வாரம் என்பது பின்வரும் ஒன்றாக இருக்கலாம்:

சங்ககால நூல்களில் வாரம்
 • பகுப்பில் ஒரு தொகுப்பு

வாரம் என்னும் சொல் ஒரு தொகுப்புப் பகுதியை உணர்த்தும். இதனைத் தொல்காப்பியம் ‘உறழ்ச்சி வாரம்’ எனக் குறிப்பிடுகிறது. இரண்டு தமிழ்ச்சொற்கள் ஒன்று சேரும் புணர்ச்சியில் அந்தச் சொற்கள் திரிந்தும் திரியாமலும் வரும் புணர்ச்சிப் பாங்கை ‘உறழ்ச்சி’ என்பர்.[2]

 • கலிப்பா உறுப்பு

வாரம் என்பது கலிப்பாவில் தொகுத்துக் கூறும் முடிவுரைப் பாவுருப்பு. வண்ணகக் கலிப்பாவில் தரவு, தாழிசை, எண், வாரம் என்னும் உறுப்புகள் இருக்கும்.[3][4][5][6] இந்த வாரத்தைப் யாப்பருங்கலம் முதலான நூல்கள் சுரிதகம் எனக் குறிப்பிடுகின்றன.

 • ஒருதலைப் பேச்சு

வாரம் என்பது ஒருதலைப் பேச்சு. அவையில் நண்பரோடு சேர்ந்து அவர் பக்கமாக, ஒருதலையாகப் பேசக்கூடாது.[7]

 • கைமுத்திரை

வாரம் என்பது நாட்டியம் ஆடுபவல் காட்டும் கைமுத்திரைகளில் ஒன்று.[8]

 • பின்பாட்டு

வாரம் என்பது பின்பாட்டு. தோரிய மடந்தை வாரம் பாடல்[9] வாரம் என்னும் சொல் இக்காலத்தில் பங்குபோட்டுக்கொள்ளுதலை உணர்த்தும். உழவர்கள் நிலத்தில் விளையும் கண்டுமுதலை நில-உடைமையாளர்க்குப் பாதி, உழுது பயிரிடுவோருக்குப் பாதி எனப் பங்கு போட்டுக்கொள்ளுதலை வாரம் என்பர்.

அடிக்குறிப்புதொகு

 1. வெள்ளி வாரம் - சிலப்பதிகாரம் 23-135,
 2. தொல்காப்பியம் 1-102,
 3. தொல்காப்பியம் 3-444-2,
 4. அடக்கியல் வாரம் தரவோடு ஒக்கும் - தொல்காப்பியம் 3-447-1,
 5. செம்பால் வாரம் = செம்பாதி இளம்பூரணர் உரை - தொல்காப்பியம் 3-454-2,
 6. அடக்கியல் வாரம் - தொல்காப்பியம் 3-455-2,
 7. நகையொடு, மந்திரம், நட்டார்க்கு வாரம்,
  பகையொடு, பாட்டு உரை, என்று ஐந்தும் தொகையொடு
  மூத்தார் இருந்துழி வேண்டார், முது நூலுள்
  யாத்தார், அறிவினர் ஆய்ந்து. சிறுபஞ்சமூலம் 83

 8. சிலப்பதிகாரம் 3-20, 21, 50, 136, 137, 153,
 9. சிலப்பதிகாரம் 6-19, சிலப்பதிகாரம் 14-155,


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வாரம்&oldid=1987277" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது