ஹாடகாம்பரி

ஹாடகாம்பரி கருநாடக இசையின் 18 வது மேளகர்த்தா இராகமாகும். முத்துசுவாமி தீட்சிதர் பாரம்பரியத்தில் 18 வது இராகத்திற்கு ஜயசுத்தமாளவி என்ற பெயர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இலக்கணம் தொகு

 
ஹாடகாம்பரி சுரங்கள் C யிலிருந்து தொடக்கம்
ஆரோகணம்: ஸ ரி131 ப த3 நி3 ஸ்
அவரோகணம்: ஸ் நி33 ப ம13 ரி1
  • அக்னி என்றழைக்கப்படும் 3வது வட்டத்தில் (சக்கரத்தில்) 6வது மேளம்.
  • இந்த இராகத்தில் வரும் சுரங்கள்: ஸட்ஜம், சுத்த ரிஷபம்(ரி1), அந்தர காந்தாரம்(க3), சுத்த மத்திமம்(ம1), பஞ்சமம், ஷட்சுருதி தைவதம்(த3), காகலி நிஷாதம்(நி3) ஆகியவை.

சிறப்பு அம்சங்கள் தொகு

உருப்படிகள் தொகு

வகை உருப்படி இயற்றியவர் தாளம்
கிருதி நரஹரீமாஷ்ரயாமி முத்துசாமி தீட்சிதர் திஸ்ர த்ரிபுட
கிருதி ரக்ஷதுமாம் மங்களம்பள்ளி பாலமுரளிகிருஷ்ணா‎ த்ரிபுட
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஹாடகாம்பரி&oldid=2626293" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது