முதுநாரை என்னும் நூல் பெயரளவில் தெரியவரும் நூல்களில் ஒன்று. இறையனார் களவியல் உரை இந்த நூலைக் குறிப்பிடுகிது. அது இந்த நூலைத் தலைச்சங்க காலத்து நூல் எனக் குறிப்பிடுகிறது. இந்த நூல் இப்போது இல்லை,

ஒப்புமைப் பாடல்கள் தொகு

1

அன்னச் சேவல்! அன்னச் சேவல்!
ஆடு கொள் வென்றி அடு போர் அண்ணல் [1]

2

நாராய் நாராய்
தேம்படு பனையின் கிழங்கு பிளந்து அன்ன
பவளச் செவ்வாய் செங்கால் நாராய் [2]

ஒப்புநோக்குக தொகு

அடிக்குறிப்பு தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=முதுநாரை&oldid=1486687" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது