விக்கிப்பீடியா:விக்கித் திட்டம் பேச்சு விக்கிப்பீடியா

(விக்கிப்பீடியா:பேச்சுக் கட்டுரைகள் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

இந்த விக்கத்திட்டம் பேச்சு விக்கிப்பீடியா விக்கிப்பீடியாவில் உள்ள கட்டுரைகளை ஒலிவடிவில் வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

பேச்சு கட்டுரைகளை தயாரித்தல்தொகு

நன்மைகள்தொகு

எழும் பிரச்சினைகள்தொகு

உறுப்பினர்கள்தொகு

கட்டுரைகள்தொகு

எந்திர ஒலிபெயர்ப்புத் திட்டம்தொகு