மஞ்சட் கோட்டுச் சருகுமான்

இலங்கை வாழ் சருகுமான்

மஞ்சட் கோட்டுச் சருகுமான் (Moschiola kathygre) என்பது மிக அண்மையில் (2005 ஆம் ஆண்டு) தனியான உயிரினமாகக் கணிக்கப்பட்டு பெயரிடப்பட்ட ஒரு சருகுமான் இனமாகும். இலங்கையின் ஈரவலயத்தில் காணப்படும் இவ்விலங்கு இலங்கைக்குத் தனிச் சிறப்பானதாகும்.

இவ்வினம் வெண் புள்ளிச் சருகுமான் (Moschiola meminna) இனத்திலும் தனியானதாகக் கருதப்பட்டு இனப் பாகுபாட்டு முறையைப் பயன்படுத்திப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.[2] மஞ்சட் கோட்டுச் சருகுமான் தனியினமாகக் குறிக்கப்பட்டது மிக அண்மைக் காலத்தில் என்பதால் இதனைப் பற்றிக் கிடைக்கும் தகவல்களும் மிகக் குறைவாகவே உள்ளன.

மேற்கோள்கள் தொகு

  1. "Moschiola kathygre". பன்னாட்டு இயற்கைப் பாதுகாப்புச் சங்கத்தின் செம்பட்டியல் பதிப்பு 2008. பன்னாட்டு இயற்கைப் பாதுகாப்புச் சங்கம். 2008. இவ்வினம் ஏன் குறைந்த தீவாய்ப்புள்ள இனமாகக் கருதப்படுகிறது என்பதற்கான நியாயப்படுத்தல்களை தரவுத்தளம் கொண்டுள்ளது.
  2. Groves, C. and Meijaard, E. 2005. சருகுமான்களில் உள்ளக வேறுபாடு, இந்தியச் சருகுமான். The Raffles Bulletin of Zoology. Supplement 12: 413-421. PDF கோப்பு. பரணிடப்பட்டது 2008-07-27 at the வந்தவழி இயந்திரம்