பஞ்சாபி இசை

பஞ்சாபி இசை (Punjabi Music) என்பது பாக்கித்தானப் பஞ்சாப், இந்தியப் பஞ்சாப் ஆகிய இருபகுதிகளிலும் வழங்கும் இசையாகும். இது நாட்டுப்புற வகை, சூஃபீ வகை, செவ்வியல் வகை எனப் பன்முகப் போக்குகளைக் கொண்டதாகும். குறிப்பாக இதில் பாட்டியாலா கராணா அடங்கும்.

நாட்டுப்புற இசைEdit

முதன்மைக் கட்டுரை:பஞ்சாப் நாட்டுப்புற இசை

குறும்பா வடிவங்கள்Edit

இவற்றில் தாப்பா, மகியா, தோலா ஆகியவை அடங்கும்.


வழிபாட்டு இசை வடிவங்கள்Edit

சுஃபீ இசைEdit

சுஃபீ இசை என்பது சூஃபி கவிதை வளத்தை பல இசைவகைகளில் பாடுகிறது. இதில் அடங்கும் சூஃபிக் கலைஞர்ககள் பாபா ஃபாரித், புல்லே சாகிப், சா ஃஉசைய்ன், வாரிசு சா,மியான் முகம்மது பக்சி ஆகியோர் ஆவர்.

சீக்கிய இசைEdit

சபத் கீர்த்தன். மேலும் காண்க சீக்கிய இசை, Shabad Gurbani .

மக்கள் இசை வடிவங்கள்Edit

பஞ்சாபிப் பாப் இசைEdit

பஞ்சாபி இசை இன்று இந்திய, அமெரிக்க, பெரும்பிரித்தானிய இசைகளின் முதன்மைப் பண்பாட்டு ஊற்றோடும் பாலிவுட் திரையிசையோடும் ஒருங்கிணைந்து விட்டுள்ளது.

பங்கராEdit

முதன்மைக் கட்டுரை:பங்கரா (இசை

செவ்வியல் இசைEdit

மேலும் காண்கEdit

மேற்கோள்கள்Edit

தகவல் வாயில்கள்Edit

  • Pande, Alka. (1999). Folk Music & Musical Instruments of Punjab. Middletown, NJ: Grantha Corporation. ISBN 818582262X