முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

எம். சின்னசுவாமி அரங்கம்

எம் சின்னசுவாமி அரங்கம்
MChinnaswamy-Stadium.jpg
எம் சின்னசுவாமி அரங்கம்
இந்தியாவின் கொடி இந்தியா
அரங்கத் தகவல்கள்
அமைவிடம் பெங்களூரு
அமைப்பு 1969
இருக்கைகள் 50,000
உரிமையாளர் கர்நாடக மாநில துடுப்பாட்டச் சங்கம்
இயக்குநர் கர்நாடக மாநில துடுப்பாட்டச் சங்கம்
குத்தகையாளர் கர்நாடக துடுப்பாட்ட அணி, ரோயல் சலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர்
முடிவுகளின் பெயர்கள் பவிலியன் முனை
BEML முனை
பன்னாட்டுத் தகவல்கள்
முதல் தேர்வு 22 - 27 நவம்பர் 1974: இந்தியா எதிர் இங்கிலாந்து
கடைசித் தேர்வு 9 - 13 அக்டோபர் 2010: இந்தியா எதிர் ஆஸ்திரேலியா
முதல் ஒரு நாள் 26 செப்டம்பர் 1982: இந்தியா எதிர் இலங்கை
கடைசி ஒருநாள் 23 நவம்பர் 2008: இந்தியா எதிர் இங்கிலாந்து

15 பெப்ரவரி, 2009 இன் படி
மூலம்: கிரிக்கின்போ