முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

அறந்தாங்கி ஊராட்சி ஒன்றியம்

மக்கள் வகைப்பாடுதொகு

2011 ஆம் ஆண்டு இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் படி, அறந்தாங்கி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் மொத்த மக்கள் தொகை 1,46,748 ஆகும். அதில் பட்டியல் சமூக மக்களின் தொகை 15,647 ஆக உள்ளது. பட்டியல் பழங்குடி மக்களின் தொகை 146 ஆக உள்ளது. [2]

ஊராட்சி மன்றங்கள்தொகு

அறந்தாங்கி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் உள்ள ஐம்பத்தி இரண்டு ஊராட்சி மன்றங்களின் விவரம்; [3]

விஜயபுரம் • வெட்டிவயல் • வேம்பங்குடி கிழக்கு • வேம்பங்குடி மேற்கு • வல்லவாரி • தொழுவன்காடு • திருநாளூர் • தாந்தாணி • சுனையக்காடு • சுப்பிரமணியபுரம் • சிட்டங்காடு • சிலட்டூர் • ரெத்தினக்கோட்டை • இராமசாமிபுரம் • இராஜேந்திரபுரம் • பூவற்றக்குடி • பெருங்காடு • பெரியாளூர் • பரவாக்கோட்டை • பஞ்சாத்தி • ஊர்வணி • நெய்வத்தளி • நாட்டுமங்களம் • நற்பவளக்குடி • நாகுடி • மூக்குடி • மேற்பனைக்காடு • மேல்மங்களம் • மேலப்பட்டு • மறமடக்கி • மன்னகுடி • மாங்குடி • மங்களநாடு • குரும்பூர் • குளத்தூர் • கோங்குடி • கொடிவயல் • கீழ்குடி அம்மன் ஜாக்கி • கம்மங்காடு • ஏகப்பெருமாளூர் • ஏகணிவயல் • இடையார் • ஆயிங்குடி • ஆவணத்தான்கோட்டை • அத்தாணி • அரசர்குளம் வடபாதி • அரசர்குளம் தென்பாதி • அரசர்குளம் கீழ்பாதி • அமரசிம்மேந்திரபுரம் • ஆமாஞ்சி • அழியாநிலை • ஆளப்பிறந்தான்

வெளி இணைப்புகள்தொகு

இதனையும் காண்கதொகு

மேற்கோள்கள்தொகு