வர்ச்சீனிய தூவால் மான்

ஒரு பாலூட்டி இனம்
வர்ச்சீனிய தூவால் மான்
வர்ச்சீனிய தூவால் மான்
Odocoileus virginianus
உயிரியல் வகைப்பாடு
திணை: விலங்கு
தொகுதி: முதுகுநாணிகள்
வகுப்பு: பாலூட்டி (Mammalia)
வரிசை: இரட்டைப்படைக் குளம்பிகள்
(Artiodactyla)
குடும்பம்: மான் குடும்பம் (Cervidae)
பேரினம்: Odocoileus
(Zimmermann, 1780)
இனம்: 'O. virginianus
இருசொற் பெயரீடு
Odocoileus virginianus

38, see text

White-tailed deer range map
வேறு பெயர்கள்
  • Dama virginiana Zimmermann, 1780
  • Dama virginianus Zimmermann, 1780

வர்ச்சீனிய தூவால் மான் (Odocoileus virginianus, White-tailed deer) பாலூட்டி வகையைச்சேர்ந்த ஒரு விலங்கு. இது அமெரிக்காவிலும் கனடாவிலும் நடு அமெரிக்காவிலும் தென் அமெரிக்காவில் தெற்கில் பொலிவியா, பெரு வரை இயற்கையாகக் காணப்படுகிறது. இது தான் அமெரிக்கக் கண்டத்தில் அதிகமாகக் காணப்படும் இரட்டைப்படைக் குளம்பி.

அடிக்குறிப்புகளும் மேற்கோள்களும் தொகு

  1. Gallina, S.; Lopez Arevalo, H. (2008). "Odocoileus virginianus". பன்னாட்டு இயற்கைப் பாதுகாப்புச் சங்கத்தின் செம்பட்டியல் பதிப்பு 2008 (பன்னாட்டு இயற்கைப் பாதுகாப்புச் சங்கம்). http://www.iucnredlist.org/details/42394.  Database entry includes a brief justification of why this species is of least concern.