இது Info-farmer பயனர் கணக்கு மூலம் இயக்கப்படும் ஒரு தானியங்கியாகும்.

இது கைப்பாவைக் கணக்கன்று. அலுப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரே மாதிரியான பணிகளைத் தன்னியக்கமாகத் தொடர்ச்சியாகச் செய்ய உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தானியங்கி கணக்கு
நிர்வாகிகளின் கவனத்திற்கு: இத்தானியங்கி தவறான முறையில் இயங்கினாலோ அல்லது ஊறு விளைவித்தாலோ அதைத் தடுத்து விடுங்கள்.

 • The following contributions can be verified at SUL page .(more than 38,000 edits)
  • Commons (For maintenance = 5,309 edits)
  • bn.wikisource (For OCR = 21,957 edits)
  • ta.wikisource (For maintenance = 11,458 edits)
  • ta.wikipedia (For new entries and maintenance = 78 edits) flaged for 3months till march 15 2017( prior notices for the contributions)

with collaboration தொகு

 • TamilBOT runs only in Tamil Wiktionary and wikisource projects. - SUL (more than 7.0 lakhs)
  • ta.wiktionary = 4,66,960 edits (For new entries and maintenance)
  • ta.wikisource = 2,78,230 edits (For OCR)
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பயனர்:Info-farmerBot&oldid=2156291" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது