வடிவம் (தாவரவியல்)

தாவரவியல் பெயரிடலில், வடிவம் (பன்மை வடிவங்கள்) என்பது "இரண்டாம் நிலை" வகைபிரித்தல் பெயரீட்டத் தரநிலையில் ஒன்றாகும். இது தாவர பல்வகைமைக்குக் அடுத்த தரநிலையாகும். சிற்றினத்திற்குக் கீழே உள்ள நிலையாகும்.[1] மூன்று படிநிலைக்கு மேல் வரிசைப்படுத்தப்படும் போது வகைப்பாட்டியலில் "வகைப்பாடு" குறிப்பிடப்படவேண்டும். ஆனால் மூன்று பகுதிகள் மட்டுமே வகைப்பாட்டு அலகில் "பெயரினை” உருவாக்குகின்றன: இதில் ஒன்று பேரினப் பெயர். ஒரு குறிப்பிட்ட அடைமொழி, மற்றும் ஒரு சிற்றின கீழ்நிலை அடைமொழி .

உயிரியல் வகைப்பாடு
கவர்ச்சியான வெள்ளி-நீல பசுமையாக இருக்கும் அபீசு புரோசெராவின் நாற்றுகள் எழுகின்றன. பெயர் அபீசு ப்ரோசெரா ரெஹெடர் வடிவம் கிளாகா (ராவென்ஸ்கர்). இவற்றிற்காக ரெஹெடர் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், தோட்டக்கலைத் துறை வர்த்தகத்திற்காகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முறையில் முன்னிலைப் படுத்துவதால், பயிரிடும் வகைப் பெயர் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

"வ" அல்லது முழுமையாக "வடிவம்" என்பது தரவரிசையைக் குறிக்க அகச்சிவப்பு பெயரினைக் குறிக்க முன் வைக்கப்பட வேண்டும். இது சாய்வு எழுத்துக்களில் எழுதப்படுவது இல்லை. செய்யப்படவில்லை.

உதாரணத்திற்கு:

  • அக்கேந்தோகாலிசியம் ஸ்பின்னிஃப்ளோரம்கிளிம்பெல்லியனும் அல்லது
    • அக்கேந்தோகாலிசியம் ஸ்பின்னிஃப்ளோரம் வடிவம் கிளிம்பெல்லியனும் (வெட்லிச் & வெர்டெர்ம்) டொனால்ட்
  • கிரேடேகசு ஏசுடிவாலிசு (வால்டர்) டார். & அ. கிரே வார். செரசோடியசு சார்க் வ. லுகுலெண்டா சார்க். ஒரு தாவரத்தின் வகைப்பாடு: அதன் பெயர்:
    • கிரேடேகசு ஏசுடிவாலிசு (வால்டர்) டார். & அ. கிரே வ. lலுகுலெண்டா சார்க்.

ஒரு வடிவம் என்பது பொதுவாக ஒரு குறிப்பிடத்தக்க உருவவியல் வேறுபாடுடைய குழுவைக் குறிக்கின்றது. வழக்கமான வகைபிரித்தல் நடைமுறை என்னவென்றால், வடிவத்திற்குள் வகைப்படுத்தப்பட்ட தாவரங்கள் நெருங்கிய தொடர்புடையதாகத் தெரியவில்லை (இவை ஒரு உயிரினக்கிளையினை உருவாக்கக்கூடாது).[2] உதாரணமாக, வண்ண வண்ணப் பூக்களைக் கொண்ட உயிரினங்களின் வெள்ளை-பூச்செடிகளைக் கூறலாம் (எ.கா., "வ. ஆல்பா " என). பார்மே அபோமிசிடிசே கருவுறா கனிமுறையில் பாலிலி இனப்பெருக்கம் செய்யவல்லது. சிறிய மரபணு வேறுபாடுகளின் அடிப்படையில் கோட்பாட்டளவில் எண்ணற்ற வடிவங்கள் உள்ளன, மேலும் குறிப்பிட்ட முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சில மட்டுமே பெயரிடப்பட வாய்ப்புள்ளது.

மேலும் காண்க

தொகு

மேற்கோள்கள்

தொகு
  1. McNeill, J.; Barrie, F.R.; Buck, W.R.; Demoulin, V.; Greuter, W.; Hawksworth, D.L.; Herendeen, P.S.; Knapp, S.; Marhold, K. (2012). International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Melbourne Code) adopted by the Eighteenth International Botanical Congress Melbourne, Australia, July 2011. Vol. Regnum Vegetabile 154. A.R.G. Gantner Verlag KG. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-3-87429-425-6. Archived from the original on 2013-11-04. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2021-05-25. Chapter I. Article 4
  2. Hamilton, C.W.; Reichard, S.H. (1992), "Current Practice in the Use of Subspecies, Variety, and Forma in the Classification of Wild Plants", Taxon, pp. 485–498, எண்ணிம ஆவணச் சுட்டி:10.2307/1222819, JSTOR 1222819
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வடிவம்_(தாவரவியல்)&oldid=3578754" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது