காப்பீடு

இடர் மேலாண்மை படிவம்
(காப்புறுதி இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

சட்டம் மற்றும் பொருளியலில்‚ காப்பீடு அல்லது காப்புறுதி (insurance) என்பது சார்ந்திருப்போர் இழப்பின் பாதிப்பு இடர்பாட்டினைக் கடப்பதற்கு முதன்மையாகப் பயன்படுத்தப்படும் இடர் மேலாண்மை வடிவமாகும். பெரிய அளவிலான அதிர்ச்சியளிக்கும் இழப்பிற்கான வாய்ப்பை தவிர்க்கும் வகையில் ஒரு சிறிய உத்தரவாதம் மிக்க இழப்பாக ப்ரீமியத்தைப் பெற்று‚ ஒரு தரப்பிலிருந்து மற்றொரு தரப்பிற்கு இழப்பு இடர்பாட்டிற்கு சமமான மாற்றினை வழங்குவதே காப்பீடு ஆகும். காப்பீட்டை விற்கும் நிறுவனம் காப்பீடு வழங்குவோர் என்றும்; காப்பீடுதாரர் அல்லது பாலிசிதாரர் என்று காப்பீட்டை பெற்ற நபரோ அல்லது தரப்போ அழைக்கப்படும். ப்ரீமியம் என்றழைக்கப்படும் காப்பீட்டு பாதுகாப்பின் குறிப்பிட்ட தொகையை நிர்ணயிக்கும் காரணி காப்பீடு விகிதாச்சாரம் ஆகும். கற்றல் மற்றும் வழக்கம் பிரிவில்‚ இடர்பாட்டினை மதிப்பிடுதல் மற்றும் கட்டுப்படுத்துதல் வழக்கமான இடர் மேலாண்மை ஒரு தனிப்பிரிவாக உருவாகியுள்ளது.

காப்பீட்டுக் கொள்கைகள்

தொகு

காப்பீட்டு இடர்கள் ஒன்றுபோல் வாணிபத்தில் ஏழு பொது குணாதிசயங்களைப் பகிர்ந்து கொள்கிறது.[1]

 1. பெரியஅளவிலான ஓரின வெளிப்பாட்டுச் செயலகங்கள். மிகப்பெரிய அளவிலான காப்பீட்டுப் பாலிசி மிகப் பெரிய குழுவினை சார்ந்த தனி நபர்களுக்கு அளிக்கப்படுகிறது. உதாரணத்திற்கு வாகனக் காப்பீடு , 2004 - ல் அமெரிக்காவில் 175 மில்லியன் வாகனங்கள் இதில் சேர்க்கப்பட்டது.[2] பரந்த அளவிலான ஒரே மாதிரியான வெளிப்பாட்டுக் கழகங்கள் 'ஏற்படுத்தப்பட்டதால் Law of Large Numbers," என்று அழைக்கப்படுவதில் இருந்து காப்பீட்டாளர்கள் நன்மை அடைய அனுமதிக்கிறது, இது நமக்குத் தெரியப் படுத்துவது யாதெனில், வெளிப்பாட்டுக் கழகங்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக, அதிக அளவில் நிஜமான முடிவுகள் நாம் எதிர்பார்த்த முடிவுகளுக்கு நெருக்கமாக வர வாய்ப்புள்ளது. இதற்கு சில விதிவிலக்குகளும் உண்டு. விளையாட்டு வீரர்கள், நடிக , நடிகையர்கள் இவர்களின் ஆயுள், ஆரோக்கியம் ஆகியவைக் காப்பீடு செய்வதற்கு லாயிட்ஸ் ஆப் லண்டன் பிரசித்தி பெற்றது. செயற்கைக்கோள் வழி காப்பீடு அடிக்கடி நடக்காத நிகழ்வுகளையும் உள்ளடக்குகிறது. ஒரே மாதிரியான வெளிப்பாட்டுக் கழகங்கள் இல்லாத பெரிய அளவிலான வாணிப சொத்து பாலிசிகள் விதி விலக்கான சொத்துகளை காப்பீடு செய்ய வழி வகை செய்கிறது. இந்த அடிப்படையில் தோல்வி அடைந்தாலும், பெரும்பாலும் இவைகள் பொதுவாகக் காப்பீடு செய்யத் தகுந்தவையே.
 2. உறுதியான இழப்பு: . காப்பீட்டாளரின் சம்பந்தப்பட்ட இழப்பை உண்டாக்கும் எந்த ஒரு நிகழ்வும் கொள்கை அடிப்படையில், தெரிந்த நேரத்தில், தெரிந்த இடத்தில் , தெரிந்த காரணத்திற்காக நடைபெறுவது. இதற்கு சிறந்த உதாரணம் ஆயுள் காப்பீட்டுப் பாலிசியில் உள்ள காப்பீட்டாளரின் இறப்பு. தீ, வாகன விபத்துகள் ,தொழிலாளர்கள் காயங்கள் ஆகியவை இதில் அடங்கும். மற்ற வகையான இழப்புகள் வெறும் ஏட்டில் மட்டும் தான். உதாரணமாக தொழில் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் ,நீண்ட காலமாக காயம் / நோய் ஏற்படும் சூழ் நிலையில் இருப்பதால், குறிப்பிட்ட நேரம், இடம், அல்லது அடையாளம் காண முடியாத காரணங்களால் ஏற்படும். இழப்பிற்கான நேரம், இடம், மற்றும் காரணம் தெளிவாக இருந்தால் ஒருவர், தேவையான செய்திகள் வாயிலாக இந்த மூன்று விஷயங்களையும் சரிபார்க்க முடியும்.
 3. விபத்து இழப்பு: . ஒரு நல்ல லாபகரமான வரவு கிடைக்கக் காரணமாக உள்ள நிகழ்வாகவோ அல்லது காபீட்டால் பயனடைவோரின் கட்டுப்பாட்டிற்கு வெளியே இருக்க வேண்டும்.இழப்பு ‘உண்மையானதாக’ அதாவது ஏதாவதோர் நிகழ்வின் விளைவாக இருந்தால் மட்டுமே பயன் பெரும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்மாறிக்கொண்டிருப்பவைகள் கொண்ட நிகழ்வுகள், உதாரணமாக சாதாரண வியாபார சங்கடங்கள் பொதுவாக காப்பீடிற் காக கருதப்படுவதில்லை.
 4. பெரிய இழப்பு: . காப்பீடு செய்தவரின் தரப்பிலிருந்து இழப்பின் அளவு அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கவேண்டும். காப்பீட்டு ப்ரீமியம் எதிர்பார்க்கும் இழப்பின் மதிப்பு மற்றும் பாலிசியை அளிப்பது, நிர்வகிப்பது என்ற இரண்டையும் கொள்வதோடு , இழப்புகளை சமாளிப்பது,தேவையான முதலீட்டை அளிபபது காபீட்டாளர் பணம் செலுத்துவதற்கு ஓரளவிற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது. சின்ன இழப்புகளுக்கு கடைசியாகக் கூறப்பட்ட செலவுகள் எதிர்பார்த்த இழப்புகளைவிட அதிகமாக ஆகும். வாங்குபவருக்கு தரப்பட்ட பாதுகாப்பு உண்மையான மதிப்பாக இருந்தால் மட்டுமே இது மாதிரி பணம் செலுத்துவதில் அர்த்தம் உள்ளது.
 5. கட்டுப்படியாகக்கூடிய ப்ரீமியம்: காப்பீடு செய்யப்பட்ட நிகழ்வின் தீவிரம் பெரிதாகவோ அல்லது நிகழ்வின் மதிப்பு அதிகமானாலோ ப்ரீமியம் கொடுக்கப்பட்ட பாதுகாப்பின் மதிப்பைவிட அதிகமாகும் இதனால் எல்லோரும் காப்பீடு வாங்குவார்கள் என்று கூற முடியாது.மேலும் கணக்குகள் பொதுவாக நிதி கணக்கு முறைகளை கருத்திற் கொள்கிறது , ப்ரீமியம் மிகப் பெரியஅளவில் இல்லாததால் காப்பீட்டு முகவருக்கு எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட இழப்பும் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை.இது மாதிரி இழப்பு ஏற்படாத நிலையில் ,மாற்றுதல் காப்ப்பீடளவில் மட்டுமே அதனுடைய பொருள் அல்ல. (யு.எஸ்.ஃபினான்சியல் அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் போர்டு ஸ்டாண்டர்டு எண் 113 - ஐ பார்க்கவும்)
 6. கணக்கிடக் கூடிய இழப்பு: . மதிப்பிடப்பட வேண்டிய இரண்டு விஷயங்கள் உள்ளன. அது .கணக்கிட முடியாவிட்டாலும், இழப்பின் காரண காரியம் மற்றும் அதை கையாள்பவரின் செலவு ஆகிய இரண்டுமே ஆகும். இழப்பின் மதிப்பீடு பொதுவாக ஒரு பாடத்திட்ட பயிற்சி. ஆனால் காப்பீட்டு பாலிசி இன நகல் மற்றும் மதிப்பீடு பெறவேண்டியது சம்பந்தப்பட்ட நிரூபணம் ஒருவர் வசம் இருந்தால் அது பணம் பெறுவதற்காக பாலிசியின் பேரில் தரப்பட்டால் நிச்சயமான, மற்றும் குறிக்கோளுடன் இழப்புக்கான தொகையை மதிப்பீடு செய்து கேட்கப்பட்ட தொகையை திரும்பி தர மதிப்பு பெருமளவில் சம்பந்தப்பட்டுள்ளது.
 7. ஒட்டுமொத்த பெரிய இழப்புகளால் உண்டாகும் குறைந்த பட்ச சிரமம். கூட்டு சேர்ந்தவை தான் பிரத்யேகமான சங்கடம். ஒரே காபீட்டாளரின் எண்ணற்ற பாலிசி தாரர்களுக்கு இழப்புகள் ஒரே நிகழ்வு காரணமானால், காப்பீட்டாளரின் பாலிசி தரும் சக்தி முடங்கும்.,அது அவரிடம் உள்ள பாலிசி தாரரின் தனிப்பட்ட குணாதிசயங்களை சுற்றியுள்ள காரணங்களால் அல்ல, எல்லா பாலிசி தாரரின் தொகையைச் சுற்றியுள்ள காரணங்களால் தான்.பொதுவாக காபீட்டாளர்கள் ஒரு தனி நிகழ்வின் மூலம் உண்டாகும் இழப்பை அதிகம் பொருட்படுத்தாமல் முதலீட்டின் அடிப்படையில் ஒருசின்ன பகுதியின் 5 சதவிகிதம் ஆர்டரின் பெயரில் குறைத்துக் கொள்வதையே விரும்புகிறார்கள். இழப்பு ஒட்டுமொத்தமாக வருதல் , அல்லது ஒரு தனி பாலிசி விதி விலக்காக பெரிய தொகையைக் கேட்கும்போது முதலீடு சுருங்குவதால் காப்பீட்டாளரின் இன்னும் கூடுதல் பாலிசிதாரரை சேர்க்கும் தாகம் குறையும். இதற்கு சிறந்த சான்று பூகம்பக்காப்பீடு. இதில் ஒரு புது பாலிசி தர எழுத்தரின் சக்தி பாலிசிகளின் எண்ணிக்கையையும் ,அளவையும் பொறுத்தது. இது ஏற்கனவே எழுதப்பட்டது. சூறாவளிப் பகுதயில் வாயுக் காப்பீடு , குறிப்பாகக் கடலோரப் பகுதிகளில் ,இவை மற்றொரு சிறந்த சான்று. சில கட்டுக்கடங்காத விஷயங்களில் கூட்டுசேர்க்கையால் மொத்த தொழிற்க் கூடங்கள் பாதிக்கப்ப்படலாம். காப்பீட்டாளர்கள், மற்றும் திரும்ப வரும் காப்பீடாளர்கள் ஒட்டுமொத்த சிரமத்தால் அவர்களின் மொத்த முதலீடு தகுதியுள்ள/ வசதியுள்ள பாலிசிதாரர்களின் தேவையை ஒப்பிடும்போது குறைவாக உள்ளது இன்னும் கூடுதல் பாலிசிதாரரை சேர்க்கும் தாகம் குறையும். வணிக தீக்காப்பீட்டில் ஒவ்வொரு தனி சொத்தின் மொத்த மதிப்பு நல்ல கூடுதலான நிலையில் இருப்பதற்கான சாத்தியக் கூறுகள் தனி காப்பீட்டாளரின் முதலீடு குறைவானாலும், உள்ளது. பொதுவாக இது போன்ற சொத்துக்களை காப்பீட்டாளர்கள் தங்களுக்குள் பகிர்ந்து கொள்வார்கள், அல்லது ஒரு தனி காப்பீட்டாளர் சிரமம் எடுத்து மீண்டும் சந்தையில் மறுகாப்பீடு செய்கிறார்

முழுமைப்படுத்துதல்

தொகு

"indemnity" - ன் தொழில் விளக்க முறை பொருள்/அர்த்தம் திரும்பவும் முழுமைஆக்குதல். காப்பீட்டு ஒப்பந்தத்தில் இரண்டு வகை உண்டு;

 1. “முழுமையாக்கும்” பாலிசி
 2. "ஒருவருக்காக பணம் செலுத்துதல்" அல்லது "ஒருவர் சார்பாக"[3] பாலிசி

இவற்றிற்கான பேப்பரில் வேறுபாடு தெளிவாக தரப்பட்டுள்ளது.

இந்தப் பாலிசி காப்பீடு செய்தவர் யாரோ ஒரு மூன்றாவது நபருக்காக தன்னுடைய பணத்தை கொடுத்தால் அவர்கள் கேட்கும்போது பணம் தராது. உதாரணமாக உங்கள் விருந்தாளி உங்கள் வீட்டில் ஈரத் தரையில் வழுக்கி விழுந்து உங்களிடமிருந்து $10,000 ஜெயித்து விடுகிறார். இந்தப் பாலிசியின் கீழ் வீட்டு சொந்தக்காரர் $10,000 விருந்தாளி கீழே விழுந்ததற்கு கொடுத்தாக வேண்டும் பின்னர் காப்பீடு வைத்திருப்பவர் ,காப்பீடு செய்தவர் தன கையில் இருந்து கொடுத்ததை முழுமையாகத் தருவார்.[4]

இதே சூழ்நிலையில் “ஒருவர் சார்பாக” பாலிசி, காப்பீடு வைத்திருப்பவர் , காப்பீடு செய்தவருக்கு (வீட்டின் உரிமையாளர்) ஈட்டுத் தொகையை அளிக்கும். நவீன கால காப்பீட்டு உத்திகள் பெரும்பாலும் "ஒருவர் சார்பாக" அடிப்படையில் எழுதப்பட்டுள்ளன.[5].

ஒரு தனி மனிதரோ, எந்தவகையான சங்கமோ அல்லது கழகமோ சிரமத்தை மாற்ற நினைக்கும்போது சிரமத்தைக் "காப்பீட்டாளர்" ஏற்றுக்கொள்ளும்போது அந்தக்கழகமோ, தனி மனிதரோ "காப்பீடு செய்தவர்" ஆகிறார். காப்பீடு செய்தவர், காப்பீட்டாளருடன் செய்துகொள்ளும் ஒப்பந்தம் காப்பீட்டுப் "பாலிசி" எனப்படுகிறது. பொதுவாக காப்பீட்டு ஒப்பந்தம் ஏறத்தாழ பின்வரும் வகைகளைக் கொண்டது.;சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ; [காப்பீட்டாளர், காப்பீடு செய்யப்பட்டவை, பயனாளிகள் ], ப்ரீமியம், காலவரையறை, சேர்க்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட இழப்பு நிகழ்வு ,கொடுக்கவேண்டிய தொகை அதாவது [ இழப்பு நிகழ்ந்ததும் காப்பீடு செய்தவருக்கோ அல்லது பயனாளிக்கோ கொடுக்கப்படவேண்டிய தொகை.] மற்றும் விதிவிலக்குகள்.[அதாவது சேர்க்கப்படாத நிகழ்வுகள் ] இந்த முறையில் காப்பீடு செய்தவர் பாலிசியில் சேர்க்கப்பட்ட இழப்பில்இருந்து முழுமையான பயனடைகிறார் என்று கூறலாம்.

ஒருகுறிப்பிட்ட நிகழ்வால் காப்பீடு செய்தவர்களுக்கு இழப்பு நேரிட்டால், காப்பீட்டாளரிடமிருந்து சேர்ந்த தொகையை பாலிசிதாரர், பாலிசியில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி தொகையைப் பெற இந்த சேர்க்கை தகுதி அளிக்கிறது. ஏதாவது அசம்பாவிதம் நடக்கலாம் என்ற யூகத்தில் காப்பீட்டாளருக்கு ,காப்பீடு செய்தவர் செலுத்தும் தொகை தான் "ப்ரீமியம்" எனப்படும். பல காப்பீட்டாளர்களின் காப்பீட்டுப் ப்ரீமியம்கள் சேமித்து வைக்கப்பட்டு ,பின்னால் தொகை கேட்கப்படும்போது ஏட்டின் அடிப்படையில் சில கோரிக்கைகள் எற்படுத்தும் அதிகப்படியான செலவீனங்களுக்காக பயன்படுகிறது இழப்புகளுக்காக காப்பீட்டாளர் தேவையான தொகையை ஒதுக்கி வைத்து [கையிருப்பு] எந்த அளவிற்கு சேர்த்து வைக்கிறாரோ அதிலிருந்து மீதமாகும் தொகை காப்பீட்டாளரின் லாபம் .

காப்பீட்டாளரின் வியாபார மாதிரி

தொகு

மதிப்பிடுதல் மற்றும் முதலீடு செய்தல்

தொகு

வியாபார மாதிரியை சுருங்கச் சொன்னால் அது ஒரு எளிமையான சமன்பாடு . லாபம் = சம்பாதித்த ப்ரீமியம் + முதலீட்டு வரவு - ஏற்பட்ட நஷ்டம்- தேர்ந்தெடுக்கும் செலவுகள்.

காப்பீட்டாளர்கள் இரண்டு வகையில் பணம் பண்ணுகிறார்கள். 1) தேர்ந்தெடுத்தல் வழியாக. இந்த முறையின் மூலம் காப்பீட்டாளர், காப்பீடு செய்யக்கூடிய அசம்பாவிதங்களை தேர்ந்தெடுக்கிறார். மற்றும் ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட அசம்பாவிதங்களுக்காக ப்ரீமியமாக எவ்வளவு தொகை கேட்கலாம் என்று தீர்மானிக்கிறார். 2) காப்பீடு செய்தவர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட பிரீமியத்தை முதலீடு செய்தல்.

காப்பீட்டு வணிகத்தில் மிகக் கடினமான விஷயம் பாலிசியைத் தேர்ந்தெடுத்தல் ஆகும். பலவிதமான தனித்தனியாகத் திரட்டிய தகவலின் உதவியுடன் ,காப்பீட்டாளர் பாலிசிக்கு எதிராக கேட்கப்படும் தொகையை மற்றும் பொருளின் விலை மதிப்பு ஆகியவற்றை உத்தேசமாக முன் கூட்டியே அனுமானிக்கிறார்கள். இந்த நிலையில் தான் விரும்பி அனுமானிக்கும் சிரமங்களின் அளவைக் கணக்கிட மற்றும் கட்டவேண்டிய ப்ரீமியத்தொகை அனுமானிப்பதற்கும் காப்பீட்டாளர்கள் துல்லியமான அறிவியலை உபயோகிக்கிறார்கள் கிடைத்த அசம்பாவிதத்தின் அடிப்படையில் எதிர்கால ஈட்டுத்தொகை இன விலையை கிட்டத்தட்ட சரியாக கணிக்க தகவல்கள் அலசி ஆராயப்படுகிறது. கணக்கில் கொள்ளப்பட்ட நிகழ்வுகளின் நிலைப்பாடுகள் இதனுடன் சம்பந்தப்பட்ட அசம்பாவிதங்களை அலசி ஆராய துல்லிய அறிவியல், புள்ளியியலை பயன்படுத்துகிறது மற்றும் இந்த அறிவியல் கோட்பாடுகள் காப்பீட்டாளரின் ஒட்டுமொத்த வெளிப்பாட்டை நிர்ணயிக்க உதவுகிறது. கொடுக்கப்பட்ட பாலிசி நீக்கப்படும்போது, வாங்கப்பட்ட பிரீமியத் தொகை மற்றும் முதலீட்டு லாபங்கள் பின்னர் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட தொகையில் இருந்து கழிக்கப்படுகிறது.அவைதான் காப்பீட்டாளருக்கு பாலிசியின் மேல் கிடைக்கும் லாபம்.காப்பீட்டாளரின் நோக்கிலிருந்து சில பாலிசிகள் "வெற்றியாளர்கள்' ஆகிறது. [அதாவது காப்பீட்டாளர் கேட்பவருக்கு செலுத்துதல் மற்றும் செலவுகள், கிடைக்கும் முதலீட்டு வருவாய் மற்றும் பிரீமியத்தை விட குறைவு ] சில'" இழப்புகள்/நஷ்டம் " ஆகிறது., [அதாவது பிரீமியத்தில் இருந்தும் முதலீட்டு வரவாலும் கிடைப்பதைவிட காப்பீட்டாளருக்கு இழப்பு ஈட்டுத் தொகையும் செலவுகளும் அதிகமாகிறது. காப்பீட்டுக் கழகங்கள் துல்லிய அறிவியலை போதுமான வெற்றிப் பாலிசிகளைத் தேர்ந்தெடுத்து இழப்பாளர்களுக்கு கொடுக்கவும் மற்றும் லாபத்தையும் நிலைநிறுத்த செய்யப் பயன்படுத்துகிறது.

ஒரு காப்பீட்டாளரின் தேர்ந்தெடுக்கும் திறமை சேர்ந்த விகிதாசாரத்தின் மூலம் அளவிடப்படுகிறது. கழகத்தின் ஒருங்கிணைந்த விகிதத்தை நிர்ணயிக்க இழப்பு விகிதம்,செலவு விகிதத்துடன் சேர்க்கப்படுகிறது.ஒருங்கிணைந்த விகிதம் கழகத்தின் ஒட்டுமொத்த தேர்ந்தெடுத்த லாபத்தின் பிரதிபிம்பம். 100 % கீழே காணும் ஒருங்கிணைந்த விகிதம் தேர்ந்தெடுத்த லாபத்தைச் காட்டுகிறது., நூறு% மேலே இருப்பது தேர்ந்தெடுத்த நஷ்டத்தைக் காட்டுகிறது.

காப்பீட்டுக் கழகங்கள் முதலீட்டு லாபங்களைக் 'கையிருப்பின் ' மூலமும் சம்பாதிக்கின்றன.கையிருப்புத் தொகை எனபது எந்த நேரமும் கையில் இருக்கும் பணம், அது காப்பீட்டாளர் காப்பீட்டு ப்ரீமியம் மூலம் பெற்றது ஆனால் அது கோருபவருக்கு செலுத்தாத தொகை. காபீட்டாளர்கள் பிரீமியத்தை பெற்றதும் உடனே முதலீடு செய்கிறார்கள் மற்றும் கேட்பவருக்கு பணம் செலுத்தும் வரை தொடர்ந்து வட்டியைப் பெறுகிறார்கள். பிரித்தானிய காப்பீட்டாளர்கள் கழகம் [400 காப்பீட்டுக் கழகங்கள், 94 % யு.கே காப்பீட்டு சேவைகள் உள்ளடக்கியது.] ஏறத்தாழ 20% லண்டன் பங்குச்சந்தையில் முதலீடு செய்துள்ளது.[மேற்கோள் தேவை]

அமெரிக்காவில். 2003 - ன் இறுதியில் 5 வருடங்களில் சொத்து இழப்பு மற்றும் விபத்துக் காப்பீட்டுக் கழகங்கள் $ 142.3 பில்லியனை எட்டின . ஆனால் அதே காலகட்டத்தில் ஒட்டுமொத்த லாபம் $68.4 பில்லியன் கையிருப்பால் கிடைத்தது . ஹேன்க் க்ரீன்பெர்க் போன்ற குறிப்பிடக்கூடிய சில காப்பீட்டுத் தொழிலகங்கள் கையிருப்பில் இருந்து, தேர்ந்தெடுத்த லாபம் இல்லாமல், லாபத்தை நிறுத்தி வைப்பது என்றும் சாத்யமில்லை என நம்புகிறது.,ஆனால் இந்தக் கருத்து உலக அளவில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. இயற்கையாகவே இந்த முறையை பொருளாதாரம் சீர் அழிந்த காலங்களில் எடுத்துச்செல்வது கடினம். கரடி சந்தைகள் காப்பீட்டாளர்களை முதலீடு செய்வதில் இருந்து விலகச் செய்வதோடல்லாமல் அண்டர் ரைட்டிங் தரத்தையும் கடினமாக்குகிறது பொதுவாக மோசமான பொருளாதாரம் என்றால் உயர்ந்த காப்பீட்டு ப்ரீமியம். இத்தகைய லாபமுள்ள மற்றும் லாபம் இல்லாத காலங்கள் மாறுபடும் தன்மை உடையதால் காலப்போக்கில் அது "அண்டர்ரைட்டிங்" அல்லது "காப்பீட்டு சுற்று"எனப்பட்டது.[6]

இப்போது. வாகனக் காப்பீட்டு தொழில் மூலம் சொத்து மற்றும் விபத்துக் காப்பீட்டாளர்கள் நிறையப் பணம் பண்ணுகிறார்கள்.பொதுவாக இந்த வகை வியாபாரத்தில் தேர்ந்தெடுத்தல், மற்றும் வாகன இழப்புகள் பற்றிய சிறந்த புள்ளி விவரங்கள் கணினித்துறையின் முன்னேற்றத்தால் கிடைப்பதால் நண்மை பெருகியிருக்கிறது. கூடுதலாக ,அமெரிக்காவில் எதிர்பாராத இயற்கைப் பேரழிவுகளால் சொத்து இழப்புகள் இந்த முறையை மாற்றிவிட்டது.

இழப்பீடு

தொகு

காப்பீட்டின் பயன் இழப்பையும், இழப்பீட்டையும் கையாள்வதும் தான். இது மாதிரி நடக்ககூடாது என ஒருவர் நம்பினாலும் உண்மையாக விலை கொடுக்கப்பட்ட பொருள். இழப்பீடுகள் காப்பீடு செய்தவரால் நேரடியாகவோ அல்லது புரோக்கர் அல்லது முகவர் மூலமாகவோ தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. இழப்பீடு, ஒரு தரமான தொழிற்சாலைக்காக அக்கார்டு (ACORD)தயாரிக்கும் விண்ணப்பத்திலோ அல்லது தங்கள் சொந்த விண்ணப்பத்திலோ தாக்கல் செய்யக்கோரும்.

காப்பீட்டுக் கழக இழப்பீட்டுத் துறைகள் நிறைய இழப்பீடு சரி செய்யும் அதிகாரிகளை நியமித்து அவர்களுக்கு உதவியாக பத்திரங்களை நிர்வகிப்பவர்களையும், தகவல் சேகரிக்கும் உதவியாளர்களையும் நியமிக்கிறது. வரும் இழப்பீடுகள் அதன் மோசமான நிலையின் அடிப்படையில் வகைபிரிக்கப்பட்டு செட்டில் பண்ணவேண்டிய அதிகாரத்தை சரிசெய்யும் ஊழியரிடம் அவர்களின் வேறுபட்ட அறிவு மற்றும் அனுபவத்திற்கு ஏற்றார்ப்போல் வகுத்து கொடுக்கிறது இவர் வழக்கமாக, காப்பீடு செய்தவரின் நெருங்கிய ஒத்துழைப்புடன் இழப்பீட்டை துப்பறிந்து, அதன் நியாயமான மதிப்பை முடிவு செய்து பணம் கொடுக்க சம்மதிப்பார் /கையொப்பமிடுவார். மூன்றாவது நபர் சம்பத்தப்படுவதால் இழப்பீட்டில் சரி செய்வது குறிப்பாகக் கடினம். ஏனெனில் அவர் எந்த வித ஒப்பந்தத்திலும் இல்லாததால் காப்பீட்டாளர் அவரை ஒத்துபோக தயவு கேட்க இயலாது மற்றும் காப்பீட்டாலரை இடைஞ்சலாக நினைப்பார். அட்ஜஸ்டர் காப்பீடு செய்தவருக்கு சட்டபூர்வமான ஆலோசனை தந்து, முடிவடைய எத்தனை வருஷமானாலும் சட்ட ரீதியாக கண்காணித்து, மற்றும் நேராகச் சென்றோ அல்லது தொலைபேசி மூலமாகவோ சரி செய்யும் அதிகாரியுடன் ,நீதிபதியின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க கண்டிப்பாக சரிசெய்யும் மநாட்டில் நிறைவேற்ற வேண்டும்.

இழப்பீட்டு சரிசெய்யும் வேலையில், காப்பீட்டாளர், வாடிக்கையாளர் திருப்தி, நிர்வாகத்தைக் கையாளும் செலவுகள் மற்றும் இழப்பீடுகளுக்கு அதிகம் கொடுப்பதால் வரும் ஓட்டைகள் ஆகியவற்றை சரிசமமாக கையாள வேண்டியுள்ளது. இது மாதிரியான சந்தர்ப்பங்களில், பொய்யான காப்பீட்டு நடவடிக்கைகள் பெரிய வியாபார சிரமம், அதை கையாண்டு மீறி வெளி வரவேண்டும். இழப்பீட்டின் காலவரையறை இன பேரில் அல்லது இழப்பீட்டைக் கையாளும் நடவடிக்கைகள் சில சமயங்களில் காப்பீட்டாளருக்கும் ,காப்பீடு செய்தவருக்கும் இடையில் சண்டையை உருவாக்கி வழக்கு தாக்கல் செய்யும் வரை கொண்டு சென்று விடும். இது காப்பீட்டின் பேரில் கெட்ட அபிப்பிராயத்தை உண்டாக்குகிறது.

காப்பீட்டின் வரலாறு

தொகு

மனித இனம் தோன்றும்போது கூடவே தோன்றியதுதான் காப்பீடு என நாம் சில உணர்வுகளின் அடிப்படையில் கூறலாம். மனித சமுதாயத்தின் பொருளாதாரத்தில் நாம் இரண்டு வகையை அறிவோம். பணப் பொருளாதாரங்கள் [சந்தை, பணம், நிதிக்கருவிகள் மற்றும் பல] மற்றும் பணம் அல்லாத இயற்கைப் பொருளாதாரங்கள் [பணம் இல்லாத, சந்தைகள் ,நிதிசாதனங்கள் மற்றும் பல]இரண்டாவது வகை முதல் வகையை விட மிகப் பழமையானதுஅந்த மாதிரியான பொருளாதாரம் , மற்றும் கூட்டு வாழ்க்கையில் நாம் காப்பீட்டை மக்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவிக்கொள்ளும் வடிவில் காணலாம். உதாரணமாக, ஒரு வீடு எரிந்து விட்டால் அந்த சமுதாயத்தைச் சார்ந்த உறுப்பினர்கள் புதிய வீடு கட்ட உதவுவார்கள்.இதே மாதிரி ஒரு பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கு நேர்ந்தால் மற்ற பக்கத்து வீட்டுக்காரர் அதையே செய்யவேண்டும். இல்லாவிட்டால், அக்கம் பக்கத்தார் எதிர் காலத்தில் உதவி பெறமுடியாது.இன்றைய தினத்தில் இந்த மாதிரியான காப்பீடுகளில் நவீன பணப் பொருளாதாரத்துடன் நிதி சாதனங்கள் பரவாத சில நாடுகளில் இன்னும் இருந்து வருகிறது. [உதாரணம், ஐக்கிய சோவியத் பிரதேசத்தைச் சார்ந்த சில நாடுகள்.]

நவீன சிந்தனையில் காப்பீடுக்கு மாறுவதென்பது [அதாவது, நவீன பணப் பொருளாதாரத்தில் ,காப்பீடு நிதி கோளத்தில் ஒரு பகுதி. முந்தைய காலத்தில் மாற்றுதல் ,சிரமத்தைப் பகிர்ந்தளித்தல் போன்ற முந்தய முறைகள் வெகு காலத்திற்கு முன் 3 – வது மற்றும் 2– வது மில்லினியத்தில் [BC ] முறையே சீனர்களாலும் ,பாபிலோநியர்களாலும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. சீன வியாபாரிகள் மிக நீண்ட நதிகளில் பிரயாணம் செய்யும்போது பொருள்களை பல கப்பல்களில் பகிர்ந்து எடுத்து செல்வதால் அவர்கள் சாதனங்களை ஒரே கப்பலில் கொண்டு செல்லும்போது பிடிபட்டால் நஷ்டம் ஏற்படுவது போல் இதில் உண்டாக வாய்ப்பில்லை. பாபிலோனியர்கள் உண்டாக்கிய பிரபல குறியீட்டு முறையாக ஹம்முராபி,சி.1750 BC இதில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இவை மெடிட்டரேனியன் வியாபாரிகளால் முன் காலத்தில் நடைமுறைப் படுத்தப்பட்டது. ஒரு வியாபாரி தனது கப்பலுக்காக கடனாகப் பணம் பெற்றால் ,அதை பணம் கொடுத்தவருக்கு, தன கப்பல் பொருள்களோடு திருடப்பட்டால் பணம் கொடுத்தவர் கடனைத் தள்ளுபடி செய்ய உத்தரவாததிற்காக கூடுதல் தொகை கொடுப்பார்.

பண்டைய பெர்சியாவின் அக்கிமீனியான்அரசாங்கம் தான் முதன் முதலில் தன் மக்களை காப்பீடு செய்து, அரசாங்க நோட்டரி அலுவலகத்தில் காப்பீடு முறைகளை அதிகாரப்பூர்வமாகப் பதிவு செய்தது. காப்பீட்டுப் பாரம்பரியம் ஒவ்வொரு வருடமும் நோருஜில் [ஈரானின் புது வருடத் தொடக்கம்.] நிகழ்த்தப்பட்டது. இதில் பங்கு கொள்ள விரும்பும் வேறு வேறு இனத்தின் குழுத் தலைவர்களும் , மற்றவர்களும் அரசருக்கு பரிசு அளிப்பார்கள். ஒரு சிறப்பு சடங்கின் போது மிக முக்கியமான பரிசு அளிக்கப்படும். பரிசின் மதிப்பு 10,000 டேர்ரிகுக்கு [அக்கிமீனியான் தங்கக் காசு] மேல் போனால் இந்த விஷயம் ஒரு சிறப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்யப்படும். இது சிறப்புப் பரிசு அளித்தவர்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். மற்றவர்களின் பரிசுகள் நீதி மன்றத்தில் நம்பிக்கையின் பேரில் நியாயமாக மதிப்பிடப்படும். பின் இந்த மதிப்பீடு சிறப்பு அலுவலகங்களில் பதிவு செய்யப்படும்.

பதிவு செய்வதின் நோக்கம் ,நீதி மன்றத்தில் பதிவு செய்த பரிசளித்தவர் கஷ்டப்படும்போது , அரசு மற்றும் நீதி மன்றம் அவருக்கு உதவும். ஜகேஜ் என்ற வரலாற்றாளர் மற்றும் எழுத்தாளர் பண்டைய ஈரானைப் பற்றிய அவர் எழதிய ஒரு புத்தகத்தில் இப்படி எழுதுகிறார். "எப்பொழுதெல்லாம் பரிசளித்தவர் துன்பப் படுகிறாரோ அல்லது கட்டடம் கட்ட விரும்பினாலோ, விருந்து கொடுக்க விரும்பினாலோ, குழந்தைகளுக்குத் திருமணம் செய்ய ,என இன்ன பிற விஷயங்களுக்காக நீதி மன்றத்தில் இதற்காக நியமிக்கப்பட்டவர் பதிவை சரிபார்ப்பார். பதிவு தொகை 10,000 டேரிக்குக்கு அதிகமானால் அவர் அல்லது அவள் இரண்டு மடங்கு தொகை பெறுவார். [1] பரணிடப்பட்டது 2008-04-04 at the வந்தவழி இயந்திரம் http://www.iran-law.com/article.php3?id_article=61 பரணிடப்பட்டது 2008-04-04 at the வந்தவழி இயந்திரம்

ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ரோட்ஸ் வாழ் மக்கள் 'பொது சராசரி' என்ற கருத்தை கண்டுபிடித்தனர். மொத்தமாக சாமான்களை கப்பலில் அனுப்பும் வியாபாரிகள் சரியான விகிதத்தில் பிரிக்கப்பட்ட பிரீமியத்தை செலுத்துவார்கள்., இது யாராவது ஒரு வியாபாரியின் பொருள்கள் சூறாவளி அல்லது கடல் கொந்தளிப்பின் போது ஜெட்டியிலேயே தங்கிவிட்டால் திருப்பிக் கொடுக்கப் பயன்படுத்தப்படும் .

ரோமானியர்களும், கிரேக்கர்களும் ஆரோக்கியம் மற்றும் ஆயுள் காப்பீட்டை ஆரம்பித்து உலகுக்கு அறிமுகப் படுத்தினார்கள். கிபி 600 இல் "அன்புமயமான சமூகங்கள்" என்ற கில்டை ஏற்படுத்தி அது குடும்பங்களை அக்கறையுடன் கவனித்து மற்றும் உறுப்பினர்களின் இறப்பில் இறுதிச் சடங்குக்கான செலவுகளையும் கொடுக்கிறது. இடைக்காலத்தில் இருந்த கில்டுகள் இதே நோக்கத்தில் சேவைகள் செய்தன. காப்பீட்டுப் பொருள்களின் பல விஷயங்களையும் டால்முத் மேற்கொள்கிறது. பதினேழாவது நூற்றாண்டின் இறுதியில் காப்பீடு உருவாவதற்கு முன் , "தோழமை சமூகங்கள் " இங்கிலாந்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டு அதில் மக்கள் நிறையப் பணம் நன்கொடையாகப பொதுகணக்கில் கொடுத்து அது அவசர காலங்களில் பயன்படுத்தப் பட்டது.

14 ஆவது நூற்றாண்டில் தனிப்பட்ட காப்பீட்டு ஒப்பந்தங்கள் ஜெனோவாவில் கண்டுபிடிக்கப் பட்டன.[ அதாவது காப்பீட்டு பாலிசியை கடனுடனோ அல்லது மற்ற வகையான ஒப்பந்தங்களுடனோ சேர்க்காமல் இருப்பது ] ஒட்டுமொத்த காப்பீடும் ஒத்தி வைக்கப்பட்ட நிலத் தோட்டங்கள் மூலம் உதவி பெற்றன. இந்த புது காப்பீட்டு ஒப்பந்தங்கள் காப்பீட்டை முதலீட்டில் இருந்து விலகி தனித்து செயல்பட அனுமதிக்கின்றன. தனித்து செயல்பட்டது முதலில் கப்பல்/கடல் சார்ந்த காப்பீட்டில் பயனுள்ளதாக இருந்தது. ஐரோப்பா புதுப்பிக்கப்பட்ட பிறகு காப்பீடு மிகவும் பிரமாதமானது , மற்றும் பல விதமான சிறப்புகள் உருவாக்கப்பட்டன

பதினேழாவது நூற்றாண்டின் இறுதியில், லண்டன் வர்த்தகத்தில் முன்னேற்றம் அடைந்து முக்கியத்துவம் அடைந்த நிலையில் கடல் சார்ந்த காப்பீடின் தேவை அதிகரித்தது .1680 இன் இறுதியில் எட்வர்ட் லாயிட் என்பவர் ஒரு காபி ஹவுஸ் திறந்தார் அது பிரபலமான சந்திக்கும் இடமானது, அங்கு கப்பல் சொந்தக்காரர்கள், வியாபாரிகள், மற்றும் கப்பல் தலைவர்கள் மற்றும் சமீபத்ய நம்பத்தகுந்த கப்பல் செய்திகள் கிடைக்கும் இடமானது. சாமான்கள் மற்றும் கப்பல்களையும் காப்பீடு செய்ய விரும்புபவர்கள் மற்றும் இது மாதிரியான காரியங்களை தேர்ந்தேடுப்பவர்களும் சந்திக்கும் இடமானது.இன்று, கப்பல் மற்றும் இதர சிறப்பு வகை காப்பீடுகளுக்கு லாயிட்ஸ் ஆஃப் லண்டன் இன்றும் முன்னணி சந்தையாக இருக்கிறது.,[ குறிப்பு இது ஒரு காப்பீட்டு கழகம் அல்ல] ஆனால் இது நன்கு தெரிந்த காப்பீடுகளில் இருந்து வேறுபட்ட பணி செய்கிறது.

இன்று நாம் அறிந்துள்ள காப்பீடு 1666 இல் லண்டனில் நடந்த பெரிய தீ விபத்தை அதுவும் 13,200 வீடுகளை அழித்த தீ விபத்தை நினைவு படுத்தும் . இந்தப் பேரழிவின் பின் விளைவால் , நிகோலஸ் பார்புன் கட்டடங்களைக் காப்பீடு செய்ய ஒரு அலுவலகம் திறந்தார். 1680 - இல் அவர் இங்கிலாந்தின் "தி பயர் ஆஃபீஸ்" என்ற தீ காப்பீட்டுக் கழகத்தை செங்கல் மற்றும் வீட்டு சட்டங்களை காப்பீடு செய்யத் தோற்றுவித்தார்

1732 -இல் தெற்கு கரோலினாவில் சார்ல்ஸ்டன் என்ற இடத்தில அமெரிக்காவில் முதல் காப்பீட்டுக் கழகம் தோற்றுவிக்கப்பட்டு தீக் காப்பீடு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. பெஞ்சமின் பிராங்க்ளின் காப்பீட்டின் செயல்முறை தரத்தை உண்டாகவும் மற்றும் புகழடையச் செயவும் உதவினார்.,குறிப்பாக தீயை நிரந்தரக் காப்பீடு உருவம் தர உதவினார் 1752 - இல் இவர் தீயினால் வீடுகள் இழப்பதைத் தடுக்க “பிலடெல்பியா கான்ட்ரிப்யூடர்ஷிப் "'என்ற காப்பீட்டை உருவாக்கினார். இவருடைய கழகம் தான் தீ தடுப்பிற்காக முதல் முதலில் பணம் வழங்கியது. இவருடைய கழகம் சில தீயின் கேடுகளைபற்றி எச்சரிக்கை செய்ததோடல்லாமல், தீயினால் அசம்பாவிதம் ஏற்படக்கூடிய அதிக வாய்ப்புள்ள சில கட்டடங்களையும், அதாவது மரத்தாலான வீடுகளை காப்பீடு செய்ய மறுத்து விடுகிறது. அமெரிக்காவில் காப்பீட்டு தொழிற்சாலையை ஒழுங்குபடுத்துவது அதிக அளவில் பிரித்தல் என்பதாகிறது, மாநிலத்தின் தனி காப்பீட்டு துறைகளின் முதல் நிலை பொறுப்பாக ஊகிக்கப்பட்டது. மற்றபடி காப்பீட்டு சந்தைகள் தேசிய ,அகில உலக அளவில் மத்ய அரசின் கீழ் வருகிறது. மாநிலக் காப்பீட்டு ஆணையர்கள் தனித்து செயல்படுவார்கள். சில சமயங்களில் தேசிய காப்பீட்டு ஆணையர்களின் சங்கத்தின் தொடர்புடன் செயல் படுவார்கள். சமீப காலமாக, சிலர் ஓவர்சீஸ் மாநில வங்கிகள் மற்றும் தேசிய வங்கிகள் போல காப்பீட்டில் இரட்டை மாநிலம் மற்றும் பெடரல் ஒழுங்கு முறை (பொதுவாக ஆப்ஷனல் பெடரல் சார்ட்டர் (ஓஎஃப்சி) என்று அழைக்கப்படுகிறது) வழக்கத்தை கேட்கிறார்கள்.

காப்பீட்டின் வகைகள்

தொகு

அளவிடக்கூடிய எந்த ஒரு அசம்பாவிதமும் காப்பீடு செய்ய தகுதி பெறுகிறது. குறிப்பிடும் வகையில் உள்ள எந்த அசம்பாவிதம் இழப்பீடு பெரும் நிலையை எய்துதல் "பெரில்ஸ்" எனப்படும். எந்த பெரில்கள் பாலிசியில் சேர்க்கப்படவேண்டும் எவை சேர்க்கப்படமாட்டாது என காப்பீட்டு பாலிசியில் விரிவாக இருக்கும் இப்போதுள்ள பல வேறுபட்ட காப்பீட்டு வகைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு தனி பாலிசி ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பிரிவுகளைக் கொண்ட வித விதமான அசம்பாவிதங்களையும் எடுத்துக் கொள்கிறது. உதாரணமாக வகானக் காப்பீடு, மிகச்சரியாக சொத்து சிரமங்கள், மற்றும் சட்ட ரீதியான சிரமங்களையும் உள்ளடக்கியுள்ளது. வீட்டு சொந்தக் காரர்களுக்கான காப்பீட்டுப் பாலிசியில் அமெரிக்கா மிகச்சரியாக சொத்துக் காப்பீட்டில் வீட்டுக்கு நேரும் பாதிப்பு, மற்றும் சொந்தக்காரரின் உடமைகளுக்கு உண்டாகும் பாதிப்பையும் சேர்த்து உள்ளடக்கியது.இப்போதுள்ள பல வேறுபட்ட காப்பீட்டு வகைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு தனி பாலிசி ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பிரிவுகளைக் கொண்ட வித விதமான அசம்பாவிதங்களையும் எடுத்துக்கொள்கிறது. சட்டக்காப்பீடு வீட்டின் சொந்தக் காரருக்கு எதிரான சட்ட இழப்பீடுகளையும் பார்த்துக் கொள்கிறது. மற்றும் அவருடைய இடத்தில் காயப்பட்ட விருந்தாளிக்கான மருத்துவ செலவுக்கான சில சின்ன தொகையையும் கவனித்துக்கொள்கிறது

சிரமங்களில் இருந்து தொழில்களைக் காக்கும் எந்த வகையான காப்பீடும், தொழில் காப்பீடாகும். சில கொள்கைகளுடன் கூடிய கிளை வகை தொழில்காப்பீடுகள் ,[a] பல வகையான தொழில் ரீதியான பொறுப்பு காப்பீடு, இது தொழில் ரீதியாக பாதிப்பில்லாத காப்பீடு என்றும் அழைக்கப்படும். இவைகள் இதே பெயரில் கீழே கலந்தாலோசிக்கப்படுகின்றன. தொழில் முனைவோர் பாலிசி. தொழில் முனைவோருக்குத் தேவையான எல்லாவற்றையும் கொண்ட கட்டு போன்ற ஒரே பாலிசி.ஒரு வகையில் இது எப்படி வீட்டு சொந்தக்காரர்கள் பாலிசி, வீட்டுக்காரர் தேவைகளைப் பார்த்துக் கொள்கிறதோ அதைப்போல.[7]

வாகனக் காப்பீடு

தொகு
 
உடைந்த வாகனம்

விபத்து நேரிடும் பட்சத்தில் ஏற்படும் நிதி இழப்பிலிருந்து வாகனக் காப்பீடு பாதுகாப்பளிக்கிறது. இது உங்களுக்கு மற்றும் உங்கள் காப்பீட்டு நிறுவனத்திற்கு இடையே உள்ள ஒப்பந்தம் ஆகும்.நீங்கள் ப்ரீமியம் செலுத்த ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள், உங்கள் பாலிசியில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, உங்கள் ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனம் உங்களுக்கு ஏற்படும் நஷ்டங்களுக்கு ஈட்டுத் தொகையை அளிக்க ஒத்துக்கொள்கிறது. வாகன காப்பீடு உங்கள் சொத்திற்கான சட்பூர்வ பொறுப்பு மற்றும் மருத்துவ பாதுகாப்பினை அளக்கிறது.

 1. உங்கள் காருக்கு ஏற்படும் பாதிப்பு அல்லது உங்கள் கார் திருடப்பட்டால் சொத்து பாதுகாப்பு உங்களுக்கு ஈட்டுத்தொகை அளிக்கும்.
 2. பிறருக்கு மற்றும் பிறரது சொத்திற்கு நீங்கள் ஏற்படுத்தும் காயம் மற்றும் பாதிப்பிற்கான சட்டபூர்வ பொறுப்பினை லயபிளிட்டி கவரேஜ் வழங்குகிறது
 3. காயங்கள் சிகிச்சைக்கான செலவீனங்கள், மீட்பு மற்றும் சில நேரங்களில் ஏற்படும் சம்பள இழப்பு மற்றும் இறுதிச்சடங்கு செலவீனங்களுக்கு மருத்துவ பாதுகாப்பு ஈட்டுத்தொகை அளிக்கும்.

ஒரு வாகன காப்பீட்டு பாலிசியில் ஆறு வகையிலான கவரேஜ்கள் இருக்கும். இவற்றுள் சிலவற்றை வாங்க பெரும்பாலான நாடுகள் அறிவறுத்துகிறது. அனைத்தையும் அல்லநீங்கள் ஒரு காருக்கு பைனான்ஸ் வாங்கினால் உங்களுக்கு பணம் தரும் தரப்பிற்கு தேவைப்பாடுகள் இருக்கும். பெரும்பாலான வாகன காப்பீடுகள் ஆறுமாதம் முதல் 1 வருடம் வரையிலான கால அளவீனத்தைக் கொண்டிருக்கும்

யுனைட்ட்ட் ஸ்டேட்ஸ் - ல் உங்கள் காப்பீட்டு நிறுவனம் உங்கள் பாலிசியை மறுஆக்கம் செய்வது குறித்தும் மற்றும் நீங்கள் ப்ரீமியம் செலுத்த வேண்டியது குறித்து உங்களுக்கு மின் அஞ்சல் வழியாக தெரியப்படுத்த வேண்டும்.[8]

இல்லக் காப்பீடு

தொகு

பேரிடர்களின் காரணமாக வீடுகளுக்கு ஏறபடும் பாதிப்புகளிலிருந்து இல்லக் காப்பீடு காப்புறுதி அளிக்கிறது. சில புவிவியல் பரப்புகளில், வழக்கமான காப்பீட்டில் வெள்ளம் மற்றும் புகம்பம் போன்ற பேரிடர்களுக்கு விதிவிலக்குகள் உண்டு. இதற்கு கூடுதல் காப்புறுதி தேவைபடும். பராமரிப்பு தொடர்பான பிரச்சனைகளுக்கு வீட்டின் உரிமையாளரே பொறுப்பாவார். இதில் சரக்குகளுக்கான காப்பீடு உட்பட்டிருக்கலாம் அல்லது இது தனி பாலிசியாகவும் வாங்கப்படலாம். குறிப்பாக தங்கள் வீடுகளை வாடகைக்கு விடுபவர்கள் இதை தனியாக வாங்கலாம். சில நாடுகளில், சட்டரீதியிலான பொறுப்பு மற்றும் வீட்டின் செல்லப்பிராணிகள் உட்பட வீட்டு உறுப்பினர்கால் ஏற்படும் காயங்கள் மற்றும் சொத்து பாதிப்பு ஆகியவைகளைக் கொண்ட பேக்கேஜாகவும் காப்பீடு வழங்குவோர் இக்காப்பீட்டை வழங்குகின்றனர்.[9]

சுகாதாரம்

தொகு
 
என்ஹெச்எஸ் ஃபெசிலிட்டி

யுனைட்டட் கிங்டமில் உள்ள தேசிய சுகாதார சேவை (என்ஹெச்எஸ்) மருத்துவக் காப்பீடுகள் அல்லது பிற பொது-நிதி ஆரோக்கிய அமைப்பகள், மருத்துவ செலவுகளுக்கான காப்புறுதியை அளிக்கும். மருத்துக்வக்காப்பீடு போன்ற பல் காப்பீடு, பல் மருத்துவம் தொடர்பான செலவீனங்களிலிருந்து காப்பீடு பெறுவதற்கான தனிநபர்களுக்கான திட்டமாகும். யு.எஸ் - ல் பல் காப்பீடு என்பது, ஊழியர்களின் பலன்களில் மருத்துவக் காப்பீட்டுடன் இணைந்து வழங்கப்படும் ஒன்றாகும்.

உடல் ஊனம்

தொகு
 • உடல் ஊனம் பாதிப்பு அல்லது காயம் காரணமாக பாலிசிதாரர் பணியாற்ற இயலவில்லை எனில், உடல் ஊனக்காப்பீடு அவருக்கு நிதி ஆதரவினை வழங்கும். கடன்கள் மற்றும் கடன் அட்டடைகள் போன்றவைகளுக்கு கட்டணம் செலுத்த, இது மாதாந்திர ஆதரவினை வழங்கி உதவும்.
 • உடல் ஊன ஓவர்ஹெட் காப்பீடு, வர்த்தக உரிமையாகளர்கள் பணியாற்ற முடியாத சூழலில் அவர்களுளைய வர்த்தகத்தின் ஓவர்ஹெட் செலவீனங்களுக்கு காப்புறதி அளிக்கும்.
 • ஒட்டுமொத்த நிரந்தர ஊன காப்பீடானது, ஒரு நபர் நிரந்தரமாக ஊனமடைந்து விட்டால் மற்றும் அவரது பணிக்கும் திரும்ப இயலாத சூழலில் இருந்தால் அவருக்கு பலன்களை அளிக்கிறது. இது ஆயுள் காப்பீட்டுடன் இணைப்பாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது.
 • பணியாளர் நஷ்டஈடு காப்பீடானது, பணியாளரின் ஊதிய இழப்பு மற்றும் பணி தொடர்பான காயங்களினால் ஏற்படும் மருத்துச செலவீனங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து காப்புறுதியளிக்கிறது.

விபத்து

தொகு

எந்தவொரு குறிப்பிடத்தக்க சொத்துடனும் இணைந்திராத விபத்துகளிலிருந்து விபத்துக்காப்பீடு காப்புறுதியளிக்கிறது.

 • மூன்றாம் நபர்களின் சமூக விரோத செயல்பாடுகள் காரணமாக ஏற்படும் இழப்புகளிலிருந்து பாதுகாப்பு அளிப்பது குற்றவியல் காப்பீடு ஆகும். உதாரணத்திற்கு திருட்டு அல்லது ஏமாற்றுதல் போன்றவைகளின் காரணமாக ஏற்படும் இழப்பிலிருந்து குற்றவியல் காப்பீடு காப்புறுதியளிக்கும்.
 • நாட்டில் புரட்சி அல்லது பிற அரசியல் நிலைகள் காரணமாக ஏற்படும் இழப்பு இடர் பாதிப்பிலிருந்து பாதுகாப்பளிக்கும் அரசியல் இடர் பாடு காப்பீடும் ஒரு வகையான விபத்துக் காப்பீடே ஆகும்.

ஆயுள் காப்பீடு

தொகு

காப்பீட்டுதாரரின் குடும்பம் அல்லது அவருடைய வாரிசுக்கு ஆயுள் காப்பீடு பலனளிக்கிறது. இதில் காப்பீடுதாரரின் குடும்பத்திற்கு வருவாய், எரித்தல் மற்றும் இறுதிச்சடங்கு மற்றும் பிற இறுதி செலவீனங்களுக்கும் ஈட்டுத்தொகையளிக்கப்படுகிறது. ஓட்டுமொத்தமாக பணம் செலுத்துதல் அல்லது குறிப்பிட் காலத்திற்கொரு முறை பணம் செலுத்துதல் ஆகிய இரு முறைகளை ஆயுள் காப்பீட்டு திட்டங்கள் கொண்டுள்ளன.

ஆன்யுட்டி எனப்படும் மாதாந்திரத் வருவாய் என்பது பொதுவாக காப்பீடு என்றே அழைக்கப்படுகிறது. ஏனெனில் இவைகள் நிர்வகிக்கப்படுவதும் மற்றும் வழங்கப்படுவதும் காப்பீடு நிறுவனங்களால் மட்டுமே. இதற்கும் காப்பீட்டிற்கு தேவைப்படுவதைப் போலவே மதிப்பீடுகளும் மற்றும் முதலீட்டு மேலாண்மை அனுபவமும் தேவை. மாதாந்திரத் வருவாய் மற்றும் பென்ஷன்கள் என்று அழைக்கப்படுவது வாழ்க்கைக்கு ஓய்வுகாலத்தில் காப்பீட்டுதாரருக்கு நிதி ஆதாரங்களாக வழங்கப்படுவதாகும். இவ்வகையில், இது காப்பீட்டின் கூடுதல் பலனாகவும் மற்றும் அண்டர்ரைட்டிங் அணுகு முறையாகவும் மற்றும் ஆயுள் காப்பீட்டின் மற்றொரு வடிவமாகவும் விளங்குகிறது.

பாலிசி சரண்டர் செய்யப்பட்டிந்தாலோ அல்லது அதில் கடன்கள் வாங்கப்பட்டிருந்தாலே, சில ஆயுள் காப்பீட்டு ஒப்பந்தங்கள் பண மதிப்புகனை காப்பீட்டுதாரருக்கு வழங்கும். அன்யுவிட்டிஸ் மற்றும் எண்டோமெண்ட் பாலிசிகள் போன்ற சில காப்பீடுகள், தேவைபடும் வேளையில் [[திரட்டுதல்|பணத்தை பெறவோ ]]அல்லது திரட்டவோ உதவும்.

யு.எஸ் மற்றும் யு.கே போன்ற நாடுகளில், இந்த பண மதிப்பில் சில சூழ்நிலைகளுக்குக் கீழ், வரி சட்டத்தின் கீழ் வரிவிதிப்பது கிடையாது. இதன் வழியாக, ஆயுள் காப்பீட்டை, வரித்திறன் கொண்ட சேமிப்பாகவும் மற்றும் விரைவில் இறப்பு ஏற்படும் பட்சத்தில் கிடைக்கும் பாதுகாப்பாகவும் பயன்படுத்துவது அதிகரிக்கும்.

யு.எஸ் - ல் ஆயுள் காப்பீடுகள் மற்றும் ஆன்யுட்டிகள் மீதான வரியானது பொதுவாக சலுகையாக வழங்கப்படுகிறது. எனினும் சிலநேர்வுகளில் வரிச்சலுகைகளிலிருந்து கிடைக்கப்பெறும் பலன்களானது குறைவான வருவாயின் காரணமாக மறுக்கப்படலாம். இது காப்பீடு நிறுவனம், காப்பீட்டு வகை மற்றும் பிற மாறுபாடுகளைப் (இறப்பு, சந்தை வருவாய் மற்றும் பல.). பொருத்ததாகும். எனினும், மதிப்பு பெறதலுக்கு பிற மாற்றுகள் (உதாரணம்., ஐஆர்ஏக்கள (K) திட்டங்கள், ராத் ஐஆர்ஏக்கள்) சிறப்பான விருப்பத்தேர்வாகும்.

சொத்து

தொகு
 
இல்லியானஸ் இல்லத்தை பாதித்த இந்த புயல் கடவுளின் செயல் என்று காப்பீட்டு செயல்முறைகளுக்காக அழைக்கப்படும்

சொத்துக் காப்பீடு அசம்பாவிதங்களில் இருந்து சொத்துக்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கிறது. உதாரணமாக தீ, திருட்டு, வானிலை சேதாரம் ஆகியவை. இது சிறப்பு வகையான காப்பீடை உள்ளடக்கியது., அதாவது தீக் காப்பீடு, வெள்ளக் காப்பீடு, பூகம்பக் காப்பீடு, வீட்டுக் காப்பீடு, உள்நாட்டு கடல் காப்பீடு,அல்லது கொதிகலன் காப்பீடு.

 • வாகனக் காப்பீடு, யு.கே.வில் மோட்டார் காப்பீடு என்று அழைக்கப்படுகிறது.இது தான் சாதாரணமான காப்பீட்டு வடிவம். மேலும் இது வாகனத்தின் சேதாரம் மற்றும் ஓட்டுனருக்கு எதிரான சட்டபூர்வமான வாகனத்திற்கான ஈட்டுத்தொகை பெறுதல் ஆகிய இரண்டையும் கவனித்துக்கொள்கிறது. சட்டப்பூர்வமாக பொதுச்சாலைகளில் வாகனங்களை ஓட்ட அமெரிக்கா முழுவதும் வாகனக் காப்பீட்டுப் பாலிசி அவசியமாகிறது சில சட்டதிட்டங்களில் வாகனவிபத்துக்கு இரையானவர்கள் உடல் காய இழப்பீடு குற்ற மற்ற முறையாக மாற்றப்பட்டது.இது இழப்பீடுக்காக தாக்கல் செய்வதை குறைக்கிறது அல்லது நீக்குகிறது ஆனால் தன்னிச்சையாக நன்மைகள் பெரும் தகுதி அளிக்கிறது. கிரெடிட் அட்டை நிறுவனங்கள் வாடகை வாகனங்களுக்குகான சேதாரத்திற்கு காப்பீடு செய்கிறது
  • ஓட்டுனர் பயிற்சி பள்ளிக் காப்பீடு.எந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஓட்டுனருக்கும் பயிலும்போது காப்பீடு அளிக்கிறது மற்ற வாகன பாலிசிகளைப்போல் அல்லாமல் ஓட்டக் கற்றுக் கொடுப்பவர் மற்றும் பயில்பவர் இருவரும் சமமாக காப்பீடு பெற்றுக் கொள்ளும் வழி செய்கிறது.
 • ஆகாய விமானக் காப்பீடு.ஹால்,ஸ்பைர்ஸ் , டிடக்டிபில்ஸ் ,ஹால் தேய்மானம் மற்றும் பல சேதாரங்களுக்கு.
 • கொதிகலன் காப்பீடு. விபத்தால் உடல் சேதாரம் முதல் சாதனம் அல்லது இயந்திரம் வரை காப்பீடு தருகிறது.
 • பில்டர் சேதாரக் காப்பீடு கட்டடம் கட்டும்போது உடலுக்கோ அல்லது சொத்துக்கோ சேதாரம் வரும்போது காப்பீடு அளிக்கிறது. இந்தக் காப்பீடில் காரணம் எதுவானாலும் எல்லா அசம்பாவிதங்கலும் இதன் கீழ் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறது
 • பயிர்க் காப்பீடு "விவசாயிகள் இந்தக் காப்பீடை வளரும் பயிர்கள் சம்பந்தமான பலவித அசம்பாவிதங்களை சமாளிக்கவும் அல்லது குறைக்கவும் பயன்படுத்துகிறார்கள் அவைகள் பயிர் இழப்பு அல்லது வானிலையால் உண்டாகும் சேதாரம், புயல் ,வறட்சி, பனி சேதாரம் ,பூச்சிகள் அல்லது நோய் போன்றவைகளை உள்ளடக்கியது. 0}[27]
 • பூகம்பக் காப்பீடு பூகம்பத்தினால் சொத்துக்களுக்கு சேதாரம் உண்டாகும்போது பாலிசி தாரருக்கு காப்பீடு வழங்க உண்டாக்கப்பட்ட ஒரு வகைக் காப்பீடு. சாதரண வீட்டுக்காரர்களுக்கு காப்பீட்டுப் பாலிசி பூகம்ப காப்பீடு தராது . இந்த வகைக் காப்பீடுகள் நிறைய கழித்துவிடுகின்றன. தொகை இடத்தையும், அதன் தீவிரத்தையும் , வீடு கட்டப்பட்ட விதத்தையும் பொறுத்தது.
 • தற்காப்பு பத்திரம் .குறிப்பிட்ட நபர்களின் துரோகத்தால் / ஏமாற்று நடவடிக்கைகலின் விளைவால் உண்டாகும் இழப்புகளுக்கு ஈடு கொடுக்கும் வகையில் பாலிசி தாரர்களுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒருவகை விபத்துக் காப்பீடு. இது வழக்கமாக வியாபாரத்தை, அதன ஊழியர்களின் விசுவாசமற்ற செயல்களால் உண்டாகும் இழப்பில் இருந்து காக்க செய்யப்படும் காப்பீடு.
 • வெள்ளக் காப்பீடு வெள்ளத்தால் சொத்து இழக்கும்போது பாதுகாப்பு அளிக்கிறது.அமெரிக்க நாட்டில் சில இடங்களில் பல காப்பீட்டாளர்கள் வெள்ளக் காப்பீடு தருவதில்லை.இதன் விளைவாக அரசாங்கம் தேசிய வெள்ளக் காப்பீட்டுத் திட்டங்களை உருவாக்கி காப்பீட்டாளர் சேவையைச் செய்கிறது.
 • வீட்டுக் காப்பீடு அல்லது வீட்டு சொந்தக்காரர்கள் காப்பீடு; "சொத்துக் காப்பீடைப் பார்க்கவும்.
 • நிலக்கிழார் காப்பீடு இது குறிப்பாக, தனக்கு சொந்தமான சொத்தை வாடகைக்கு விடுபவர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டது.இங்கிலாந்தில் நிறைய வீட்டுக் காப்பீடுகள் வாடகைக்கு விடப்படும் சொத்துக்களை மதிப்பதில்லை.அதனால் நிலக்கிழார்கள் கட்டாயமாக இந்த சிறப்புக் காப்பீட்டை எடுத்துக் கொள்ளவேண்டும்.
 • கடல் சார்ந்த காப்பீடு மற்றும் சாமான் காப்பீடு. கடலில் கப்பல்களுக்கு உண்டாகும் சேதாரம் அல்லது உள்நாட்டு நீர்வழி கலங்கள் மற்றும் அதில் உள்ள சாமான்களுக்கு சேதாரம் அல்லது இழப்புகளுக்கு ஈடு செய்வது. சாமான்களுக்கு சொந்தக் காரரும் ,சாமான்களைக் கொண்டு செல்பவரும் வேறு வேறு நிறுவனமானால், சாமான்களின் சொந்தக்காரருக்கு தீ, கப்பல் உடைதல் இன்ன பிறவற்றால் வரும் இழப்புகளுக்கு கடல் சாமான் காப்பீடு கட்டாயமாக ஈடு தருகிறது.
 • ஷ்யூரிட்டி பாண்ட் காப்பீடு ஒரு மூன்றாம் நபர் காப்பீடகும். இது முதலின் செயல்பாட்டினை உறுதப்படுத்திக்கொள்ள வழங்கப்படுகிறது.
 • தீவிரவாதக் காப்பீடு தீவீரவாத நடவடிக்கைகள் காரணமாக ஏற்படும் நஷ்டம் அல்லது சேதாரங்களிலிருந்து காப்பீடு அளிக்கிறது.
 • எரிமலை காப்பீடு ஹவாய் _ ல் எரிமலையிலிருந்து காப்புறுதியளிக்கும் ஒரு காப்பீடாகும்.
 • சூறாவளிக் காப்பீடு என்பது புயல் மற்றும் சூறாவளகளிலிருந்து காப்புறுதியளிக்கும் ஒரு காப்பீடாகும்.

பொறுப்பு

தொகு

பொறுப்புக் காப்பீடு இது ஒரு பரந்த அமைப்பு.சட்டபூர்வமாகக் காப்பீடு செய்தவர்களின் இழப்பீடை கவனிப்பது.பல விதமான காப்பீடுகள் சட்டரீதியான ஏதாவதொரு காரியத்தைக் கொண்டுள்ளதாக இருக்கும். உதாரணமாக வீட்டு சொந்தக்காரரின் காப்பீடு பாலிசி, சாதாரணமாக அவருடைய இடத்தில் யாரோ ஒருவர் கீழே விழுந்ததினால் உண்டான இழப்பிற்காக ஈடு கேட்கும்போது காப்பீடு செய்தவருக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கும் விதத்தில் உள்ளது.வாகனக் காப்பீடும் ஒரு விதத்தில் பொறுப்புக் காப்பீடுதான்.கார் மோதியதால் அடுத்தவரின் ஆரோக்கியம் , சொத்து சேதாரம், உயிரிழப்பு போன்ற தீங்கு வரும்போது பொறுப்பு ஏற்கிறது.பொறுப்புக் காப்பீட்டால் தரப்படும் காப்பீடு இரண்டு மடிப்புகளைக் கொண்டது. பாலிசி தாரருக்கு எதிராக வழக்கு தாக்கல் செய்யப் படும்போது பாதுகாப்பு அளிப்பது மற்றும் காப்பீட்டாளரின் தரப்பில் இருந்து ஒரு முடிவுக்கு வரும் பட்சத்தில் அல்லது நீதிமன்றத் தீர்ப்பின் அடிப்படையில் பணம் செலுத்தும் முழு பொறுப்பு இந்தப் பாலிசிகள் நிச்சயமாக காப்பீடின் அலட்சியத்தினாலேயே சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறது.மற்றபடி விரும்பியோ அல்லது உள்நோக்கத்துடன் காபபீடுசெய்தவரால் விளைவுகள் ஏற்பட்டால் இந்தப் பாலிசி அதை ஏற்றுக் கொள்வதில்லை.

 • இயக்குனர் மற்றும் அதிகாரிகள் பொறுப்புக் காப்பீடு: இயக்குனர் மற்றும் அதிகாரிகளின் தவறால் விளையும் சட்டரீதியான பிரச்சினைகளுக்கு நிறுவனத்திற்கும், கார்ப்பரேஷன்களுக்கும் பாதுகாப்பு அளிப்பது. தொழில்துறையில் இது "D&O" என்று சுருக்கமாக அழைக்கப்படுகிறது.
 • சுற்றுச் சூழல் பொறுப்புக் காப்பீடு :தொழில்கழிவுகள்,தூக்கி எறிந்தவைகள், திடீரென வரும் மாசுக்களால் விளையும் உடல்காயம் ,சொத்து சேதாரம் மற்றும் சுத்தப் படுத்துதல் போன்றவற்றிற்கான பாதுகாப்பு.
 • தவறுகள் மற்றும் விட்டு விடுதலுக்கான காப்பீடு.தொழில் பொறுப்புக் காப்பீடைப் பார்க்கவும்.
 • விலை முழுமைப்படுத்தும் காப்பீடு :ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வுக்காக பெரிய பரிசுகள் / விலைகள் கொடுப்பதால் காப்பீட்டாளருக்குப்பாதுகாப்பு . உதாரணமாக கோல்ப் விளையாட்டில் ஓர் அடியில் ஜெயிப்பது, கூடைப் பந்தில், அரைக் கோர்ட்டில் இருந்து, கோல் போடும் போட்டியாளர்களுக்கு என்று கொள்ளலாம்.
 • தொழில் திறமையான பொறுப்புக் காப்பீடு :இது புரபெசனல் இண்டேமிநிட்டி காப்பீடு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.கட்டிட வடிவமைப்பாளர் கழகம் ,மற்றும் மருத்துவம் செய்பவர், தகுதியுள்ள , அலட்சியப்படுத்தப்பட்ட இழப்பீடுகளை நோயாளிகள் வாடிக்கையாளர்கள்,/உரிமையாளர்கள் கேட்கும் நிலையில் காப்பது. இந்தக் காப்பீடு , செய்யப்படும் தொழிலுக்கு ஏற்ப வேறு பெயர்களில் அறியப் படுகிறது. உதாரணமாக மருத்துவத் துறை சம்பந்தப்பட்ட காப்பீடு மால் பிராக்டிஸ் காப்பீடு என்று அழைக்கப்படுகிறது.நோட்டரி பப்ளிக் தவறுகள் மற்றும் விட்டுவிடுதல் காப்பீடை E&O எனக் கொள்கிறது இதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள மற்ற E&O பாலிசிதாரர்கள், ரியல் எஸ்டேட் புரோக்கர்கள், காப்பீடு முகவர்கள், அப்ரைசர்கள் மற்றும் வலைதளம் உருவாக்குபவர்கள்.

வரவு:

தொகு

இந்தக் காப்பீடு கடன் வாங்கியவர்களுக்கு, வேலையிழந்த நிலை, இயலாமை அல்லது சாவு போன்ற ஏதாவது நேரிட்டால் சில அல்லது எல்லாக் கடன்களையும் செலுத்துகிறது.

 • அடமானக் காப்பீடு :கடனாளி ஏமாற்றும் நிலையில் கொடுத்தவருக்குக் காப்பீடு செய்கிறது இது ஒரு வகையான வரவுக் காப்பீடு பெயரளவில் வரவுக் காப்பீடாக இருந்தாலும் ,அடிக்கடி இது மற்ற வகையான செலவுகளைப் பார்த்துக் கொள்ளும் பாலிசிகளையே குறிக்கிறது.

பிற வகைகள்.

தொகு
 • அடமானப் பாதுகாப்புக் காப்பீடு அல்லது CPI , கடன் கொடுக்கும் நிறுவனம் கடனுக்காக காப்பீட்டு சொத்துக்களை அடமானமாகக் கொள்வது.
 • பாதுகாப்பு அடிப்படை தொழிலாளர்கள்.ஈட்டுத்தொகை . அல்லது DBA காப்பீடு US மற்றும் கனடாவுக்கு வெளியே ஒப்பந்த அடிப்படையில் அரசாங்கத்தால் பணிபுரிய வாடகைக்கு எடுக்கப்படும் பொதுத் தொழிலாளர்கள் இதன் மூலம் கவனிக்கப் படுகிறார்கள். எல்லா குடிமக்கள் , US இல வசிப்பவர்கள், GREEN CARD வைத்திருப்பவர்கள், மற்றும் எல்லா ஊழியர்கள், அல்லது கடல் கடந்து அரசாங்கத்தால் ஒப்பந்தத அடிப்படைல் வாடகைக்கு எடுக்கப்பட்ட துணை ஒப்பந்ததாரர்கள் ஆகிய அனைவருக்கும் இது அவசியமாகிறது.அந்தந்த நாடுகளுக்கு ஏற்றாற்போல், வெளிநாட்டினர் DBA கீழ் சேர்க்கப்பட வேண்டும்.இது மருத்துவ செலவு,ஊதிய இழப்பு, அதோடு உடல் ஊனம், சமந்தப்பட்ட எல்லா செலவுகள் மற்றும் இறப்பின் பின் கிடைக்கும் ஈடு ஆகியவற்றைக் கொண்டது.
 • வெளிநாட்டினர் காப்பீடு , தனிமனிதர்களுக்கும், தங்கள் நாட்டுக்கு வெளியில் வெளிநாடுகளில் செயல்படும் நிறுவனங்களுக்கும் , வாகனம் ,சொத்து ,ஆரோக்கியம் , பொறுப்பு மற்றும் தொழில் சம்பந்தமான வேலைகள் எல்லாவற்றிற்கும் காப்பீடு அளிக்கிறது
 • நிதி இழப்புக் காப்பீடு. இது தனி மனிதர்களையும், நிறுவனங்களையும் பலவிதமான நிதி நெருக்கடி / அசம்பாவிதங்களில் இருந்து பாதுகாக்கிறது. உதாரணம், ஒரு தொழிலுக்காக சில காப்பீடு வங்கவேண்டியுள்ளது அது விற்பனை இழப்பில் இருந்தும், ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு, தீ விபத்தினால் வியாபாரம் நடத்த முடியாமல் போகும் சமயங்களில் தொழிலகத்தை பாதுகாக்கிறது. காப்பீடு செய்தவர் பணம் கட்டத் தவறினாலும், காப்பீடு அதையும் சேர்த்து தான் கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை அவருக்கு கொடுக்கவேண்டி வரும். இந்த வகையான காப்பீடு அடிக்கடி "தொழில் குறுக்கீடு காப்பீடு" என்று கூறப்படுகிறது. பிடேலிட்டி பத்திரங்கள், மற்றும் சுயுரிட்டி பத்திரங்கள் மூன்றாவது நபருக்கு நன்மை செய்தாலும் இந்தப் பிரிவில் தான் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.,இந்த நிகழ்வில் காப்பீடு செய்தவர் மூன்றாவது நபருடனான ஒப்பந்தத்தின் கீழ் அவருக்கு தான் செய்ய வேண்டியதை செய்யாமல் விட்டு விடும் நிலையில் இது கைகொடுக்கும்.
 • கடத்துதல் மற்றும் பணம் கேட்கும் காப்பீடு
 • முடக்கப்பட்ட நிதிகள் காப்பீடு எனபது குறைவாக அறியப்பட்ட ஹைபிரிட் காப்பீட்டுப் பாலிசி இது அரசாங்கங்களும், வங்கிகளும். சேர்ந்து வெளியிடுவது. பொது நிதிகளை ,அத்தாட்சி இல்லாதவர்கள் கவர்ந்து விடாமல் பாதுகாக்கிறது.சிறப்பு நிலைகளில் அரசாங்கம் , பாதி- தனியார் நிதிகள் கவரப்படாமல் பாதுகாக்கவும் இதற்கு உரிமை அளிக்கிறது.இந்த வகையான காப்பீடுகளின் .விதி முறைகள் மிகவும் கடினமாக இருக்கும் .அதனால் இவைகள் மிகவும் தீவிரமான நிலைகளில் எங்கு நிதிகளுக்கு கூடுதல் பாதுகாப்பு தேவையோ அங்கு பயன்படுகிறது.
 • அணுசக்தி நிகழ்வுக் காப்பீடு இது ரேடியோ கதிர்களால் உண்டாகும் நிகழ்வினால் விளையும் அழிவுகளில் இருந்துகாக்க பொதுவாக தேசிய .அளவில் .உருவாக்கப்பட்டுள்ளது யுனைட்டட் ஸ்டேட்ஸ் அணு சக்தி வதிவிலக்கு பிரிவு மற்றும் யுனைட்டட் ஸ்டேட்ஸ் பிரைஸ்_ஆன்டர்சன் நியுக்ளியர் இன்டஸ்ட்ரீஸ் இன்டெம்னிட்டி ஆக்ட் ஆகியவைகளை பார்க்கவும்
 • வளர்ப்பு பிராணிகள் காப்பீடு ,பிராணிகளை விபத்தில் இருந்தும், நோய்களில் இருந்தும் காக்க காப்பீடு செய்கிறது.-சில நிறுவனங்கள் தொடர்ந்த உடல் நலக் கவனம் மற்றும் புதைத்தலையும் சேர்த்து கவனிக்கிறது.
 • மாசுக் காப்பீடு முதல் நபர் கவரேஜ் அவருடைய காப்பீடு செய்யப்பட்ட சொத்து வெளி மற்றும் உள் மூலாதாரத்தால் ஏற்படும் கலப்படத்தில் இருந்து காக்க . காற்று, நீர், அல்லது நிலத்தின்மீது உருவாகும் கலப்படம் எதிர்பாராத மற்றும் விபத்தின் மூலம் காப்பீடு செய்யப்பட்ட இடத்தில இருந்து வெளிவரும் நிலையில் அதையும் சேர்த்துக் கொள்கிறது. தரைக்குக் கீழ் உள்ள சேமிப்புக் கிடங்கில் இருந்து வெளிஏறுவதற்கும், மற்றும் சுத்தம்செய்வதற்கும் இந்தப் பாலிசி பொறுப்பாகிறது.வேண்டுமென்ற செய்தால் இது பொறுப்பேற்பதில்லை.
 • வாங்கும் காப்பீடு மக்கள் வாங்கும் பொருள்களுக்கு பாதுகாப்பு த்தரும் நோக்கத்துடன் தரப்பட்டுள்ளது. இது தனி நபர் வாங்கும் பாதுகாப்பு, வாரண்டி, உத்தரவாதம் ,கவனிப்புத் திட்டம் மற்றும் கை பேசிக் காப்பீடு.ஆகியவற்றையும் உள்ளடக்கியது இது மாதிரியான பிரச்சினைகளை உள்ளடக்கிய பாலிசிகள் உள்ள காப்பீடுகள் மிகவும் குறைவு.
 • டைட்டில் இன்சூரன்ஸ் நிலம் வாங்குபவருக்கும் மற்றும் அடமானம் வைப்பவருக்கும் அந்த நிலத்தில் எந்த ஒரு ஆக்கிரமிப்பும் இல்லாதபடிக்கு உத்திரவாதம் அளிக்கிறது.இது ரியல் எஸ்டேட்டின் போது, பொதுவாக மனை வாங்கி விற்கும் தருவாயில் அதற்குரிய தஸ்தாவேஜுகளை தேடி சரி பார்த்த பின் வழங்கப்படும்.
 • பயணக் காப்பீடு வெளிநாடுகளில் பயணம் செய்வோருக்குக்காக எடுக்கப்படுவது. இது மருத்துவ செலவுகள், தனிப்பட்ட உடமைகளை இழத்தல் ,சுற்றுப்பயணத்தில் தாமதம் மற்றும் தனிப்பட்ட செலவுகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்குகிறது.
 • ஊடகக் காப்பீடு - சினிமா,வீடியோ மற்றும் தொலைக்காட்சி தயாரிப்பில் ஈடுபடும் தொழில் நுட்பக் கலைஞருக்காக வடிவமைக்கப்பட்டது.

வாகனங்களுக்கு நிதி அளிக்கும் காப்பீடு .

தொகு
 • இரட்டையர்கள் காப்பீடு என்பது ஒரு கூட்டு முயற்சி அடிப்படையில் இரட்டையர்கள் சமூகங்கள் மற்றும் சமூக அமைப்புகளின் வழியாக தரப்படும் காப்பீடாகும்.[10]
 • குற்றமற்ற காப்பீடு. இந்த வகை காப்பீட்டுப் பாலிசி [வாகனக் காப்பீடு] காப்பீடு செய்தவர்கள் நிகழ்வில் குறை இருந்தாலும் அவர்களுடைய சொந்த காப்பீட்டாளரின் பொறுப்பாகிறார்கள்
 • சுய -காப்பீடு இது ஒரு அசம்பாவிததிற்கு நிதி தரும் வேறு விதமான அமைப்பு, இதன் மூலம் ஒரு நிறுவனம் கணித அடிப்ப படையில் நிறுவனத்தின் உள் இழப்பின் ஈட்டை கணக்கிட்டு அதைக் குறிப்பிட்ட மற்றும் ஒட்டுமொத்த எல்லைக்குள் மாற்றி காப்பீட்டாளருக்குத் தருவதால் அதிகபட்ச மொத்த செலவை அறிய உதவுகிறது. மிகச்சரியாக எழுதி வடிவமைக்கப்பட்ட பாதுகாக்கப்பட்ட சுய -காப்பீடு திட்டம் காப்பீட்டின் செலவை குறைப்பது மற்றும் நிலை நிறுத்துவது , மேலும் மதிப்பு மிக்க அசம்பாவிதத்தைக் கையாளும் தகவல்களும் தருகிறது.
 • முன்கூட்டியே அளவிட கூடிய காப்பீடு என்பது பெரிய வர்த்தக கணக்குகளுக்காக காப்பீட்டு தொகையை தீர்மானிக்கும் முறை .காப்பீட்டாளரின் காப்பீட்டுக் காலத்தில் அவருக்கு ஏற்படும் உண்மையான இழப்பு அனுபவத்தின் அடிப்படையில் கடைசிக் காப்பீட்டுத் தொகை சில சமயங்களில் குறைந்த பட்ச மற்றும் அதிக பட்ச ப்ரீமியத்தைப் பொறுத்து ஒரு சூத்திரத்தின் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது.இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ,நடப்பு வருடப் ப்ரீமியம் ,பகுதியாகவோ, முழுமையாகவோ நடப்பு வருட இழப்பை பொருத்து அமைகிறது.,மேலும். பிரீமியத்தை சரிசெய்ய நடப்பு ஆண்டின் முடிவு தேதியையும் தாண்டி மாதங்களும் ,வருடங்களும் கூட ஆகலாம். .. கணக்கிடும் சூத்திரம் காப்பீட்டு ஒப்பந்தத்தில் உத்தரவாதிக்கப்பட்டுள்ளதுசூத்திரம் : முன்கூட்டியே செலுத்தும் ப்ரீமியம் =மாற்றப்பட்ட இழப்பு + அடிப்படை ப்ரீமியம் x வரி பெருக்கல் .பலதரப்பட்ட சூத்திரங்கள் உருவாக்கப்பட்டு பயனில் உள்ளன.
 • அசாதாரணமான சுய காப்பீடு—இது ஒருவருடைய சொந்த பணத்திலிருந்து மற்றபடி காப்பீடு செலுத்தாத போது பணம் செலுத்துவதற்கான கட்டாயத் தீர்மானம் எடுக்கிறது. இது ஒரு அசாதாரணமான அடிப்படையில் தனி நிதி அமைத்து அதில் தொகைகள் குறிப்பிட்ட கால அடிப்படையில் போடப்பட்டு செய்யப்படுகிறது .அல்லது எளிதாக ,கிடைக்கும் காப்பீட்டை வாங்குவதன் மூலம் மற்றும் கையிருப்பில் இருந்து கொடுப்பதன் மூலம் செய்கிறது. வழக்கமாக சுய காப்பீடு உயர்-அடிக்கடி , தாழ்ந்த -கடுமையான இழப்புகளுக்கு பணம் செலுத்தப் பயன்படுகிறது.இதுபோன்ற இழப்புகள் வழக்கமான காப்பீட்டில் எடுத்தகொள்ளப்ப்படும்போது ,செலுத்தும் பிரீமியத்தில் நிறுவனத்தின் பொது செலவுகள், புத்தகத்தில் பாலிசியை போடுவதற்கான செலவு ,வாங்கும் செலவு பிரீமிய வரிகள் மற்றும் இதர செலவுகள் எல்லாக் காப்பீடுகளுக்கும் இது உண்மையானாலும் ,சின்ன ,அடிக்கடி உண்டாகும் இழப்புக்கான மாற்றப்படும் தொகை ,காப்பீடு தரக்கூடிய தள்ளுபடி லாபத்தையும் விட அதிகமாகிறது.
 • மறு காப்பீடு .காப்பீடு நிறுவனங்கள் அல்லது சுயகாப்பீட்டுத் தொழிலாளர்கள் எதிபாராத இழப்புகளிலிருந்து காத்துக்கொள்ள வாங்கும் காப்பீட்டு வகை தான் இது. நிதி மறுகாப்பீடு முக்கியமாக காப்பீடு சிரமத்தை மாற்றுவதற்கு பயனாகமல் முதலீட்டை மேலாண்மை செய்வதற்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • சமூகக் காப்பீடு பல நாடுகளில், பல மக்களுக்கு, பல விஷயங்களாகும். ஆனால் இதனுடைய சாரத்தின் சுருக்கம் ,காப்பீடு உள்ளடக்கத் தொகுப்பு. [ ஆயுள் காப்பீடு, இயலாமை வரவுக் காப்பீடு, வேலையில்லாக் காப்பீடு, ஆரோக்கியக் காப்பீடு ] கூடுதலாக , ஒய்வு சேமிப்பு, இதில் எல்லா குடிமக்களும் அவசியமாக பங்கு பெற த்தேவை.சமுதாயத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவரையும் ஒரு பாலிசி வைத்திருக்க மற்றும் ப்ரீமியம் கட்டக் கட்டாயப் படுத்துவதன் பேரில் அவருக்கோ/அவளுக்கோ ஒரு தேவை உண்டாகும்போது ஒவ்வொருவரும் ஈட்டுத்தொகை பெறுவதை இத்திட்டம் உறுதி செய்கிறது. காலப்போக்கில், தவிர்க்கமுடியாத நிலையில் இது மற்ற விஷயங்களான நீதி ,மாநில நலம் ஆகியவற்றோடு சம்பந்தப்பட்டு விடுகிறது. இது ஒரு பெரிய பட்டிமன்ற வழக்காடுதல் செய்யக்கூடிய அளவிலான சிக்கலான விஷயம்.இதை நாம் மேலும் பின்னால் வரும் தலைப்புகளில் படிக்கலாம்.
 • இழப்பு நிறுத்தக் காப்பீடு எதிர்பாராத அல்லது மொத்த இழப்புகளுக்கு எதிராகப் பாதுகாப்பு அளிக்கிறது.இது சில நிறுவனகளால் நூறு சதவிகிதம் திட்டங்களினால் உண்டாகும் இழப்புகளுக்கான பொறுப்பை உத்தேசிக்காமல் வழங்கப்படுவது.இந்தப் பாலிசியின் கீழ், தள்ளுபடி செய்யக் கூடியது என்று கூறப்படும் சில எல்லை மீறிய இழப்புகளுக்கு காப்பீடு நிறுவனம் பொறுப்பாகிறது.

நெருக்கமான சமுதாய சுயக்காப்பீடு

தொகு

சில சமுதாயங்கள், ஒப்பந்த மாற்ற சிரமங்களுக்காக அவர்களுக்கு உள்ளேயே காப்பீடு செய்துகொள்வதை விரும்புகிறார்கள். அது நிறைய சிரமங்களை உருவாக்குகிறது மதம் சார்ந்த சில அமிஷ் மற்றும் முஸ்லிம் குழுக்கள் அழிவு வரும்போது தங்கள் சமுதாயம் அளிக்கும் உதவியை சார்ந்து இருக்கிறார்கள்.ஒருவருக்கு நடக்கும் அசம்பாவிததிற்கு ஒட்டுமொத்த சமுதாயம் பொறுப்பு ஏற்றுக் கொண்டு இழந்த சொத்தை திரும்பப் பெற உதவுகிறது, மற்றும் இது போன்ற பெரிய இழப்புகளுக்கு பின் மக்களின் தேவை திடீரென அதிகமாகும்போதும் கைகொடுக்கிறது. உதவும் சமுதாயங்களில் ,மற்றவர்கள் சமுதாயத் தலைவர்களை நம்பி பின்பற்றலாம் . இந்தவிதமான காப்பீடு நன்கு வேலை செய்யும் .இதில் சமுதாயம் தங்கள் உறுப்பினர்களுக்கு இடையில் ஏற்பட்டிருக்கும் அளவிட முடியாத வேறுபாடுகள் உள்ள நிச்சயமற்ற தன்மையை நீக்கலாம். மேற்கொண்டு காப்பீட்டு ஒப்பந்ததில் உண்டாகும் ஒழுக்கக் கேடுகளை வெளிக்கொணர சில நியாயப் படுத்துதலை அளிக்கிறது

இங்கிலாந்தில் நிர்வாக சேவை அரசாங்கக் கட்டடங்கள் போன்ற சொத்துக்களைக் தலைமை காப்பீடு செய்வதில்லை. அரசாங்கக் கட்டடம் பாதிக்கப்பட்டால் சரிசெய்யும் செலவை பொது நிதி ஏற்றுக்கொள்கிறது. ஏனெனில், இது காலப் போக்கில் காப்பீடு ப்ரீமியத்திற்கு செலுத்தும் தொகையை விடக் குறைவாகிறது. பல இங்கிலாந்து கட்டடங்கள் சொத்து நிறுவனங்களுக்கு விற்கப்பட்டு பின் வாடகைக்கு விடப்படுகின்றன. இந்த மாதிரியான ஒரு ஏற்பாடு இப்போது சாதாரணமாகக் குறைந்துள்ளது மற்றும் மொத்தமாக மறைந்து விட்டது என்றே கூறலாம்.

காப்பீடு நிறுவனங்கள்

தொகு

காப்பீடு நிறுவனங்களை இரண்டு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தலாம்:

 • ஆயுள் காப்பீடு, ஆண்டுத்தொகை வைப்புகள் மற்றும் ஓய்வுதிய திட்டங்களை விற்பனை செய்யும் ஆயுள் காப்பீடு நிறுவனங்கள்
 • பிற வகை காப்பீடுகளை விற்பனை செய்யும் ஆயுள் அல்லாத , பொதுவான அல்லது சொத்து/விபத்து காப்பீடு நிறுவனங்கள்

பொது காப்பீடு நிறுவனங்கள், மேலும் கீழ்கண்ட துணைப் பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது:

 • ஸ்டாண்டர்டு லைன்கள்
 • கூடுதல் லைன்கள்

பெரும்பாலான நாடுகளில் ஆயுள் மற்றும் ஆயுள் அல்லாத காப்பீடு நிறுவனங்கள், பல்வேறு வகைப்பட்ட ஒழுங்குமுறைகள் மற்றும் வரிவிதிப்பு முறைகள் மற்றும் கணக்கு விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு இயங்குகின்றன. இந்த இரு வகை காப்பீடு நிறுவனங்களுக்கும் இடையே உள்ள முக்கியமான வேறுபாடு பின்வருமாறு: ஆயுள், ஆண்டுத் தொகை வைப்பு மற்றும் ஓய்வுதியத் திட்டங்கள் இயல்பாக மிகவும் நீண்ட காலத்தில் செயல்படுத்தப்படுபவையாகும். ஆனால் பிற ஆயுள் அல்லாத காப்பீடுகள் ஓராண்டு போன்று சிறிய காலத்தில் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

யுனைட்டட் ஸ்டேட்ஸில், ஸ்டாண்டர்டு லைன் காப்பீடு நிறுவனங்களே முதன்மையாக இயங்கும் காப்பீடு நிறுவனங்களாக உள்ளன. இந்நிறுவனங்கள் குறிப்பாக மோட்டார் வாகனங்கள், இல்லங்கள் அல்லது வர்த்தகங்களை காப்பீடு செய்கிறது. இந்நிறுவனங்கள், ஒரு நபரிடமிருந்து மற்றொருவருக்கு மாறுபடாமல் ஒரே மாதிரியான பாலிசிகளை பயன்படுத்துகின்றன. இவைகள் பொதுவாக கூடுதல் லைன்களைக் காட்டிலும் குறைவான பிரீமியம் கொண்டவையாக விளங்குவதுடன், தனிநபர்களிடம் நேரிடையாக விற்கப்படுகின்றன. இவைகள் மாநிலச் சட்டங்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த மாநிலங்கள், காப்பீடு பாலிசிகளுக்காக நிறுவனங்கள் பெறும் தொகையை வரையறுக்கலாம்.

கூடுதல் லைன் காப்பீடு நிறுவனங்கள், ஸ்டாண்டர்டு லைன்கள் ஆகியவை காப்பீடு சந்தையால் கவர் செய்யப்படாத இடர்களை காப்பீடு செய்கின்றன. இவைகள் பரவலாக, அனுமதிக்கப்படாத காப்பீடு நிறுவனங்களால் செய்யப்படும் அனைத்துக் காப்பீடுகளையும் குறிக்கும். இந்த அனுமதிக்கப்படாத காப்பீடு நிறுவனங்கள், இந்த இடர்கள் காணப்படும் மாநிலங்களில் உரிமம் பெறாதவையாகும். இவைகள் இயங்கும் விதம் மிகவும் எளிமையாக உள்ளதுடன், ஸ்டாண்டர்டு காப்பீடு நிறுவனங்களைக் காட்டிலும் வேகமாக இயங்குகின்றன. ஏனெனில், இவைகள் அனுமதிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களைப் போல் கட்டண விகிதங்களையும், படிவங்களையும் தாக்கல் செய்யவேண்டியதில்லை. இருப்பினும் இந்நிறுவனங்களும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஒழுங்குமுறை வரையறைகளுக்குள் இயங்கியாகவேண்டும். மாநிலச் சட்டங்களின் படி, உரிமம் பெற்ற ஸ்டாண்டர்டு காப்பீடு நிறுவனங்கள் வழியாக, சர்ப்லஸ் லைன் முகவர்கள் மற்றும் தரகர்களிடம் கிடைக்கும் பாலிசிகள் கிடைக்கப் பெறக் கூடாது

காப்பீடு நிறுவனங்கள் பொதுவாக மியுச்சுவல் அல்லது ஸ்டாக் நிறுவனங்கள் என்று வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. மியுச்சுவல் நிறுவனங்கள், பாலிசிதாரர்களுக்கு உடைமையானதாகும். ஆனால் ஸ்டாக் காப்பீடு நிறுவனங்கள், அதன் பங்குதாரர்களுக்கு(அவர்களுக்கு பாலிசி இருந்தாலும், இல்லையென்றாலும்) உடைமையானதாகும். இருபதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் யுனைட்டட் ஸ்டேட்ஸ் போன்ற சில நாடுகளில், மியுச்சுவல் காப்பீடு நிறுவனங்கள், ஸ்டாக் நிறுவனங்களாக உருவெடுப்பதும், மியுச்சுவல் ஹோல்டிங் நிறுவனம் எனப்படும் கலப்பின நிறுவனங்கள் உருவாகும் நிலையும் பொதுவாக காணப்பட்டது. ஒரு காப்பீடு நிறுவனத்தின் பிற சாத்தியமான வடிவங்களில், ரெசிப்ரோகலும் அடங்கும். இதன்படி, பாலிசிதாரர்கள் இடர்களை பகிர்ந்துகொள்கின்றனர்

காப்பீடு நிறுவனங்கள் பல்வேறு அமைப்புகளால், ஏ, எம், சிறந்த காப்பீடு நிறுவனங்கள் என்று தரப்படுத்தப்படுகின்றன. இது அந்நிறுவனத்தின் நிதி வலுவைப் பொறுத்து அதாவது ஈட்டுத்தொகை அந்நிறுவனத்தால் வழங்கப்படும் திறனைப் பொறுத்து மதிப்பிடப்படுகிறது. மேலும் இந்த அமைப்புகள், அந்த காப்பீடு நிறுவனங்களால் வழங்கப்படும் பாண்டுகள், நோட்டுகள் மற்றும் செக்யுரிட்டைசேஷன் ப்ராடக்ட்கள் போன்ற நிதி உபகரணங்களையும் தரப்படுத்துகிறது

மறு காப்பீடு நிறுவனங்கள் என்பவை, தங்கள் பாலிசிகளை பிற காப்பீடு நிறுவனங்களுக்கு விற்கும் நிறுவனங்களாகும். இது அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இடர்களைக் குறைத்து, மிகப்பெரிய நஷ்டம் ஏற்படுவதிலிருந்து அந்நிறுவனங்களை காக்கிறது. இந்த மறுகாப்பீடு சந்தையில், அதிக அளவிலான காப்பு நிதிக் கொண்டுள்ள, மிகச்சில பெரிய நிறுவனங்களே ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றன.ஒரு மறுகாப்பீடு நிறுவனமானது, காப்பீடு இடர்களுக்கான நேரடி ரைட்டராகவும் விளங்குகிறது.

கேப்டிவ் காப்பீடு நிறுவனங்கள், வரையறுக்கப்பட்ட நோக்கம் கொண்ட காப்பீடு நிறுவனங்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. இவைகள், அந்நிறுவனங்களின் பெற்றோர் குழுமம் அல்லது குழுமங்களின் இடர்களுக்கு நிதி அளிக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்துடன் உருவாக்கப்பட்டவையாகும். இந்த வரையறையின் படி, பெற்றோர் நிறுவனத்தின் வாடிக்கையாளர்களின் இடர்களும், அதில் சேர்த்துக்கொள்ளப்படலாம். சுருக்கமாக கூறினால், இது ஒரு உள்-நிறுவன சுய காப்பீடு வாகனமாகும். இந்த கேப்டிவ் நிறுவனங்கள், ஒரு ‘ப்யுர்’ அமைப்பாக (இது சுய காப்பீடு செய்துள்ள பெற்றோர் நிறுவனத்தின், 100 சதவீத துணை நிறுவனமாகும்.) வடிவம் பெறலாம். அல்லது மியுச்சுவல் கேப்டிவ் ஆக(இது ஒரு தொழிலக உறுப்பினர்களின் கூட்டு இடர்களை காப்பீடு செய்கிறது) வடிவம் பெறலாம். மற்றும் ஒரு ``அசோசியேஷன் கேப்டிவாக ( இது ஒரு தொழில்முறை சார்ந்த, வர்த்தக அல்லது தொழிலக அசோசியேஷன் உறுப்பினர்களின் தனிப்பட்ட இடர்களை சுய காப்பீடு செய்கிறது) வடிவம் பெறலாம். இந்த கேப்டிவ் நிறுவனங்கள், அவைகளின் உதவியால் குறைக்கப்படும் செலவுகள், காப்பீடு இடர் மேலாண்மை எளிமைப்படுத்தப்படுதல் மற்றும் அவர்கள் உருவாக்கும் நிதிப்புழக்க இலகுத்தன்மை ஆகியவற்றால், அவர்களை ஸ்பான்சர் செய்யும் நிறுவனங்களுக்கு, வர்த்தக, பொருளாதார மற்றும் வரிப் பலன்களை அளிக்கிறது. இத்துடன், இந்நிறுவனங்கள், பாரம்பரியமாக காப்பீடு சந்தையில் இல்லாத அல்லது நியாயமான விலைகளில் அளிக்கப்படாத இடர்களுக்கும் கவரேஜ் அளிக்கிறது.

ஒரு கேப்டிவ் நிறுவனம் தனது பெற்றோர் நிறுவனத்திற்காக காப்பீடு செய்யும் இடர் வகைகளில், சொத்து சேதாரம், பொது மற்றும் பொருள் பொறுப்பு, தொழில்முறை சார்ந்த ஈட்டுறுதி, பணியாளர் பலன்கள், பணியமர்த்து நிறுவனத்தின் பொறுப்பு, மோட்டார் மற்றும் மருத்துவ உதவி செலவுகள் ஆகியவை அடங்கும். இருப்பினும் மறு காப்பீடை பயன்படுத்துவதால், இந்த இடர்களால் கேப்டிவ் நிறுவனங்கள் பாதிக்கப்படுவது, ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்குள் உள்ளது.

இந்த கேப்டிவ்கள், தங்கள் பெற்றோர் நிறுவனங்களின், இடர் மேலாண்மை மற்றும் இடருக்காக நிதி செலவு செய்யும் திட்டங்களின் முக்கியமான அங்கமாக விளங்குவது அதிகரித்து வருகிறது. இதனை கீழ்கண்ட பின்னணியில் புரிந்துகொள்ளலாம்:

 • ஒவ்வொரு வகை கவரேஜிலும் காணப்படும் மிக அதிகமான பிரிமியம் அல்லது தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் பிரிமியம் தொகை;
 • சில வகை தற்செயல் இடர்களுக்கு காப்பீடு செய்வதில் உள்ள சிரமங்கள்;
 • உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் நிலவும் வேறுபட்ட கவரேஜ் ஸ்டாண்டர்டுகள்;
 • தனிப்பட்ட இழப்பு அனுபவத்தை கருத்தில் கொள்ளாது, சந்தைப் போக்கின் அடிப்படையில் வரையறுக்கப்படும் கட்டண விகிதங்கள்;
 • கட்டுப்பாட்டு முயற்சிகள் மற்றும் / அல்லது கழிப்பதற்கு போதுமானதாக அற்ற கடன்

மேலும் `காப்பீடு ஆலோசகர்கள் என்று அழைக்கப்படும் நிறுவனங்களும் உள்ளன. ஒரு புரோக்கரை அணுகி நாம் பொருள் வாங்குவது போல், இந்நிறுவனங்களுக்கு வாடிக்கையாளர் கட்டணமளித்து, பல்வேறு நிறுவனங்கள் அறிவித்துள்ள பாலிசிகளில் எதனை வாங்கலாம் என்பதற்கான ஆலோசனைகளை வாடிக்கையாளர் இந்நிறுவனத்திடமிருந்து பெறலாம். இந்த காப்பீடு ஆலோசகரைப் போல, `காப்பீடு புரோக்கர் மூலமாகவும், பல்வேறு நிறுவனங்கள் அறிவித்துள்ள பாலிசிகளில், எது சிறப்பானது என்பதை அறிந்துகொண்டு அதனை வாங்கலாம். இருப்பினும் இந்த காப்பீடு புரோக்கர்களுக்கான கட்டணம் நேரிடையாக வாடிக்கையாளரால் அளிக்கப்படுவதில்லை. அதற்குப் பதிலாக காப்பீடு நிறுவனமே ஒரு குறிப்பிட்டத் தொகையை அவர்களுக்கு கமிஷனாக வழங்கும்.

காப்பீடு ஆலோசகர்களையும், காப்பீடு புரோக்கர்களையும் நாம் காப்பீடு நிறுவனங்களாக கருதக்கூடாது. காப்பீடு தொடர்பான பரிமாற்றங்களில் ஏற்படும் இடர்களுக்கு அவர்கள் பொறுப்பாகமாட்டார்கள். மூன்றாம் நபர் நிர்வாகிகள் எனப்படுபவர்கள், காப்பீடு நிறுவனங்களுக்காக அன்டர்ரைட்டிங் பணிகள் மற்றும் சிலசமயங்களில் க்ளெய்ம்களை கையாளும் சேவைகளை மேற்கொள்ளும் நிறுவனங்களாகும். இந்த நிறுவனங்கள், காப்பீடு நிறுவனங்களிடம் இல்லாத சில சிறப்பு நிபுணத்துவத்தை பெற்றிருக்கும்.

ஒரு காப்பீடு ஒப்பந்தத்தை வாங்கும் போது, அந்த காப்பீடு நிறுவனத்தின் நிதி நிலைப்புத்தன்மை மற்றும் நிதி வலு ஆகியவை குறித்து முக்கியமாக கவனிக்கவேண்டும். தற்போது அளிக்கப்படும் காப்பீடு பிரிமியம் தொகையானது, எதிர்காலத்தில் பல வருடங்கள் கழித்து ஏற்பட சாத்தியமுடைய இழப்புகளை கவர் செய்வதற்காக அளிக்கப்படுவதாகும். எனவே அந்த காப்பீடு நிறுவனம் நீண்ட காலம் நிலைத்திருக்கக்கூடியதா என்பதை காணவேண்டியது அவசியமாகும். சமீப ஆண்டுகளில், பல்வேறு காப்பீடு நிறுவனங்களும் திவாலாகி, தங்கள் பாலிசிதாரர்களை காப்பீடு பலன் இல்லாதவர்களாக(அல்லது அரசு ஆதரவிலான காப்பீடு குழவிலிருந்து அளிக்கப்படும் கவரேஜ் அல்லது இழப்புகளுக்கு குறைந்த அளவிலான ஈட்டுத்தொகைளை அளிப்பதற்கான பிற ஏற்பாடுகள்) ஆக்குகிறது. பெஸ்ட்ஸ், ஃபிட்ச், ஸ்டாண்டர்டு அன்ட் புவர்ஸ் மற்றும் மூடிஸ் இன்வெஸ்டர் சர்வீஸ் பரணிடப்பட்டது 2010-04-07 at the வந்தவழி இயந்திரம் போன்ற நிறுவனங்கள், காப்பீடு நிறுவனங்களின் நிதி நிலைப்புத் தன்மை குறித்த தகவல்களை அளிக்கிறது.

உலகளாவிய காப்பீடு தொழில்

தொகு
 
2005 ல் எழுதப்பட்ட ஆயுள் காப்பீட்டு ப்ரீமியா
 
2005 ல் எழுதப்பட்ட நான்-லைஃப் காப்பீட்டு ப்ரீமியா

உலகளாவிய காப்பீடு பிரிமிமானது, 2007 ஆம் ஆண்டு 11 சதவீதம் வளர்ந்து,(அல்லது ரியல் டெர்மில் 3.3 %) வளர்ந்து, 4.1 ட்ரில்லியன் டாலர்களை எட்டியுள்ளது. அதிகரித்து வரும் பண வீக்கம் காரணமாக, 2007 ஆம் ஆண்டு பேரளவிலான பொருளாதாரச் சூழலில், குறைவான பொருளாதார வளர்ச்சியே நிலவியது. ஆயுள் காப்பீடு திட்டங்களில் லாபம் அதிகரித்திருந்தாலும், ஆயுள் அல்லாத காப்பீடு பிரிவில், இவ்வாண்டு லாபம் சிறிதளவு குறைந்துள்ளது. பொருளாதாரத்தில் முன்னேறிய நாடுகளில் ஜப்பான் மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளைத் தவிர பிற நாடுகளில் ஆயுள் காப்பீடு பிரீமியமானது 12. 6 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. இதே ஆண்டில் ஆயுள் அல்லாத பிற காப்பீடு பிரிமியமானது, 7.6 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.2008 ஆம் ஆண்டுக்கான பிரிமியம் வருவாய் குறித்த தகவல்கள் இன்னும் அறியப்படவில்லை. இருப்பினும், புதிய வர்த்தக மற்றும் முதலீட்டு வருவாய் குறைந்து வரும் சூழலில், காப்பீடு தொழிலின் வளர்ச்சியானது குறையும் என்று எதிர்நோக்கப்படுகிறது.

உலகளாவிய காப்பீடு தொழிலில் பெரும்பகுதியானது, பொருளாதாரத்தில் முன்னேறிய நாடுகளில் நடைபெறுகிறது. 1681 பில்லியன் டாலர்கள் பிரிமியம் வருமானமுடைய ஐரோப்பா இத்தொழிலின் முக்கியமான பகுதியாக விளங்குகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து, வட அமெரிக்கா(1330 பில்லியன் டாலர்) மற்றும் ஆசியா(814 பில்லியன் டாலர்) ஆகிய பிரதேசங்களில் காப்பீடு தொழில் நன்கு நடைபெறுகிறது. இதில் முதல் நான்கு முன்னணி நாடுகள், 2007 ஆம் ஆண்டு பெறப்பட்ட பிரிமியம் தொகையில் 40 சதவீதத்தை பெற்றுள்ளன. யுனைட்டட் ஸ்டேட்ஸ் மற்றும் யுனைட்டட் கிங்டம் ஆகிய நாடுகளின் மக்கள் தொகையானது உலகின் மக்கள்தொகையில் 7 சதவீதமாக இருந்தாலும், இந்நாடுகள், உல காப்பீடு தொழிலின் 42 சதவீத இடத்தை வகிக்கிறது. பொருளாதாரத்தில் வளர்ந்து வரும் நாடுகளின் மக்கள்தொகையானது, உலக மொத்த மக்கள்தொகையில் 85 சதவீதமாக உள்ளது. ஆனால் இவர்களிடமிருந்து உலக பிரிமியத் தொகையில் ஏறத்தாழ பத்து சதவீதம் மட்டுமே பெறப்பட்டுள்ளது.[11]

முரண்பாடுகள்

தொகு

காப்பீடுகள் அளவுக்கு அதிகமான பாதுகாப்பை அளிக்கிறது

தொகு

காப்பீடு செய்துள்ள நபர்களுக்கு, ஒரு `பாதுகாப்பு போர்வையை உருவாக்குவதன் மூலம், காப்பீடு செய்துள்ள நபர்கள் முன்பு இருப்பது போல் இடர்கள் அல்லது பாதுகாப்புகள் குறித்து எச்சரிக்கையுடன் இருப்பதில்லை (ஏனெனில், காப்பீடு செய்துள்ள நபர்கள் தங்கள் இடர்களை காப்பீடு நிறுவனங்களுக்கு மாற்றியுள்ளனர்) என்று காப்பீடு நிறுவனங்கள் கண்டறிந்துள்ளன. இந்த கருத்தாக்கமானது, ஒழுக்கக் தீங்கு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதனால் தாங்கள் நிதிரீதியில் பாதிக்கப்படுவதை குறைப்பதற்காக, இந்நிறுவனங்கள் சில ஒப்பந்தப் பிரிவுகளைக் கொண்டுள்ளன. இதன்படி, காப்பீடு செய்துள்ள நபர்கள், அவர்களுக்கு இழப்பு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புடைய நடவடிக்கைகளில் அவர்களே ஈடுபட்டால், அதற்கான கவரேஜ் அளிப்பதற்கான கடமையை குறைத்துள்ளது.

உதாரணமாக, மக்கள் மிகவும் தீங்கு விளைவிக்கும் பணியில் அல்லது ஆபத்தான விளையாட்டுகளில் ஈடுபட்டிருந்தால், காப்பீடு நிறுவனங்கள் அவர்களிடமிருந்து அதிகளவு பிரிமியம் பெற்றுக்கொள்ளலாம். அல்லது அவர்களுக்கு காப்பீடே வழங்கமுடியாது என்று கூறிவிடலாம். காப்பீடு செய்துள்ள நபரால் உள்நோக்கத்துடன் தவறுகள் செய்யப்பட்டு, அதனால் இழப்புகள் ஏற்பட்டால், பொறுப்பு காப்பீடை அளிக்கும் நிறுவனங்கள் அதற்குரிய ஈட்டுத்தொகையை அளிப்பதில்லை. இருப்பினும், ஏதேனும் நிறுவனங்கள் இதற்கான கவரேஜை அளிக்க விரும்பினால், இது போன்ற காப்பீடை அனுமதிக்காத பெரும்பாலான நாடுகளில், அது பொது பாலிசிக்கு எதிரானதாக விளங்கும். இதனால் அது பொதுவாக சட்டவிரோதமானதாக கருதப்படும்.

காப்பீடு பாலிசி ஒப்பந்தங்களில் காணப்படும் சிக்கல்கள்

தொகு

காப்பீடு பாலிசிகள் சிக்கலானதாகவும் இருக்கலாம். எனவே ஒரு பாலிசியில் உள்ள அனைத்துக் கட்டணங்கள் மற்றும் கவரேஜ்கள் குறித்தும் சில பாலிசிதாரர்கள் அறியாமலும் இருக்கலாம். இதன் விளைவாக, அவர்களுக்கு சாதகமில்லாத நிபந்தனைகளின் கீழ் மக்கள் பாலிசிகளை வாங்க நேரிடலாம். இப்பிரச்னைகளை எதிர்கொள்வதற்காக, பல நாடுகளும், காப்பீடு வர்த்தகத்தின் ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் நிர்வகிக்கும் விதமாக சட்டப்படியான மற்றும் ஒழுங்குமுறை விதிமுறைகளை வரையறுத்துள்ளது. இதன்படி பாலிசிகளுக்கான குறைந்தபட்ச அளவுகோல்கள் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அவைகள் எவ்வாறு விளம்பரம் செய்யப்படவேண்டும் மற்றும் விற்கப்படவேண்டும் என்றும் வரையறுத்துள்ளது.

உதாரணமாக, ஆங்கில மொழியில் காணப்படும் பெரும்பாலான காப்பீடு பாலிசிகளில் பயன்படுத்தப்படும் நுட்பமான ஆங்கில மொழியானது சிக்கலானதாக உள்ளது. பாலிசிகள் என்ன கூறுகிறது என்பது குறித்து நீதிபதிகளே புரிந்துகொள்ளமுடியாத சூழ்நிலையில், காப்பீடு செய்துள்ள நபருக்கு சாதகமாக நீதிமன்றங்கள் செயல்படாத நிலை உள்ளது.

காப்பீடு வாங்கும் பெரும்பாலான நபர்கள், காப்பீடு புரோக்கர்கள் மூலமாகவே அவற்றை வாங்குகின்றனர். மேம்போக்காக காணும்போது, புரோக்கர், பாலிசி வாங்குபவரின் பிரதிநிதி போல் தோற்றமளித்தாலும் (காப்பீடு நிறுவனத்தின் பிரதிநிதி அல்ல), உண்மையில் அப்படி அல்ல. ஏனெனில், பாலிசியை வாங்குபவருக்கு, அப்பாலிசி குறித்த கவரேஜ் மற்றும் பாலிசியின் வரையறைகள் குறித்து புரோக்கர் விளக்குவார். பெரும்பாலான நிறுவனங்களில், பாலிசிதாரர் அளிக்கும் காப்பீடு பிரிமியத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதமானது, புரோக்கருக்கு கமிஷனாக அளிக்கப்படுகிறது. இந்த இடத்தில்தான் முரண்பாடு உருவாகிறது. புரோக்கர் தனது நிதிரீதியிலான பலன்களைப் பெறுவதற்காக, காப்பீடை வாங்குபவர், தேவையான தொகையைக் காட்டிலும் அதிகத் தொகைக்கு காப்பீடு பாலிசியை வாங்குமாறு பாலிசிதாரரை புரோக்கர் ஊக்குவிக்கக்கூடிய சாத்தியங்கள் உள்ளது. ஒரு புரோக்கருக்கு பல காப்பீடு நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்தமுள்ளதால், புரோக்கர் சந்தையில் உள்ள சிறந்த விகிதங்கள் மற்றும் கவரேஜைப் பற்றி அறிந்துகொள்ளமுடியும்.

ஒரு ஏஜென்ட் மூலமாகவும் காப்பீட்டை வாங்கலாம். புரோக்கர் என்பவர், பாலிசிதாரரின் பிரதிநிதியாக உள்ளார். ஆனால் ஏஜென்ட் என்பவர், பாலிசிதாரர் வாங்கும் பாலிசியை அளிக்கும் காப்பீடு நிறுவனத்தின் பிரதிநிதியாவார். ஒரு ஏஜென்ட், ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட நிறுவனத்தின் ஏஜென்ட்டாக விளங்கலாம்.

ஒரு தனிப்பட்ட காப்பீடு ஆலோசகர், கட்டணம் பெற்றுக்கொண்டு காப்பீடு வாங்குபவருக்கு தேவையான ஆலோசனையை வழங்குவார். இது அட்டர்னி பணியைப் போன்றதாகும். எனவே புரோக்கர்கள் மற்றும் அல்லது ஏஜென்ட்கள் நிதிரீதியாக பயனடைவதற்காக செயல்படுவது போல் இல்லாமல், இந்த ஆலோசகர் வாடிக்கையாளருக்கு சாதகமான ஆலோசனைகளை வழங்குவார். இருப்பினும் இந்த ஆலோசகரும் கூட, தனது வாடிக்யைளர்கள் ஈட்டுத்தொகையைப் பெறுவதற்காக இந்த புரோக்கர்கள் அல்லது ஏஜென்ட்டுகளை பயன்படுத்திக்கொள்வார்.

ரெட்லைனிங்

தொகு

ரெட்லைனிங் என்பது, குறிப்பிட்ட புவியியல் பரப்பில் வாழும் நபர்களுக்கு காப்பீடு கவரேஜ் வழங்க மறுப்பதாகும். ஏனெனில் அப்பகுதியில் அதிகளவு இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்பிருக்கலாம். அல்லது இதன் நோக்கமானது சட்டவிரோதமான பாகுபடுத்தலாக இருக்கலாம். யுனைட்டட் ஸ்டேட்ஸின் சொத்து காப்பீடு தொழிலில், நீண்ட காலமாக இனரீதியாக காப்பீடு தர மறுத்தல் அல்லது ரெட்லைனிங் என்ற நிலையானது காணப்படுகிறது. இத்தொழிலின் அன்டர்ரைட்டிங் மற்றும் சந்தையாக்கல் பொருட்கள், நீதிமன்ற ஆவணங்கள், அரசு அமைப்புகள், தொழில் மற்றும் சமூக குழுக்கள் மற்றும் கல்வியாளர் செய்யப்பட்ட ஆராய்ச்சிகள் ஆகியவற்றை பரிசீலனை செய்தபோது, இன ரீதியான பாதிப்பு இத்தொழிலில் தொடர்ந்து காணப்படுவதும், அது காப்பீடு தொழிலின் பாலிசிகள் மற்றும் நடைமுறைகளை தொடர்ந்து பாதித்து வருவதும் தெளிவாக தெரியவருகிறது.[12]

2007 ஆம் ஆண்டு ஜீலை மாதம், தி ஃபெடரல் ட்ரேட் கமிஷன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், க்ரெடிட்டை அடிப்படையாகக் கொண்ட காப்பீடு ஸ்கோர்கள் மற்றும் ஆட்டோமொபைல் காப்பீடு தொழில் தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வின் முடிவுகள் பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆய்வு முடிவுகள் மூலமாக, இந்த ஸ்கோர்களிலிருந்து நுகர்வோர்கள் கோரும் ஈட்டுத்தொகை குறித்து சிறந்த முறையில் கணிக்கலாம். (http://www2.ftc.gov/os/2007/07/P044804FACTA_Report_Credit-Based_Insurance_Scores.pdf பரணிடப்பட்டது 2009-05-11 at the வந்தவழி இயந்திரம்)

அனைத்து மாநிலங்களும், தங்களுடைய காப்பீடு கட்டண விகித சட்டங்கள் அல்லது நியாயமான வர்த்த நடைமுறை சட்டங்களின் கீழ், கட்டணங்களை நிர்ணயிப்பதிலும், காப்பீடு கிடைப்பதிலும் நிலவும் ரெட்லைனிங் என்று அழைக்கப்படும் நியாயமற்ற பாகுபாட்டை தடை செய்துள்ளன. 0}[35]

பிரிமியம் மற்றும் பிரிமியம் கட்டண விகித அமைப்புகளை நிர்ணயம் செய்வதற்காக, காப்பீடு நிறுவனங்கள் மதிப்பிடக்கூடிய காரணிகளான இருப்பிடம், க்ரெடிட் ஸ்கோர்கள், பாலினம், பணி, திருமண நிலை மற்றும் கல்வித் தகுதி போன்றவற்றை பரிசீலனை செய்கின்றனர். இருப்பினும் இந்த காரணிகளைப் பயன்படுத்துவதில், நியாயமற்ற அல்லது சட்டவிரோதமான பாகுபாடுகள் காணப்படுகின்றன. இதனால் இந்த நடைமுறைகளுக்கு எதிரான எதிர்வினைகள் நிகழ்த்தப்பட்டன. சில சமயங்களில் காப்பீடு நிறுவனங்கள், பிரிமியம் தொகையை நிர்ணயிப்பதற்கான வழிமுறைகள் மற்றும் இதற்காக பரிசீலிக்கப்படும் காரணிகளை வரையறுப்பதில, ஒழுங்குமுறை அமைப்புகள் தலையிடுவதால் இது ஒரு அரசியல் பிரச்னையாகவும் மாறியுள்ளது.

ஒரு இடரால் இழப்பு ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து மதிப்பிடுவதே, ஒரு காப்பீடு அன்டர்ரைட்டரின் பணியாகும். இழப்பு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருப்பதாக கருதினால், அதற்கான பிரிமியம் அதிகமாக நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. காப்பீடு நிறுவனங்கள் தொடர்ந்து நல்லமுறையில் இயங்கவேண்டுமென்றால், காப்பீடு தொழிலின் அடிப்படைக் கொள்கைகள் பின்பற்றப்படவேண்டும்.[மேற்கோள் தேவை] எனவே இடர் மதிப்பிடலிலும், பிரிமியத்தை நிர்ணயிக்கும் வழிமுறைகளிலும் காப்பீடு செய்யும் நபர்களுக்கு எதிராக பாகுபாடு காண்பித்தல்(அதாவது எதிர்மறையாக வேறுபடுத்தி நடத்துதல்), காப்பீடு அன்டர்ரைட்டிங்கின் அடிப்படைகளுக்குத் தேவையான துணைப்பொருளாக உள்ளது. உதாரணமாக, ஆயுள் காப்பீடு செய்யும் போது, இளையவர்களை காட்டிலும் முதியவர்களுக்கு பிரிமியம் தொகையானது அதிகமாக காணப்படும். இவ்வாறு வயதான நபர்கள், வயதில் இளையவர்களைக் காட்டிலும் வேறுபடுத்தி நடத்தப்படுகிறார்கள்( இதில் வேறுபடுத்தப்பட்டு, பாகுபாடு காண்பிக்கப்படுகிறது). இந்த வேறுபாட்டிற்கான காரணம் பின்வருமாறு: வயதான நபர்கள், இளையவர்களைக் காட்டிலும் விரைந்து இறந்துவிடுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. எனவே ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய இழப்பு ஏற்படுவதற்கான ஆபத்து (காப்பீடு செய்துள்ள நபர் இறத்தல்), இதில் அதிகமாகும். எனவே அதிகளவு இடரை கவர் செய்வதற்காக, அதிகளவு பிரிமியம் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், இது போன்ற நியாயமான காரணங்கள் ஏதுமின்றி, இவ்வாறு பாகுபாடு காண்பித்தால் அது சட்டவிரோதமாகும்.

இந்த விவாதத்தில் நாம் அடிக்கடி தவறவிடும் விஷயம் என்னவென்றால், சட்டபூர்வமான நியாயமான காரணங்களுக்காக பாகுபாடு காண்பித்தலை தடுப்பதால், குறிப்பிட்ட இடருக்கு போதுமான அளவு பிரிமியம் பெறப்படாமல் போகும் நிலையாகும். இது இந்த தொழிலில் காணப்படும் ஒரு குறைபாடு ஆகும்.[37] இந்த குறைபாடுகளை களைவதற்கு தவறினால், நிறுவனங்களில் காப்பீடு செய்துள்ள அனைத்து நபர்களுக்கும் பிற்காலத்தில் ஈட்டுத்தொகை அளிக்க இயலாத நிலைமை மற்றும் நிறுவனம் இயங்குவதில் சிரமம் ஆகியவை ஏற்படும்.[38] இந்த குறைபாட்டை பின்வருமாறு எதிர்கொள்ளலாம்: இந்த பிரிமியம் குறைவுத் தொகையை பிற பாலிசிதாரர்களிடம் கட்டணமாக பகிர்ந்து பெறலாம் அல்லது அரசிடமிருந்து பெறலாம் (அதாவது, சமூகத்திற்கு பெரிய அளவில் நிறுவனத்திற்கு வெளியே)[39]

காப்பீடு காப்புரிமைகள்

தொகு

யுனைட்டட் ஸ்டேட்ஸில், ஒரு வர்த்தக காப்புரிமை முறை மூலமாக, புதிய காப்பீடு ப்ராடக்ட்கள், பிற நிறுவனங்களால் காப்பி அடிக்கப்பட்டு, பயன்படுத்தப்படாமல் தடுக்கப்படுகின்றன.

ஒரு புதிய காப்பீடு ப்ராடக்டுக்கு காப்புரிமை பெற்றதற்கான சமீப கால உதாரணம், பயன்பாட்டை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆட்டோ காப்பீடு ஆகும். இதன் முந்தைய வடிங்கள், ஒரு பெரிய யுஎஸ் ஆட்டோ காப்பீடு நிறுவனமான ப்ராக்ரஸிவ் ஆட்டோ இன்சூரன்ஸ் (U.S. Patent 57,97,134 ) மற்றும் ஸ்பெயின் நாட்டின் தனிப்பட்ட கண்டுபிடிப்பாளரான சால்வடார் மிங்குய்ஜான் பெரஸ்EP 0700009  ஆகியோரால் தனிப்பட்ட முறையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, காப்புரிமை பெறப்பட்டது.

பல தனிப்பட்ட கண்டுபிடிப்பாளர்களும், புதிய காப்பீடு ப்ராடக்ட்களுக்கு காப்புரிமை பெறுவதற்கு ஆதரவாக உள்ளனர். ஏனெனில், அப்போதுதான் அவர்கள் தங்கள் புதிய காப்பீடு ப்ராடக்ட்களை சந்தைக்கு கொண்டு வரும்போது, பெரிய நிறுவனங்களிலிருந்து அவற்றை பாதுகாக்க இயலும். யுஎஸ்ஸில், காப்பீடு தொழிலில் காப்புரிமைக் கோரி செய்யப்படும் விண்ணப்பங்களில் 70 சதவீதம் தனிப்பட்ட கண்டுபிடிப்பாளர்களிடமிருந்து பெறப்படுகிறது.

காப்பீடு தொழில் நிபுணர்களில் பலரும், காப்பீடு ப்ராடக்ட்களுக்கு காப்புரிமை வழங்குவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றனர். ஏனெனில் அது அவர்களுக்கு புதிய இடர்களை உருவாக்குகிறது. உதாரணமாக ஹார்ட்ஃபோர்ட் காப்பீடு நிறுவனம், பான்கார்ப்பால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, காப்புரிமை பெறப்பட்ட வகை போன்றதொரு ப்ராடக்ட்டை பயன்படுத்தியமைக்காக சட்டப்படி வழக்குத் தொடரப்பட்டபோது, அந்நிறுவனம் தனிப்பட்ட கண்டுபிடிப்பாளரான பான்கார்ப் சர்வீசஸ்க்கு 80 மில்லியன் டாலர்கள் கொடுக்கவேண்டியிருந்தது.

தற்போது யுனைட்டட் ஸ்டேட்ஸில் ஒவ்வொரு ஆண்டும், காப்பீடு கண்டுபிடிப்புகளுக்காக 150 புதிய காப்புரிமை விண்ணப்பங்கள் விண்ணப்பிக்கப்படுகின்றன. காப்புரிமை அளிக்கும் விகிதமானது சிறிது சிறிதாக அதிகரித்து 2002ஆம் ஆண்டு 15 என்ற நிலையிலிருந்து, 2006 ஆம் ஆண்டு 44 ஆக அதிகரித்துள்ளது.[13]

தற்போது கண்டுபிடிப்பாளர்களின் காப்பீடு யுஎஸ் காப்புரிமை விண்ணப்பங்கள், பீர் டூ பேடன்ட் ப்ரோக்ராமில் உள்ள நபர்களால் ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன.[14] போஸ்ட் செய்யப்படவுள்ள முதலாவது காப்பீடு காப்புரிமை விண்ணப்பமானது, US2009005522 இடர் மதிப்பீடு நிறுவனம் பரணிடப்பட்டது 2009-05-10 at the வந்தவழி இயந்திரம் ஆகும். இது 2009 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 6 ஆம் தேதியன்று போஸ்ட் செய்யப்பட்டது. இந்த காப்புரிமை விண்ணப்பமானது, காப்பீடு நிறுவனங்களை மாற்றிக்கொள்வதற்கான வழிமுறைகளை மேலும் எளிமையாக்குவது பற்றிக் கூறுகிறது.[15]

காப்பீடு தொழில் மற்றும் வாடகை கோரல்

தொகு

சில காப்பீடு ப்ராடக்ட்களும், நடைமுறைகளும், விமர்சகர்களால் வாடகைக் கோரல் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.[மேற்கோள் தேவை] அதாவது சில காப்பீடு பொருட்கள் அல்லது நடைமுறைகள், முதன்மையாக சில சட்டபுர்வமான பலன்களைப் பெறுவதற்காகவே பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அதாவது, சில தீங்கு விளைவிக்கும் இடர்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும்போது பலன் பெறுவதற்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட காப்பீடானது, வரிகளை குறைப்பது போன்றவற்றிற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. உதாரணமாக யுனைட்டட் ஸ்டேட்ஸின் வரிசட்டப்படி, பல்வேறு வருடாந்திர வைப்புத்தொகை வைத்திருப்பவர்கள் மற்றும் ஆயுள் காப்பீடு வாங்கியுள்ளவர்கள், தங்கள் வருவாயை பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்வதன் மூலம், அதிலிருந்து பணத்தைப் பெறும் வரை தங்கள் முதலீடுகளுக்கு வரி செலுத்தவேண்டியதில்லை. சில சமயங்களில் இந்த வரிவிலக்குக்காக மட்டுமே மக்கள் இந்த ப்ராடக்ட்களை வாங்குகின்றனர்.[மேற்கோள் தேவை]பிறிதொரு உதாரணம்: ஆயுள் காப்பீடை, ஒரு மாற்ற இயலாத ட்ரஸ்ட்டில் வைக்க அனுமதிக்கும் சட்ட உள் கட்டமைப்பு ஆகும். இதனால் இவர்கள் எஸ்டேட் வரியை செலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு பெறுகின்றனர்.

காப்பீடு நிறுவனங்கள் குறித்த விமர்சனங்கள்

தொகு

சில நபர்கள்[49], நவீன காப்பீடு நிறுவனங்கள், ஒரு பணம் ஈட்டும் வர்த்தகமாகவே இதனைப் பார்க்கின்றனர் என்றும், இவர்களுக்கு காப்பீட்டில் சிறிதளவு அக்கறை மட்டுமே உள்ளது என்றும் நம்புகின்றனர்[50].இவர்களைப் பொறுத்தவரையில், காப்பீட்டின் நோக்கமானது, இடரைப் பரவலாக்கி, பாதிக்கப்படுபவர்களுக்கு பலனளிப்பதாகும். ஆனால் காப்பீடு நிறுவனங்கள் அதிக இடருக்கு வாய்ப்புடைய கேஸ்களுக்கு (உதாரணம்: வெள்ளம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புடைய பகுதிகளில் உள்ள வீடுகள் அல்லது இளம் ஓட்டுனர்கள்) காப்பீடு அளிக்க மறுப்பதன் மூலமாக, இவர்கள் காப்பீடு அளிப்பதன் நோக்கத்தையே சிதைக்கின்றனர் என்று இந்நபர்கள் கூறுகின்றனர். [51]

பிற விமர்சனங்கள் பின்வருமாறு:

 • காப்பீடு பாலிசிகளில், பல ஈட்டுத்தொகை அளிக்க இயலாத விதிவிலக்கு பிரிவுகள் காணப்படுகின்றன. உதாரணமாக, சில வீட்டு காப்பீடு பாலிசிகள், தோட்டச் சுவர்களுக்கு சேதாரம் ஏற்பட்டால் அதற்கான ஈட்டுத்தொகையை அளிப்பதில்லை.[மேற்கோள் தேவை]
 • தற்போது பல காப்பீடு நிறுவனங்களும், கால் சென்டர்களையும், பணியாளர்களையும் பயன்படுத்தி, ஒரு ஸ்க்ரிப்டிலிருந்து கேள்விகளைப் படித்து பதில் கோருகின்றனர்.[மேற்கோள் தேவை] இதனால் இத்தொழிலில் நிபுணத்துவமுடைய நபர்களுடன் விவாதிக்க இயலாமல் போகிறது.[மேற்கோள் தேவை]பயிற்சியளிக்கப்பட்ட காப்பீடு ஏஜென்ட்களைப் பயன்படுத்தாத நிறுவனங்களில் காப்பீடு செய்யும்போது பாலிசிதாரர்களின் பிரிமியம் தொகையானது குறைகிறது. ஆனால், இவற்றிற்கு போதுமான அளவு கவரேஜ் பாதுகாப்பு இல்லாத காரணத்தால், அவர்களுக்கு பெருமளவிலான நிதி இழப்பு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது.[மேற்கோள் தேவை] கல்வியறிவு பெற்ற காப்பீடு ஏஜென்ட்கள் மூலமாக முதலீடு செய்யும் நிறுவனங்கள், இச்சமூகத்திற்கு மதிப்பு மிக்க சேவையை அளிக்கின்றனர். அறிவார்ந்த காப்பீடு ஏஜென்ட்கள் மூலமாக காப்பீடு செய்யும் பாலிசிதாரர்கள், தங்களுடைய தேவைகளை அறிந்துகொள்ளவும், அவர்கள் முன்பு உள்ள வாய்ப்புகளை மதிப்பீடு செய்யவும், போதுமான அளவு காப்பீடு பாதுகாப்பை பெறவும் வாய்ப்புள்ளதுடன், அவர்களுக்கும் மற்றும் அவர்களுடைய குடும்பத்தினருக்கும் பெரிய அளவிலான நிதி இழப்பு ஏற்படும் இடரை குறைக்கும் வாய்ப்புகளும் அதிகமாக உள்ளது.[மேற்கோள் தேவை]

சொல் விளக்கம்

தொகு
 • ஒருங்கிணைந்த விகிதாச்சாரம் = இழப்பு விகிதாச்சாரம் + செலவீன விகிதாச்சாரம் + தரகு விகிதாச்சாரம் பெறப்பட்ட ப்ரீமியம் தொகையால், இழப்புத் தொகைகளை (சில நேரங்களில் இழப்பு பொறுப்பு செலவீனங்கள் உட்பட) வகுப்பதன் வழியாக இழப்பு விகிதாச்சாரம் கணக்கிடப்படுகிறது. எழுத்தப்பட்ட ப்ரீமியத்தால் செயல்பாட்டு செலவீனங்களை கழிப்பதன் வழியாக செலவீன விகிதாச்சாரம் கணக்கிடப்படுகிறது. ஒரு காப்பீட்டுதாரரால் இடர்பாட்டில் வைக்கப்பட்ட முதலீட்டுத்தொகையின் சிறப்பான வரவை குறைவான எண்ணிக்கை எடுத்துக் காட்டுகிறது
 • எஸ்எஸ்ஏ = சந்தாதாரர் சேமிப்பு கணக்கு.
 • ஏஐஎஃப் = அட்டார்னி இன் ஃபேக்ட்

குறிப்புகள்

தொகு
 1. இந்த கலந்தாய்வு அமஹர் அண்டு கேமக் ப்ரின்சிப்பில்ஸ் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ், 6 ம் பதிப்பு, 1976, பக்கம் 34 37 - இல் இருந்து எடுக்கப்பட்டது
 2. "Insured cars by state". Insurance Information Institute. Archived from the original on 2009-06-18. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-08-19.
 3. சி.குல்ப் ரூ ஜே.ஹால், கேஷுவாலிட்டி இன்சூரன்ஸ், நான்காம் பதிப்பு, 1986, பக்கம் 35
 4. எனினும், காப்பீட்டுதாரரின் நிதிஇழப்பு, காப்பீட்டிதாரரை விடுவிப்பதில்லை. பணியாளர் காப்பீடு மற்றும் தனிநபர் வாகனக் காப்பீடு போன்றவைகள், காயம்பட்ட தரப்பினர் காப்புறுதிக்கான சேரடி அணுகுவசதியைக் கொண்டிருப்பது குறித்து அமையும். ஐபிட், பக்கம் 35
 5. ஐபிட், பக்கம் 35
 6. ஃபிட்ஸ்பேட்ரிக், சியன், ஃபியர் இஸ் தி கீ: எ பிஹேவியரல் கைடு டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்டர்ரைட்டிங் சைக்கிள்ஸ், 10, கான்.இன்ஸ். எல்.ஜே.255 (2004).
 7. "Insurance". turtlemint.com. பார்க்கப்பட்ட நாள் 27 December 2016.
 8. Insurance Information Institute. "What is auto insurance?". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-11-11.
 9. Insurance Information Institute. "What is homeowners insurance?". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-11-11.
 10. மார்கரெட் ஈ.லின்ச், ஆசிசரியர், ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் டெர்மினாலஜிஸ,ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் அமேரிக்கா, 1992, ஐஎஸ்பிஎன் 1-879143-13-5
 11. http://www.ifsl.org.uk/upload/Insurance%20Update%202008.pdfPDF (365 KB) பக்கம் 16
 12. க்ரிகொரி டி.ஸ்கொயர்ஸ் (2003) ரேசியல் ப்ரூஃபிங், இன்சூரன்ஸ் ஸ்டைல்: இன்சூரன்ஸ் ரெட்லைனிங் அண்டு தி அன் ஈவன் டெவலெப்மண்ட் ஆஃப் மெட்ரோபொலிடன் ஏரியாஸ் ஜோர்னல் ஆஃப் அர்பன் அஃபேர்ஸ் வால்யூம் 25 இஷ்யு 4 பக்கம் 391 410, நவம்பர் 2003
 13. "(ஆதாரம்: இன்சூரன்ஸ் ஐபி புலெட்டின், டிசம்பர் 15, 2006)". Archived from the original on 2007-09-27. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-08-19.
 14. மார்க் நோவோடார்ஸ்கி பேடண்ட் க்யுஃஏ: பியர் டு பேடன்ட் இன்சூரன்ஸ் ஐபி புல்லெட்டின், ஆகஸ்ட் 15, 2008
 15. பகோஸ், நோவோடார்ஸ்கி, அன் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் இன் பெட்டர் பேடண்ட் என்ஸாமினேஷன், இன்சூரன்ஸ் ஐபி புல்லெட்டின், டிசம்பர் 15, 2008

புற இணைப்புகள்

தொகு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=காப்பீடு&oldid=3932043" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது