விக்கிப்பீடியா:இன்றைய சிறப்புப் படம்/பெப்ரவரி 6, 2007

{{{texttitle}}}

வௌவால் பறக்கவல்ல முதுகெலும்புள்ள ஒரே பாலூட்டி விலங்கு. இதனை வவ்வால் என்றும் வாவல் என்றும் அழைப்பர். இவ்வினத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட வகைகள் உள்ளன. பாலூட்டிகளில் இவை மட்டும் 20% இருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது. வகைப்பாட்டியல் அறிஞர்கள் வௌவால் இனத்தை கைச்சிறகிகள் எனும் வரிசையில் வைத்துள்ளனர். இவற்றின் முகம் நரியின் முகம் போலும் இருப்பதால் ஆங்கிலத்தில் இவற்றைப் பறக்கும் நரி என்றும் அழைப்பர். பெரும்பாலும் இவை இரவு நேரங்களிலேயே பறந்து திரிந்து உண்டு வாழ்கின்றன.


தொகுப்பு · சிறப்புப் படங்கள்