ஹேமவதி கருநாடக இசையின் 58வது மேளகர்த்தா இராகம் ஆகும். அசம்பூர்ண மேள பத்ததியில் இந்த மேளத்திற்கு தேசிஸிம்ஹாரவம் என்று பெயர்

இலக்கணம் தொகு

 
ஹேமவதி சுரங்கள் C யிலிருந்து தொடக்கம்
ஆரோகணம்: ஸ ரி222 ப த2 நி2 ஸ்
அவரோகணம்: ஸ் நி22 ப ம22 ரி2
  • திசி என்றழைக்கப் படும் 10வது சக்கரத்தில் 4வது மேளம்.
  • இந்த இராகத்தில் ஷட்ஜம், சதுஸ்ருதி ரிஷபம் (ரி2), சாதாரண காந்தாரம் (க2), பிரதி மத்திமம் (ம2), பஞ்சமம், சதுஸ்ருதி தைவதம் (த2), கைசிகி நிஷாதம் (நி2) ஆகிய சுரங்கள் வருகின்றன.

சிறப்பு அம்சங்கள் தொகு

உருப்படிகள் தொகு

ஜன்ய இராகங்கள் தொகு

ஹேமவதியின் ஜன்ய இராகங்கள் கீழ் வருமாறு.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஹேமவதி&oldid=2626292" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது