10கள் (10s) என்பது பொதுவாக முதலாம் ஆயிரவாண்டினதும் முதலாம் நூற்றாண்டினதும் இரண்டாம் பத்தாண்டைக் குறிக்கும்.

ஆயிரவாண்டுகள்: 1-ஆம் ஆயிரவாண்டு
நூற்றாண்டுகள்: 1-ஆம் நூற்றாண்டு கிமு - 1-ஆம் நூற்றாண்டு - 2-ஆம் நூற்றாண்டு
பத்தாண்டுகள்: கிமு 10கள் கிமு 0கள் 0கள் - 10கள் - 20கள் 30கள் 40கள்
ஆண்டுகள்: 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19

இக்கட்டுரை கிபி 10–19 காலப்பகுதியைப் பற்றியது, அனோ டொமினி காலத்தின் 10 முதல் 19 ஆண்டுகளைப் பற்றியது.

நிகழ்வுகள்

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=10கள்&oldid=2265573" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது