வார்ப்புரு:ஹொங்கொங் அரசியல்

ஹொங்கொங் அரசியல் கட்டமைப்பும் அரசாங்கமும்

அடிப்படை சட்டம்
அரசாங்கம்
முதன்மை நிறைவேற்றதிகாரி
    டொனால்ட் செங்
  நிர்வாகத்துறை முதன்மை செயலர்
      ஹென்றி டாங் யிங்-யென்
  நிதித்துறை செயலர்
      யோன் செங் சுன்-வா
  நீதித்துறை செயலர்
      வொங்க் யன்-லங்
நிறைவேற்று செயல் மன்றம்
    நடத்துனர்: லியெங் சுன்-யிங்அரசாங்கக் கட்டமைப்பு
அரசியல் நியமனங்கள்
பொறுப்புடைமை முறைமை
சட்டப் பேரவை
   சட்டப்பேரவைத் தலைவர்: யசுபர் செங்
   புவியியல் தொகுதி
   சார்புத் தொகுதி
தேர்தல்
தேர்தல் கட்சிகள்
   குடியரசு ஆதரவாளர்கள்
   பீஜிங் ஆதரவாளர்கள்
நீதித்துறை
நீதிமன்ற மேல்முறையீடுl
    தலைமை நீதிபதி: ஜியோபிறே மா
மாவட்டப் பேரவை
மாவட்டங்கள்
மனிதவுரிமைகள்
வெளிவிவகார உறவு
பொது வாக்குரிமை

ஏனைய ஹொங்கொங் பகுப்புகள்
பண்பாடு - பொருளாதாரம்
கல்வி - புவியியல் - வரலாறு
ஹொங்கொங் விக்கிவாசல்