ஸ்காட் கிறிஸ்துவக் கல்லூரி

தமிழ்நாட்டில் நாகர்கோவிலில் ஸ்காட் கிறிஸ்தவ கல்லூரி உள்ளது..[1] இது 1809 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.[2] இது NAAC தரவரிசையில் ஒரு கல்லூரி மற்றும் 5 நட்சத்திரம் மதிப்பிடப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டின் ஒன்பது கல்லூரிகளில் இக்கல்லுாாி ஒன்றாகும். இக்கல்லுாாி  மத்திய அரசால் அங்கீகாரம் பெற்றது. 'மதுரை காமராஜ் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் சென்னை பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைந்து செய்ல் பட்டு வந்தது'.[3] ஸ்காட் கிறிஸ்துவ கல்லூரி இந்தியாவில் ஆரம்பகால கல்லூரிகளில் ஒன்றாகும், இது 1800 ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டது, 1835 ஆம் ஆண்டில் மூடப்பட்டது, 1817 ஆம் ஆண்டில் இந்து கல்லூரி நிறுவப்பட்டது, பின்னர் கொல்கத்தாவின் பிரசிடென்சி பல்கலை கழகம் எனப்பட்டது. செரம்போரில் உள்ள செராம்பூர் கல்லூரி (பெங்கால்) 1818 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது

Referencesதொகு