திருகோணமலை புனித சூசையப்பர் கல்லூரி

புனித சூசையப்பர் கல்லூரி இலங்கை நாட்டின் திருகோணமலை மாவட்டத்திலுள்ள புகழ்மிக்க கல்லூரிகளுள் ஒன்றாகும். 1867ஆம் ஆண்டு மார்ச்சு மாதம் 19ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட இக் கல்லூரி 144 வருடங்களாக செயல்பட்டு வருகின்றது. ஆண்கள் பாடசாலையாக விளங்கும் இது தேசிய பாடசாலையாகவும், விளையாட்டுப் பாடசாலையாகவும் விளங்குகின்றது. இலங்கை பாடசாலைகளுக்கு இடையிலான உதை பந்தாட்டப் போட்டிகளில் பல்வேறு சாதனைகளை தனக்கென பதிந்து கொண்டுள்ளது.

இங்கு படித்தவர்கள்தொகு

வெளி இணைப்புகள்தொகு