ஒ. ச. நே. (UTC) என்றால் ஒருங்கிணைந்த சர்வதேச நேரம் (Universal Time Code). ஒ. ச. நே.+8 (UTC+08:00) என்றால் பூமியின் ஓர் இடத்தில் 8 மணி நேரத்தை ஈடுசெய்யும் ஓர் இனங்காட்டியாகும். இதை ஒருங்கிணைவித்த பொதுநேரம் அல்லது கிரீன்விச் பொதுநேரம் என்றும் அழைக்கலாம்.

ஒ.ச.நே + 08:00 (சூன் 2011): மஞ்சள் - ஆண்டு முழுவதும், வெளிர் நீலம் - கடற்பகுதிகள்

ஒ. ச. நே.+08:00 எனும் நேரக் குறியீட்டை ஆசியான் நாட்டைச் சார்ந்த 1.708 பில்லியன் மக்கள் பயன்படுத்துகின்றனர். இது உலக மக்கள் தொகையில் 24 விழுக்காடாகும். இதை ஆசியான் பொது நேரம் (ASEAN Common Time) என்றும் அழைப்பது உண்டு.

1975 ஏப்ரல் 30-ஆம் தேதி வரையில், வியட்நாம் குடியரசின் தென் பகுதி ஒ. ச. நே.08:00 எனும் நேரக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி வந்தது. அதன் பின்னர், கம்யூனிஸ்டுகள் ஒட்டு மொத்த வியட்நாமைக் கைப்பற்றியதும், வியட்நாம் முழுமைக்கும் ஒ. ச. நே.07:00 நேரக் குறியீடு என்பது அமலுக்குக் கொண்டு வரப்பட்டது.

சர்வதேச நேரம் தொகு

வட ஆசியா தொகு

  • ரஷ்யா - இர்க்குட்ஸ்க் நேரம் (Irkutsk Time)
 
மலேசியா, இந்தோனேசியா சர்வதேச நேரம்

கிழக்கு ஆசியா தொகு

தென்கிழக்கு ஆசியா தொகு

பசிபிக் பெருங்கடல் தீவுத் தொகுதி தொகு

  • ஆஸ்திரேலியா - (மேற்கு நியமநேரம்)
    • மேற்கு ஆஸ்திரேலியா
  • ஹட் நதி ஆட்சிப்பகுதி

அண்டார்டிக்கா தொகு

  • அண்டார்டிக்காவின் சில பகுதிகள் மட்டும் (அண்டார்டிக்கா நேரம்)[5]

மேற்கோள் தொகு

வெளித் தொடர்புகள் தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஒ.ச.நே_%2B_08:00&oldid=3546837" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது