வார்ப்புரு:சிறப்புக் கட்டுரைகளை முன்மொழியும் முறை

This star, with one point broken, symbolises the featured candidates on Wikipedia.
அனைத்து முக்கிய தலைப்புக்களிலும் சிறப்புக் கட்டுரைகளை உருவாக்குவது தமிழ் விக்கிபீடியாவின் முக்கிய குறிக்கோள்களில் ஒன்று ஆகும். சிறப்புக் கட்டுரைகள் தமிழ் விக்கிபீடியாவின் ஆக்க முறைக்கும் தரத்திற்கும் நல்ல எடுத்து காட்டாக அமைகின்றன. சிறப்புக் கட்டுரைகள் என்றால் என்ன என்பதையும், முழுப் பட்டியலையும் சிறப்புக் கட்டுரைகள் பக்கம் சென்று பார்க்கலாம்.


பொதுவாகச் சிறப்புக் கட்டுரைகள் இரு வழிகளில் உருவாக்கப்படுகின்றன. முதலாவது ஒரு குறுங்கட்டுரை, கூட்டு முயற்சியின் ஊடாக விரிவாக்கப்பட்டு மேம்படுத்தப்பட்டுச் சிறப்பு கட்டுரைத் தரத்தினை அடைகின்றது. (நன்கு வளர்ச்சியடைந்த கட்டுரைகளை சிறப்புக் கட்டுரையாக்கப்படக் கூடியவை என்ற பட்டியலின் கீழ் சமுதாய வாசலில் இணைப்பதன் மூலம் பிற பயனர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து அக்கட்டுரைகள் சிறப்பு கட்டுரையாவதை விரைவாக்கலாம்.) இரண்டாவது பிரதான ஆக்கர் இடும் நன்கு செழுமைப்படுத்தப்பட்ட கட்டுரையைப் பிற பயனர்கள் மேலும் மேம்படுத்திச் சிறப்புக் கட்டுரைத் தரத்தினை அடையச்செய்யலாம்.


வளர்ச்சியடைந்த மேம்படுத்தப்பட்ட கட்டுரைகளை அடையாளம் கண்டு அவற்றைத் தகுந்த முறையில் காட்சிப்படுத்துவது அக்கட்டுரை பரந்த வாசிப்பைப் பெற அல்லது பலனை அளிக்க ஒரு முக்கிய செயல்பாடாகும். அச்செயல்பாட்டை நெறிப்படுத்த இந்த பக்கம் உதவும். குறிப்பாக ஒரு கட்டுரையைத் தமிழ் விக்கிபீடியாவில் சிறப்பு கட்டுரையாக நியமிக்க எடுக்கப்படவேண்டிய செயல்முறைகளை விளக்கவும் செயல்படுத்தவுமே இப்பக்கம் ஆகும்.


நீங்கள் கட்டுரை ஒன்றை நியமிக்கும் பட்சத்தில், அக்கட்டுரை நோக்கி எழுப்பப்படும் ஆட்சேபனைகளுக்குத் தகுந்த முறையில் பதிலளிக்க முயல்வீர்கள் என்று நாம் எதிர்பார்க்கின்றோம். பரிந்துரைக்கும் கட்டுரையின் பிரதான ஆக்கராக நீங்கள் இருக்கும் இடத்து நியமனக் குறிப்பில் அதை தெரிவுபடுத்தல் நன்று.

குறுக்கு வழி:
வார்ப்புரு:சிறப்புக் கட்டுரைகளை முன்மொழியும் முறை

சிறப்புக் கட்டுரைகள் சுட்டிகள்:

கட்டுரைப் பரிந்துரை செயல்முறை

 1. சிறப்பு கட்டுரைத் தகுதிகளை ஆராய்ந்து, உங்கள் கட்டுரை அனைத்துத் தகுதிகளையும் பெற்றிருக்கின்றது என்பதை உறுதிசெய்து கொள்ளுங்கள்.
 2. நீங்கள் பரிந்துரைக்கும் கட்டுரையின் பேச்சுப் பக்கத்தில் {{fac}} வார்ப்புருவைச் சேருங்கள்.
 3. From there, click on the "comment on that page" link.
 4. (If you are resubmitting an article) Use the Move button to rename the previous nomination to an archive. For example, Wikipedia:Featured article candidates/TelevisionWikipedia:Featured article candidates/Television/archive1
 5. Place ===[[name of nominated article]]=== at the top.
 6. அதற்குக் கீழே, அந்தக்கட்டுரையை முன்மொழிவதற்கான உங்கள் காரணத்தைப் பதியுங்கள்.
 7. இறுதியாக, place {{விக்கிபீடியா:சிறப்புக் கட்டுரைகள் முன்மொழிவு/முன்மொழியும் கட்டுரையின் தலைப்பு}} at the top of the list of nominees on this page.


வழிமொழிவது, எதிர்ப்பது, கருத்து தெரிவிப்பது

கட்டுரையைப் பற்றி முடிவுகளைத் தெரிவிப்பதற்குத் தயவுசெய்து கட்டுரையை முழுமையாக வாசியுங்கள். கட்டுரையின் பேச்சுப் பக்கங்களிலும் கட்டுரையைப் பற்றிய, கட்டுரையின் பொருள் பற்றிய மேலதிக தகவல்கள் கிடைக்கலாம்.

 • நியமம் நோக்கி உங்கள் முடிவுகளை தெரிவிக்க, நியமம் 'தொகு' தத்தலை சுட்டுங்கள் (கட்டுரையின் பொது பேச்சு 'தொகு' தத்தலை அல்லாமல், நியமன 'தொகு' தத்தலை சுட்டுவதே அக்கட்டுரைக்குரிய நியமன பேச்சு பக்கத்திற்கு உங்களை இட்டு செல்லும் என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.)
 • நீங்கள் அக்கட்டுரை சிறப்பு கட்டுரையாவதற்குறிய தரமுடையது என்று கருதினால், "ஆதரவு" என்று ஆதரவைத் தெரிவித்து உங்கள் காரணங்களையும் தரலாம்.
 • If you oppose a nomination, write "Object" followed by the reason for your objection. Each objection must provide a specific rationale that can be addressed. If nothing can be done in principle to "fix" the source of the objection, the objection may be ignored. This includes objections to an article's suitability for the Wikipedia Main Page, unless such suitability can be fixed (featured articles, despite being featured, may be marked so as not to be showcased on the Main Page).
  • To withdraw an objection, strike it out (with <s>...</s>) rather than removing it.

Consensus must be reached in order to be promoted to featured article status. If enough time passes without objections being resolved, nominations will be removed from the candidates list and archived.