தேவர்களின் பட்டியல்

இந்து தொன்மவியலின் அடிப்படையில் முப்பத்து முக்கோடி தேவர்கள் உள்ளனர். தேவலோகம் என்ற தனி உலகத்தில் வாழும் அவர்களை முதன்மைக் கடவுள்கள் காக்கின்றனர். தேவர்களின் பட்டியலில் கீழே வரிசைபடுத்தப்பட்டுள்ளது.

 • குரு பிரகஸ்பதி - தேவர்களின் குரு
 • தேவேந்திரன் - தேவலோக மன்னன்
 • தேவேந்திராணி - தேவலோக அரசி
 • விஸ்வகர்மா - தேவலோக சிற்பி
 • அஸ்வினி குமாரர்கள் - தேவலோக மருத்துவர்
 • சூரிய தேவன்
 • சந்திர தேவன்
 • செவ்வாய் தேவன்
 • புதன் தேவன்
 • சனிசுவரன்
 • வாயு தேவன்
 • வருண தேவன்
 • அக்னி தேவன்
 • மன்மதன்
 • ரதி
தேவலோக நதிகள்
 • கங்கை
 • யமுனை
 • சரஸ்வதி
அரம்பையர்கள்
 • ரம்பை
 • ஊர்வசி
 • மேனகை
 • திலோத்தமை
 • கிருகத்தலை
 • சிகத்தலை
 • சகசந்திசை
 • பிரமலோசத்தி
 • அநுமுலோசை
 • கிருதாசி
 • விசுவாசி
 • உருப்பசி
 • பூர்வசித்தி