தாதுவர்த்தனி

தாதுவர்த்தனி இராகம், கருநாடக இசையின் 69வது மேளகர்த்தா இராகம் ஆகும். அசம்பூர்ண பத்ததியில் 69வது இராகத்திற்கு தௌதபஞ்சமம் என்ற பெயர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இலக்கணம் தொகு

 
தாதுவர்த்தனி சுரங்கள் C யிலிருந்து தொடக்கம்
ஆரோகணம்: ஸ ரி332 ப த1 நி3 ஸ்
அவரோகணம்: ஸ் நி31 ப ம23 ரி3
  • ஆதித்ய என்றழைக்கப்படும் 12வது சக்கரத்தில் 3வது மேளம்.
  • இந்த இராகத்தில் ஷட்ஜம், ஷட்சுருதி ரிஷபம் (ரி3), அந்தர காந்தாரம்(க3), பிரதி மத்திமம்(ம2), பஞ்சமம், சுத்த தைவதம்(த1), காகலி நிஷாதம் (நி3) ஆகிய சுரங்கள் வருகின்றன.

சிறப்பு அம்சங்கள் தொகு

உருப்படிகள் தொகு


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தாதுவர்த்தனி&oldid=1351942" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது