எட்ரூசுகான் எண்குறிகள்

எட்ரூசுகான் எண்குறிகள் (Etruscan numerals) பண்டைய எட்ரூசுகானர்களால் பயன்படுத்தப்பட்டன. இது கிரேக்க ஆத்திக் எண்குறிகளில் இருந்து உருவாகியதாகும். இது பழைய இத்தாலிய எழுத்து வாயிலாக, உரோமானிய எண்குறிகள் உருவாக ஊக்கம் அளித்தது.

எட்ரூசுகான் அரபு குறியீடு * பழைய இத்தாலிய எழுத்து
θu 1 Etruscan Numeral 1.svg 𐌠
maχ 5 Etruscan Numeral 5.svg 𐌡
śar 10 Etruscan Numeral 10.svg 𐌢
muvalχ 50 Etruscan Numeral 50.svg 𐌣
? 100 Etruscan Numeral 100.svg or C 𐌟


பொதுக் கருத்தேற்புதொகு

எட்ரூசுகோலியர்களின் இன்றைய பொதுக் கருத்தேற்பின்படி, கீழ்வரும் புதிய பட்டியல் தரப்படுகிறது. Huθ, śa ஆகியவை முறையே "நான்கு" அல்லது "ஆறு என்பது மட்டும் இன்னமும் விவாதத்தில் உள்ளது:

எட்ரூசுகான் அரபு
θu 1
zal 2
ci 3
huθ 4
maχ 5
śa 6
semφ 7
*cezp 8
nurφ 9
śar 10
*θuśar 11
*zalśar 12
*ciśar 13
huθzar 14
*maχśar 15
*śaśar 16
ciem zaθrum 17
eslem zaθrum 18
θunem zaθrum 19
zaθrum 20
cealχ 30
*huθalχ 40
muvalχ 50
śealχ 60
semφalχ 70
cezpalχ 80
*nurφalχ 90


மேலும் காண்கதொகு

மேற்கோள்கள்தொகு


வெளி இணைப்புகள்தொகு

விக்கிமீடியா பொதுவகத்தில்,
Etruscan numerals
என்பதின் ஊடகங்கள் உள்ளன.