிகமாகலாம் அல்லது குறையலாம்.[5] 2000 ஆம் ஆண்டு முதல் 2005 ஆம் ஆண்டுக்கு இடையில் அமெரிக்காவில் LBOக்களுக்கான மொத்த வாங்கும் விலையின் சராசரி கடன் 59.4% மற்றும் 67.9% ஆகியவற்றுக்கு இடையில் இருந்தது.[6]

துணிகர முதலீடு தொகு

துணிகர முதலீடு [7] என்பது தனியார் சமபங்கின் அகன்ற உபபிரிவு ஆகும். இது பொதுவாக குறைவான முதிர்ந்த நிறுவனங்களில் அறிமுகத்துக்காக விரைவான முன்னேற்றம் அல்லது வணிகத்தை விரிவுபடுத்துதல் ஆகியவற்றுக்காக சமபங்கு முதலீடுகள் செய்யப்படுதலைக் குறிக்கிறது. துணிகர முதலீடு மிகவும் பொதுவாக புதுத்தொழில்நுட்பப் பயன்பாடுகள், புதுச்சந்தைக் கருத்துகள் மற்றும் இன்னும் நிரூபிக்கப்படவேண்டிய புதுப்பொருட்கள் ஆகியவற்றில் காணப்படும்.[8][9]

துணிகர முதலீடு பொதுவாக நிறுவனத்தின் முன்னேற்றத்தின் நிலையைப் பொருத்து பிரிக்கப்படுகிறது. தொடக்க நிலை மூலதனம் புதிதாக தொடங்க இருக்கும் துவக்க நிலை நிறுவனங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பிந்தைய நிலை மற்றும் வளர்ச்சி மூலதனம் ஏற்கனவே உள்ள நிறுவனம் அது வருவாய் உருவாக்கும் நிலையில் இருந்து ஆனால் அது இன்னும் இலாபம் தரக்கூடியாயதாக இல்லாமலோ அல்லது எதிர்கால வளர்ச்சிக்காக பணப்பாய்வை உருவாக்க முடியாததாகவோ இருந்தால் அதன் விரிவாக்கத்தில் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.[10]

தொழில்முனைவோர்கள் பொதுவாக உருவாக்கும் பொருட்கள் மற்றும் திட்டங்களுக்கு நிறுவனத்தின் வாழ்க்கைச் சுழற்சியின் வளர்ச்சி நிலைகளின் போது கணிசமான மூலதனம் தேவை. பல தொழில்முனைவோர்கள் திட்டப்பணிகளை அவர்களாகவே செயல்படுத்த போதுமான நிதி இல்லாமல் இருப்பார்கள். மேலும் அதனால் அவர்கள் வெளிப்புற நிதியை நாடிச்செல்ல நேரிடும்.[11] இந்த முதலீடுகளின் இடர்பாட்டுக்கான இழப்பீட்டுக்கு உயர் திரும்பக்கிடைத்தல் விநியோகிப்பதற்கு துணிகர முதலீட்டாளரின் தேவை நிறுவனங்களுக்கான ஒரு விலையுயர்ந்த மூலதன மூலமாக துணிகர நிதியை உருவாக்குகிறது. துணிகர முதலீடு, கடன் போன்ற மலிவான மாற்றால் நிதியளிக்க இயலாத அதிகளவிலான முதலீட்டுத் தேவைகள் உடைய தொழில்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானதாக இருக்கிறது. எனினும் துணிகர முதலீடு பொதுவாக வேகமாக வளர்ந்து வரும் தொழில் நுட்பம் மற்றும் உயிர்த் தொழில்நுட்பம் போன்ற துறைகளுடன் மிகவும் நெருங்கிய தொடர்புடையதாக இருக்கிறது.[8][12]

வளர்ச்சி மூலதனம் தொகு

வளர்ச்சி மூலதனம் விரிவாக்கம் அல்லது மறுகட்டமைப்பு செயல்பாடுகள், புதிய சந்தைகளில் நுழைய அல்லது தொழிலின் கட்டுப்பாட்டை மாற்றாமல் பெரிய கையகப்படுத்தலுகான நிதி போன்ற மூலதனத்தைத் தேடும் சார்ந்தளவில் முதிர்ந்த நிறுவனங்களின் சமபங்கு முதலீடுகளைக் குறிப்பிடுகிறது, அது மிகவும் பொதுவாக சிறுபான்மை முதலீடுகள் எனப்படுகிறது.[மேற்கோள் தேவை]

நிறுவனங்கள் அவர்களது வாழ்க்கைச் சுழற்சியில் ஒரு நிலைமாற்ற நிகழ்விற்கு நிதி ஒதுக்குவதற்கு மாற்றாக வளர்ச்சி மூலதனத்தை நாடுகின்றன. இந்த நிறுவனங்கள் துணிகர முதலீடு நிதிபெற்ற நிறுவனங்களை விட மிகவும் முதிர்ந்தவை போன்று இருக்கும். இவை வருமானம் மற்றும் இயக்க ஆதாயங்கள் உருவாக்கும் திறன் கொண்டவையாகவும், ஆனால் முக்கிய விரிவாக்கங்கள், கையகப்படுத்துதல் அல்லது மற்ற முதலீடுகளுக்குப் போதுமான நிதி ஒதுக்க இயலாததாகவும் இருக்கும். வளர்ச்சி மூலதனம் நிறுவனத்தின் இருப்பு நிலைக் குறிப்புகளில் மறு கட்டமைப்பு விளைவுகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படலாம். குறிப்பாக நிறுவனம் வைத்திருக்கும் அதன் இருப்பு நிலைக்குறிப்புக்குத் தக்கவாறு அந்நிய முதலீட்டுத் (அல்லது கடன்) தொகையைக் குறைப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.[13] ஒரு பொதுச் சமபங்கில் தனியார் முதலீடு அல்லது PIPEகள் என்பது ஒரு வெளிப்படையான வர்த்தக நிறுவனத்தினுள் வளர்ச்சி மூலதன முதலீட்டின் வடிவத்தைக் குறிப்பிடுகிறது. PIPE முதலீடுகள் பொதுவாக ஒரு மாற்றுரிமை உடைய அல்லது விரும்பப்படும் பாதுகாப்பு போன்ற வடிவங்களில் உருவாக்கப்படுகின்றன.[14][15]

இடர்பாடு மற்றும் முக்கிய சூழ்நிலைகள் தொகு

இடர்பாடு அல்லது முக்கிய சூழ்நிலைகள் சமபங்கில் முதலீடுகள் அல்லது நிதிசார்ந்த உளைச்சலடைந்த நிறுவனங்களின் கடன் ஈடுகள் போன்றவற்றைக் குறிப்பிடும் ஒரு அகன்ற பிரிவு ஆகும்.[16][17][18] "இடர்பாட்டு" பிரிவு இரண்டு அகன்ற உப-உத்திகளை உள்ளடக்கியது, அவை பின்வருமாறு:

 • "டிஸ்ட்ரெஸ்ட்-டு-கண்ட்ரோல்" அல்லது "லோன்-டு-ஓன்" உத்திகள், நிறுவனத்தின் சமபங்கின் கட்டுப்பாட்டில் பெருநிறுவன மறுகட்டமைப்பில் இருந்து முன்னேறும் நம்பிக்கையில் முதலீட்டாளர்கள் கடன் ஈடுகளைக் கையகப்படுத்தும் போது பயன்படுத்தப்படுகிறது.[19]
 • "ஸ்பெசல் சிச்சுவேசன்ஸ்" அல்லது "டர்ன்அரவுண்ட்" உத்திகள், ஒரு முதலீட்டாளர் கடன் மற்றும் சமபங்கு முதலீடுகள் வழங்கும் இடங்களில் இவை பயன்படுத்தப்படுகிறது. பொதுவாக இயக்கம் சார் அல்லது நிதி சார் சவால்களுக்கு உட்படும் நிறுவனங்களுக்கு "மீட்பு நிதியாக்கத்தில்" பயன்படுத்தப்படுகிறது.[20]

அதோடு இந்த தனியார் சமபங்கு உத்திகளில் மறை நிதிகள் கடன்களின் இருப்பு வர்த்தகம் மற்றும் இடர்பாட்டு நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கடன்பத்திரங்கள் உள்ளிட்ட பலவகை இடர்பாட்டு முதலீட்டு உத்திகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இடைமட்ட மூலதனம் தொகு

இடைமட்ட மூலதனம் பொதுவாக ஒரு நிறுவனத்தின் பொதுச் சமபங்குக்கு மூத்ததாக இருக்கும் மூலதன கட்டமைப்பில் மிகவும் இளைய பகுதியாக குறிப்பிடப்படும் இரண்டாம்தரக் கடன் அல்லது தேர்ந்தெடுத்த சமபங்கு ஈடுகளைக் குறிக்கிறது. இந்த வடிவ நிதியாக்கம் ஒரு அந்நிய முதலீட்டினால் வாங்குதல் அல்லது பெரும் விரிவாக்கத்துக்கு நிதி தேவைப்படும் சமபங்கு மூலதனத்தின் தொகையைக் குறைப்பதற்கு தனியார் சமபங்கு முதலீட்டாளர்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இடைமட்ட மூலதனம் பொதுவாக உயர் வருவாய்ச் சந்தையை அணுகமுடியாமல் இருக்கும் சிறு நிறுவனங்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதனால் அதுபோன்ற நிறுவனங்கள் வங்கிக் கடன்கள் மூலமாக கடன் வழங்கத் தயாராய் இருக்கும் வழக்கமான கடன் கொடுப்பவர்களிடம் நிறுவனங்களின் நிலைக்கு ஏற்றாற்போல் கூடுதல் மூலதனம் கடனாக வாங்க முடியும்.[21] அதிகரித்த சூழலிடரை ஈடுசெய்யும் விதமாக, இடைமட்டக் கடன் வைத்திருப்பவர்கள் தங்கள் முதலீட்டில் பாதுகாப்பான அல்லது மற்ற மிகவும் மூத்த கடனாளர்களை விட அதிமாகத் திரும்ப எடுக்க வேண்டும்.[22][23]

இரண்டாம்நிலைகள் தொகு

இரண்டாம்நிலை முதலீடுகள் ஏற்கனவே உள்ள தனியார் சமபங்குச் சொத்தில் முதலீடு செய்யப்படுவதைக் குறிக்கிறது. இந்தப் பரிமாற்றங்கள் தனியார் சமபங்கு வைப்பு வட்டிகள் விற்பனை அல்லது ஏற்கனவே உள்ள நிறுவன முதலீட்டாளர்களிடம் இருந்து வாங்கிய இந்த முதலீடுகள் வழியாக தனியாக வைத்திருக்கும் நிறுவனங்களில் நேரடி முதலீடுகளின் பிரிவுகள் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கலாம்.[24] அதன் தன்மையினால், தனியார் சமபங்கு சொத்துப் பிரிவு உடனடியாக மாற்ற இயலாததாக இருக்கும். அதாவது வாங்கி வைத்திருக்கும் முதலீட்டாளர்களுக்கான ஒரு நீண்ட கால முதலீடாக அது இருக்கும். இரண்டாம்நிலை முதலீடுகள் நிறுவன முதலீட்டாளர்களுக்கு வளர்ச்சி பல்வகைப்படுத்துதல் அதிகரிப்பதற்கான திறனை வழங்குகிறது. குறிப்பாக இது சொத்துப் பிரிவிற்கு புதிதாக வந்துள்ள முதலீட்டாளர்களுக்கானது. இரண்டாம்நிலைகளும் கூட பொதுவாக மாறுபட்ட பணப்பாய்வு விவரங்களைக் கொண்டுள்ளன. புதிய தனியார் சமபங்கு வைப்புகளின் முதலீட்டில் ஜெ-கர்வ் விளைவு குறைந்து வருகிறது.[25][26] பொதுவாக இரண்டாம் நிலைகளின் முதலீடுகள் மூன்றாம் நபர் நிதி கடத்திகள் வழியாகச் செய்யப்படுகின்றன. இதன் கட்டமைப்பு நிதிகளின் நிதியைப் போன்றது, எனினும் பல பெரிய நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் தனியார் சமபங்கு வைப்பு வட்டிகளை இரண்டாம்நிலை பரிமாற்றங்களின் மூலமாக வாங்குகிறார்கள்.[27] தனியார் சமபங்கு வைப்பு முதலீடுகள் விற்பனையாளர்கள் வைப்பில் உள்ள முதலீடுகளை மட்டும் விற்பனை செய்வதில்லை அத்துடன் சேர்த்து வைப்பில் மீதமுள்ள நிதியுடன் தொடர்பில்லாத பொறுப்புக்களையும் சேர்த்தே விற்பனை செய்கிறார்கள்.

மற்ற உத்திகள் தொகு

மற்ற உத்திகளும் தனியார் சமபங்கு அல்லது ஒரு மூடுவதற்கு அருகாமையில் உள்ள சந்தையில் பரிசீலிக்கப்படலாம் அவை பின்வருமாறு:

 • வீடு-மனைத் தொழில்: இது தனியார் சமபங்கின் உள்ளடக்கத்தில் பொதுவாக "மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட" மற்றும் வாய்ப்பு வைப்புகள் உள்ளிட்ட மிகவும் இடர்பாடுள்ள முதலீட்டு எல்லையைக் குறிக்கிறது. இது பொதுவாக வழக்கமான வீடு-மனை தொழில் முதலீடுகளைக்காட்டிலும் மிகவும் நெருங்கி ஒத்திருக்கும் அந்நிய முதலீட்டினால் வாங்குதல் முதலீடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தனியார் சமபங்கில் சில முதலீட்டாளர்கள் வீடு-மனை சொத்துகளை தனித்த சொத்துப் பிரிவாகக் கருதுகிறார்கள்.
 • உள்கட்டமைப்பு: இவை பொதுவாக அரசாங்க உட்பொருளின் ஒரு பகுதியைத் தனியார்மயமாக்கல் முனைப்பின் ஒரு பகுதியாக செய்யப்படும் பல்வேறு பொதுப் பணிகளில் (எ.கா., பாலங்கள், சுரங்கவழிகள், கட்டணச்சாலைகள், விமான நிலையங்கள், பொதுப்போக்குவரத்து மற்றும் மற்ற பொதுப் பணிகள்) முதலீடுகள் செய்வதாகும்.[28][29][30]
 • ஆற்றல் மற்றும் வலிமை: இது எரிபொருள் பிரித்தெடுத்தல், உற்பத்தி, சுத்திகரிப்பு மற்றும் வினியோகம் (ஆற்றல்) உள்ளிட்ட ஆற்றலைத் தயாரித்தல் மற்றும் விற்பனை செய்தல் தொடர்புடைய பரவலான பலவகை நிறுவனங்களில் (சொத்துக்களைக் காட்டிலும்) முதலீடு செய்தல் ஆகும்.
 • வியாபார வங்கியியல்: இது தனியாரோ அல்லது அரசோ வைத்திருக்கும் நிறுவனங்களின் பதிவுசெய்யப்படாத கடனீடுகளில் நிதி நிறுவனங்களால் நிர்வகிக்கப்படும் தனியார் சமபங்கு முதலீடு ஆகும்.[31]

வரலாறு மற்றும் தொடர்ந்த மேம்பாடு தொகு

துணிகர மூலதனத்தின் முந்தைய வரலாறு மற்றும் மேம்பாடு தொகு

தனியார் சமபங்குத் துறைக்கான விதைகள் 1946 ஆம் ஆண்டில் இரண்டு துணிகர மூலதன நிறுவனங்களின் உருவாக்கத்தால் விதைக்கப்பட்டது அவை: அமெரிக்க ஆய்வு மற்றும் மேம்பாட்டு கார்ப்பரேசன் (ARDC) மற்றும் ஜெ.எச். ஒயிட்னி & கம்பெனி.[32] இரண்டாம் உலகப்போருக்கு முன்பு, துணிகர மூலதன முதலீடுகள் (முதலில் "மேம்பாட்டு முதலீடு" எனப்பட்டது) செல்வாக்கான தனிநபர்கள் மற்றும் குடும்பங்களில் மட்டுமே முதன்மையாக இருந்தன. "துணிகர மூலதனத்துவத்தின் தந்தை"[33] மற்றும் INSEAD ஐ உருவாக்கியவாரான ஜியார்ஜஸ் டொரியோட்டால் நிறுவன முதலீட்டாளர்களால் மூலதனம் உயர்த்தப்பட்டதுடன் ARDC உருவாக்கப்பட்டது. இது இரண்டாம் உலகப் போரிலிருந்துத் திரும்பி வந்த படைவீரர்களால் நடத்தப்படும் தொழில்களில் தனியார் முதலீடுகளை ஊக்குப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டது. ARDC இன் முதல் மிகப்பெரிய துணிகர மூலதன வெற்றிக்கதை, அந்நிறுவனம் 1957 ஆம் ஆண்டில் டிஜிட்டல் எக்விப்மண்ட் கார்ப்பரேசனில் (DEC) முதலீடு செய்திருந்த $70,000, 1968 ஆம் ஆண்டில் நிறுவனத்தின் பொதுப் பங்கு வெளியீட்டுக்குப் பிறகு $355 மில்லியனுக்கும் மேல் மதிப்புடையதாக மாறியதிலிருந்து தொடங்கியது (இது அதன் முதலீட்டை விட 500 மடங்குக்கும் மேலான திரும்பக் கிடைத்தல் ஆகும், மேலும் வருடாந்திர திரும்பக் கிடைக்கும் வீதம் 101% ஆகும்).[34] துணிகர-ஆதரவுடன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட முதல் நிறுவனம் ஃபேர்சில்ட் செமிகண்டக்டர் (இந்நிறுவனம் முதல் வணிகரீதியான நடைமுறைக்கேற்ற ஒருங்கிணைச் சுற்றைத் தயாரித்தது) என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிறுவனத்திற்கு 1959 ஆம் ஆண்டில் நிதியளிக்கப்பட்டது பின்னர் இந்நிறுவனம் வென்ராக் அசோசியேட்ஸ் ஆக மாறியது.[35]

அந்நிய முதலீட்டினால் வாங்குதலின் தோற்றங்கள் தொகு

1955 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் பான்-அட்லாண்டிக் ஸ்டீம்ஷிப் நிறுவனத்தை மெக்லீன் இண்டஸ்ட்ரீஸ், இன்க், வாங்கியது. 1955 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் வாட்டர்மேன் ஸ்டீம்ஷிப் கார்ப்பரேசனை வாங்கியதே முதல் அந்நிய முதலீட்டினால் வாங்குதலாக இருக்கலாம்.[36] பரிமாற்றத்தின் விதிகளின் படி, மெக்லீன் $42 மில்லியன் கடனாகப் பெற்று, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இருப்பு வழங்குவதன் வழியாக அதில் கூடுதலாக $7 மில்லியன் உயர்த்தப்பட்டது. பேரம் முடிவடையும் போது $20 மில்லியன் கடன் பற்றை விடுவிக்க $20 மில்லியன் வாட்டர்மேன் தொகை மற்றும் சொத்துக்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தன.[37] மெக்லீன் பரிமாற்றத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்த முறை போலவே, பொது வர்த்தக வைப்பு நிறுவனங்களின் பயன்பாடாக பெருநிறுவன சொத்துக்களில் முதலீடுகளின் பிரிவை கையகப்படுத்துவதற்கான முதலீட்டுக் கடத்திகள் 1960களில் சார்ந்தளவில் புதிய பாணியாக இருந்தது. வாரன் பஃப்பட் (பெர்க்ஷைர் ஹாத்தவே) மற்றும் விக்டர் போஸ்னர் (DWG கார்ப்பரேசன்) போன்றவற்றால் இந்த முறை பிரபலமடைந்தது. பின்னர் நெல்சன் பெல்ட்ஸ் (ட்ரையார்க்), சால் ஸ்டெயின்பர்க் (ரிலையன்ஸ் இன்சூரன்ஸ்) மற்றும் கெர்ரி ஸ்க்வார்ட்ஸ் (ஒனெக்ஸ் கார்ப்பரேசன்) ஆகியவையும் இம்முறையில் கையகப்படுத்தப்பட்டன. மிகவும் வழக்கமான அந்நிய முதலீட்டினால் வாங்குதலாக இந்த முதலீட்டுக் கடத்திகள் குறிப்பிட்ட சில உத்திகளையே பயன்படுத்துகின்றன. மேலும் ஒரே வகையான நிறுவனங்களையே இலக்காகக் கொண்டுள்ளன மற்றும் பல வழிகளில் இவை பின்னர் வரும் தனியார் சமபங்கு நிறுவனங்களுக்கு முன்னோடி ஆயின. உண்மையில் போஸ்னர் "அந்நிய முதலீட்டினால் வாங்குதல்" அல்லது "LBO"[38] என்ற சொல் வடிவமைக்கப்பட்டதுடன் பொதுவாக அங்கீகரிக்கப்படுவார்.

1980களில் அந்நிய முதலீட்டினால் வாங்குதல் உயர்வு பல உயர்நிர்வாக நிதியாளர்களால் உருவாக்கப்பட்டது. ஜெரோம் கோல்பெர்க், ஜூனியர். மற்றும் பின்னர் அவரை ஏற்றுக் கொள்பவரான ஹென்றி கிராவிஸ் ஆகியோர் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் ஆவர். பியர் ஸ்டெர்ன்ஸுக்காக பணிபுரிந்த வந்த அந்த நேரத்தில் கோல்பெர்க் மற்றும் கிராவிஸ், கிராவிஸின் உறவினர் ஜியார்ஜ் ராபர்ட்ஸுடன் இணைந்து அவர்களால் விவரிக்கப்பட்ட "பூட்ஸ்ட்ரேப்" முதலீடுகளை ஆரம்பித்தனர். பெரும்பாலான அவர்களது நிறுவனங்கள் நிலைத்தனமைக் குறைபாடு உடையனவாகவோ அல்லது அதன் நிறுவனர்களுக்கான கவரக்கூடிய வெளிவழியாகவோ இருந்தன. அவர்கள் மிகவும் குறைந்த அளவே பொதுவில் எடுத்துச் சென்றனர். மேலும் நிறுவனர்கள் போட்டியாளர்களுக்கு விற்பனை செய்யவும் விருப்பம் இல்லாமல் இருந்தனர். அதனால் நிதிசார் வாங்குபவர்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஈர்க்கக்கூடிய விதத்தில் நிரூபிக்க வேண்டியிருந்தது. 1964 ஆம் ஆண்டில் அவர்களது ஆர்கின் எக்ஸ்டெர்மினேட்டிங் கம்பெனியின் கையகப்படுத்தல் அந்நிய முதலீட்டினால் வாங்குதல் பரிமாற்றங்களுக்கிடையில் முதல் குறிப்பிடத்தக்க பரிமாற்றமாக இருந்தது.[39]. அதனைத் தொடர்ந்த ஆண்டுகளில் மூன்று பியர் ஸ்டெர்ன்ஸ் வங்கியாளர்கள் ஸ்டெர்ன் மெட்டல்ஸ் (1965), இன்காம் (ராக்வுட் இண்டர்னேசலின் ஒரு பிரிவு, 1971), காப்லர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் (1971) மற்றும் போரென் கிளே (1973) உள்ளிட்ட தொடர் வாங்குதல்களை நிறைவு செய்தனர். அத்துடன் தாம்சன் வயர், ஈகில் மோட்டார்ஸ் அண்ட் பாரோஸ் போன்றவை ஸ்டெர்ன் மெட்டல்ஸில் அவர்களது முதலீடுகள் மூலமாக வாங்கப்பட்டன.[40] 1976 ஆம் ஆண்டில் பியர் ஸ்டெர்ன்ஸ் மற்றும் கோல்பர்க் இடையே நெருக்கடி நிலைகள் ஏற்பட்டன. அதனால் கிராவிஸ் மற்றும் ராபர்ட்ஸ் வெளியேறினர். அதே ஆண்டில் கோல்பர்க் கிராவிஸ் ராபர்ட்ஸ் உருவாயிற்று.

1980களில் தனியார் சமபங்கு தொகு

1982 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம், முன்னால் அமெரிக்க கருவூலச் செயலாளர் வில்லியம் சைமன் மற்றும் ஒரு முதலீட்டாளர்கள் குழு வாழ்த்து அட்டைகள் உருவாக்குபவரான கிப்சன் கிரீட்டிங்ஸை $80 மில்லியனுக்குக் கையகப்படுத்தினார்கள். இதில் முதலீட்டாளர்கள் $1 மில்லியன் மட்டுமே பங்களிக்கப்பட்டதாக வதந்தி நிலவியது. 1983 ஆம் ஆண்டின் மத்தியில், சரியாக பதினாறு மாதங்கள் கழித்து முதல் செயல்பாடு மேற்கொள்ளப்பட்டது. கிப்சன் $290 மில்லியன் IPO வை நிறைவு செய்ததுடன் சைமன் தோராயமாக $66 மில்லியன் கொடுத்தார்.[41] கிப்சன் கிரீட்டிங்ஸ் முதலீட்டு வெற்றி பரவலாக ஊடகங்களின் கவனத்தை ஈர்த்து அந்நிய முதலீட்டினால் வாங்குதலில் புதிய உயர்வுக்கு இட்டுச்சென்றது. 1979 ஆம் ஆண்டு மற்றும் 1989 ஆம் ஆண்டிற்கு இடையில் மில்லியனுக்கும் மிகுதியான மதிப்பில் 2,000 க்கும் மேற்பட்ட அந்நிய முதலீட்டினால் வாங்குதல் நடைபெற்றதாக கணக்கிடப்பட்டது.[42]

1980களின் போது கையகப்படுத்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் ஊடங்களின் தொகுதிகள் பல தனியார் சமபங்கு முதலீடுகளில் "பெருநிறுவன சோதனை" முத்திரை ஏற்றியது. குறிப்பாக நிறுவனத்தின் எதிரான கையகப்படுத்துதல், அறிந்து சொத்து நீக்கல், முக்கிய நிறுத்தி வைப்புகள் அல்லது மற்ற குறிப்பிடத்தக்க பெருநிறுவன மறுகட்டமைப்பு நடவடிக்கைகள் ஆகியவை பங்குகொள்ளும் போது இவை செய்யப்பட்டன. 1980களில் பெரும்பாலான குறிப்பிடத்தக்க முதலீட்டாளர்களுக்கு இடையில் கார்ல் ஐகான், விக்டர் போஸ்னர், நெல்சன் பெல்ட்ஸ், ராபர்ட் எம். பாஸ், டி. பூன் பிக்கன்ஸ், ஹாரோல்ட் கிளார்க் சைமன்ஸ், கிர்க் கெர்க்கோரியன், சர் ஜேம்ஸ் கோல்ட்ஸ்மித், சால் ஸ்டெயின்பர்க் மற்றும் ஆஷார் எடெல்மேன் உள்ளிட்ட பெருநிறுவன சோதனையாளர்கள் முத்திரையிட்டனர். கார்ல் ஐகான் 1985 ஆம் ஆண்டில் அவர் TWAவின் எதிரானக் கையகப்படுத்துதலுக்குப் பிறகு தயவு தாட்சணியம் அற்ற பெருநிறுவன சோதனையாளராக நன்மதிப்புப் பெற்றிருந்தார்.[43][44] பெரும்பாலான பெருநிறுவன சோதனையாளர்கள் மைக்கேல் மில்கனின் கிளையன்டாக ஒரு முறை இருந்துள்ளனர். அவரது முதலீட்டு வங்கியியல் நிறுவனம், டிரெக்சல் பர்ன்ஹம் லாம்பர்ட் மூலதனத்தின் கண்மூடித்தனமான பொதுநிதி அதிகரிப்பதற்கு உதவியாக இருந்தது. அதனால் பெருநிறுவன சோதனையாளர்கள் நிறுவனத்தைக் கையகப்படுத்துவதற்கு சட்ட ரீதியான முயற்சி எடுத்து வாங்குதலில் உயர்-வருவாய் கடன் நிதி வழங்கினர்.

அது 1980களின் இறுதியான முக்கிய வாங்குதலாக கருதப்பட்டது. மேலும் அது அதன் மிகவும் சவாலான நிலையாகவும், அனேகமாக பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பு ஆரம்பித்த அதன் உயர்வு முடிவுறுவதற்கான உயர் எல்லை மற்றும் ஆரம்ப அறிகுறியாகவும் குறிக்கப்பட்டது. 1989 ஆம் ஆண்டில் KKR $31.1 பில்லியனுக்கு முடித்து RJR நாபிஸ்கோவைக் கைப்பற்றியது. அந்த நேரத்திலும் மற்றும் 17 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வரலாற்றில் அது மிகப்பெரிய அந்நிய முதலீட்டினால் வாங்குதலாக இருந்தது. அந்த நிகழ்வு பார்பேரியன்ஸ் அட் த கேட்: த ஃபால் ஆஃப் RJR நாபிஸ்கோ என்ற வரலாற்றுப்பதிவு புத்தகமாக (பின்னர் திரைப்படமாக) வெளியானது. KKR இறுதியாக கைப்பற்றுதலில் ஒவ்வொரு பங்குக்கும் $109 க்கு RJR நாபிஸ்கோவை இணங்கச்செய்தது. RJR நாபிஸ்கோ தனியாருக்கு ஷெர்சன் லேமன் ஹட்டன் ஒவ்வொரு பங்குக்கும் $75 கொடுக்க இருப்பதாக முதலில் அறிவிக்கப்பட்டது. அதனுடன் ஒப்பிடுகையில் இது குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தொடர்ந்த கடுமையான பேரங்கள் மற்றும் குதிரை-வர்த்தகம் இறுதியாக KKRஐ ஷெர்சன் லேமன் ஹட்டன் மற்றும் பின்னர் ஃபோர்ஸ்ட்மான் லிட்டில் & கோ ஆகியோருக்கு எதிராக முடிவெடுக்க வைத்தது. மோர்கன் ஸ்டேன்லி, கோல்ட்மேன் சாக்ஸ், சாலோமோன் பிரதர்ஸ் மற்றும் மெர்ரில் லிஞ்ச் உள்ளிட்ட அந்நாளில் இருந்த பல முக்கிய வங்கியியலாளர்களும் பங்குகொண்டு அவர்களுக்கு ஆலோசனையும் நிதியும் வழங்கினர். ஷெர்சன் லேமனின் முதல் ஏலத்திற்குப் பிறகு KKR உடனடியாக RJR நாபிஸ்கோவை அடைவதற்காக ஒவ்வொரு பங்குக்கும் $90 தருவதாக ஒப்பந்தத்தை அறிவித்தார். இந்த விலை RJR நாபிஸ்கோவின் நிர்வாகத்தின் ஒப்புதலில்லாமல் அறிவிக்கப்பட்டது. ஷெர்சன் லேமன் மற்றும் சாலோமோன் பிரதர்ஸ் ஆகியோரிடம் பணிபுரிந்த RJR இன் நிர்வாகக் குழு $112 ஏலத்தொகையைச் சமர்பித்தது, இம்மதிப்பையே அவர்கள் க்ராவி குழுவின் பதிலளிப்புகளை எதிர்க்க தங்களை வலுப்படுத்தும் எனக் கருதினர். KKR in இறுதி ஏலத்தொகை $109, இது குறைந்த மதிப்பு உடையதாகவே இருந்த போதும் இறுதியாக RJR நாப்ஸ்கோ இயக்குநர்களின் குழுவால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.[45] அதன் பரிமாற்ற மதிப்பு $31.1 பில்லியன் ஆகும். RJR நாபிஸ்கோ அந்நிய முதலீட்டினால் வாங்குதலில் மிகவும் அதிக தொகைக்கு வாங்கப்பட்ட நிறுவனமாக வரலாற்றில் இடம்பிடித்தது. 2006, 2007 ஆம் ஆண்டுகளில் பல அந்நிய முதலீட்டினால் வாங்குதல் பரிமாற்றங்கள் முதல் முறையாக பெயரளவிலான வாங்குதல் விலையின் RJR நாபிஸ்கோவின் அந்நிய முதலீட்டினால் வாங்குதலை மிஞ்சக்கூடியதாக முடிவடைந்தன. எனினும் பணவீக்கத்துடன் சரிப்படுத்தும் போது 2006-2007 காலகட்டத்தில் RJR நாபிஸ்கோவை மிஞ்சக்கூடிய அளவில் எந்த அந்நிய முதலீட்டினால் வாங்குதல்களும் நடைபெறவில்லை.

1980களின் இறுதியில் வாங்குதல் சந்தையின் அதிகரிப்பினால் ராபர்ட் கேம்ப்யூவினால் 1988 ஆம் ஆண்டில் வாங்கப்பட்ட ஃபெடரேட்டட் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ஸ், 1986 ஆம் ஆண்டில் வாங்கப்பட்ட ரெவ்கோ ட்ரக் ஸ்டோர்ஸ், வால்ட்டர் இண்டஸ்ட்ரீஸ், FEB ட்ரக்கிங் மற்றும் ஈட்டன் லியோனார்ட் உள்ளிட்ட பல்வேறு பெரிய வாங்குதல்களின் திவால் நிலை தொடங்கியது. கூடுதலாக RJR நாபிஸ்கோ பேரம் நெருக்கடியின் அறிகுறியையும் காட்டியது. 1990 ஆம் ஆண்டில் மறுமூலதனமாக்கத்துக்கு வழிவகுத்தது. அதில் KKR இல் இருந்து $1.7 பில்லியன் புதிய சமபங்கு பங்களிப்பும் தொடர்புடையதாக இருந்தது.[46]

டிரெக்சல் பர்ன்ஹாம் லாம்பர்ட் என்பது முதலீட்டு வங்கியாக இருந்தது. 1980களின் போது உயர்-வருவாய் கடன் வழங்கியதில் அதன் தலைமைப் பண்பின் காரணமாக தனியார் சமபங்கின் உயர்வுக்கு மிகவும் பொறுப்பு வகித்தது.

டிரெக்சல் ஆறு கொடுங்குற்றங்களுக்கான நோலோ காண்டெண்டெரெ (போட்டியின்றி)க்காக அரசாங்கத்தின் ஒப்பந்தத்தைச் சந்தித்தது. அதில் மூன்று பங்கு நிறுத்தி வைத்தலுக்காகவும் மற்ற மூன்று பங்குக் கையாண்டதற்காகவும் ஆகும்.[47] அந்த நேரத்தில் அது $650 மில்லியன் அபராதம் கட்ட ஒப்புக்கொண்டது, ஈடுகள் சட்டத்தின் கீழ் விதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச அபராதம் இதுவாகும். 1989 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் மில்கன் தன்மீதான குற்றச்சாட்டின் காரணமாக நிறுவனத்தை விட்டு வெளியேறினார்.[48][49] 1990 பிப்ரவரி 13 அன்று அமெரிக்க கருவூலச் செயலாளர் நிக்கோலஸ் எஃப். பிரேடி, அமெரிக்க ஈடுகள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணையம் (SEC), நியூயார்க் பங்குப் பரிவர்த்தனை மற்றும் ஃபெடரம் ரிசர்வ் ஆகியோரின் ஆலோசனையைத் தொடர்ந்து, டிரெக்சல் பர்ன்ஹாம் லாம்பர்ட் அதிகாரப்பூர்வமாக அதிகாரம் 11 திவால்நிலை பாதுகாப்புக்குத் தாக்கல் செய்தது.[48]

பெருத்த-வாங்குதலின் காலம் 2005-2007 தொகு

குறைந்துவரும் வட்டி விகிதங்கள், தளர்ந்துவரும் கடன்கொடுக்கும் தரங்கள் மற்றும் பொது வர்த்தக நிறுவனங்களின் (குறிப்பாக சார்பனெஸ்-ஆக்ஸ்லி சட்டம்) முறைப்படுத்தும் மாற்றங்கள் ஆகியவற்றின் இணைவு தனியார் சமபங்கின் மிகப்பெரிய உயர்வு ஏற்படுவதற்கான தளத்தை அமைத்தது. 2002 ஆம் ஆண்டில் டெக்ஸ் மீடியா வாங்குதல், அதிகமான பல-மில்லியன் டாலர் அமெரிக்க வாங்குதல்கள் மீண்டும் குறிப்பிடத்தக்க உயர் வருவாய் கடன் நிதியாக்கம் அடைந்ததைக் குறிப்பிட்டது. மேலும் பெரும் பரிமாற்றங்கள் நிறைவடைந்தன. 2004, 2005 ஆம் ஆண்டுகளில் டாய்ஸ் "R" அஸ்,[50] த ஹெர்ட்ஸ் கார்ப்பரேசன்,[51][52] மெட்ரோ-கோல்ட்வின்-மேயர்[53] மற்றும் 2005 ஆம் ஆண்டில் சன்கார்ட்[54] ஆகியவை உள்ளிட்ட கையகப்படுத்துதல்களால் பெரிய வாங்குதல்கள் மீண்டும் பொதுவான ஒன்றானது.

2005 ஆம் ஆண்டின் இறுதி மற்றும் 2006 ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் புதிய "மிக அதிகமான வாங்குதல்" சாதனைகள் பலமுறை ஏற்பட்டு முறியடிக்கப்பட்டன. அதில் ஒன்பது வாங்குதல்கள், 18 மாத இடைவெளிக்குப் பிறகு 2007 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் அறிவிக்கப்பட்ட 2006 ஆம் ஆண்டு முதல் 2007 ஆம் ஆண்டின் மத்தியப்பகுதி வரையிலான சிறந்த பத்து வாங்குதல்களில் இடம்பெற்றன. 2006 ஆம் ஆண்டின் தனியார் சமபங்கு நிறுவனங்கள் $375 பில்லியனுக்கு 654 அமெரிக்க நிறுவனங்களை வாங்கின. இது 2003 ஆம் ஆண்டில் முடிவடைந்த பரிமாற்றங்களின் நிலையைக் காட்டிலும் 18 முறைகள் அதிகமானது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.[55] கூடுதலாக அமெரிக்கா சார்ந்த தனியார் சமபங்கு நிறுவனங்கள் 322 வைப்புகளுக்கு முதலீட்டாளர் ஈடுபாட்டில் $215.4 பில்லியன் அதிகரித்தன. இது முந்தைய சாதனைகளான 2000 ஆம் ஆண்டை விட 22% அதிகமாகவும், 2005 ஆம் ஆண்டின் மொத்த நிதியதிகரிப்பைவிட 33% அதிகமாகவும் இருந்தது.[56] அதற்கடுத்த ஆண்டில் கோடையில் கடன் சந்தைகளில் குழப்ப நிலை அதிகரித்த போதும், 415 வைப்புகளுக்கு முதலீட்டாளர் ஈடுபாட்டில் $302 பில்லியன் நிதியதிகரிப்பு என்ற மற்றொரு சாதனையைப் பார்க்க முடிந்தது.[57] 2006 ஆம் ஆண்டு முதல் 2007 ஆம் ஆண்டு வரையிலான முடிவடைந்த பெரு-வாங்குதல்களின் உயர்வுகளில் சில பின்வருமாறு: ஈக்விட்டி ஆஃபிஸ் பிராப்பர்ட்டீஸ் HCA,[58] அல்லயன்ஸ் பூட்ஸ்[59] மற்றும் TXU ஆகியவை ஆகும்[60].

2007 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதத்தில் குழப்பநிலை அடமானச் சந்தைகளைப் பாதித்தன. அது அந்நிய முதலீட்டு நிதி மற்றும் உயர்-வருவாய் கடன் சந்தைகள் ஆகியவற்றிலும் பரவின.[61][62] சந்தைகள், PIK அண்ட் PIK டாகில் (வட்டி "P ayable I n K ind" ஆக இருக்கிறது) உள்ளிட்ட அதிகமான வழங்குநர் தோழமை முன்னேற்றங்களுடன் 2007 ஆம் ஆண்டின் முதல் ஆறு மாதங்கள் மிகவும் திடமாக இருந்தன. மேலும் பெரிய அந்நிய முதலீட்டினால் வாங்குதல்கள் நிதிக்கு கோவனண்ட் லைட் கடன் பரவலாக கிடைத்தன. ஜூலை மற்றும் ஆகஸ்டு மாதத்தில் உயர் வருவாயில் வழங்குதல் நிலைகள் மற்றும் சில வழங்குநர்கள் சந்தைகளை அணுகுவதுடன் அந்நிய முதலீட்டு கடன் சந்தைகள் ஆகியவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க மந்தநிலையைக் காணமுடிந்தது. நிலையற்ற சந்தை நிலைகள் வருவாய் பரவல்களில் குறிப்பிடத்தக்க விரிவுக்கு ஏதுவாக்கியது. இது பல நிறுவனங்களில் ஏற்பட்ட பொதுவான கோடைகால மந்த நிலை மற்றும் முதலீட்டு வங்கிகள் தங்களது கடன் வழங்கும் திட்டங்களை இலையுதிர்காலம் வரை ஒத்திப்போட்டது போன்ற காரணங்களால் ஏற்பட்டது. எனினும் 2007 ஆம் ஆண்டு தொழிலாளர் தினத்துக்குப் பிறகு சந்தை மறுகட்டமைக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டாலும் அவை உருவாக்கப்படவில்லை. மேலும் சந்தை நம்பிக்கைகளின் குறைபாடு விலையிடலில் இருந்து பேரங்களைக் காத்தன. செப்டம்பரின் இறுதியில் சிட்டிக்ரூப் மற்றும் UBS AG உள்ளிட்ட முக்கிய கடன்கொடுப்பவர்கள் கடன் இழப்புகள் காரணமாக பெரும் மதிப்புச் சரிவை அறிவித்ததன் மூலம் கடன்சூழல் தெளிவாக அதன் முழு பரப்பைக் கடந்தது. அந்நிய முதலீட்டுச் சந்தைகள் இன்னும் முன்னேற்றமற்ற நிலையை நெருங்கியே இருக்கிறது.[63] 2007 ஆம் ஆண்டின் இறுதி மற்றும் 2008 ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் கடன்கொடுக்கும் தரங்கள் இறுக்கமடைந்துள்ளன என்பது தெளிவானது. மேலும் "பெரிய-வாங்குதல்களின்" காலம் முடிவுக்கு வந்தது. எனினும் தனியார் சமபங்கு தொடர்ந்து நீண்டதாகவும், இயக்கமுள்ள சொத்துப் பிரிவாகவும் இருக்கிறது. மேலும் முதலீட்டாளர்களிடம் இருந்து மில்லியன் டாலர்கள் அளவிலான ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட மூலதனத்துடன் தனியார் சமபங்கு நிறுவனங்கள், புதிய மற்றும் மாறுபட்ட பரிமாற்றங்களில் மூலதனம் செய்ய ஆயத்தமாய் இருக்கின்றன.

தனியார் சமபங்கில் மூலதனங்கள் தொகு

 
ஒரு பாரம்பரிய தனியார் சமபங்கு வைப்பின் கட்டமைப்பின் வரைபடம்

தனியார் சமபங்குக்கான மூலதனம் தொடக்கத்தில் தனியார் முதலீட்டாளர்கள் அல்லது கார்ப்பரேசன்கள் மூலமாக வந்தன என்ற போதும் 1970களில் பல்வேறு நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் பொது சமபங்குச் சந்தைகளில் சாத்தியமாகக்கூடிய இடர் அனுசரிக்கும் திரும்பக்கிடைத்தல் பெறும் நம்பிக்கையில் மூலதனத்தை ஒதுக்கியதால் தனியார் சமபங்கு ஒரு சொத்துப் பிரிவானது. பெரும்பாலான நிறுவன முதலீட்டாளர்களுக்கான தனியார் சமபங்கு முதலீடுகள் வழக்கமான சொத்துக்கள் (எ.கா., பொதுச் சமபங்கு மற்றும் பத்திரங்கள்) மற்றும் மற்ற மாற்றுவழிச் சொத்துக்கள் (எ.கா., மறை வைப்புகள், வீடு-மனை சொத்துகள், பொருட்கள்) உள்ளிட்ட பரவலான சொத்தின் ஒரு பகுதியாக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

பெரும்பாலான நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் தனியாரால் கையாளப்படும் நிறுவனங்களில் அனுபவக் குறைபாடு மற்றும் முதலீட்டை கட்டமைக்கவும், கண்காணிக்கவும் வளங்கள் தேவைப்படும் போன்ற காரணங்களால் நேரடியாக முதலீடு செய்வதில்லை. மாறாக நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் தனியர் சமபங்கு வைப்பு மூலமாக மறைமுகமாக முதலீடு செய்கிறார்கள். சில நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் தனியார் சமபங்கு வைப்புகளின் விரிவாக்கப்பட்ட பிரிவை உருவாக்குவதற்குத் தேவையான அளவுகளைத் தங்களிடம் வைத்திருப்பார்கள். அதேசமயம் சில முதலீட்டாளர்கள் நிதிகளின் நிதி வாயிலாக முதலீடு செய்திருப்பார்கள் இது ஒரு தனி முதலீட்டாளரால் அமைக்கப்பட்டதை விட மிகவும் விரிவாக்கப்பட்ட பிரிவை அனுமதிக்கும்.

தனியார் சமபங்கு முதலீடுகளின் திரும்பக்கிடைத்தல், பின்வரும் ஏதேனும் ஒன்று அல்லது மூன்று காரணிகளில் இணைந்து உருவாக்கப்படும்: கடன் திரும்பச்செலுத்தல் அல்லது செயல்பாடுகளில் இருந்து பணப்பாய்வுகளின் வழியாக தொகை சேர்த்தல், செயல்பாட்டு மேம்பாடுகள் முதலீடுகளின் மொத்த காலத்தில் வருவாயை அதிகரிக்கும் மற்றும் பன்மடங்கு விரிவடையச் செய்யும், உயர்பன்மடங்கு வருவாய்க்காக முதலில் செலுத்தப்பட்டிருந்த தொகையை விட அதிகமாக தொழிலை விற்றல் போன்றவை. நிறுவன முதலீட்டாளருக்கான ஒரு சொத்துப் பிரிவாக தனியார் சமபங்கின் ஒரு அடிப்படைக் கூறு, அந்த முதலீடுகள் பொதுவாக சிலகாலங்களுக்குப் பிறகு பணமாக்கப்படும். அது முதலீட்டு உத்தியைப் பொறுத்து மாறுபடும். தனியார் சமபங்கு முதலீடுகள் பொதுவாக பின்வரும் ஏதேனும் ஒரு வழியில் பணமாக்கப்படும்:

 • ஒரு பொதுப் பங்கு வெளியீடு (IPO ) - நிறுவனத்தின் பங்குகள் பொதுவில் வழங்கப்படும். இதில் பொதுவாக நிதி ஆதரவளிப்பவருக்கு பகுதியளவு உடனடிக் கைவரப் பெறுதல் வழங்கப்படும். அத்துடன் பொதுச்சந்தைக்கும் வழங்கப்படும். பின்னர் கூடுதல் பங்குகளும் விற்கப்படலாம்;
 • ஒரு சேர்க்கை அல்லது கையகப்படுத்தல் - ஒரு நிறுவனம் ரொக்கமாகவோ அல்லது பங்குகளாகவோ மற்றொரு நிறுவனத்துக்கு விற்கப்படுதல்;
 • ஒரு மறுமுதலாக்கம் - இதில் பங்குதாரர்களுக்கு தொகை விநியோகிக்கப்படும் (இந்த சூழ்நிலையில் அது நிதி ஆதரவளிப்பவர்), மேலும் இதில் தனியார் சமபங்கு வைப்புகள் நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட பணப்பாய்வில் இருந்தோ அல்லது கடனை அதிகரிப்பதன் மூலமாகவோ அல்லது மற்ற ஈடுகள் மூலமாகவோ நிதி விநியோகிக்கப்படும்.

தனியார் சமபங்குச் சந்தையில் எளிதில் பணமாக்கல் தொகு

 
ஒரு நிர்ணயிக்கப்பட்ட கூட்டாண்மை வைப்பு வட்டியில் ஒரு எளிமையான இரண்டாம்நிலைச் சந்தைப் பரிமாற்றத்துக்கான வரைபடம். வைப்பில் உள்ள முதலீடுகள் மற்றும் வைப்பிற்கான ஏதேனும் ஒரு நிதியல்லாத ஈடுபாடு ஆகியவற்றுக்காக வாங்குபவர் விற்பவர்களிடம் ரொக்கமாக பணம் பரிமாறுவார்கள்.

தனியார் சமபங்கு இரண்டாம்நிலை சந்தை (பொதுவாக தனியார் சமபங்கு இரண்டாம்நிலைகள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) முன்னரே இருந்த முதலீட்டாளர் வாக்குறுதிகளுக்கு தனியார் சமபங்கு மற்றும் மற்ற மாற்றுவழி முதலீட்டு நிதிகளை வாங்குதல் மற்றும் விற்றலைக் குறிக்கிறது. தனியார் சமபங்கு முதலீடுகள் விற்பவர்கள் வைப்பில் உள்ள முதலீடுகளை மட்டும் விற்பதில்லை வைப்புடன் இணைந்த மீதமுள்ள நிதிசாரா வாக்குறுதிகளும் சேர்த்தே விற்கப்படுகிறது. அதன் பண்பின் அடிப்படையில் தனியார் சமபங்கு சொத்துப் பிரிவு எளிதாக பணமாக மாற்றமுடியாததாக இருக்கிறது. இதனால் வாங்கி வைத்திருக்கும் முதலீட்டாளர்களுக்கான நீண்ட-கால முதலீடாக இது கருதப்படுகிறது. எல்லையற்ற பெருமளவிலான தனியார் சமபங்கு முதலீடுகளுக்கான பட்டியலிடப்பட்ட பொதுச்சந்தைகள் இல்லை. எனினும் தனியார் சமபங்குச் சொத்துக்களை விற்பவர்களுக்கு ஆரோக்கியமான மற்றும் முதிர்ந்த இரண்டாம்நிலைச் சந்தை இருக்கிறது.

பெருமளவில் இரண்டாம்நிலைகளின் பணப்பாய்வு விவரங்கள் மற்ற தனியார் சமபங்கு முதலீட்டுடன் தொடர்புபடுத்தப்படாமல் தனித்த சொத்துப் பிரிவாகக் கருதப்படுகிறது. அதன் விளைவாக முதலீட்டாளர்கள் இரண்டாம்நிலை முதலீடுகளுக்கு ஒதுக்கப்படும் மூலதனத்தை தங்கள் தனியார் சமபங்குத் திட்டங்களுக்கு ஏற்றவாறு வேறுபடுத்திக் கொள்கிறார்கள். தனியார் சமபங்கு வெளிப்பாட்டுக்கான கடுமையான தேவை இருப்பதால் மூலதனத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி இரண்டாம்நிலை முதலீடுகளுக்கு ஒதுக்கப்படுகிறது. முதலீட்டாளர்கள் தங்களின் தனியார் சமபங்கு வெளிப்பாடுகளை அதிகரிக்கவும் விரிவாக்கவும் முயல்கிறார்கள்.

முதலீட்டாளர்கள் நீண்ட உள்-வைப்புக் காலங்கள், தெளிவுடைமைக் குறைபாடு, எல்லையற்ற அந்நிய முதலீடு, எளிதில் பணமாக்க முடியாத ஈடுகள் மற்றும் உயர் முதலீட்டு குறைந்தபட்சங்கள் ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைந்த பிடிப்புகள் போன்ற கட்டமைப்பு இடையூறுகள் கட்டுப்படுத்தப்படுவதற்கு தனியார் சமபங்கின் அணுகுமுறையை நாடினர்.

இரண்டாம்நிலை பரிமாற்றங்களைப் பொதுவாக இரு அடிப்படை வகையாகப் பிரிக்கலாம், அவை:

 • வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டு வட்டிகளின் விற்பனை - இது மிகவும் பொதுவான இரண்டாம்நிலை பரிமாற்றமாகும். இந்தப் பிரிவில் தனியார் சமபங்கு வைப்பில் முதலீட்டாளரின் வட்டியை விற்றல் அல்லது வைப்பு(களி)ல் முதலீட்டாளர்களின் வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டு வட்டியை பரிமாற்றம் செய்வதன் வாயிலாக பல்வேறு வைப்புகளின் வட்டிகளின் பிரிவு ஆகியவை அடங்கியுள்ளது. கிட்டத்தட்ட அனைத்து வகையான தனியார் சமபங்கு வைப்புகளும் (எ.கா., வாங்குதல், வளர்ச்சி சமபங்கு, துணிகர மூலதனம், இடைமட்டம், இக்கட்டான நிலை மற்றும் வீடு-மனை தொழில் உள்ளிட்டவை) இரண்டாம்நிலைச் சந்தைகளில் விற்க முடியும். வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டு வட்டிகளின் பரிமாற்றம் பொதுவாக முதலீட்டாளர்களை நிதியளிக்கப்பட்ட முதலீடுகளுக்கான சிறிது தொகை பெறுவதற்கும் அத்துடன் வைப்புக்கான மீதமிருக்கும் நிதிசாராத கடமைகளிருந்து விடுவிக்கப்படுவதற்கும் அனுமதிக்கிறது.
 • நேரடி வட்டிகள் விற்பனை – இது இரண்டாம்நிலை நேரடிகள் அல்லது செயற்கை இரண்டாம்நிலைகள் எனப்படுகின்றன. இந்தப் பிரிவு முதலீட்டு வைப்புகளில் வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டு வட்டிகளை விட செயல்பாட்டு நிறுவனங்களில் நேரடி முதலீட்டுப் பிரிவுகளின் விற்பனையைக் குறிக்கிறது. இந்தப் பிரிவுகள் வரலாற்று ரீதியாக பெருநிறுவன மேம்பாட்டுத் திட்டங்களில் இருந்தோ அல்லது பெரிய நிதி நிறுவனங்களில் இருந்தோ உருவாகியிருக்கலாம்.

தனியார் சமபங்கு நிறுவனங்கள் தொகு

தொழில்துறை இதழான பிரைவேட் ஈக்விட்டி இண்டர்நேசனலால்[64] உருவாக்கப்பட்ட 2009 ஆம் ஆண்டில் புதுப்பிக்கப்பட்ட தரவரிசையின் படி (PEI மீடியாவால் வெளியிடப்பட்டது, PEI 300 என அழைக்கப்பட்டது), தற்போது உலகின் மிகப்பெரிய தனியார் சமபங்கு நிறுவனம் TPG ஆகும். தனியார் சமபங்கு நேரடி-முதலீட்டு மூலதனத்தின் தொகை ஐந்து ஆண்டு கால இடைவெளிக்கும் மேல் அதிகரித்திருப்பதன் அடிப்படையில் இது வெளியிடப்பட்டது. PEI 300 தரவரிசையின்படி உலகின் 10 மிகப்பெரிய தனியார் சமபங்கு நிறுவனங்கள் பின்வருமாறு:

 1. TPG
 2. கோல்ட்மேன் சாக்ஸ் கேபிட்டல் பார்ட்னர்ஸ்
 3. த கார்லைல் க்ரூப்
 4. கோல்பெர்க் கிராவிஸ் ராபர்ட்ஸ்
 5. அப்பல்லோ குளோபல் மேனேஜ்மென்ட்
 6. பெயின் கேபிட்டல்
 7. CVC கேபிட்டல் பார்ட்னர்ஸ்
 8. த பிளாக்ஸ்டோன் க்ரூப்
 9. வார்பர்க் பிங்கஸ்
 10. அபக்ஸ் பார்ட்னர்ஸ்

ஏனெனில் தனியார் சமபங்கு நிறுவனங்கள் தொடர்ந்து தங்கள் தனியார் சமபங்கு வைப்புகளை அதிகரித்தல், முதலீடு செய்தல் மற்றும் விநியோகித்தல் போன்ற செயல்பாடுகளைச் செய்துவருகின்றன. மூலதன அதிகரிப்புப் பொதுவாக எளிதாகக் கணக்கிட முடிவதாக இருக்கிறது. நிறுவனங்களால் வாங்கப்பட்ட நிறுவனங்களின் மொத்த மதிப்பு அல்லது நிறுவனத்தின் செயல்படும் பிரிவின் அளவின் மதிப்பீடு மற்றும் புதிய முதலீடுகளுக்கான மூலதனம் கிடைத்தல் போன்றவை மற்ற அளவீடுகளாக இருக்க முடியும். அளவை மையமாகக் கொண்டிருக்கும் ஏதேனும் ஒரு பட்டியலில் இந்த வைப்புகள் அல்லது மேலேளர்களின் தொடர்புடைய முதலீட்டு செயல்திறனுக்கு எந்த சுட்டிக்காட்டுதலும் வழங்கப்பட்டிருக்காது.

மேலும் பிரிகின் (முன்னர் பிரைவேட் ஈக்விட்டி இண்டிலிஜன்ஸ் என்றழைக்கப்பட்டது), இது ஒரு சாரா தரவு வழங்குநர் ஆகும். இது 25 மிகப்பெரிய தனியார் சமபங்கு முதலீட்டு மேலாளர்கள் தரவரிசையை வெளியிட்டுள்ளது. ஆல்ப்இண்வெஸ்ட் பார்ட்னர்ஸ், AXA பிரைவேட் ஈக்விட்டி, AIG இண்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், கோல்ட்மேன் சாக்ஸ் பிரைவேட் ஈக்விட்டி க்ரூப் மற்றும் பேந்தியோன் வெஞ்ச்சர்ஸ் போன்ற நிறுவனங்கள் அந்த தரவரிசையில் இடம்பெற்ற பெரிய நிறுவனங்களில் சிலவாகும்.

தனியார் சமபங்கு வைப்புகள் தொகு

தனியார் சமபங்கு நிதி அதிகரிப்பு தனியார் சமபங்கு நிறுவனங்கள் தங்கள் வைப்புகளுக்காக முதலீட்டாளர்களிடம் இருந்து மூலதனத்தைக் கேட்கும் செயல்பாட்டைக் குறிக்கிறது. பொதுவாக ஒரு முதலீட்டாளர் நிறுவனத்தால் நிர்வகிக்கப்படும் குறிப்பிட்ட வைப்பில் முதலீடு செய்வார். நிறுவனத்தில் ஒரு முதலீட்டாளராக இருப்பதற்குப் பதிலாக வைப்பில் ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டாளியாக அவர் இருப்பார். அதன் விளைவாக ஒரு முதலீட்டாளர் நிறுவனத்தால் முதலீடுகள் உருவாக்கப்படும் போது மட்டுமே நன்மைகளை அடைபவராக இருப்பார். இதில் முதலீடு செய்யப்பட்ட குறிப்பிட்ட வைப்பிலிருந்து முதலீடு உருவாக்கப்படுகிறது.

 • நிதிகளின் நிதிகள் இவை, முதலீட்டாளர்களுக்கு வெவ்வேறு வகை அம்சங்களின் மூலமும் பெரும்பாலும் பகுதி ரீதியான கவனம் செலுத்தல் ஆகியவற்றின் மூலம் குறைந்த இடர்பாடுகள் கொண்ட தயாரிப்புகளை வழங்குவதற்காக மற்றொரு தனியார் சமபங்கு வைப்பில் முதலீடு செய்யப்பட்டிருக்கும் தனியர் சமபங்கு வைப்புகள் ஆகும். 2006 ஆம் ஆண்டு நிதிகளின் நிதிகள் பிரிகின் லிமிட்டடின் (முன்னர் பிரைவேட் ஈக்விட்டி இண்டிலிஜன்ஸ் என அழைக்கப்பட்டது) கணக்கெடுப்பின் படி நிதிகளின் நிதிகள் தனியார் சமபங்கு வைப்புகளில் 14% உலகளாவிய பங்களிப்புகளை உருவாக்கியுள்ளதாகக் கணக்கிடப்பட்டது.
 • போதுமான மொத்த மதிப்புடன் தனிநபர்கள். போதுமான மொத்த மதிப்பு பொதுவாக விதிகளினால் முதலீட்டாளர்களின் தேவையாக இருக்கிறது. இருந்தபோதும் தனியார் சமபங்கு வைப்புகள் பொதுவாக சாதாரண பரஸ்பர நிதிகளை விடக் குறைவாகவே சீரமைக்கப்பட்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக அமெரிக்காவில் சாத்தியமுள்ள முதலீட்டாளர்கள் அதிகாரம் பெற்ற முதலீட்டாளர்களாக தகுதி பெறுவதற்கு பெருமளவு வைப்புகள் தேவை. இதில் இரண்டு ஆவண ஆண்டுகளில் $200,000 தனிநபர் வருவாய் அல்லது $300,000 கூட்டு வருவாய் (துணையுடன் சேர்த்து) சேர்த்து மொத்தமாக $1 மில்லியன் மொத்த மதிப்பு தேவை, மேலும் அந்த வருவாய் தொடர்ந்த ஆண்டுகளிலும் தொடர வேண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கடந்த சில ஆண்டுகளாக நிதியதிகரிப்பு வளர்ந்து வருகிறது. அதனால் சராசரி வைப்பில் மிகையான பல முதலீட்டாளர்கள் இருக்கிறார்கள். பிரிகின் லிமிட்டடின் (முன்னர் பிரைவேட் ஈக்விட்டி இண்டிகிஜன்ஸ் என அழைக்கப்பட்டது) கணக்கெடுப்பின் படி 2004 ஆம் ஆண்டில் 26 முதலீட்டாளர்கள் சராசரி தனியார் சமபங்கு வைப்பில் இருந்தனர். இந்த கணக்கு தற்போது வளர்ந்து 42 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

தனியார் சமபங்கு வைப்பின் மேலாளர்கள் தங்கள் சொந்த கடத்திகளிலும் முதலீடு செய்கிறார்கள். பொதுவாக ஒட்டுமொத்த மூலதனத்தில் 1–5% க்கு இடையில் வழங்குகிறார்கள்.

பொதுவாக தனியார் சமபங்கு வைப்பின் மேலாளர்கள் தங்கள் கடத்திகளுக்கான மூலதனத்தை அதிகரிப்பதற்கு பதிலாக பணியமர்த்தும் முகவர்கள் என்றழைக்கப்படும் வெளிப்புற நிதியதிகரிப்பு குழுக்களின் சேவைகளைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். பணியமர்த்தும் முகவர்களின் பயன்பாடு கடந்த சில ஆண்டுகளாக வளர்ந்து வருகிறது. பிரிகின் லிமிட்டடின் (முன்னர் பிரைவேட் ஈக்விட்டி இண்டிலிஜன்ஸ் என அழைக்கப்பட்டது) கணக்கெடுப்பின் படி, 2006 ஆம் ஆண்டில் அவர்களின் சேவைகளின் மூலம் 40% வைப்புகள் முடிவடைந்திருந்தன. பணியமர்த்தும் முகவர்கள் சாத்தியமுள்ள முதலீட்டாளர்களை வைப்பு மேலாளர் சார்பாக அணுகுவார்கள். மேலும் அவர்களால் செய்ய முடிந்த வருவாயில் ஏறத்தாழ 1% கட்டணம் பொதுவாக எடுத்துக்கொள்வார்கள்.

பல நேரங்களில் முதலீட்டாளர்களுக்கு இடையே உள்ள ஆர்வத்தைப் பொறுத்து தனியார் சமபங்கு நிறுவனம் செலவிடும் அதிகரிக்கும் மூலதனம் மாறுபடும். அவை தற்போதைய சந்தை நிலவரங்களாலும் நிறுவனத்தால் ஏற்கனவே வைப்புகள் அதிகரிக்கப்பட்டதன் தகவல்களின் பதிவுகளாலும் வரையறுக்கப்படும். நிறுவனங்கள் தங்கள் நிதிகளுக்கு ஒப்புமையில் எளிதாக அமைத்த இலக்குகளை அவர்கள் எப்போது அடைய முடியுமோ, அப்போது மூலதனம் திரட்ட அவை ஒன்று அல்லது இரண்டு என்ற குறைந்தபட்ச மாதங்களே செலவழிக்கலாம். பெரும்பாலும் தங்களது முந்தைய நிதிகளின் முதலீட்டாளர்களிடம் உதவிக்கான வாக்குறுதியைப் பெறுவதன் மூலம் அல்லது அல்லது முதலீட்டாளர்களின் கடந்தகால சிறப்பான செயல்திறனின் மூலம் விளையக்கூடிய வலுவான முதலீட்டாளர் பங்கு ஆகியவற்றின் மூலம் இதைச் செய்யலாம். மிகவும் குறைந்த பிரபலமான நிதி திரட்டல் வகைகளைக் கொண்டு (நடப்பு காலத்தில் யுரோப்பியன் வென்ச்சர் நிதி மேலாளர்கள் போன்ற) செயல்படும் பிற மேலாளர்களுக்கு நிதி திரட்டுதல் மிகவும் கடினமானதாக இருக்கிறது. அவர்களுக்கு அது நீண்டகால செயலாகத் தொடரலாம். மூலதனத்தைத் திரட்ட இரண்டாண்டுகள் தொடர்ந்து போராடுவதைப் பற்றிய கதைகளையும் நாம் கேட்காமல் இல்லை. இருப்பினும் பெரும்பாலான மேலாளர்கள் நிதி திரட்டுதலை ஒன்பதிலிருந்து பதினைந்து மாதங்களுக்குள் செய்துமுடித்துவிடுகின்றனர்.

ஒரு வைப்பு அதன் நிதியதிகரிப்பு இலக்கை அடைந்துவிட்டால் அது இறுதியாக நிறைவடையும். இந்த நிலைக்குப் பிறகு புதிய முதலீட்டாளர்களால் அந்த வைப்பில் முதலீடு செய்ய முடியாது. மாறாக அவர்கள் இரண்டாம்நிலைச் சந்தைகளில் வைப்புக்கான வட்டியை வாங்க முடியும்.

தொழிலின் அளவு - முதலீட்டு நடவடிக்கை தொகு

2007 ஆம் ஆண்டில் உலகளாவிய அளவில் $686 பில்லியன் தனியார் சமபங்கு முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஒரு புள்ளிவிவரம் சொல்கிறது. இது அதற்கு முந்தைய ஆண்டை விட மூன்று பங்கிற்கும் மேல் அதிகமாகும். மேலும் 2005 ஆம் ஆண்டில் மொத்தமாக முதலீடு செய்யப்பட்டதில் இரண்டு மடங்குக்கும் மேல் ஆகும். தனியார் சமபங்கு வைப்பு அதிகரிப்பும் கூட 2007 ஆம் ஆண்டின் முந்தைய ஆண்டுகளில் இருந்ததைத் தாண்டி $494 பில்லியன் அதிகரித்தது, இது 2006 விட 10% அதிகம். ஆண்டின் பிற்பகுதியில் நிதிசார் சந்தைகளில் கொந்தளிப்பு வளர்ந்த போதும் செயல்பாடு முதல் மற்றும் இரண்டாவது அரையாண்டுகளில் சமமாகவே பிரிந்தது. வாங்குதல்கள் தொடர்ந்து அதன் முதலீடுகளின் பங்குகளில் 2000 ஆம் ஆண்டை விட ஐந்து மடங்கு அதிகமாக 89% அதிகரித்தது. செயல்பாடு 2008 ஆம் ஆண்டில் முதல் அரையிறுதியில் 2007 ஆம் ஆண்டில் அதே காலத்துடன் ஒப்பிடும் போது குறைவாக இருந்தது என முந்தைய சுட்டிக்காட்டிகள் தெரிவிக்கின்றன. கடன் சந்தையில் ஏற்பட்ட ஒடுக்கம் இரண்டாம்நிலை நெருக்கடிக்குக் காரணமானது, தனியார் சமபங்கு நிதியாக்கத்தில் மந்தநிலை தூண்டப்பட்டது. மேலும் இதனால் தனியார் சமபங்கு நிறுவனங்கள் தனியார் சமபங்கு செயல்பாடுகளை நிறைவு செய்ய வங்கிகளிடமிருந்து பற்று நிதி பெறுவதற்கு மிகவும் சிரமப்பட வேண்டி இருந்தது.

2008 ஆம் ஆண்டில் உலகளாவிய நிதி நெருக்கடி தொடங்கியதால் தனியார் சமபங்கு முதலீட்டு நடவடிக்கை கடுமையாகக் குறைந்தது. 2008 ஆம் ஆண்டில் உலகளாவிய அளவில் தோராயமாக $190 பில்லியன் தனியார் சமபங்கு முதலீடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இது முந்தைய ஆண்டை விட 40% குறைவு. ஆண்டின் இரண்டாவது அரையாண்டுப் பகுதியில் எளிதில் பணமாக்குதல் உலர்ந்ததால் முதலீட்டு நடவடிக்கை மந்தமானது, மேலும் முதலீட்டாளர்கள் சமபங்கு சந்தைகள் வீழ்ந்ததால் மிகவும் இடர்பாட்டுடன் முதலீடு செய்யத் தயங்கினர். 2008 ஆம் ஆண்டில் மொத்த முதலீட்டின் வாங்குதல் பங்கு முந்தைய ஆண்டிம் சதவீதமான 89% இல் இருந்து 41% க்கு வீழ்ந்தது. கடன்சந்தையில் ஏற்பட்ட ஒடுக்கம் காரணமாக தனியார் சமபங்கு நிறுவனங்கள் தங்கள் பேரங்களை நிறைவு செய்வதற்காக வங்கிகளிடம் இருந்து பற்று நிதி பெறுவதற்கு மிகவும் சிரமாக இருந்தது. 2009 ஆம் ஆண்டிற்கான முந்தைய சுட்டிக்காட்டிகள் அந்த ஆண்டின் முதல் அரையாண்டில் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து வீழ்ந்தே இருந்ததைத் தெரிவித்தன. நிறுவனங்கள் சிறிய செயல்பாடுகளை மட்டுமே செய்தன மற்றும் குறைவான அந்நிய முதலீட்டை மட்டுமே பயன்படுத்தின. பெரிய வாங்குதல் நடவடிக்கைக் குறைந்ததால் முதலீடுகள் கடந்த 12 ஆண்டுகளை விடக் குறைவாயின. மேலும் 2009 ஆம் ஆண்டின் முதல் அரையாண்டில் $24 பில்லியனுக்கு வீழ்ச்சி அடைந்தன. இது அதே காலகட்டத்தில் 2008 ஆம் ஆண்டில் இருந்ததை விட ஆறில் ஒரு பங்கு வீழ்ந்ததாகும்.

2007 ஆம் ஆண்டில் புவியியல் தொலைநோக்கில் வட அமெரிக்காவில் உலகளாவிய தனியார் சமபங்கு முதலீடுகள் 71% இருந்ததாகக் கணக்கிடப்பட்டது (2000 ஆம் ஆண்டில் இருந்ததை விட 66% அதிகம்). 2000, 2007 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இடையில் ஐரோப்பாவின் முதலீடுகளின் பங்கு 20% இலிருந்து 15% க்கு குறைந்தது. இது ஐரோப்பாவை விட பெரியளவிலான அமெரிக்காவின் வலிமையான வாங்குதல் சந்தை நடவடிக்கையின் முடிவாக இருந்தது. 2000, 2007 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இடையில் ஆசியா-பசிபிக் மற்றும் முன்னேறும் சந்தைகளில் நிதியதிகரிப்பு நடவடிக்கை அதிகரித்திருந்த போதும், இந்த மாகாணங்களில் முதலீடுகளின் பங்கு, ஒப்பீட்டளவில் மாற்றமடையாமல் தோராயமாக 12% த்தில் நிலைத்திருந்தது.[65]

தொழிலின் அளவு - நிதி திரட்டல் நடவடிக்கை தொகு

2008 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் நிர்வாகங்களின் கீழ் மொத்த தனியார் சமபங்கு வைப்புகள் $2.5 டிரில்லியனாக இருந்தது (விளக்க வரைபடம் 3). 2008 ஆம் ஆண்டின் முதல் அரையாண்டில் வலிமையான நிதியதிகரிப்பு நடவடிக்கையின் காரணமாக அந்த ஆண்டில் 15% அதிகரித்தது. மேலும் நிறுவனங்கள் வீழ்ந்த மதிப்புகளின் சந்தை நிலவரங்களில் தங்கள் பணத்தை வெளியிடத் தயங்கியதால் நம்பமுடியாத அளவிற்கு பிரிவுசார் முதலீடுகள் அதிகரித்தன. 2006 மற்றும் 2008 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இடையில் உயர் நிதியதிகரிப்பின் விளைவாக நிர்வாகத்தின் கீழ் இருந்த ஒட்டுமொத்த சொத்துக்களில் மொத்தமாக 40% அல்லது $1 டிரில்லியன் அளவுக்கு முதலீடுகளுக்கான வைப்புகள் கிடைத்தன.[66]

நிதி நெருக்கடி மற்றும் தனியார் சமபங்கு முதலீடுகள் வீழ்ந்த போதும் ஆண்டின் ஆரம்பம் வலிமையாக இருந்ததால் நிதி-அதிகரிப்பு நிலைகள் 2008 ஆம் ஆண்டில் 8% மட்டுமே குறைந்து $450 பில்லியனாக இருந்தன. 2009 ஆம் ஆண்டின் முதல் அரையாண்டில் $100 பில்லியன் மட்டுமே அதிகரித்து நிதியதிகரிப்பு துரிதமாவது மெதுவாய் குறைந்தது. 2008 ஆம் ஆண்டில் இதே கால கட்டத்தில் இருந்ததை விட மூன்று இரண்டு பங்கு குறைவாகும். முதலீட்டு நடவடிக்கையில் வீழ்ச்சி மற்றும் பொருளாதார சீர்குலைவினால் தனியார் சமபங்கு வைப்புகளில் ஏற்கனவே உள்ள நிதிகள் வாங்கப்பட்டதாலும் விற்கப்பட்டதாலும் இரண்டாம்நிலை சந்தைக்கு முன்னேற்றம் கொடுத்தன.

2007 ஆம் ஆண்டின் புவியியல் தொலைநோக்கிலிருந்து வட அமெரிக்காவில் 65% (68% இலிருந்து வீழ்ந்து) நிதியதிகரிப்பு இருந்ததாக கணக்கிடப்பட்டது. 2000 மற்றும் 2007 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இடையில் ஐரோப்பாவின் நிதியதிகரிப்பின் பங்கு 25 சதவீதத்தில் இருந்து 22 சதவீதத்திற்கு வீழ்ந்தது. இது ஐரோப்பாவை விட அமெரிக்கா வலிமையான வாங்குதல் சந்தை நடவடிக்கை கொண்டிருந்ததன் விளைவாகும். 2000 மற்றும் 2007 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இடையில் ஆசியா-பசிபிக் மற்றும் குறிப்பாக சீனா, சிங்கப்பூர், தென் கொரியா மற்றும் இந்தியா போன்ற முதலீட்டு இலக்குகளாக முன்னேறும் சந்தைகள் ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவம் அதிகரித்தது. இந்த காலகட்டத்தில் ஆசியா-பசிபிக்கின் நிதி அதிகரிப்புகளின் பங்கு 6 சதவீதத்தில் இருந்து 10 சதவீதத்திற்கு அதிகரித்தது.[67]

தனியார் சமபங்கு வைப்பு செயல்திறன் தொகு

தனியார் சமபங்கு நிறுவனங்கள் அவர்களது முதலீடுகளில் இருந்து பெற்ற திரும்பக்கிடைத்தலை வெளிப்படையாக வெளிப்படுத்துவதற்கு எந்த மறுப்பும் சொல்லாமல் இருந்த போதும் கடந்த காலத்தில் தனியார் சமபங்கு வைப்பு செயல்திறனைக் கண்டறிவது மிகவும் சிரமமானதாக இருந்தது. பெரும்பாலான நிகழ்வுகளில் வைப்பில் முதலீடு செய்திருந்தவர்கள் மட்டுமே வைப்பு செயல்திறன் பற்றி அறிந்திருந்த குழுக்களாக இருந்தனர். கல்வி நிறுவனங்கள் (CEPRES சென்டர் ஆஃப் பிரைவேட் ஈக்விட்டி ரிசர்ச் மாதிரியான) மற்றும் நிறுவனங்கள் தாங்களாகவே வெவ்வேறு மாறுபட்ட நிறுவனங்கள் இடையே ஒப்பீடுகள் செய்துவந்தனர். மேலும் சந்தை நிலை அளவீட்டை வெளிப்படுத்துவது மிகவும் சவாலானதாக இருந்தது.

ஃப்ரீடம் ஆஃப் இன்ஃபர்மேசன் ஆக்டின் (FOIA) பயன்பாடுகளால் அமெரிக்காவின் சில மாநிலங்களில் சில செயல்பாடுகளுக்கான தரவு தயாராய் கிடைக்கும்படி இருந்தது. குறிப்பாக FOIA சில பொது முகமைகளுக்கான தனியார் சமபங்கு செயல்திறன் தரவை அவர்களது வலைத்தளத்தில் நேரடியாக வெளிப்படுத்த வேண்டும் எனக் கூறியது[68]. தனியார் சமபங்குக்கான இரண்டாவது பெரிய சந்தையான ஐக்கிய இராச்சியத்தில், டேவிட் வாக்கர் கைடுலைன்ஸ் ஃபார் டிஸ்க்ளோசர் அண்ட் டிரான்ஸ்பரன்சி இன் பிரைவேட் ஈக்விட்டி வெளியீட்டில் 2007 ஆம் ஆண்டு முதல் பெருமளவு தகவல் கிடைக்கிறது[69].

கடந்த சில ஆண்டுகளாக வெவ்வேறு வகையான வைப்புகளுக்கு இடையில் தனியார் சமபங்கு தொழில்துறையின் செயல்திறன் மாறுபடுகிறது. பொது சமபங்குகள் போன்ற மற்ற சொத்துப் பிரிவுடன் ஒப்பிடுகையில் வாங்குதல் மற்றும் வீடு-மனை தொழில் வைப்புகள் இரண்டும் கடந்த சில ஆண்டுகளாக (அதாவது 2003 ஆம் ஆண்டு முதல் 2007 ஆம் ஆண்டு வரை) வலிமையான செயல்திறன் உடையவையாக இருக்கின்றன. மாறாக மற்ற நிதி முதலீட்டு வகையான துணிகர முதலீடு மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் இது போன்ற ஆரோக்கியமான செயல்திறனை வெளிப்படுத்தவில்லை.

ஒவ்வொரு முதலீட்டு வகையிலும் மேலாளர் தேர்வு (அதாவது சராசரிக்கும் சற்று அதிகமான செயல்திறன் உருவாக்கும் ஆற்றலுள்ள தனியார் சமபங்கு நிறுவனங்களைக் கண்டறிதல்) தனிநபர் முதலீட்டாளர் செயல்திறனின் அடிப்படையை வரையறுக்கப்பயன்படுவதாக இருக்கிறது. வரலாற்று ரீதியாக முதல் மற்றும் இறுதி கால்பகுதியில் உள்ள மேலாளர்களின் செயல்திறன் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் மாற்றங்களைக் கொண்டதாக உள்ளது. மேலும் நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் ஒரு புதிய தனியார் சமபங்கு நிதியை மதிப்பீடு செய்வதற்காக விரிவான தீங்குக்குறைப்பு நடவடிக்கையை மேற்கொள்கின்றனர்.

தனியார் சமபங்கு செயல்திறனை பொதுச் சமபங்கு செயல்திறனுடன் ஒப்பிடுவது சவாலானதாக இருந்தது. குறிப்பாக முதலீடுகள் உருவாக்கப்பட்டு அதைத் தொடர்ந்து பணமாக்கப்படும் நேரத்தில் தனியார் சமபங்கு வைப்பு முதலீடுகள் எடுக்கப்படுகின்றன மற்றும் திரும்பப் பெறப்படுகின்றன. 1994 ஆம் ஆண்டு முதலில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு முறை லாங் மற்றும் நிக்கல்ஸ் இண்டெக்ஸ் கம்பேரிசன் மெத்தட் (ICM) ஆகும். பரவலாக ஆதாயகரமானதாக உள்ள மற்றொரு முறை பொதுச்சந்தை சமமதிப்பு அல்லது ஆதாயகரமான உள்ளடக்கம் ஆகும். ஆதாயகரமான உள்ளடக்கம் தனியார் சமபங்கு வைப்பு முதலீடுகளின் பிரிவிலிருந்து இலக்கு இலாபத்தை அடைவதற்கு தேவையான பொதுச்சந்தை முதலீடுகளில் முதலீடு செய்வதை வரையறுக்கிறது.[70] டிரெய்சன், மற்றும் பலர், எ நியூ மெத்தட் டு எஸ்டிமேட் ரிஸ்க் அண்ட் ரிட்டர்ன் ஆஃப் நான்-டிரேடட் அஸ்ஸெட்ஸ் ஃப்ரம் கேஸ் ஃப்ளோஸ்: த கேஸ் ஆஃப் பிரைவேட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட்ஸ், ஆன் யூசிங் ஜெனரலைஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் மூமண்ட்ஸ் எஸ்டிமேட்டர்ஸ் டு சைமல்டேனியஸ்லி சால்வ் ஃபார் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா என்ற ஆய்வறிக்கையை சமீபத்தில் வெளியிட்டனர். இந்த ஆராய்ச்சிமுறை தொடுகோடுகளைச் சார்ந்தது. ஆனால் இது இடர் சரிபடுத்து திரும்பக் கிடைத்தல் கணக்கீட்டை அனுமதிக்கிறது. இவை இதற்கு முன்னர் இல்லை அல்லது நம்பத்தக்கவையாக இல்லை.

மேலும் காண்க தொகு

குறிப்புகள் தொகு

 1. இந்த கட்டுரையில் பெரும்பாலான சொற்களுக்கு அமெரிக்க வரையறையைப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பிரித்தானிய துணிகர முதலீட்டு அசோசியேசன் வழங்கும் தனியார் சமபங்குக்கான ஓர் அறிமுகம் பரணிடப்பட்டது 2016-01-05 at the வந்தவழி இயந்திரம், கலைச்சொற்களில் உள்ள வேறுபாடுகளை உள்ளடக்கியது.
 2. கடன் மற்றும் கூடுதல் மதிப்பு இவற்றுக்கு இடையே சமப்படுத்தல் பரணிடப்பட்டது 2012-02-29 at the வந்தவழி இயந்திரம். ஃபைனான்சியல் டைம்ஸ், செப்டம்பர் 29, 2006
 3. நோட் ஆன் லெவெரேஜ்ட் பைஅவுட்ஸ். டார்மவுத்தில் உள்ள டட் ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ்: தனியார் சமபங்கு மற்றும் தொழில்முனைப்புக்கான மையம், 2002. அணுகப்பட்ட நாள் 2009-02-20
 4. உல்ஃப் அக்செல்சன், டிம் ஜென்கின்சன், பெர் ஸ்ட்ரோம்பெர்க் மற்றும் மைக்கேல் எஸ். வெயிஸ்பாக். லெவரேஜ் அண்ட் பிரைசிங் இன் பைஅவுட்ஸ்: ஏன் எம்பைரிக்கல் அனாலிசிஸ். ஆகஸ்ட் 28, 2007
 5. ஸ்டீவன் என். காப்லன் மற்றும் பெர் ஸ்ட்ரோம்பெர்க். லெவரேஜ்ட் பைஅவுட்ஸ் மற்றும் பிரைவேட் ஈக்விட்டி பரணிடப்பட்டது 2017-08-11 at the வந்தவழி இயந்திரம், சமூக அறிவியல் ஆய்வு நெட்வொர்க், ஜூன் 2008
 6. ட்ரென்வித் க்ரூப் "M&A மதிப்பீடு," (இரண்டாவது காலிறுதி, 2006)
 7. ஐக்கிய இராச்சியத்தில் ஒட்டு மொத்த சொத்து வகுப்பை விவரிப்பதற்கு துணிகர முதலீடு பொதுவாக தனியார் சமபங்குக்கு பதிலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் முதலீட்டு உத்தி இங்கு தனியார் சமபங்காக விவரிக்கப்படுகிறது.
 8. 8.0 8.1 ஜொசப் டபில்யூ. பார்ட்லெட். "துணிகர முதலீடு என்றால் என்ன?" பரணிடப்பட்டது 2008-02-28 at the வந்தவழி இயந்திரம் தனியார் சமபங்கின் என்சைக்ளோபீடியா. அணுகப்பட்ட நாள் 2009-02-20
 9. ஜோஸ்வா லெர்னர். சம்திங் வெஞ்ச்சர்ட், சம்திங் கெயிண்ட். ஹார்வார்ட் பிசினச் ஸ்கூல், ஜூலை 24, 2000. அணுகப்பட்ட நாள் 2009-02-20
 10. எ கிங் இன் வெஞ்சர் கேபிட்டல்'ஸ் கோல்ட் செயின். நியூயார்க் டைம்ஸ், அக்டோபர் 7, 2006
 11. பால் ஏ. கோம்பெர்ஸ். த ரைஸ் அண்ட் ஃபால் ஆஃப் வெஞ்சர் கேபிட்டல் பரணிடப்பட்டது 2011-09-27 at the வந்தவழி இயந்திரம். கிராஜுவேட் ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் யுனிவர்சிட்டி ஆஃப் சிகாகோ. அணுகப்பட்ட நாள் 2009-02-20
 12. துணிகர முதலீட்டின் கொள்கைகள் பரணிடப்பட்டது 2013-08-01 at the வந்தவழி இயந்திரம். தேசிய துணிகர மூலதன அசோசியேசன். அணுகப்பட்ட நாள் 2009-02-20
 13. இயக்க வளர்ச்சி: எப்படி தனியார் சமபங்கு முதலீடுகள் அமெரிக்க நிறுவனங்களை பலப்படுத்துகின்றன பரணிடப்பட்டது 2015-11-07 at the வந்தவழி இயந்திரம். தனியார் சமபங்கு கவுன்சில். அணுகப்பட்ட நாள் 2009-02-20
 14. தனியாரைப் பொது அமைப்புடன் இணைக்கும் போது; நிதி நுட்பத்தின் மிகவும் பிரபலமான வளர்ச்சியும், உயரும் ஈடுபாடும். நியூயார்க் டைம்ஸ், ஜூன் 5, 2004
 15. கிரெட்சென் மோர்கென்சன் மற்றும் ஜென்னி ஆண்டர்சன். சீக்ரெட்ஸ் இன் த பைப்லைன். நியூயார்க் டைம்ஸ், ஆகஸ்ட் 13, 2006
 16. த டர்ன்அரவுண்ட் பிசினஸ் பரணிடப்பட்டது 2013-06-12 at the வந்தவழி இயந்திரம். ஆல்ட்அஸ்ஸெட்ஸ், ஆகஸ்ட் 24, 2001
 17. கைடு டு டிஸ்ட்ரெஸ்ட் டெப்ட். பிரைவேட் ஈக்விட்டி இண்டர்நேசனல், 2007. அணுகப்பட்ட நாள் 2009-02-20
 18. டிஸ்ட்ரெஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் டேக் பிரைவேட் ஈக்விட்டி க்யூஸ். ரெயூட்டர்ஸ், ஆகஸ்ட் 9, 2007
 19. பேட் நியூஸ் இஸ் குட் நியூஸ்: 'டிஸ்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் கண்ட்ரோல்' இன்வெஸ்டிங். வார்ட்டன் ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ்: நாலெட்ஜ் @ வார்ட்டன், ஏப்ரல் 26, 2006. அணுகப்பட்ட நாள் 2009-02-20
 20. டிஸ்ட்ரஸ்ட் பிரைவேட் ஈக்விட்டி: ஸ்பின்னிங் ஹே இண்டு கோல்ட். ஹார்வர்ட் பிசினஸ் ஸ்கூல்: வொர்க்கிங் நாலெட்ஜ், பிப்ரவரி 16, 2004. அணுகப்பட்ட நாள் 2009-02-20
 21. மார்க்ஸ், கென்னத் எச். மற்றும் ரோப்பின்ஸ், லேர்ரி ஈ. த ஹேண்ட்புக் ஆஃப் ஃபைனான்சிங் க்ரோத்: ஸ்ட்ரேடஜீஸ் அண்ட் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்ச்சர். 2005
 22. Mezz Looking Up; It's Not A Long Way Down. ரெயூட்டர்ஸ் பைஅவுட்ஸ், மே 11, 2006 இல் எடுக்கப்பட்டது
 23. எ ஹையர் ஈல்ட் பரணிடப்பட்டது 2010-11-12 at the வந்தவழி இயந்திரம். ஸ்மார்ட் பிசினஸ் ஆன்லைன், ஆகஸ்ட் 2009
 24. த பிரைவேட் ஈக்விட்டி செகண்டரீஸ் மார்க்கெட், எ கம்ப்ளீட் கைட் டு இட்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர், ஆபரேசன் அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் த பிரைவேட் ஈக்விட்டி செகண்டரீஸ் மார்க்கெட், 2008
 25. கிராபன்வார்ட்டர், அல்ரிச். எக்ஸ்போஸ்ட் டு த ஜெ-கர்வ்: அண்டர்ஸ்டேண்டிங் அண்ட் மேனேஜிங் பிரைவேட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பரணிடப்பட்டது 2020-04-14 at the வந்தவழி இயந்திரம், 2005
 26. எ டிஸ்கசன் ஆன் த ஜெ-கர்வ் இன் பிரைவேட் ஈக்விட்டி பரணிடப்பட்டது 2013-06-12 at the வந்தவழி இயந்திரம். ஆல்ட்அஸ்ஸெட்ஸ், 2006
 27. எ செகண்டரி மார்க்கெட் ஃபார் பிரைவேட் ஈக்விட்டி இஸ் பார்ன், த இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டேண்டர்ட், 28 ஆகஸ்ட் 2001
 28. இன்வெஸ்டர்ஸ் ஸ்க்ரேம்பிள் ஃபார் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் (ஃபைனான்சியல் நியூஸ், 2008)
 29. இஸ் இட் டைம் டு ஆட் எ பார்க்கிங் லாட் டு யுவர் போர்ட்ஃபோலியோ? (நியூயார்க் டைம்ஸ், 2006
 30. [பைஅவுட் ஃபர்ம்ஸ் புட் எனர்ஜி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன் பைப்லைன்] (MSN மணி, 2008)
 31. "மெர்ச்சண்ட் பேங்கிங்: பாஸ்ட் அண்ட் பிரெசண்ட்". Archived from the original on 2017-12-07. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-01-07.
 32. வில்சன், ஜான். த நியூ வெஞ்ச்சர்ஸ், இன்சைடு த ஹை ஸ்டேக்ஸ் வோர்ல்ட் ஆஃப் வெஞ்சர் கேபிட்டல்.
 33. WGBH பொது ஒளிபரப்பு சேவை, “அமெரிக்கவை உருவாக்கியவர் யார்?"-ஜியார்ஜஸ் டொரியட்”
 34. "ஜோசப் டபில்யூ. பார்ட்லெட், "துணிகர முதலீடு என்றால் என்ன?"". Archived from the original on 2008-02-28. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-01-07.
 35. த ஃப்யூச்சர் ஆஃப் செக்யூரிட்டீஸ் ரெகுலேசன் பிரையன் ஜி. கார்ட்ரைட் பேச்சு, அமெரிக்க பாதுகாப்புகள் மற்றும் பரிவர்த்தனை கமிஷன் பொது கவுன்சில். பென்சில்வேனியாவில் உள்ள பிலடெல்பியாவில் பென்சில்வேனிய பல்கலைக்கழக சட்டம் மற்றும் பொருளாதாரத்திற்கான சட்டப் பள்ளி நிறுவனம். அக்டோபர் 24, 2007.
 36. ஜனவரி 21, 1955 இல், மெக்லேன் இண்டஸ்ட்ரீஸ், இன்க்., பான் அட்லாண்டிக் ஸ்டீம்ஷிப் கார்ப்பரேசன் மற்றும் வாட்டர்மேன் ஸ்ட்ரீம்ஷிப் கார்ப்பரேசனிடம் இருந்து கல்ஃப் ஃப்ளோரிடா டெர்மினல் கம்பெனி ஆகியவற்றின் முதலீட்டு இருப்பை வாங்கியது. மே மாதத்தில் மெக்லேன் இண்டஸ்ட்ரீஸ், இன்க்., வாட்டர்மேன் ஸ்ட்ரீம்ஷிப் கார்ப்பரேசனின் பொதுவான பங்குகளை அதன் நிறுவனர் மற்றும் மற்ற பங்குதாரகளிடம் இருந்து முழுமையாகக் கைப்பற்றியது.
 37. மார்க் லெவின்சன், த பாக்ஸ், ஹவ் த ஷிப்பிங் கண்டெய்னர் மேட் த வோர்ல்ட் ஸ்மாலர் அண்ட் த வோர்ல்ட் எகனாமி பிக்கர் , பக். 44-47 (பிரிண்செண்டன் பலகலைக்கழக பதிப்பகம் 2006). இந்த பரிமாற்றத்தின் விவரங்கல் ICC கேஸ் எண். MC-F-5976 இல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது, மெக்லேன் ட்ரக்கிங் கம்பெனி அண்ட் பான்-அட்லாண்டிக் அமெரிக்கன் ஸ்டீம்ஷிப் கார்ப்பரேசன்--இன்வெஸ்டிகேசன் கண்ட்ரோல் , ஜூலை 8, 1957.
 38. ட்ரெஹன், ஆர். (2006). லெவரேஜ்ட் பைஅவுட்ஸின் வரலாறு . டிசம்பர் 4, 2006. மே 22, 2008 இல் எடுக்கப்பட்டது.
 39. தனியார் சமபங்கின் வரலாறு (இன்வெஸ்ட்மெண்ட் U, த ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் கிளப்
 40. பர்ரஃப், பிரையன். பார்பேரியன்ஸ் அட் தெ கேட். நியூயார்க் : ஹார்ப்பர் & ரோ, 1990, பக். 133-136
 41. டெய்லர், அலெக்ஸாண்டர் எல். "பைஅவுட் பிங்கெ பரணிடப்பட்டது 2013-08-22 at the வந்தவழி இயந்திரம்". டைம் பத்திரிகை, ஜூலை 16, 1984.
 42. ஓப்லெர், டி. மற்றும் டிட்மேன், எஸ். "த டிடர்மினண்ட்ஸ் ஆஃப் லெவரேஜ்டு பைஅவுட் ஆக்டிவிட்டி: ஃப்ரீ காஷ் ஃப்லோ vs. ஃபைனான்சியல் டிஸ்ட்ரஸ் காஸ்ட்ஸ்." ஜர்னல் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ், 1993.
 43. 10 க்வெஸ்டின்ஸ் ஃபார் கார்ப் இகான் பரணிடப்பட்டது 2013-05-29 at the வந்தவழி இயந்திரம் பார்பரா கிவியட்டால், டைம் பத்திரிகை, பிப்ரவரி 15, 2007
 44. TWA - டெத் ஆஃப் எ லெஜண்ட் பரணிடப்பட்டது 2008-11-21 at the வந்தவழி இயந்திரம் எலைன் எக்ஸ். கிராண்டால், சென் லூயிஸ் பத்திரிகை, அக்டோபர் 2005
 45. கேம் ஆஃப் க்ரீட் பரணிடப்பட்டது 2005-03-13 at the வந்தவழி இயந்திரம் (டைம் பத்திரிகை, 1988)
 46. வால்லாஸ், அனைஸ் சி. "நாபிஸ்கோ ரிஃபைனான்ஸ் பிளான் செட்." த நியூயார்க் டைம்ஸ், ஜூலை 16, 1990.
 47. Stone, Dan G. (1990). April Fools: An Insider's Account of the Rise and Collapse of Drexel Burnham. New York City: Donald I. Fine. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 1556112289.
 48. 48.0 48.1 டென் ஆஃப் தீவ்ஸ் . ஸ்டீவர்ட், ஜே. பி. நியூயார்க்: சைமன் & சூஸ்டெர், 1991. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-671-63802-5.
 49. நியூ ஸ்ட்ரீட் கேபிட்டல் இன்க். - ReferenceForBusiness.com இல் நியூ ஸ்ட்ரீட் கேபிட்டல் இன்க். இன் நிறுவன விவரம், தகவல், வணிக விளக்கங்கள், வரலாறு மற்றும் பின்னணித் தகவல்
 50. சோர்கின், ஆண்ட்ரீவ் ரோஸ் மற்றும் ரோசோன், டிரேசி. "திரீ ஃபர்ம்ஸ் ஆர் செட் டு பை டாய்ஸ் 'R' அஸ் ஃபார் $6 பில்லியன் ." நியூயார்க் டைம்ஸ், மார்ச் 17, 2005.
 51. ஆண்ட்ரீவ் ரோஸ் சோர்கின் மற்றும் டேன்னி ஹக்கீம். "ஹெர்ட்ஸ் விற்பனை அடைவதற்குத் தயாறாய் இருப்பதாய் ஃபோர்ட் சொல்கிறது." நியூயார்க் டைம்ஸ், செப்டம்பர் 8, 2005
 52. பீட்டர்ஸ், ஜெரெமி டபிள்யூ. "ஃபோர்ட் 3 நிறுவனங்களுக்கு ஹெர்ட்ஸை விற்று முடித்தது." நியூயார்க் டைம்ஸ், செப்டம்பர் 13, 2005
 53. சோர்கின், ஆண்ட்ரீவ் ரோஸ். "சோனி-லெட் க்ரூப் மேக்ஸ் எ லேட் பிட் டு ரெஸ்ட் MGM ஃப்ரம் டைம் வார்னர்." நியூயார்க் டைம்ஸ், செப்டம்பர் 14, 2004
 54. "முதலீட்டு நிறுவனங்கள் பணப்பேரத்தில் சன் கார்ட் டேட்டவை வாங்க ஒத்துக் கொண்டன." ப்ளூம்பர்க் எல்.பி., மார்ச் 29, 2005
 55. சாமுவேல்சன், ராபர்ட் ஜெ. "த பிரைவேட் ஈக்விட்டி பூம்". த வாஷிங்டன் போஸ்ட், மார்ச் 15, 2007.
 56. டவ் ஜோன்ஸ் தனியார் சமபங்கு ஆய்வாளர் எழுதிய U.S. பிரைவேட்-ஈக்விட்டி ஃபண்ட்ஸ் பிரேக் ரெக்கார்ட் அசோசியேட்டட் பதிப்பகம், ஜனவரி 11, 2007.
 57. டவ் ஜோனெஸ் தனியார் சமபங்கு ஆய்வாளர் எழுதிய பிரைவேட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் ரெய்சிங் அப் இன் 2007: அறிக்கை, ரெயூட்டர்ஸ், ஜனவரி 8, 2008.
 58. சோர்கின், ஆண்ட்ரீவ் ரோஸ். "HCA பைஅவுட் ஹைலைட்ஸ் எரா ஆஃப் கோயிங் பிரைவேட்." நியூயார்க் டைம்ஸ், ஜூலை 25, 2006.
 59. வெர்டிகைர், ஜூலியா. "ஈக்விட்டி ஃபர்ம் வின்ஸ் பிட்டிங் ஃபார் அ ரிடெய்லர், அல்லையன்ஸ் பூட்ஸ்." நியூயார்க் டைம்ஸ், ஏப்ரல் 25, 2007
 60. லோங்கெவிச், டான் மற்றும் க்ளம்ப், எட்வார்ட். KKR, டெக்ஸாஸ் பசிபிக் TXU வை $45 பில்லியனுக்கு கைப்பற்ற போகிறது ப்ளூம்பர்க், பிபரவரி 26, 2007.
 61. சோர்கின், ஆண்ட்ரீவ் ரோஸ் மற்றும் டெ லா மெர்செட், மைக்கேல் ஜெ. "கூல் டவுனில் தனியார் சமபங்கு முதலீட்டாளர்கள் குறிப்பு." நியூயார்க் டைம்ஸ், ஜூன் 26, 2007
 62. சோர்கின், ஆண்ட்ரீவ் ரோஸ். "சார்ட்டிங் த்ரோ த பைஅவுட் ஃப்ரீஸவுட்." நியூயார்க் டைம்ஸ், ஆகஸ்ட் 12, 2007.
 63. சந்தையில் டர்மாயில் த எகனாமிஸ்ட் ஜூலை 27, 2007
 64. சர்வதேச தனியார் சமபங்கில் இருந்து சிறந்த 300 PE வைப்புகள்
 65. "பிரைவேட் ஈக்விட்டி 2008.pdf" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2011-01-12. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-01-07.
 66. பிரைவேட் ஈக்விட்டி ரிப்போர்ட், 2009 பரணிடப்பட்டது 2020-03-14 at the வந்தவழி இயந்திரம் (PDF). IFSL.
 67. பிரைவேட் ஈக்விட்டி ரிப்போர்ட், 2008 பரணிடப்பட்டது 2011-01-12 at the வந்தவழி இயந்திரம் (PDF). IFSL.
 68. அமெரிக்காவில், FOIA மாநிலங்கள் அளவில் தனியாக சட்டம் இயற்றப்பட்டதாக இருக்கிறது. மேலும் வெளிப்படுத்தப்படும் தனியார் சமபங்கு செயல்பாட்டுத் தகவல் பரவலாக மாறுபடுகிறது. ஏஜன்சிகளின் குறிப்பிடத்தக்க எடுத்துக்காட்டுகளாக CalPERS, CalSTRS மற்றும் பென்சில்வேனியா மாநிலப் பணியாளர்கள் ஓய்வு அமைப்பு மற்றும் பணியாளர்கள் ஈட்டுத்தொகையின் ஓஹியோ பீரோ உள்ளிட்டவை தனியார் சமபங்குத் தகவல் வெளிப்படுத்த வேண்டியது இன்றியமையாததாகும்.
 69. "தனியார் சமபங்கில் வெளிப்படுத்துதல் மற்றும் மறைப்பின்மைக்கான வழிகாட்டிகள்" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2008-07-04. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-01-07.
 70. பார்க்க பாலிப்பொவ் அண்ட் கோட்ஸாக்'ஸ் 2007 தாள், தனியார் சமபங்கு வைப்புகளின் செயல்பாடு, ஆதாய உள்ளடக்கம் ஒரு பார்வை

குறிப்புதவிகள் தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தனியார்_சமபங்கு&oldid=3937389" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது