விக்கிப்பீடியா:விக்கித் திட்டம் தானியங்கிப் பராமரிப்பு/தானியங்கிப் பணிகள் அறிவிப்பு/பயனர்:Info-farmerBot

1-சிவப்பு இணைப்பு நீக்குதல் தொகு

1.1 தொகு

2-பகுப்புப் பணிகள் தொகு

2.1பகுப்பு மாற்றங்கள் தொகு

  1. பகுப்பு பேச்சு:சாதிகள் வாரியாகத் தமிழ்ச் சமூகம் --> பகுப்பு:தமிழரில் சாதிகள்  Y ஆயிற்று 052 பக்கங்கள் மாற்றப்பட்டன.--உழவன் (உரை) 02:00, 12 மார்ச் 2017 (UTC)
  2. பகுப்பு:தமிழ்நாட்டுப் புவியியல் என்பதன் துணைப்பகுப்புகளிலும் தமிழ்நாடு(பெயர்ச்சொல்) --> தமிழ்நாட்டு என உரிச்சொல்லாக மாற்றப்பட உள்ளது.
  3. [[:]] --> #[[:]]
  4. [[:]] --> #[[:]]

2.2பகுப்பு உருவாக்கம் தொகு

 Y ஆயிற்று1089 கூகுள் கட்டுரைகளில், 8 துணைப்பகுப்புகளும், அவற்றில் ஏறத்தாழ 400 பக்கங்களும் அடக்கப்பட்டுள்ளன.--உழவன் (உரை) 02:00, 12 மார்ச் 2017 (UTC)

3-கட்டுரைகள் தொகு

3.1புதியன உருவாக்கல் தொகு

  1. விக்கிப்பீடியா:தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம்/நாட்டுடைமை நூல்கள் (இடைக்கால நிறுத்தம் )

3.2கட்டுரைப் பராமரிப்பு தொகு

3.2.1வார்ப்புரு நீக்கல் தொகு