திருத்தந்தை அர்பன்

கத்தோலிக்க திருச்சபையை இதுவரை 8 திருத்தந்தையர்கள் அர்பன் என்ற பெயரில் ஆட்சி செய்துள்ளனர்: