கால்பந்து விளையாட்டு

விக்கிமீடியப் பக்கவழி நெறிப்படுத்தல் பக்கம்
(காற்பந்து இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

கால்பந்து என்று ஒரு பந்தை இலக்கு நோக்கி எடுத்துச் சென்று புள்ளிகள் பெற்று விளையாடப்படும், ஒரேவகையான துவக்கங்களிலிருந்து உருவான, பல ஒரேவகை அணி விளையாட்டுக்கள் அறியப்படுகின்றன:

கால்பந்து என்பது :


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கால்பந்து_விளையாட்டு&oldid=3501703" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது