பாலாடை (பாலேடு)

பாலாடை அல்லது பாலேடு என்பது பாலில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் பொருள். பாலாடை பாலில் இருந்து பிரித்தேடுக்கப்படுகின்றது. பாலாடை பொடி ஆகவும் ஆக்கப்பட்டு விற்கப்படுகின்றது. இது தொழில்லகாத்தில் விறைவேகச் சுழற்சி இயந்திரம் முலம் பாலாடை பால்லில் இருந்து பிரித்தேடுக்கப்படுகின்றது.

பால் புட்டி, இதில் பாலாடை மேல் வந்திருப்பதை பாருங்கள்

பாலாடை பசுவின் முலம் நமக்கு கிடைக்கின்றது.

வகைகள்

தொகு
 
Stewed nectarines and whipped cream

ஐக்கிய இராச்சியத்தில் பயன்படுத்தப்படும் பாலாடை வகைகள்

Name Minimum
milk fat
Additional definition Main uses
Clotted cream 55% and heat treated Served as it is with scones, jam, stargazy pie, etc.
Double cream 48% Whips the easiest and thickest for puddings and desserts, can be piped
Whipping cream 35% Whips well but lighter, can be piped - just
Whipped cream 35% and has been whipped Decorations on cakes and gâteaux.
Sterilized cream 23% is sterilized
Cream or single cream 18% is not sterilized Poured over puddings, used in coffee
Sterilized half cream 12% is sterilized
Half cream 12% is not sterilized Only used in coffee

பால்பொருட்கள்

தொகு
 
பால்பொருட்கள்

இவற்றையும் பார்க்கவும்

தொகு

மேற்கோள்கள்

தொகு

வெளியிணைப்புக்கள்

தொகு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பாலாடை_(பாலேடு)&oldid=3220622" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது