மானவதி கருநாடக இசையின் 5 வது மேளகர்த்தா இராகமாகும். முத்துசுவாமி தீட்சிதர் பாரம்பரியத்தில் 5 வது மேளகர்த்தா மனோரஞ்சனி ஆகும்.

இலக்கணம்தொகு

 
மானவதி சுரங்கள் C யிலிருந்து தொடக்கம்
ஆரோகணம்: ஸ ரி111 ப த2 நி3 ஸ்
அவரோகணம்: ஸ் நி32 ப ம11 ரி1
  • இந்து என்றழைக்கப்படும் முதல் வட்டத்தில் (சக்கரத்தில்) 5 வது மேளம்.
  • இந்த இராகத்தில் ஷட்ஜம், சுத்த ரிஷபம்(ரி1), சுத்த காந்தாரம்(க1), சுத்த மத்திமம்(ம1), பஞ்சமம், சதுசுருதி தைவதம்(த2), காகலி நிஷாதம்(நி3) ஆகிய சுரங்கள் வருகின்றன.

இதர அம்சங்கள்தொகு

உருப்படிகள்தொகு

வகை உருப்படி இயற்றியவர் தாளம்
கிருதி எவரிதோ நே தெல்புது தியாகராஜ சுவாமிகள் தேசாதி
கிருதி நிஜ பக்திம் கோடீஸ்வர ஐயர் ரூபகம்
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மானவதி&oldid=1988235" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது