தேசிய நெடுஞ்சாலை 1பி (இந்தியா)

தேசிய நெடுஞ்சாலை 1பி (NH 1B) ஜம்மு காஷ்மீரில் உள்ள ஒரு தேசிய நெடுஞ்சாலை. இதன் மொத்த நீளம் 274 கிமீ (170 மைல்) ஆகும். படோட் மற்றும் கான்பல் பகுதியை இணைக்கிறது.[1]

இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை 1B
1B

தேசிய நெடுஞ்சாலை 1B
வழித்தட தகவல்கள்
நீளம்:274 km (170 mi)
முக்கிய சந்திப்புகள்
தொடக்கம்:படோட், ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்
To:கான்பால், ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்
அமைவிடம்
மாநிலங்கள்:ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்: 274 km (170 mi)
முதன்மை
இலக்குகள்:
டோடா - கிஸ்ட்வர் - சிந்தன் பாஸ்
நெடுஞ்சாலை அமைப்பு
தே.நெ. 1Aதே.நெ. 1C

வழித்தடம்தொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

  1. [1] பரணிடப்பட்டது 2011-10-27 at the வந்தவழி இயந்திரம் Start and end points of National Highways-Source-Govt. of India