2020 தாய்லாந்தில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று

2020 தாய்லாந்தில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று (2020 coronavirus pandemic in Thailand) என்பது தற்போது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் கொரோனாவைரசு நோய் 2019 (COVID-19) பரவல் பற்றியதாகும். தாய்லாந்தில் 13 சனவரி 2020 அன்று முதல் பரவத் தொடங்கியது. 27 ஏப்ரல், 2020 நிலவரப்படி 2,931 பேருக்கு கொரோனாவைரசுத் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

2020 தாய்லாந்தில் கொரோனாவைரசுத் தொற்று
2020 Coronavirus Pandemic in Thailand
உறுதிப்படுத்தப்பட்ட அல்லது சந்தேகிக்கப்படும் கொரோனாவைரசு தொற்றுகளுடனான மாகாணங்களின் வரைபடம் (4 ஏப்ரல் வரை):
  இறப்புகள்
  உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தொற்றுகள்
  சந்தேகத்திற்குரியது
  தேறியவை
தாய்லாந்தில் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தொற்றுநோய் உள்ள மாகாணங்களின் வரைபடம் (8 ஏப்ரல் வரை):
  உறுதிப்படுத்தப்பட்டது 1–9
  உறுதிப்படுத்தப்பட்டது 10–99
  உறுதிப்படுத்தப்பட்டது 100–499
  உறுதிப்படுத்தப்பட்டது 500–999
  உறுதிப்படுத்தப்பட்டது 1,000–9,999
நோய்கோவிட்-19 (கொரோனாவைரசு)
தீநுண்மி திரிபுகடுமையான சுவாச நோய்க்குறி கொரோனாவைரசு 2 (SARS-CoV-2)
அமைவிடம்தாய்லாந்து
முதல் தொற்றுஊகான், ஊபேய், சீனா
நோயாளி சுழியம்சுவர்ணபூமி வானூர்தி நிலையம்
வந்தடைந்த நாள்13 சனவரி 2020
உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தொற்றுகள்2,931[1]
ஐயுறவுக்குரிய தொற்றுகள்30,542
கடுமையான தொற்றுகள்61
குணமடைந்த நோயாளிகள்2,609[1]
இறப்புகள்
52[1]
அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்
ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng
ஆய்வக சோதனைகள் மூலம் இந்த திரிபு காரணமாக சந்தேகிக்கப்படும் தொற்றுகள் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை, இருப்பினும் வேறு சில திரிபுகள் நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கலாம்.

காலவரிசை

தொகு
கோவிட்-19 தொற்றுகள் - தாய்லாந்து  ()
     இறப்புகள்        உடல்நலம் தேறியவர்கள்        சிகிச்சை பெறுவோர்
தேதி
# மொத்தத் தொற்றுகள்
# இறப்புகள்
2020-01-13 1(n.a.)
1(=)
2020-01-17 2(+100%)
2(=)
2020-01-22 4(+100%)
2020-01-23 4(=)
2020-01-24 5(+25%)
2020-01-25 6(+20%)
2020-01-26 8(+33%)
2020-01-27 8(=)
2020-01-28 14(+75%)
2020-01-29 14(=)
2020-01-30 14(=)
2020-01-31 19(+36%)
2020-02-01 19(=)
2020-02-02 19(=)
2020-02-03 19(=)
2020-02-04 19(=)
2020-02-05 25(+32%)
25(=)
2020-02-09 32(+28%)
2020-02-10 32(=)
2020-02-11 33(+3.1%)
2020-02-12 33(=)
2020-02-13 33(=)
33(=)
2020-02-16 34(+3%)
2020-02-17 35(+2.9%)
35(=)
2020-02-20 35(=)
2020-02-21 35(=)
2020-02-22 35(=)
2020-02-23 35(=)
2020-02-24 35(=)
2020-02-25 37(+5.7%)
2020-02-26 40(+8.1%)
2020-02-27 40(=)
2020-02-28 40(=)
2020-02-29 40(=)
2020-03-01 42(+5%) 1(n.a.)
2020-03-02 43(+2.4%) 1(=)
43(=) 1(=)
2020-03-05 47(+9.3%) 1(=)
2020-03-06 48(+2.1%) 1(=)
2020-03-07 50(+4.2%) 1(=)
2020-03-08
50(=) 1(=)
2020-03-09
50(=) 1(=)
2020-03-10
53(+6%) 1(=)
2020-03-11
59(+11%) 1(=)
2020-03-12
70(+19%) 1(=)
2020-03-13
75(+7.1%) 1(=)
2020-03-14
82(+9.3%) 1(=)
2020-03-15
114(+39%) 1(=)
2020-03-16
147(+29%) 1(=)
2020-03-17
177(+20%) 1(=)
2020-03-18
212(+20%) 1(=)
2020-03-19
272(+28%) 1(=)
2020-03-20
322(+18%) 1(=)
2020-03-21
411(+28%) 1(=)
2020-03-22
599(+46%) 1(=)
2020-03-23
721(+20%) 1(=)
2020-03-24
827(+15%) 4(+300%)
2020-03-25
934(+13%) 4(=)
2020-03-26
1,045(+12%) 4(=)
2020-03-27
1,136(+8.7%) 5(+25%)
2020-03-28
1,245(+9.6%) 6(+20%)
2020-03-29
1,388(+11%) 7(+17%)
2020-03-30
1,524(+9.8%) 9(+29%)
2020-03-31
1,651(+8.3%) 10(+11%)
2020-04-01
1,771(+7.3%) 12(+20%)
2020-04-02
1,875(+5.9%) 15(+25%)
2020-04-03
1,978(+5.5%) 19(+27%)
2020-04-04
2,067(+4.5%) 20(+5.3%)
2020-04-05
2,169(+4.9%) 23(+15%)
2020-04-06
2,220(+2.4%) 26(+13%)
2020-04-07
2,258(+1.7%) 27(+3.8%)
2020-04-08
2,369(+4.9%) 30(+11%)
2020-04-09
2,423(+2.3%) 32(+6.7%)
2020-04-10
2,473(+2.1%) 33(+3.1%)
2020-04-11
2,518(+1.8%) 35(+6.1%)
2020-04-12
2,551(+1.3%) 38(+8.6%)
2020-04-13
2,579(+1.1%) 40(+5.3%)
2020-04-14
2,613(+1.3%) 41(+2.5%)
2020-04-15
2,643(+1.1%) 43(+4.9%)
2020-04-16
2,672(+1.1%) 46(+7%)
2020-04-17
2,700(+1%) 47(+2.2%)
2020-04-18
2,733(+1.2%) 47(=)
2020-04-19
2,765(+1.2%) 47(=)
2020-04-20
2,792(+0.98%) 47(=)
2020-04-21
2,811(+0.68%) 48(+2.1%)
2020-04-22
2,826(+0.53%) 49(+2.1%)
2020-04-23
2,839(+0.46%) 50(+2%)
2020-04-24
2,854(+0.53%) 50(=)
2020-04-25
2,907(+1.9%) 51(+2%)
2020-04-26
2,922(+0.52%) 51(=)
2020-04-27
2,931(+0.31%) 52(+2%)
2020-04-28
2,938(+0.24%) 54(+3.8%)
2020-04-29
2,947(+0.31%) 54(=)
2020-04-30
2,954(+0.24%) 54(=)
2020-05-01
2,960(+0.2%) 54(=)
2020-05-02
2,966(+0.2%) 54(=)
2020-05-03
2,969(+0.1%) 54(=)
2020-05-04
2,987(+0.61%) 54(=)
2020-05-05
2,988(+0.03%) 54(=)
2020-05-06
2,989(+0.03%) 55(+1.9%)
2020-05-07
2,992(+0.1%) 55(=)
2020-05-08
3,000(+0.27%) 55(=)
2020-05-09
3,004(+0.13%) 56(+1.8%)
2020-05-10
3,009(+0.17%) 56(=)
2020-05-11
3,015(+0.2%) 56(=)
2020-05-12
3,017(+0.07%) 56(=)
2020-05-13
3,017(=) 56(=)
2020-05-14
3,018(+0.03%) 56(=)
2020-05-15
3,025(+0.23%) 56(=)
2020-05-16
3,025(=) 56(=)
2020-05-17
3,028(+0.1%) 56(=)
2020-05-18
3,031(+0.1%) 56(=)
2020-05-19
3,033(+0.07%) 56(=)
2020-05-20
3,034(+0.03%) 56(=)
2020-05-21
3,037(+0.1%) 56(=)
2020-05-22
3,037(=) 56(=)
2020-05-23
3,040(+0.1%) 56(=)
2020-05-24
3,040(=) 56(=)
2020-05-25
3,042(+0.07%) 57(+1.8%)
2020-05-26
3,045(+0.1%) 57(=)
2020-05-27
3,054(+0.3%) 57(=)
2020-05-28
3,065(+0.36%) 57(=)
2020-05-29
3,076(+0.36%) 57(=)
2020-05-30
3,077(+0.03%) 57(=)
2020-05-31
3,081(+0.13%) 57(=)
2020-06-01
3,082(+0.03%) 57(=)
2020-06-02
3,083(+0.03%) 58(+1.8%)
2020-06-03
3,084(+0.03%) 58(=)
2020-06-04
3,101(+0.55%) 58(=)
2020-06-05
3,102(+0.03%) 58(=)
2020-06-06
3,104(+0.06%) 58(=)
2020-06-07
3,112(+0.26%) 58(=)
2020-06-08
3,119(+0.22%) 58(=)
2020-06-09
3,121(+0.06%) 58(=)
2020-06-10
3,125(+0.13%) 58(=)
2020-06-11
3,125(=) 58(=)
2020-06-12
3,129(+0.13%) 58(=)
2020-06-13
3,134(+0.16%) 58(=)
2020-06-14
3,135(+0.03%) 58(=)
2020-06-15
3,135(=) 58(=)
2020-06-16
3,135(=) 58(=)
2020-06-17
3,135(=) 58(=)
2020-06-18
3,141(+0.19%) 58(=)
2020-06-19
3,146(+0.16%) 58(=)
2020-06-20
3,147(+0.03%) 58(=)
2020-06-21
3,148(+0.03%) 58(=)
2020-06-22
3,151(+0.1%) 58(=)
2020-06-23
3,156(+0.16%) 58(=)
2020-06-24
3,157(+0.03%) 58(=)
2020-06-25
3,158(+0.03%) 58(=)
2020-06-26
3,162(+0.13%) 58(=)
2020-06-27
3,162(=) 58(=)
2020-06-28
3,162(=) 58(=)
2020-06-29
3,169(+0.22%) 58(=)
2020-06-30
3,171(+0.06%) 58(=)
2020-07-01
3,173(+0.06%) 58(=)
2020-07-02
3,179(+0.19%) 58(=)
2020-07-03
3,180(+0.03%) 58(=)
2020-07-04
3,185(+0.16%) 58(=)
2020-07-05
3,190(+0.16%) 58(=)
2020-07-06
3,195(+0.16%) 58(=)
2020-07-07
3,195(=) 58(=)
2020-07-08
3,197(+0.06%) 58(=)
2020-07-09
3,202(+0.16%) 58(=)
2020-07-10
3,202(=) 58(=)
2020-07-11
3,216(+0.44%) 58(=)
2020-07-12
3,217(+0.03%) 58(=)
2020-07-13
3,220(+0.09%) 58(=)
2020-07-14
3,227(+0.22%) 58(=)
2020-07-15
3,232(+0.15%) 58(=)
2020-07-16
3,236(+0.12%) 58(=)
2020-07-17
3,239(+0.09%) 58(=)
2020-07-18
3,246(+0.22%) 58(=)
2020-07-19
3,249(+0.09%) 58(=)
2020-07-20
3,250(+0.03%) 58(=)
2020-07-21
3,255(+0.15%) 58(=)
2020-07-22
3,261(+0.18%) 58(=)
2020-07-23
3,269(+0.25%) 58(=)
2020-07-24
3,279(+0.31%) 58(=)
2020-07-25
3,282(+0.09%) 58(=)
2020-07-26
3,291(+0.27%) 58(=)
2020-07-27
3,295(+0.12%) 58(=)
2020-07-28
3,297(+0.06%) 58(=)
2020-07-29
3,298(+0.03%) 58(=)
2020-07-30
3,304(+0.18%) 58(=)
2020-07-31
3,310(+0.18%) 58(=)
2020-08-01
3,312(+0.06%) 58(=)
2020-08-02
3,317(+0.15%) 58(=)
2020-08-03
3,320(+0.09%) 58(=)
2020-08-04
3,321(+0.03%) 58(=)
2020-08-05
3,328(+0.21%) 58(=)
2020-08-06
3,330(+0.06%) 58(=)
2020-08-07
3,345(+0.45%) 58(=)
2020-08-08
3,348(+0.09%) 58(=)
2020-08-09
3,351(+0.09%) 58(=)
2020-08-10
3,351(=) 58(=)
2020-08-11
3,351(=) 58(=)
2020-08-12
3,356(+0.15%) 58(=)
2020-08-13
3,359(+0.09%) 58(=)
2020-08-14
3,376(+0.51%) 58(=)
2020-08-15
3,376(=) 58(=)
2020-08-16
3,377(+0.03%) 58(=)
2020-08-17
3,378(+0.03%) 58(=)
2020-08-18
3,381(+0.09%) 58(=)
2020-08-19
3,382(+0.03%) 58(=)
2020-08-20
3,389(+0.21%) 58(=)
2020-08-21
3,390(+0.03%) 58(=)
2020-08-22
3,390(=) 58(=)
2020-08-23
3,395(+0.15%) 58(=)
2020-08-24
3,397(+0.06%) 58(=)
2020-08-25
3,402(+0.15%) 58(=)
2020-08-26
3,403(+0.03%) 58(=)
2020-08-27
3,404(+0.03%) 58(=)
2020-08-28
3,410(+0.18%) 58(=)
2020-08-29
3,411(+0.03%) 58(=)
2020-08-30
3,411(=) 58(=)
2020-08-31
3,412(+0.03%) 58(=)
2020-09-01
3,417(+0.15%) 58(=)
2020-09-02
3,425(+0.23%) 58(=)
2020-09-03
3,427(+0.06%) 58(=)
2020-09-04
3,431(+0.12%) 58(=)
2020-09-05
3,438(+0.2%) 58(=)
2020-09-06
3,444(+0.17%) 58(=)
2020-09-07
3,445(+0.03%) 58(=)
2020-09-08
3,446(+0.03%) 58(=)
2020-09-09
3,447(+0.03%) 58(=)
2020-09-10
3,454(+0.2%) 58(=)
2020-09-11
3,461(+0.2%) 58(=)
2020-09-12
3,466(+0.14%) 58(=)
2020-09-13
3,473(+0.2%) 58(=)
2020-09-14
3,475(+0.06%) 58(=)
2020-09-15
3,480(+0.14%) 58(=)
2020-09-16
3,490(+0.29%) 58(=)
2020-09-17
3,490(=) 58(=)
2020-09-18
3,497(+0.2%) 58(=)
2020-09-19
3,500(+0.09%) 59(+1.7%)
2020-09-20
3,506(+0.17%) 59(=)
2020-09-21
3,506(=) 59(=)
2020-09-22
3,511(+0.14%) 59(=)
2020-09-23
3,514(+0.09%) 59(=)
2020-09-24
3,516(+0.06%) 59(=)
2020-09-25
3,519(+0.09%) 59(=)
2020-09-26
3,522(+0.09%) 59(=)
2020-09-27
3,523(+0.03%) 59(=)
2020-09-28
3,545(+0.62%) 59(=)
2020-09-29
3,559(+0.39%) 59(=)
2020-09-30
3,564(+0.14%) 59(=)
2020-10-01
3,569(+0.14%) 59(=)
2020-10-02
3,575(+0.17%) 59(=)
2020-10-03
3,583(+0.22%) 59(=)
2020-10-04
3,585(+0.06%) 59(=)
2020-10-05
3,590(+0.14%) 59(=)
2020-10-06
3,600(+0.28%) 59(=)
2020-10-07
3,615(+0.42%) 59(=)
2020-10-08
3,622(+0.19%) 59(=)
2020-10-09
3,628(+0.17%) 59(=)
2020-10-10
3,634(+0.17%) 59(=)
2020-10-11
3,636(+0.06%) 59(=)
2020-10-12
3,641(+0.14%) 59(=)
2020-10-13
3,643(+0.05%) 59(=)
2020-10-14
3,652(+0.25%) 59(=)
2020-10-15
3,665(+0.36%) 59(=)
2020-10-16
3,669(+0.11%) 59(=)
2020-10-17
3,679(+0.27%) 59(=)
2020-10-18
3,686(+0.19%) 59(=)
2020-10-19
3,691(+0.14%) 59(=)
2020-10-20
3,700(+0.24%) 59(=)
2020-10-21
3,709(+0.24%) 59(=)
2020-10-22
3,719(+0.27%) 59(=)
2020-10-23
3,727(+0.22%) 59(=)
2020-10-24
3,731(+0.11%) 59(=)
2020-10-25
3,736(+0.13%) 59(=)
2020-10-26
3,743(+0.19%) 59(=)
2020-10-27
3,746(+0.08%) 59(=)
2020-10-28
3,759(+0.35%) 59(=)
2020-10-29
3,763(+0.11%) 59(=)
2020-10-30
3,775(+0.32%) 59(=)
2020-10-31
3,780(+0.13%) 59(=)
2020-11-01
3,784(+0.11%) 59(=)
2020-11-02
3,787(+0.08%) 59(=)
2020-11-03
3,797(+0.26%) 59(=)
2020-11-04
3,804(+0.18%) 59(=)
2020-11-05
3,810(+0.16%) 59(=)
2020-11-06
3,818(+0.21%) 60(+1.7%)
2020-11-07
3,830(+0.31%) 60(=)
2020-11-08
3,837(+0.18%) 60(=)
2020-11-09
3,840(+0.08%) 60(=)
2020-11-10
3,844(+0.1%) 60(=)
2020-11-11
3,847(+0.08%) 60(=)
2020-11-12
3,852(+0.13%) 60(=)
2020-11-13
3,861(+0.23%) 60(=)
2020-11-14
3,866(+0.13%) 60(=)
2020-11-15
3,874(+0.21%) 60(=)
2020-11-16
3,875(+0.03%) 60(=)
2020-11-17
3,878(+0.08%) 60(=)
2020-11-18
3,880(+0.05%) 60(=)
2020-11-19
3,888(+0.21%) 60(=)
2020-11-20
3,892(+0.1%) 60(=)
2020-11-21
3,902(+0.26%) 60(=)
2020-11-22
3,913(+0.28%) 60(=)
2020-11-23
3,920(+0.18%) 60(=)
2020-11-24
3,922(+0.05%) 60(=)
2020-11-25
3,926(+0.1%) 60(=)
2020-11-26
3,942(+0.41%) 60(=)
2020-11-27
3,961(+0.48%) 60(=)
2020-11-28
3,966(+0.13%) 60(=)
2020-11-29
3,977(+0.28%) 60(=)
2020-11-30
3,998(+0.53%) 60(=)
2020-12-01
4,008(+0.25%) 60(=)
2020-12-02
4,026(+0.45%) 60(=)
2020-12-03
4,039(+0.32%) 60(=)
2020-12-04
4,053(+0.35%) 60(=)
2020-12-05
4,072(+0.47%) 60(=)
2020-12-06
4,086(+0.34%) 60(=)
2020-12-07
4,107(+0.51%) 60(=)
2020-12-08
4,126(+0.46%) 60(=)
2020-12-09
4,151(+0.61%) 60(=)
2020-12-10
4,169(+0.43%) 60(=)
2020-12-11
4,180(+0.26%) 60(=)
2020-12-12
4,192(+0.29%) 60(=)
2020-12-13
4,209(+0.41%) 60(=)
2020-12-14
4,237(+0.67%) 60(=)
2020-12-15
4,246(+0.21%) 60(=)
2020-12-16
4,261(+0.35%) 60(=)
2020-12-17
4,281(+0.47%) 60(=)
2020-12-18
4,297(+0.37%) 60(=)
2020-12-19
4,331(+0.79%) 60(=)
2020-12-20
4,907(+13%) 60(=)
2020-12-21
5,289(+7.8%) 60(=)
2020-12-22
5,716(+8.1%) 60(=)
2020-12-23
5,762(+0.8%) 60(=)
2020-12-24
5,829(+1.2%) 60(=)
2020-12-25
5,910(+1.4%) 60(=)
2020-12-26
6,020(+1.9%) 60(=)
2020-12-27
6,141(+2%) 60(=)
2020-12-28
6,285(+2.3%) 60(=)
2020-12-29
6,440(+2.5%) 61(+1.7%)
2020-12-30
6,690(+3.9%) 61(=)
2020-12-31
6,884(+2.9%) 61(=)
2021-01-01
7,163(+4.1%) 63(+3.3%)
2021-01-02
7,379(+3%) 64(+1.6%)
2021-01-03
7,694(+4.3%) 64(=)
2021-01-04
8,439(+9.7%) 65(+1.6%)
2021-01-05
8,966(+6.2%) 65(=)
2021-01-06
9,331(+4.1%) 66(+1.5%)
2021-01-07
9,636(+3.3%) 67(+1.5%)
2021-01-08
9,841(+2.1%) 67(=)
2021-01-09
10,053(+2.2%) 67(=)
2021-01-10
10,298(+2.4%) 67(=)
2021-01-11
10,547(+2.4%) 67(=)
2021-01-12
10,834(+2.7%) 67(=)
2021-01-13
10,991(+1.4%) 67(=)
2021-01-14
11,262(+2.5%) 69(+3%)
2021-01-15
11,450(+1.7%) 69(=)
2021-01-16
11,680(+2%) 70(+1.4%)
2021-01-17
12,054(+3.2%) 70(=)
2021-01-18
12,423(+3.1%) 70(=)
2021-01-19
12,594(+1.4%) 70(=)
2021-01-20
12,653(+0.47%) 71(+1.4%)
2021-01-21
12,795(+1.1%) 71(=)
2021-01-22
13,104(+2.4%) 71(=)
2021-01-23
13,302(+1.5%) 72(+1.4%)
2021-01-24
13,500(+1.5%) 73(+1.4%)
2021-01-25
13,687(+1.4%) 75(+2.7%)
2021-01-26
14,646(+7%) 75(=)
2021-01-27
15,465(+5.6%) 76(+1.3%)
2021-01-28
16,221(+4.9%) 76(=)
2021-01-29
17,023(+4.9%) 76(=)
2021-01-30
17,953(+5.5%) 77(+1.3%)
2021-01-31
18,782(+4.6%) 77(=)
2021-02-01
19,618(+4.5%) 77(=)
2021-02-02
20,454(+4.3%) 79(+2.6%)
2021-02-03
21,249(+3.9%) 79(=)
2021-02-04
22,058(+3.8%) 79(=)
2021-02-05
22,644(+2.7%) 79(=)
2021-02-06
23,134(+2.2%) 79(=)
2021-02-07
23,371(+1%) 79(=)
2021-02-08
23,557(+0.8%) 79(=)
2021-02-09
23,746(+0.8%) 79(=)
2021-02-10
23,903(+0.66%) 80(+1.3%)
2021-02-11
24,104(+0.84%) 80(=)
2021-02-12
24,279(+0.73%) 80(=)
2021-02-13
24,405(+0.52%) 80(=)
2021-02-14
24,571(+0.68%) 80(=)
2021-02-15
24,714(+0.58%) 82(+2.5%)
2021-02-16
24,786(+0.29%) 82(=)
2021-02-17
24,961(+0.71%) 82(=)
2021-02-18
25,111(+0.6%) 82(=)
2021-02-19
25,241(+0.52%) 83(+1.2%)
2021-02-20
25,323(+0.32%) 83(=)
2021-02-21
25,415(+0.36%) 83(=)
2021-02-22
25,504(+0.35%) 83(=)
2021-02-23
25,599(+0.37%) 83(=)
2021-02-24
25,692(+0.36%) 83(=)
2021-02-25
25,764(+0.28%) 83(=)
2021-02-26
25,809(+0.17%) 83(=)
2021-02-27
25,881(+0.28%) 83(=)
2021-02-28
25,951(+0.27%) 83(=)
2021-03-01
26,031(+0.31%) 83(=)
2021-03-02
26,073(+0.16%) 84(+1.2%)
2021-03-03
26,108(+0.13%) 84(=)
2021-03-04
26,162(+0.21%) 85(+1.2%)
2021-03-05
26,241(+0.3%) 85(=)
2021-03-06
26,305(+0.24%) 85(=)
2021-03-07
26,370(+0.25%) 85(=)
2021-03-08
26,441(+0.27%) 85(=)
2021-03-09
26,501(+0.23%) 85(=)
2021-03-10
26,540(+0.15%) 85(=)
2021-03-11
26,598(+0.22%) 85(=)
2021-03-12
26,679(+0.3%) 85(=)
2021-03-13
26,757(+0.29%) 86(+1.2%)
2021-03-14
26,927(+0.64%) 86(=)
2021-03-15
27,005(+0.29%) 87(+1.2%)
2021-03-16
27,154(+0.55%) 87(=)
2021-03-17
27,402(+0.91%) 88(+1.1%)
2021-03-18
27,494(+0.34%) 89(+1.1%)
2021-03-19
27,594(+0.36%) 90(+1.1%)
2021-03-20
27,713(+0.43%) 90(=)
2021-03-21
27,803(+0.32%) 90(=)
2021-03-22
27,876(+0.26%) 91(+1.1%)
2021-03-23
28,277(+1.4%) 92(+1.1%)
2021-03-24
28,346(+0.24%) 92(=)
2021-03-25
28,443(+0.34%) 92(=)
2021-03-26
28,577(+0.47%) 92(=)
2021-03-27
28,657(+0.28%) 93(+1.1%)
2021-03-28
28,734(+0.27%) 94(+1.1%)
2021-03-29
28,773(+0.14%) 94(=)
2021-03-30
28,821(+0.17%) 94(=)
2021-03-31
28,863(+0.15%) 94(=)
2021-04-01
28,889(+0.09%) 94(=)
2021-04-02
28,947(+0.2%) 94(=)
2021-04-03
29,031(+0.29%) 95(+1.1%)
2021-04-04
29,127(+0.33%) 95(=)
2021-04-05
29,321(+0.67%) 95(=)
2021-04-06
29,571(+0.85%) 95(=)
2021-04-07
29,905(+1.1%) 95(=)
2021-04-08
30,310(+1.4%) 95(=)
2021-04-09
30,869(+1.8%) 96(+1.1%)
2021-04-10
31,658(+2.6%) 97(+1%)
2021-04-11
32,625(+3.1%) 97(=)
2021-04-12
33,610(+3%) 97(=)
2021-04-13
34,575(+2.9%) 97(=)
2021-04-14
35,910(+3.9%) 97(=)
2021-04-15
37,453(+4.3%) 97(=)
2021-04-16
39,038(+4.2%) 97(=)
2021-04-17
40,585(+4%) 99(+2.1%)
2021-04-18
42,352(+4.4%) 101(+2%)
2021-04-19
43,742(+3.3%) 104(+3%)
2021-04-20
45,185(+3.3%) 108(+3.8%)
2021-04-21
46,643(+3.2%) 110(+1.9%)
2021-04-22
48,113(+3.2%) 117(+6.4%)
2021-04-23
50,183(+4.3%) 121(+3.4%)
2021-04-24
53,022(+5.7%) 129(+6.6%)
2021-04-25
55,460(+4.6%) 140(+8.5%)
2021-04-26
57,508(+3.7%) 148(+5.7%)
2021-04-27
59,687(+3.8%) 163(+10%)
2021-04-28
61,699(+3.4%) 178(+9.2%)
2021-04-29
63,570(+3%) 188(+5.6%)
2021-04-30
65,153(+2.5%) 203(+8%)
2021-05-01
67,044(+2.9%) 224(+10%)
2021-05-02
68,984(+2.9%) 245(+9.4%)
2021-05-03
71,025(+3%) 276(+13%)
2021-05-04
72,788(+2.5%) 303(+9.8%)
2021-05-05
74,900(+2.9%) 318(+5%)
2021-05-06
76,811(+2.6%) 336(+5.7%)
2021-05-07
78,855(+2.7%) 363(+8%)
2021-05-08
81,274(+3.1%) 382(+5.2%)
2021-05-09
83,375(+2.6%) 399(+4.5%)
2021-05-10
85,005(+2%) 421(+5.5%)
2021-05-11
86,924(+2.3%) 452(+7.4%)
2021-05-12
88,907(+2.3%) 486(+7.5%)
2021-05-13
93,794(+5.5%) 518(+6.6%)
2021-05-14
96,050(+2.4%) 548(+5.8%)
2021-05-15
99,145(+3.2%) 565(+3.1%)
2021-05-16
1,01,447(+2.3%) 589(+4.2%)
2021-05-17
1,11,082(+9.5%) 614(+4.2%)
2021-05-18
1,13,555(+2.2%) 649(+5.7%)
2021-05-19
1,16,949(+3%) 678(+4.5%)
2021-05-20
1,19,585(+2.3%) 703(+3.7%)
2021-05-21
1,23,066(+2.9%) 735(+4.6%)
2021-05-22
1,26,118(+2.5%) 759(+3.3%)
2021-05-23
1,29,500(+2.7%) 776(+2.2%)
2021-05-24
1,32,213(+2.1%) 806(+3.9%)
2021-05-25
1,35,439(+2.4%) 832(+3.2%)
2021-05-26
1,37,894(+1.8%) 873(+4.9%)
2021-05-27
1,41,217(+2.4%) 920(+5.4%)
2021-05-28
1,44,976(+2.7%) 954(+3.7%)
2021-05-29
1,49,779(+3.3%) 988(+3.6%)
2021-05-30
1,54,307(+3%) 1,012(+2.4%)
2021-05-31
1,59,792(+3.6%) 1,031(+1.9%)
2021-06-01
1,62,022(+1.4%) 1,069(+3.7%)
2021-06-02
1,65,462(+2.1%) 1,107(+3.6%)
2021-06-03
1,69,348(+2.3%) 1,146(+3.5%)
2021-06-04
1,71,979(+1.6%) 1,177(+2.7%)
2021-06-05
1,74,796(+1.6%) 1,213(+3.1%)
2021-06-06
1,77,467(+1.5%) 1,236(+1.9%)
2021-06-07
1,79,886(+1.4%) 1,269(+2.7%)
2021-06-08
1,82,548(+1.5%) 1,297(+2.2%)
2021-06-09
1,85,228(+1.5%) 1,332(+2.7%)
2021-06-10
1,87,538(+1.2%) 1,375(+3.2%)
2021-06-11
1,89,828(+1.2%) 1,402(+2%)
2021-06-12
1,93,105(+1.7%) 1,431(+2.1%)
2021-06-13
1,95,909(+1.5%) 1,449(+1.3%)
2021-06-14
1,99,264(+1.7%) 1,466(+1.2%)
2021-06-15
2,02,264(+1.5%) 1,485(+1.3%)
2021-06-16
2,04,595(+1.2%) 1,525(+2.7%)
2021-06-17
2,07,724(+1.5%) 1,555(+2%)
2021-06-18
2,10,782(+1.5%) 1,577(+1.4%)
2021-06-19
2,14,449(+1.7%) 1,609(+2%)
2021-06-20
2,18,131(+1.7%) 1,629(+1.2%)
2021-06-21
2,21,306(+1.5%) 1,658(+1.8%)
2021-06-22
2,25,365(+1.8%) 1,693(+2.1%)
2021-06-23
2,28,539(+1.4%) 1,744(+3%)
2021-06-24
2,32,647(+1.8%) 1,775(+1.8%)
2021-06-25
2,36,291(+1.6%) 1,819(+2.5%)
2021-06-26
2,40,452(+1.8%) 1,870(+2.8%)
2021-06-27
2,44,447(+1.7%) 1,912(+2.2%)
2021-06-28
2,49,853(+2.2%) 1,934(+1.2%)
2021-06-29
2,54,515(+1.9%) 1,970(+1.9%)
2021-06-30
2,59,301(+1.9%) 2,023(+2.7%)
2021-07-01
2,64,834(+2.1%) 2,080(+2.8%)
2021-07-02
2,70,921(+2.3%) 2,141(+2.9%)
2021-07-03
2,77,151(+2.3%) 2,182(+1.9%)
2021-07-04
2,83,028(+2.1%) 2,226(+2%)
2021-07-05
2,89,233(+2.2%) 2,276(+2.2%)
2021-07-06
2,94,653(+1.9%) 2,333(+2.5%)
2021-07-07
3,01,172(+2.2%) 2,387(+2.3%)
2021-07-08
3,08,230(+2.3%) 2,462(+3.1%)
2021-07-09
3,17,506(+3%) 2,534(+2.9%)
2021-07-10
3,26,832(+2.9%) 2,625(+3.6%)
2021-07-11
3,36,371(+2.9%) 2,711(+3.3%)
2021-07-12
3,45,027(+2.6%) 2,791(+3%)
2021-07-13
3,53,712(+2.5%) 2,847(+2%)
2021-07-14
3,63,029(+2.6%) 2,934(+3.1%)
2021-07-15
3,72,215(+2.5%) 3,032(+3.3%)
2021-07-16
3,81,907(+2.6%) 3,099(+2.2%)
2021-07-17
3,91,989(+2.6%) 3,240(+4.5%)
2021-07-18
4,03,386(+2.9%) 3,341(+3.1%)
2021-07-19
4,15,170(+2.9%) 3,422(+2.4%)
2021-07-20
4,26,475(+2.7%) 3,502(+2.3%)
2021-07-21
4,39,477(+3%) 3,610(+3.1%)
2021-07-22
4,53,132(+3.1%) 3,697(+2.4%)
2021-07-23
4,67,707(+3.2%) 3,811(+3.1%)
2021-07-24
4,81,967(+3%) 3,930(+3.1%)
2021-07-25
4,97,302(+3.2%) 4,059(+3.3%)
2021-07-26
5,12,678(+3.1%) 4,146(+2.1%)
2021-07-27
5,26,828(+2.8%) 4,264(+2.8%)
2021-07-28
5,43,361(+3.1%) 4,397(+3.1%)
2021-07-29
5,61,030(+3.3%) 4,562(+3.8%)
2021-07-30
5,78,375(+3.1%) 4,679(+2.6%)
2021-07-31
5,97,287(+3.3%) 4,857(+3.8%)
2021-08-01
6,15,314(+3%) 4,990(+2.7%)
2021-08-02
6,33,284(+2.9%) 5,168(+3.6%)
2021-08-03
6,52,185(+3%) 5,315(+2.8%)
2021-08-04
6,72,385(+3.1%) 5,409(+1.8%)
2021-08-05
6,93,305(+3.1%) 5,663(+4.7%)
2021-08-06
7,14,684(+3.1%) 5,854(+3.4%)
2021-08-07
7,36,522(+3.1%) 6,066(+3.6%)
2021-08-08
7,56,505(+2.7%) 6,204(+2.3%)
2021-08-09
7,76,108(+2.6%) 6,353(+2.4%)
2021-08-10
7,95,951(+2.6%) 6,588(+3.7%)
2021-08-11
8,16,989(+2.6%) 6,795(+3.1%)
2021-08-12
8,39,771(+2.8%) 6,942(+2.2%)
2021-08-13
8,63,189(+2.8%) 7,126(+2.7%)
2021-08-14
8,85,275(+2.6%) 7,343(+3%)
2021-08-15
9,07,157(+2.5%) 7,552(+2.8%)
2021-08-16
9,28,314(+2.3%) 7,734(+2.4%)
2021-08-17
9,48,442(+2.2%) 7,973(+3.1%)
2021-08-18
9,68,957(+2.2%) 8,285(+3.9%)
2021-08-19
9,89,859(+2.2%) 8,586(+3.6%)
2021-08-20
10,09,710(+2%) 8,826(+2.8%)
2021-08-21
10,30,281(+2%) 9,087(+3%)
2021-08-22
10,49,295(+1.8%) 9,320(+2.6%)
2021-08-23
10,66,786(+1.7%) 9,562(+2.6%)
2021-08-24
10,83,951(+1.6%) 9,788(+2.4%)
2021-08-25
11,02,368(+1.7%) 10,085(+3%)
2021-08-26
11,20,869(+1.7%) 10,314(+2.3%)
2021-08-27
11,39,571(+1.7%) 10,587(+2.6%)
2021-08-28
11,57,555(+1.6%) 10,879(+2.8%)
2021-08-29
11,74,091(+1.4%) 11,143(+2.4%)
2021-08-30
11,90,063(+1.4%) 11,399(+2.3%)
2021-08-31
12,04,729(+1.2%) 11,589(+1.7%)
2021-09-01
12,19,531(+1.2%) 11,841(+2.2%)
2021-09-02
12,34,487(+1.2%) 12,103(+2.2%)
2021-09-03
12,49,140(+1.2%) 12,374(+2.2%)
2021-09-04
12,65,082(+1.3%) 12,631(+2.1%)
2021-09-05
12,80,534(+1.2%) 12,855(+1.8%)
2021-09-06
12,94,522(+1.1%) 13,042(+1.5%)
2021-09-07
13,08,343(+1.1%) 13,283(+1.8%)
2021-09-08
13,22,519(+1.1%) 13,511(+1.7%)
2021-09-09
13,38,550(+1.2%) 13,731(+1.6%)
2021-09-10
13,52,953(+1.1%) 13,920(+1.4%)
2021-09-11
13,68,144(+1.1%) 14,173(+1.8%)
2021-09-12
13,82,173(+1%) 14,353(+1.3%)
2021-09-13
13,94,756(+0.91%) 14,485(+0.92%)
2021-09-14
14,06,542(+0.85%) 14,621(+0.94%)
2021-09-15
14,20,340(+0.98%) 14,765(+0.98%)
2021-09-16
14,34,237(+0.98%) 14,953(+1.3%)
2021-09-17
14,48,792(+1%) 15,124(+1.1%)
2021-09-18
14,62,901(+0.97%) 15,246(+0.81%)
2021-09-19
14,76,477(+0.93%) 15,363(+0.77%)
2021-09-20
14,89,186(+0.86%) 15,469(+0.69%)
2021-09-21
15,00,105(+0.73%) 15,612(+0.92%)
2021-09-22
15,11,357(+0.75%) 15,753(+0.9%)
2021-09-23
15,24,613(+0.88%) 15,884(+0.83%)
2021-09-24
15,37,310(+0.83%) 16,015(+0.82%)
2021-09-25
15,49,285(+0.78%) 16,142(+0.79%)
2021-09-26
15,61,638(+0.8%) 16,267(+0.77%)
2021-09-27
15,71,926(+0.66%) 16,368(+0.62%)
2021-09-28
15,81,415(+0.6%) 16,497(+0.79%)
2021-09-29
15,91,829(+0.66%) 16,626(+0.78%)
2021-09-30
16,03,475(+0.73%) 16,733(+0.64%)
2021-10-01
16,15,229(+0.73%) 16,840(+0.64%)
2021-10-02
16,26,604(+0.7%) 16,943(+0.61%)
2021-10-03
16,37,432(+0.67%) 17,020(+0.45%)
2021-10-04
16,47,362(+0.61%) 17,117(+0.57%)
2021-10-05
16,57,231(+0.6%) 17,209(+0.54%)
2021-10-06
16,67,097(+0.6%) 17,311(+0.59%)
2021-10-07
16,78,297(+0.67%) 17,424(+0.65%)
2021-10-08
16,89,437(+0.66%) 17,537(+0.65%)
2021-10-09
17,00,067(+0.63%) 17,610(+0.42%)
2021-10-10
17,10,884(+0.64%) 17,683(+0.41%)
2021-10-11
17,20,919(+0.59%) 17,743(+0.34%)
மூலம்:
 • 2020-01-21 வரை:பல்வேறு செய்தி ஆதாரங்கள்
 • 2020-01-22 முதல்: Thai PBS Daily Report (based on figures from MOPH

சனவரி

தொகு

13 சனவரி 2020 அன்று சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் முதல் கொரோனாவைரசுத் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது. இவர் ஊகானில் வாழும் 61 வயதுடைய பெண் ஆவார்.[2][3][4]

17 சனவரி 17 அன்று மேலும் ஒருவருக்கு கொரோனாவைரசுத் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது. இவரும் ஊகானில் வாழும் 74 வயதுடைய பெண் ஆவார். இது தாய்லாந்தில் இரண்டாக கொரோனாவைரசுத் தொற்று பதிவு செய்யப்பட்டது.[5][6][7][8]

22 சனவரி 2020 அன்று மேலும் ஒருவருக்கு கொரோனாவைரசுத் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது. இது மூன்றாவது இவர் 68 வயதான சீனா நாட்டை சேர்ந்த சுற்றுலா வந்தவர். நான்காவது வழக்கு தாய்லாந்து நாட்டு குடிமகனுக்கு முதல் கொரோனாவைரசுத் தொற்றாக உறுதி செய்யப்பட்டது 73 வயதான பெண் ஆவர்.[9][10]

பேங்காக் தடை உத்தரவு

தொகு
 
பேங்காக்கில் உள்ள ஒரு வணிகவளாகத்தில் உடல் வெப்பநிலை பரிசோதனை

21 மார்ச் 2020 அன்று பேங்காக் நகர அதிகாரிகள் கூட்டங்கள் நடத்துவது மற்றும் பொது நிகழ்ச்சிகளுக்கு தடை உத்தரவு அறிவித்தனர். 22 மார்ச் 2020 முதல் 12 ஏப்ரல் 2020 வரை 22 நாட்கள் தொற்று நோய்கள் சட்டம் BE 2558 (2015) பிரிவு 35 இன் கீழ் நிறுவனங்களை மூடுவதற்கான தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியது.[11] வணிக சந்தைகள், மருந்தகங்கள் மற்றும் உணவகங்கள் மட்டுமே திறந்திருக்க அனுமதிக்கப்பட்டனர்.[12]

பாதிப்புகள்

தொகு

பொருளாதாரம்

தொகு

பாங்காக் ஏர்வேஸ் நிறுவனம் அதிகாரிகளின் ஊதியத்தை குறைத்தார்கள், மேலும் விமானசேவைகளின் எண்ணிக்கையும் குறைக்கப்பட்டது.[13]

கல்விநிலையங்கள்

தொகு

29 பிப்ரவரி 2020 அன்று 38வது தாய்லாந்து தேசிய புத்தகக் கண்காட்சி மற்றும் 18 வது பேங்காக் சர்வதேச புத்தகக் கண்காட்சி ஆகியவை ரத்து செய்யப்பட்டது.[14]

கல்லுரிகள் மற்றும் பள்ளிகூடங்களுக்கு விடுப்பு அறிவிக்கப்பட்டது.[15]

விளையாட்டுகள்

தொகு

அனைத்து விதமான விளையாட்டுகளும் மாற்று தேதிக்கு அல்லது இரத்து செய்யப்பட்டது.[16][17][18]

புள்ளிவிவரம்

தொகு
தாய்லாந்தில் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் சந்தேகிக்கப்படக்குடிய விவரங்கள் (26 மார்ச் 2020 வரை) [19]
நிலை மருத்துவமனையில் மரணங்கள் வெளியேற்றப்பட்டது அனுசரிக்கப்பட்டது மொத்தம்
உறுதிப்படுத்தப்பட்டவை 1,427 33 1,013 - 2,473 (முந்தைய நாளிலிருந்து +50)
சந்தேகத்திற்க்குரியது - - - - 30,542 (முந்தைய நாளிலிருந்து +1,833)
 
மொத்த உறுதிப்படுத்தப்பட்ட கொரோனா வைரசுத் தொற்று (26 மார்ச் 2020 நிலவரப்படி)

மேற்கோள்கள்

தொகு
 1. 1.0 1.1 1.2 COVID-19 Dashboard
 2. Schnirring, Lisa (14 January 2020). "Report: Thailand's coronavirus patient didn't visit outbreak market". CIDRAP. Archived from the original on 14 January 2020. பார்க்கப்பட்ட நாள் 15 January 2020.
 3. "Novel coronavirus (02): Thailand ex China (HU) WHO. Archive Number: 20200113.6886644". International Society for Infectious Diseases. பார்க்கப்பட்ட நாள் 14 January 2020 – via Pro-MED-mail.
 4. Cheung, Elizabeth (13 January 2020). "Thailand confirms first case of Wuhan virus outside China". South China Morning Post. Archived from the original on 13 January 2020. பார்க்கப்பட்ட நாள் 13 January 2020.
 5. Sui-Lee Wee (15 January 2020). "Japan and Thailand Confirm New Cases of Chinese Coronavirus". The New York Times. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண் 0362-4331. Archived from the original on 16 January 2020. பார்க்கப்பட்ட நாள் 17 January 2020.
 6. "New patient suspected of new corona virus found in Chiang Mai". Chiang Mai Citylife. 22 January 2020. பார்க்கப்பட்ட நாள் 22 January 2020.
 7. Nwdnattawadee (21 January 2020). ด่วน! เชียงใหม่พบผู้ต้องสงสัยปอดอักเสบ เป็นชายชาวจีนมีไข้สูง เดินทางมาจากอู่ฮั่น ประเทศจีน [Alert! Suspected case of pneumonia discovered in Chiang Mai, a Chinese man with high fever who travelled from Wuhan, China]. CM108 (in Thai). Archived from the original on 24 ஜனவரி 2020. பார்க்கப்பட்ட நாள் 22 January 2020. {{cite web}}: Check date values in: |archive-date= (help)CS1 maint: unrecognized language (link)
 8. "รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ยืนยันชาวจีนป่วยไวรัสโคโรนาอาการดีขึ้น" [Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital confirms condition of Chinese coronavirus patient has improved]. Thai PBS (in Thai). 31 January 2020. Archived from the original on 31 January 2020. பார்க்கப்பட்ட நாள் 31 January 2020.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 9. Apinya Wipatayotin (22 January 2020). "First Thai infected with coronavirus". Bangkok Post. பார்க்கப்பட்ட நாள் 23 January 2020.
 10. Apinya Wipatayotin; Achadthaya Chuenniran (23 January 2020). "Govt confirms Thai coronavirus case". Bangkok Post. Retrieved 24 January 2020.
 11. "Bangkok malls to close from Sunday". Bangkok Post. March 21, 2020. பார்க்கப்பட்ட நாள் March 21, 2020.
 12. "Breaking News : กทม.สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่ม 22 วัน เริ่ม 22 มี.ค. -12 เม.ย. 63 เว้นซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารขายได้เฉพาะหิ้วกลับบ้าน". Spring News. March 21, 2020. பார்க்கப்பட்ட நாள் March 21, 2020.
 13. "Bangkok Airways cuts back as virus bites". Bangkok Post. 28 February 2020.
 14. "ยกเลิก 'งานสัปดาห์หนังสือ' เมืองทอง หันมาจัดออนไลน์ ตามคำเรียกร้อง". bangkokbiznews. 29 February 2020.
 15. "Mahidol, Chula cases halt classes". Bangkok Post. 17 March 2020.
 16. "พิษโควิด-19 ทำไทยไฟท์ เชียงราย เลื่อนชก". Springnews. 25 February 2020.
 17. "ไทยลีกมีมติแข่งขันลีกอาชีพแบบปิด ตลอดเดือนมีนาคม เริ่มวันที่ 7 นี้" [Thai League games will be played behind closed doors during march.]. Football Association of Thailand (in Thai). 1 March 2020. Archived from the original on 2 மார்ச் 2020. பார்க்கப்பட்ட நாள் 28 மார்ச் 2020. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |archive-date= (help)CS1 maint: unrecognized language (link)
 18. "ไทยลีกเลื่อนแข่งทุกระดับถึง 18 เมษายน" [Thai League postponed all matches prior to 18 March]. Goal Thailand (in Thai). 4 March 2020.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 19. "สถานการณ์ในประเทศไทย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" (in Thai). Archived from the original on 3 ஏப்ரல் 2020. பார்க்கப்பட்ட நாள் 26 March 2020 – via Ministry of Public Health, Thailand. {{cite web}}: Check date values in: |archive-date= (help)CS1 maint: unrecognized language (link)

வெளி இணைப்புகள்

தொகு