தேவாரப் பாடல் பெற்ற ஈழ நாட்டு தலங்களின் பட்டியல்

தேவாரப் பாடல் பெற்ற ஈழ நாட்டு தலங்களின் பட்டியல் தேவாரப் பாடல் பெற்ற, ஈழ நாட்டில் அமைந்துள்ள சிவன் கோயில்களைக் கொண்ட பட்டியலாகும்.

பாடல் பெற்ற தலங்கள்

தொகு

தேவாரப் பாடல் பெற்ற தலங்களில் தொண்டை நாடு (32), நடு நாடு (22), காவிரியாற்றின் வட கரை (63), காவிரியாற்றின் தென் கரை(128), பாண்டிய நாடு (14),கொங்கு நாடு (7), மலை நாடு (1), துளுவ நாடு (1), வட நாடு (5), ஈழ நாடு (2), புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காவிரி தென்கரைத் தலமான திருவிடைவாய் மற்றும் திருக்கிளியன்னவூர் ஆகிய இடங்களில் காணப்படுகின்ற 276 சிவன் கோயில்கள் அடங்கும். [1] [2]

ஈழ நாட்டுத் தலங்கள்

தொகு
  1. திருக்கோணேச்சரம்
  2. திருக்கேதீச்சரம்

இவற்றையும் காண்க

தொகு

மேற்கோள்கள்

தொகு
  1. http://www.tamilvu.org/library/l41H0/html/l41H0cnt.htm திருமுறைத் தலங்கள்
  2. பு.மா.ஜெயசெந்தில்நாதன், திருமுறைத்தலங்கள்,வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை, 5ஆம் பதிப்பு, 2009, பக்.10-13