இலங்கையில் பவளப் பாறைகள்

இலங்கையில் கூடுதலான கடற்கரைப்பகுதிகளில் பவளப் பாறை வளம் காணப்படுகிறது.

இலங்கையில் கூடுதலான கடற்கரைப்பகுதிகளில் பவளப் பாறை வளம் காணப்படுகிறது.

இலங்கை பவளப் பாறைகளின் வகைகள் தொகு

  • பவளப்பாறைகள்.
  • மணற்கல் பவளப்பாறைகள்.
  • பளிங்குப் பாறைகளினால் உருவான பவளப்பாறைகள்.

பவளப்பாறைகள் காணப்படும் இடங்கள் தொகு

மேற்கோள்கள் தொகு

  1. "The Nation, Protect Psikuda". Archived from the original on 2010-11-13. Retrieved மே 12, 2013.
  2. "Kalkudah & Passekudah in Sri Lanka". Retrieved மே 12, 2013.
  3. ARJAN RAJASURIYA, NISHAN PERERA and MALIK FERNANDO. "Status of Coral Reefs in Trincomalee, Sri Lanka" (PDF). Retrieved மே 12, 2013.
  4. "Hikkaduwa National Park". Retrieved மே 12, 2013.