முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

வைர நாற்கர தொடர்வண்டிப் போக்குவரத்துத் திட்டம்

வைர நாற்கர தொடர்வண்டிப் போக்குவரத்துத் திட்டம் அல்லது வைர நாற்கர ரயில் திட்டம் (Diamond Quadrilateral project) என்பது இந்தியாவின் முக்கிய நகரங்களை இணைக்கும் விரைவு தொடர்வண்டிப் போக்குவரத்து திட்டம் ஆகும். இத்திட்டத்தின்படி தில்லி - ஆக்ரா இடையே மணிக்கு 160-200 கி.மீ. வேகத்தில் செல்லும் தொடர்வண்டிப் போக்குவரத்து 2014 ஆம் ஆண்டு இறுதிக்குள் தொடங்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. பெருநகரங்களுக்கு இடையிலான பயண நேரத்தைக் குறைப்பதற்காக இந்தத் திட்டம் அமல்படுத்தப்பட உள்ளது.[1][2][3][4]

மேற்கோள்கள்தொகு