புதிய வானுறுப்புகளின் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

புதிய வானுறுப்புகளின் பட்டியல் (List of NGC objects) கீழே தரப்பட்டுள்ள விவர அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளது. இந்த அட்டவணையில் முக்கியமாக வானில் உள்ள புதிய பொது உறுப்புகளான விண்மீன் கொத்துகள், நெபுலாக்கள்,விண்மீன் திறள்கள் ஆகியன பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

வெளி இணைப்புகள்தொகு