நோர்த் அமெரிக்கன் எக்ஸ்-15

நோர்த் அமெரிக்கன் எக்ஸ்-15 (North American X-15) என்பது ஐக்கிய அமெரிக்க வான்படை மற்றும் தேசிய வானூர்தியியல் மற்றும் விண்வெளி நிர்வாகம் என்பவற்றால் இயக்கப்படும் ஏவூர்தி திறனளிக்கப்பட்ட சோதனை வானூர்தியாகும். இவ் எக்ஸ்-15 1960 களின் ஆரம்பத்தில் வேக மற்றம் உயர சாதனைகளைப் புரிந்தது. இது மனிதனால் ஓட்டப்பட்ட வேகமான சாதனையினை தக்க வைத்துள்ளது. இதன் அதியுச்ச வேகம் மணிக்கு 4 மைல்கள் (7,274 கி.மி) (மாச் 6.72) ஆகும்.[1]

எக்ஸ்-15
Black rocket aircraft with stubby wings and short vertical stabilizers above and below tail unit in-flight
வகை சோதனை உயர் வேக ஏவூர்தி இயக்க ஆய்வு வானூர்தி
உற்பத்தியாளர் வட அமெரிக்க பறப்பியல்
முதல் பயணம் 8 சூன் 1959
அறிமுகம் 17 செப்டம்பர் 1959
நிறுத்தம் டிசம்பர் 1970
முக்கிய பயன்பாட்டாளர்கள் ஐக்கிய அமெரிக்க வான்படை
நாசா
தயாரிப்பு எண்ணிக்கை 3

விபரங்கள் தொகு

 
X-15 3-view

பொதுவான அம்சங்கள்

செயல்திறன்

உசாத்துணை தொகு

  1. Aircraft Museum X-15." Aerospaceweb.org, 24 November 2008.

வெளி இணைப்பக்கள் தொகு

நாசா
நாசா அற்றவை