முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

களஞ்சியம் என்ற சொல் பொதுவாக ஒரு பொருளை சேமித்து வைக்கும் இடத்தைக் குறிக்கும். குறிப்பாக தமிழிலில் களஞ்சியம் நெல் போன்ற தானியங்களை சேமித்து வைக்கும் இடத்தையே குறிக்கும். களஞ்சியப்படுத்தி வைத்தல் சேமித்து வைத்தல் என்று ஒத்த கருத்துப்படும்.

இன்று தகவல்களைக் சேமித்து வைக்கும் கணினி நினைவகங்களையும் களஞ்சியம் என்ற சொல் கொண்டு குறிப்பிடப்படுகின்றது. எடுத்துக்காட்டாக தமிழ் விக்கிப்பீடியா கலைக்களஞ்சியம்.


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=களஞ்சியம்&oldid=2740651" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது