மீண்டும் கடலுக்கு (நூல்)

மீண்டும் கடலுக்கு, சேரன் 2000 - 2004 காலப்பகுதியில் எழுதிய கவிதைகளின் தொகுப்பு நூல் ஆகும்.

மீண்டும் கடலுக்கு
நூல் பெயர்:மீண்டும் கடலுக்கு
ஆசிரியர்(கள்):சேரன்
வகை:கவிதை
துறை:கவிதைகள்
காலம்:2003
இடம்:சென்னை (பதிப்பகம்)
மொழி:தமிழ்
பக்கங்கள்:94
பதிப்பகர்:காலச்சுவடு
பதிப்பு:2004
ஆக்க அனுமதி:ஆசிரியருடையது
பிற குறிப்புகள்:சேரனின் புதிய கவிதைகள்

வெளி இணைப்புக்கள்தொகு