நன்னூல் உரையாசிரியர்கள்

தமிழ் மொழியில் நமக்குக் கிடைத்துள்ள இலக்கண நுால்களில் தலையாயது தொல்காப்பியமாகும். அதற்குப் பின் தோன்றிய இலக்கண நுால் பவணந்தி இயற்றிய நன்னூல் இன்றும் சிறப்புப் பெற்று விளங்குகிறது.[1] சுருக்கமும் செறிவும் இந்நுாலின் தனிச் சிறப்பியல்புகளாகும்.

நன்னூல் அட்டைப்பக்கம்

முதல் உரைதொகு

நன்னுாலுக்குக் காலந்தோறும் பல உரைகள் தோன்றியுள்ளன. ஒவ்வொரு உரைக்கும் தனிச்சிறப்பு இருக்கின்றது. நன்னுாலுக்கு முதன் முதலில் தோன்றிய உரை மயிலைநாதர் உரையாகும்.[2]

உரையாசிரியர்கள்தொகு

இதனையும் காண்கதொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

  1. http://www.tamilvu.org/library/l0900/html/l0900ind.htm
  2. மு.வை.அரவிந்தன் - உரையாசிரியர்கள் - பக்கம் 569