ஆஸ்திரேலியக் கோயில்கள்

(அவுஸ்திரேலியக் கோயில்கள் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

அவுஸ்திரேலியக் கோயில்கள் எனப்படுபவை அவுஸ்திரேலியாவில் முறையான கட்டிட அமைப்புக் கொண்டனவாக உள்ள இந்துக் கோயில்கள் மற்றும் பௌத்த கோயில்களைக் குறிக்கும். அத்துடன் முறையான கோயில் கட்டிடம் அமைப்பதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ள சில கோயில்களும் தற்காலிக கட்டிடங்களில் அமைந்துள்ளன.

அவுஸ்திரேலிய மாநிலங்களும் பிராந்தியங்களும்

இந்துக் கோயில்களின் பட்டியல்தொகு

அவுஸ்திரேலிய தலைநகர் மண்டலம்தொகு

நியூ சவுத் வேல்ஸ் மாநிலம்தொகு

விக்ரோறியா மாநிலம்தொகு

மேற்கு அவுஸ்திரேலியா மாநிலம்தொகு

குயீன்ஸ்லாந்து மாநிலம்தொகு

தெற்கு அவுஸ்திரேலியா மாநிலம்தொகு

வடக்கு மண்டலம்தொகு

பௌத்த கோயில்களின் பட்டியல்தொகு