70கள் (70s) என்பது பொதுவாக முதலாம் ஆயிரவாண்டினதும் முதலாம் நூற்றாண்டினதும் ஏழாம் பத்தாண்டைக் குறிக்கும்.

ஆயிரவாண்டுகள்: 1-ஆம் ஆயிரவாண்டு
நூற்றாண்டுகள்: 1-ஆம் நூற்றாண்டு கிமு - 1-ஆம் நூற்றாண்டு - 2-ஆம் நூற்றாண்டு
பத்தாண்டுகள்: 40கள் 50கள் 60கள் - 70கள் - 80கள் 90கள் 100கள்
ஆண்டுகள்: 70 71 72 73 74
75 76 77 78 79

இக்கட்டுரை கிபி 70–79 காலப்பகுதியைப் பற்றியது, அனோ டொமினி காலத்தின் 70 முதல் 79 ஆண்டுகளைப் பற்றியது.

நிகழ்வுகள்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=70கள்&oldid=2266274" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது