ஒ.ச.நே - 01:00

ஒ.ச.நே - 01:00 (UTC-01:00) என்பது ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சர்வதேச நேரத்துடன் -01:00 ஐ ஈடுசெய்யப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு இனங்காட்டி ஆகும்.

ஒ.ச.நே - 01:00: நீலம் - திசம்பர், ஆரஞ்சு - சூன், மஞ்சள் - ஆண்டு முழுவதும், வெளிர் நீலம் - கடற்பகுதிகள்

சீர் நேரமாக பயன்படுத்தும் நாடுகள் (ஆண்டு முழுவதும்)தொகு

சீர் நேரமாக பயன்படுத்தும் பகுதிகள் (வடக்கு அரைக்கோள குளிர்காலத்தின்போது மட்டும்)தொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

  1. "கேப் வர்டி நேரம்". 17 மே 2015 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
  2. அசோரசு நேரம்


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஒ.ச.நே_-_01:00&oldid=1857169" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது