ஆள்களப் பெயர்

ஆள்களப் பெயர் அல்லது திரளப் பெயர் (ஆங்கிலம்: Domain Name) என்பது இணையத்தில் நிருவாக அதிகாரம், கட்டுப்பாடு என்பனவற்றை வரையறுக்கும் முகமாக உருவாக்கப்பட்ட சரம் ஆகும். களப் பெயர் முறைமையின் விதிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஆள்களப் பெயர்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.[1]காம், நெட், ஆர்க் மற்றும் நாடுகளுக்கான இணைய ஆள்களப் பெயர்கள் முதல் நிலை ஆள்களப் பெயர்களாகும்.[2]

ஆள்களப் பெயரின் வேறுபட்ட நிலைகள்

நோக்கம்தொகு

மனிதர்கள் வலைக் கடப்பிடங்களின் பெயர்களை இலகுவாக நினைவில் வைத்திருப்பதற்கு ஆள்களப் பெயர்கள் உதவுகின்றன. புரவன் பெயரையும் ஆள்களப் பெயரையும் இணைத்து இணையத்தள முகவரிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. புரவன் பெயர் உரலியில் ஒரு பகுதியாகக் காணப்படும் (உ-ம்: தளம்.ஆள்களமையம்.இலங்கை பரணிடப்பட்டது 2013-06-26 at the வந்தவழி இயந்திரம்).[3]

வரலாறுதொகு

களப் பெயர் முறைமை 1980ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டது.[4]

ஆள்களப் பெயர் வெளிதொகு

இன்று இணைய ஆள்களப் பெயர் வெளியை ஐ.சி.ஏ.என்.என். என்ற நிறுவனம் கட்டுப்படுத்துகின்றது.[5]

ஆள்களப் பெயர் தொடரியல்தொகு

ஆள்களப் பெயர் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பகுதிகளைக் கொண்டிருக்கும். அவற்றினிடையே தளம்.ஆள்களமையம்.இலங்கை பரணிடப்பட்டது 2013-06-26 at the வந்தவழி இயந்திரம் என்றவாறு புள்ளிகள் பயன்படுத்தப்படும்.

முதல் நிலை ஆள்களப் பெயர்கள்தொகு

com, net, |org போன்ற முதல் நிலை ஆள்களப் பெயர்கள் இணையத்திலுள்ள ஆள்களப் பெயர்களுள் உயர் நிலையில் உள்ளவையாகும்.[7] நாடுகளுக்கான முதல் நிலை ஆள்களப் பெயர்கள் ஐ. எசு. ஓ.-3166இற்கேற்ப ஆங்கிலத்தில் இரண்டு வரியுருக்களில் அமைந்திருக்கும்.[8] தற்போது இலங்கை, இந்தியா என்றவாறு தமிழ் மொழியிலும் ஏனைய மொழிகளிலும் ஆள்களப் பெயர்கள் வழங்கப்படுகின்றன.[9]

சர்வதேசமயப்படுத்தப்பட்ட ஆள்களப் பெயர்கள்தொகு

களப் பெயர் முறைமையானது அமெரிக்கத் தகவல் இடைமாற்றத் தரக் குறிமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. ஆகவே, ஒருங்குறியில் அமைந்த இணையத்தள முகவரிகள் அமெரிக்கத் தகவல் இடைமாற்றத் தரக் குறிமுறைக்கு மாற்றப்படும். உதாரணமாக தளம்.ஆள்களமையம்.இலங்கை பரணிடப்பட்டது 2013-06-26 at the வந்தவழி இயந்திரம் என்பது xn--rlcuo9h.xn--wkc4axeaevb3oqbg.xn--xkc2al3hye2a பரணிடப்பட்டது 2013-06-26 at the வந்தவழி இயந்திரம் என்று மாற்றப்பட்டுள்ளது.

ஆள்களப் பெயர் பதிவுதொகு

வரலாறுதொகு

முதலாவது வர்த்தகம் சார்ந்த ஆள்களப் பெயரான symbolics.com என்பது சிம்பாலிக்ஸ் நிறுவனத்தால் 1985ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 15ஆம் திகதி பதிவு செய்யப்பட்டது.[10]

நிருவாகம்தொகு

ஆள்களப் பெயர் பதிவானது ஐ. சி. ஏ. என். என். என்னும் நிறுவனத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது.[11]

மேற்கோள்கள்தொகு

 1. களப் பெயர் முறைமைச் சிட்டைகள், பெயர்கள் மற்றும் தொடரியல் விதிகள் (ஆங்கில மொழியில்)
 2. முதல் நிலை ஆள்களப் பெயர்கள் பட்டியல் (ஆங்கில மொழியில்)
 3. ஓர் உரலியின் பகுதிகள் (ஆங்கில மொழியில்)
 4. ["பால் மோகபெட்ரிஸ் (ஆங்கில மொழியில்)". 2011-12-31 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2012-02-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது. பால் மோகபெட்ரிஸ் (ஆங்கில மொழியில்)]
 5. ஐ. சி. ஏ. என். என். என்ன செய்கிறது (ஆங்கில மொழியில்)?
 6. ["உப ஆள்களப் பெயர் என்றால் என்ன? ஓர் உப ஆள்களப் பெயரை எப்படி உருவாக்குவது (ஆங்கில மொழியில்)?". 2012-02-15 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2012-02-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது. உப ஆள்களப் பெயர் என்றால் என்ன? ஓர் உப ஆள்களப் பெயரை எப்படி உருவாக்குவது (ஆங்கில மொழியில்)?]
 7. முதல் நிலை ஆள்களப் பெயர்கள் என்றால் என்ன (ஆங்கில மொழியில்)?
 8. நாடுகளின் பெயர்களும் பரிபாடை மூலகங்களும் (ஆங்கில மொழியில்)
 9. "இலங்கை ஆள்களப் பதிவகம் (தமிழில்)". 2013-06-26 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2021-08-13 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 10. Symbolics.com (ஆங்கில மொழியில்)
 11. இணையத்தில் ஐ. சி. ஏ. என். என்.னின் பங்கினதும் வேலையினதும் விளைவு என்ன (ஆங்கில மொழியில்)?
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஆள்களப்_பெயர்&oldid=3543148" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது