20கள் (20s) என்பது பொதுவாக முதலாம் ஆயிரவாண்டினதும் முதலாம் நூற்றாண்டினதும் மூன்றாம் பத்தாண்டைக் குறிக்கும்.

ஆயிரவாண்டுகள்: 1-ஆம் ஆயிரவாண்டு
நூற்றாண்டுகள்: 1-ஆம் நூற்றாண்டு கிமு - 1-ஆம் நூற்றாண்டு - 2-ஆம் நூற்றாண்டு
பத்தாண்டுகள்: கிமு 0கள் 0கள் 10கள் - 20கள் - 30கள் 40கள் 50கள்
ஆண்டுகள்: 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29

இக்கட்டுரை கிபி 20–29 காலப்பகுதியைப் பற்றியது, அனோ டொமினி காலத்தின் 20 முதல் 29 ஆண்டுகளைப் பற்றியது. 20களில் நடந்த நிகழ்வுகள் ஆண்டுவாரியாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

20தொகு

  • செர்வியசு கால்பா உரோமைக் குற்றவியல் நடுவராகப் பதவியில் இருந்தார்.
  • உரோமைப் பேரரசின் தளபதி செருமானிக்கசின் படுகொலை குறித்த விசாரணைக்கு பேரரசன் திபேரியசு உத்தரவிட்டார். தாம் குற்றவாளியாகக் காணப்படுவோமோ என்ற பயத்தினால் உரோமை அரசியல்வாதியும், சிரியாவின் ஆளுநருமான கினாயசு கல்பூர்னியசு பீசோ தற்கொலை செய்து கொண்டான்.

21தொகு

  • ரோமப் பேரரசு:
    • யூலியசு புளோரசு, யூலியசு சாக்ரோவிர் ஆகியோரின் கீழ் எதூயி கிளர்ச்சியில் இறங்கினான். இக்கிளர்ச்சி முறியடிக்கப்படது.
    • திபேரியசு பேரரசன் உரோமைத் தூதனாக நான்காம் தடவையாக நியமிக்கப்பட்டான்.
    • உரோமர்கள் தெற்கு சிலோவாக்கியாவில் குவாதி பிரதேசத்தில் ஒரு இடைக்கால அரசை நிறுவினர்.
  • உரோமில் எழுதுகோல்கள், உலோக எழுது கருவிகளும் உருவாக்கப்பட்டன.

22தொகு

22

23தொகு

23

24தொகு

24

25தொகு

25

26தொகு

26

27தொகு

27

28தொகு

28

29தொகு

29

மேற்கோள்கள்தொகு

குறிப்பிடத்தக்க நபர்கள்தொகு

பிறப்புகள்தொகு

இறப்புகள்தொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=20கள்&oldid=2889616" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது