இந்திய அறிவியல் கழகம்

பெங்களூரில் உள்ள இந்திய அறிவியல் கழகம், (Indian Academy of Sciences) ச. வெ. இராமனால் ஏப்ரல் 24, 1934இல் நிறுவப்பட்டது, மேலும். ஜூலை 31, 1934 அன்று 65 நிறுவன உறுப்பினர்களுடன் தொடங்கப்பட்டது. இதன் முதல் பொதுக் கூட்டம் இக்கழகம் தொடங்கப்பட்ட அன்றே நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் இந்திய அறிவியல் கழகத்தின் தலைவராக ராமன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இதனைக் கழகத்தின் ஆட்சிக்குழு ஏற்றுக்கொண்டது.

இந்திய அறிவியல் கழகம்
உருவாக்கம்1934
நிறுவுனர்ச. வெ. இராமன்
தலைவர்பார்த்தா பி. மஜீம்தார்
அமைவிடம், ,
இணையதளம்Official website

குறிக்கோள்கள் தொகு

இந்திய அறிவியல் கழகத்தின் நோக்கங்கள்:

 • அறிவியலின் அடிப்படை மற்றும் பல்வேறு துறைகளின் பயன்பாட்டினை பரப்புதலும் முன்னேற்றத்தினை ஊக்குவிக்கவும்.
 • அறிவியலின் பல்வேறு துறைகளில் முக்கியமான ஆராய்ச்சியை ஊக்குவித்தல்.
 • இந்தியாவின் அறிவியல் பணிகளைச் சர்வதேச அளவில் முன்னெடுத்தல்.
 • பல்கலைக்கழகங்கள், அறிவியல் நிறுவனங்களில் நடைபெறும் அறிவியல் ஆராய்ச்சி தொடர்பான படைப்புகளை வெளியிடுதல்.
 • கழகத்தின் சார்பில் அறிவியல் மாநாடுகள், கருத்தரங்கங்கள் நடத்துதல், முடிவுகளை அரசுக்கு அளித்தல்
 • கழகத்தில் விவாதிக்கப்படும் அறிவியல் மற்றும் பிற விடயங்களில் அரசு மற்றும் பிற அமைப்புகளுக்கு ஆலோசனை கூறுங்கள்.

வெளியீடுகள் தொகு

கழகத்தின் வெளியீட்டின் முதல் இதழ் ஜூலை 1934இல் இரண்டு பிரிவுகளாக வெளிவந்தது. பின்னர் அவை ஜூலை 1935இல் அவை இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டு ஒரு பகுதி இயற்பியல் அறிவியலுக்கும் மற்றொன்று உயிர் அறிவியலுக்கும் அர்ப்பணிக்கப்பட்டது.[1] 1973ஆம் ஆண்டில் கழகத்தின் வெளியீடுகள் குறிப்பிட்ட அறிவியல் துறைகளை நோக்கமாகக் கொண்ட பல பத்திரிகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டன.

கழகம் ஜனவரி 1996முதல் ஒத்திசைவு (ரெசோனன்சு) என்ற அறிவியல் கல்வி மாத இதழை வெளியிடுகிறது. பொதுவாக இளங்கலை பட்டதாரிகளை நோக்கமாகக் கொண்ட இந்த இதழ் இளையோர் மற்றும் மூத்தோர்களை அறிவியல் கல்வியில் கவரும் விடயங்களைக் கொண்டுள்ளது. ஒவ்வொரு இதழும் ஒரு பிரபலமான விஞ்ஞானியின் வாழ்க்கை மற்றும் பணிகளில் கவனம் செலுத்தி வெளியிடப்படுகிறது. இதில் புதிய புத்தகங்களை மதிப்புச் செய்தும், பழைய கட்டுரைகள் மறுபதிப்பு செய்தும் வெளியிடுகிறது. ஆசிரியர் குழுவானது நாடு முழுவதும் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 40 விஞ்ஞானிகளை உறுப்பினராகக் கொண்டுள்ளது.

இந்திய அறிவியல் கழகம் 1978 முதல் சாதனா - தொழில்நுட்ப அறிவியல் ஆய்வு தொகுப்பு மாதாந்திர ஆராய்ச்சி இதழையும் வெளியிடுகிறது. இந்த இதழ் பொறியியல் அறிவியலின் அனைத்து பிரிவுகளையும் உள்ளடக்கியது. சாதனா இந்தியாவுக்கு வெளியே அச்சிலும், இணையத்தில் இசுபிரிங்கர் பதிகப்பத்தினரால் விநியோகிக்கப்படுகிறது.

இந்திய அறிவியல் கழகம் 12 ஆய்வு இதழ்களை, அதாவது, ஒத்திசைவு - அறிவியல் கல்வி இதழ், உயிர் அறிவியல் ஆய்விதழ், ஆஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ் மற்றும் வானியல் ஆய்விதழ், மரபியல் ஆய்வு இதழ், புவிஅமைப்பு அறிவியல் ஆய்விதழ், சாதனா - தொழில்நுட்ப அறிவியல் ஆய்வு தொகுப்பு , பிரமனா - இயற்பியல், கணித அறிவியலின் செயல்முறைகள் ஆய்வு இதழ், வேதியியல் அறிவியல் இதழ், பொருள் அறிவியல் ஆய்விதழ், உரையாடல்: அறிவியல், விஞ்ஞானிகள் மற்றும் சமூகம், மற்றும் இந்திய அறிவியல் கழக மாநாட்டுத் தொடர்.

உயிர்த் திட்டம் தொகு

இந்திய அறிவியல் கழகம், சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் மையத்துடன் இணைந்து உயிர்வாழ்க்கை திட்டம் என்ற அறிவியல் கல்வியை மேம்படுத்தும் நோக்கில் செயல்பாடு ஒன்றினைத் துவக்கியுள்ளது. பல்லுயிர் கல்வியறிவைப் பரப்புவதற்காக மனித முக்கியத்துத்தினை உணர்த்தும் வகையில் உயிரினங்களின் தொகுப்பில் சுற்றுச்சூழல் வாழ்விடங்களின் நிலை மற்றும் தற்போதைய மாற்றங்கள் குறித்த தகவல்களைப் பெறுவதில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களை ஈடுபடுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டு இத்திட்டம் செயல்படுகிறது. சுமார் 1500 இந்திய நுண்ணுயிரிகள், தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் விளக்கப்படக் கணக்குகளை வெளியிடுவதே இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும். இத்துடன் சிற்றினங்களின் பரவல், சூழலியல் மற்றும் நடத்தை பற்றிய பிற தகவல்களையும் சேகரிப்பது இதில் அடங்கும்.

இத்திட்டத்தின் மூலம் மூன்று புத்தகங்கள், தீபகற்ப இந்தியாவின் வண்ணத்துப்பூச்சிகள், தீபகற்ப இந்தியாவின் நன்னீர் மீன்கள் மற்றும் தீபகற்ப இந்தியாவின் நீர்நில வாழ்வன வெளியிட்டுள்ளன. நான்காவது புத்தகமான, தீபகற்ப இந்தியாவின் தட்டாம்பூச்சிகள் மற்றும் ஊசித்தட்டான். இப்புத்தகம் மின்னணு வடிவத்தில் கிடைக்கிறது. இதனை இத்திட்ட வலைத்தளத்திலிருந்து இலவசமாகப் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.

ராமன் இருக்கை தொகு

இந்திய அறிவியல் கழகத்தின் நிறுவனர் நினைவாக 1972ஆம் ஆண்டில் இந்திய அரசு ராமன் இருக்கையினை நிறுவியது. புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆறு வாரங்கள் முதல் ஆறு மாதங்கள் வரை இந்த இருக்கையில் பணியாற்ற அழைக்கப்படுகின்றனர்.

அறிவியல் கல்வி நடவடிக்கைகள் தொகு

இந்தியா முழுவதும் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களுக்கு இந்திய அறிவியல் கழக இரண்டு வார புத்தொளி ஆய்விற்காக நிதியுதவி வழங்குகிறது. இந்தியா முழுவதும் உள்ள பல்வேறு ஆராய்ச்சி மையங்களில் ஆராய்ச்சி சார்ந்த திட்டங்கள் குறித்து இந்திய அறிவியல் கழக உறுப்பினர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றத் திறமையான ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் கோடைக்கால ஆராய்ச்சி நிதியுதவி இதன்மூலம் வழங்கப்படுகிறது. மேலும் பல்வேறு ஆராய்ச்சி தலைப்புகளில் பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களில் அறிவியல் சார்ந்த விரிவுரை நிகழ்ச்சிகளை நடத்துகிறது.

கழக உறுப்பினர்கள் தொகு

 • பார்த்தா பி மஜும்தர் (தலைவர்)
 • ராமகிருஷ்ணா ராமசாமி (முந்தைய தலைவர்)
 • மனிந்திர அகர்வால் (துணைத் தலைவர்)
 • பாபாட், ஷர்மிளா
 • கவுதம் பிஸ்வாஸ்
 • ரெனீ போர்ஜஸ் (செயலாளர்)
 • மிஹிர் காந்தி சவுத்ரி (துணைத் தலைவர்)
 • ரோகிணி காட்போல்
 • ஜெயரம், விக்ரம்
 • வி.நாகராஜா
 • கபில் ஹரி பரஞ்சாபே
 • ராதாகிருஷ்ணன், டி.பி.
 • புராண ராமசாமி
 • ஸ்ரீவஸ்தவா, டி.சி.
 • நிகில் டாண்டன்
 • சம்பத் குமார் டாண்டன் (துணைத் தலைவர்)
 • ராகவன் வரதராஜன் (துணைத் தலைவர்)
 • உமேஷ் வாக்மரே (செயலாளர்)

தலைவர்கள் தொகு

கழகத்தின் தலைவர்களின் பட்டியல். [2]

படம் பெயர் பதவிக்காலம்
  ச. வெ. இராமன் 1934 – 1970
தோ. சே. சதாசிவன் 1971 – 1973
எம். ஜி. கே மேனன் 1974 – 1976
சதீஷ் தவான் 1977 – 1979
சீனிவாசன் வரதராஜன் 1980 – 1982
சி. இராமசேசன் 1983 – 1985
ஒபைத் சித்திகி 1986 – 1988
  சி. என். ஆர். ராவ் 1989 – 1991
  ரோடம் நரசிம்ம 1992 – 1994
பல்லே ராமராவ் 1995 – 1997
நரேந்திர குமார் 1998 – 2000
  கி. கஸ்துரிரங்கன் 2001 – 2003
  டி.வி.ராமகிருஷ்ணன் 2004 – 2006
டோராய்ராஜன் பாலசுப்பிரமணியன் 2007 – 2009
  அஜய் கே.சூத் 2010 – 2012
  தீபங்கர் சாட்டர்ஜி 2013 – 2015
ராமகிருஷ்ண ராமசாமி 2016 – 2018
பார்த்தா பி மஜும்தர் 2019-தேதி வரை

மேலும் காண்க தொகு

மேற்கோள்கள் தொகு

 1. . 
 2. "History". Indian Academy of Sciences. 2016. பார்க்கப்பட்ட நாள் 17 October 2016.

வெளி இணைப்புகள் தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=இந்திய_அறிவியல்_கழகம்&oldid=3358849" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது