காற்பந்தாட்டம்

(கால்பந்தாட்டம் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

கால்பந்து என்பது ஒரேமாதிரியான பலகுழு விளையாட்டுக்களின் பெயர், அவை அனைத்தும் பந்தை கால்களைக்கொண்டு உதைத்து கோலைப் பெற (வெவ்வேறு கோணங்களில்) முயற்சிக்கும் செயலில் ஈடுபடுகின்றன. சங்கக் கால்பந்து என்பது உலக அளவில் இந்த விளையாட்டுக்களில் மிகவும் பிரபலமானது, மேலும் பொதுவாக வெறும் "கால்பந்து" அல்லது "சாக்கர்" என்று அறியப்படுகின்றது. இருப்பினும் கால்பந்து என்ற வார்த்தை கால்பந்து வடிவத்தில் உள்ள அனைத்து விளையாட்டிற்கும் பொருந்துகின்றது, இது உலகத்தின் ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட பகுதியிலும் மிகவும் பிரபலமானது. ஆகவே ஆங்கில மொழி வார்த்தையான "ஃபுட்பால்", "கிரிட்அயர்ன் கால்பந்து" (இந்தப் பெயர் வட அமெரிக்க விளையாட்டுக்களுடன், குறிப்பாக அமெரிக்க கால்பந்து மற்றும் கனடிய கால்பந்து ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையது), ஆஸ்திரேலிய கால்பந்து, கேலிக் கால்பந்து, ரக்பி லீக், ரக்பி யூனியன் மற்றும் தொடர்புடைய விளையாட்டுகளுக்குப் பொருந்துகின்றது.

பல வேறுபட்ட விளயாட்டுக்கள் கால்பந்து என்று அறியப்படுகின்றது. இடமிருந்து வலம், சங்கக் கால்பந்து, ஆஸ்திரேலிய விதிகள் கால்பந்து, சார்வதேச விதிகள் கால்பந்து, ரக்பீ யூனியன், ரக்பீ லீக் மற்றும் அமெரிக்க கால்பந்து.
Paolo Monti, 1960

இந்த விளையாட்டுக்கள் உள்ளடக்கியது:

 • இரண்டு அணிகள் வழக்கமாக 11 முதல் 18 வரையிலான வீரர்களைக் கொண்டிருக்கின்றன; சில வீரர்கள் மட்டும் கொண்டவை(ஒரு அணியில் ஐந்து அல்லது அதற்கு மேற்பட்டோர்)வேறுபட்ட அணிகளும் பிரபலமாக இருக்கின்றன
 • போட்டியை விளையாடுவதற்கென்று தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்டப் பகுதி;
 • களத்தில் எதிரணியின் முனைக்குப் பந்தை நகர்த்திச் சென்று கோல் பகுதி அல்லது எல்லைக் கோடு வழியாக கோல்கள் அல்லது புள்ளிகளைப் பெறுதல் ;
 • வீரகள் பந்தை இரண்டு கோல்கம்பங்கள் இடையே தள்ளுவதன் விளைவாக கோல்கள் அல்லது புள்ளிகள் பெறப்படுகின்றன
 • கோல் அல்லது எல்லைக் கோடானது எதிரணியின் மூலம் தடுக்கப்படும் ;
 • வீரர்கள் உதைத்தல், கொண்டு செல்லுதல் அல்லது பந்தைக் கைமாற்றுதல்-போன்ற நெறிமுறையைப் சார்ந்து பந்தை நகர்த்தக் கோரப்படுகின்றனர்; மேலும்
 • வீரர்கள் அவர்களின் உடலை மட்டுமே பயன்படுத்தி பந்தை நகர்த்த வேண்டும்.

பெரும்பாலான நெறிமுறைகளில், வீரர்களின் ஆப்சைடு நகர்வை கட்டுப்படுத்துகின்ற விதிகள் உள்ளன, மேலும் வீரர்கள் கண்டிப்பாக கோல்கம்பங்களுக்கிடையே உள்ள கிராஸ்பாரின் கீழே அல்லது அதன் ஊடே பந்தைச் செலுத்தி கோலைப் பெறவேண்டும். பல கால்பந்து நெறிமுறைகளுக்குப் பொதுவான பிற அம்சங்களில் உள்ளடங்கியவை: புள்ளிகள் பெரும்பாலும் வீரர்கள் பந்தை கோல் எல்லைக்கோட்டிற்கு கொண்டுசெல்வதன் மூலம் பெறப்படுகின்றது; மேலும் வீரர்கள் மார்க் எடுத்த பின்னர் அல்லது பேர் கேட்ச் செய்த பின்னர் அவர்கள் ப்ரீ கிக் கைப் பெறுகின்றனர்.

பண்டைய காலம் தொட்டு, உலகம் முழுவதும் மக்கள் பந்தை உதைத்தல் அல்லது கொண்டு செல்லுதல் போன்ற செயல்பாடுகளைக் கொண்டு விளையாடி இருக்கின்றனர். இருந்தாலும் கால்பந்தின் பெரும்பாலான நவீன நெறிமுறைகள் அவற்றின் பிறப்பிடமான இங்கிலாந்தில் தோன்றியவை.

பெயர் வரலாறு தொகு

"football" (அல்லது "foot ball") என்ற வார்த்தையானது காலால் பந்தை உதைக்கும் செயலால் பிறந்தது என்று பெரும்பாலும் நம்பப்படுகையில், அந்த கால்பந்து (football) என்ற வார்த்தையானது உண்மையில் இடைக்கால ஐரோப்பாவில் கால்களைக் கொண்டு விளையாடப்படும் பல்வேறு விளையாட்டுக்களைக் குறித்தது என்ற எதிர் விளக்கமும் உள்ளது.[1] இந்த விளையாட்டுக்கள், உயர்குடி மக்களால் பெரும்பாலும் விளையாடப்படும் குதிரை சவாரி விளையாட்டுக்களை எதிர்ப்பதற்காக வழக்கமாக உழவர்களால் விளையாடப்பட்டன. இருப்பினும் இந்த விளக்கத்திற்கான உறுதியான ஆதாரம் எதுவும் இல்லை, கால்பந்து என்ற வார்த்தையானது எப்போது காலில் விளையாடும் பல்வேறு விளையாட்டுக்களைக் குறிக்கின்றதேயன்றி, அது பந்தை உதைக்கும் தன்மையை உள்ளடக்கியனவற்றை மட்டுமே அவ்வாறு குறிப்பிடுவதில்லை. பல வகைளில், கால்பந்து (football) என்ற வார்த்தை குறிப்பாக பந்தை உதைத்துத் தள்ளுவதைத் தடைச் செய்த விளையாட்டுக்களுக்கும் பொருந்துகின்றது.

தற்போதைய நெறிமுறைகள் மற்றும் குடும்பங்கள் தொகு

சங்கக் கால்பந்து மற்றும் மரபினர் தொகு

 
ஒரு உள்ளரங்க சாக்கர் விளையாட்டு மெக்சிகோவில் திறந்தவெளி மைதானத்தில். நடுவர் ப்ரீ கிக் வாய்ப்பை சிவப்பு அணிக்கு அளித்துள்ளார்.
 • சங்கக் கால்பந்து விளையாட்டானது கால்பந்து , சாக்கர் , பூட்டி மற்றும் பூட்டீ என்றும் அறியப்படுகிறது
 • உள்ளரங்க/கூடைப்பந்து திடல் வகைகளிலான கால்பந்து:
  • ஐந்து நபர் கால்பந்து — உலகம் முழுவதிலும் பின்வருவன உள்ளிட்ட பல்வேறு விதிமுறைகளின் படி விளையாடப்படுகின்றது:
   • புட்சல் — FIFA-அங்கீகரித்த அணிக்கு ஐந்து பேர் விளையாடும் உள்ளரங்க விளையாட்டு
   • மினிவோயட்பால் — அணிக்கு ஐந்து பேர் விளையாடும் உள்ளரங்க விளையாட்டு, கிழக்கு மற்றும் மேற்கு ப்ளாண்டர்ஸ்ஸில் மிகவும் பிரபலமாக விளையாடப்படுகின்றது
   • பாபி புட் அணிக்கு ஐந்து பேர் விளையாடும், மத்திய அமெரிக்காவில் கூடைப்பந்துத் திடலில் (கோல்கம்பங்கள் கட்டப்பட்டு) திறந்தவெளியில் விளையாடப்படுகின்றது.
  • உள்ளரங்க சாக்கர் — அணிக்கு ஆறு பேர் விளையாடும் உள்ளரங்க விளையாட்டு இலத்தீன் அமெரிக்காவில் நன்கு அறியப்படுகின்றது, அங்கு இது பெரும்பாலும் திறந்த வெளி மைதானங்களில் fútbol rápido ("விரைவுக் கால்பந்து") என்ற பெயரில் விளையாடப்படுகின்றது
  • மாஸ்டர்ஸ் கால்பந்து ஐரோப்பாவில் வயது முதிர்ந்த தொழில் முறை வீரர்கள் (35 வயதுகள் மற்றும் அதற்கும் மேற்பட்ட வயதினை உடையவர்கள்) விளையாடும் அணிக்கு ஆறு பேர் கொண்ட விளையாட்டு
 • பாராலிம்பிக் கால்பந்து — உடல் ஊனமுற்ற தடகள வீரர்களுக்காக மாற்றியமைக்கப்பட்ட கால்பந்து.[2] பின்வருவன உள்ளடங்கியது:
  • பார்வைக் குறைபாடான தடகள வீரர்களுக்கான - அணிக்கு 5 பேர் கொண்ட கால்பந்து
  • பெருமூளை வாதம் கொண்ட தடகள வீரர்களுக்கான - அணிக்கு 7 பேர் கொண்ட கால்பந்து
  • ஊனமுற்ற தடகள வீரர்களுக்கான - ஊனமுற்றோர் கால்பந்து
  • காது கேளாமை கொண்ட தடகள வீரர்களுக்கான - காது கேளாதோர் கால்பந்து
  • மின் சக்கர நாற்காலி சாக்கர்
 • கடற்கரைச் சாக்கர் — மணலில் விளையாடப்படும் கால்பந்து, இது கடற்கரைக் கால்பந்து மற்றும் மணல் சாக்கர் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது
 • தெரு கால்பந்து — பல ஒழுங்கற்ற வடிவங்களைக் கொண்ட கால்பந்தை ஒருங்கிணைத்தது
 • ரஷ் கோலி — இயல்பான கோல்கீப்பரை விட பல நெகிழ்வான அம்சங்களைக் கொண்ட கால்பந்தின் வேறுபட்ட வகை
 • ஹெட்டர்ஸ் அண்ட் வாலேஸ் — இங்கு குறிக்கோள் கோல்கீப்பருக்கு எதிராக தலை மற்றும் நிலத்தில் பந்துப் படாமல் கோல் போடமுனைவது ஆகும்
 • கிராப் கால்பந்து — வீரர்கள் தங்களது கைகளை ஊன்றி நின்றும் பாதங்களைப் பயன்படுத்தியும் மேலும் பின்புறமாக உருண்டு புரண்டு இயல்பான கால்பந்து போலவே விளையாடும் கால்பந்து
 • ஸ்வாம்ப் சாக்கர் — ஸ்வாம்ப் சாக்கர் அல்லது சேறு நிறைந்த இடத்தில் விளையாடும் விளையாட்டு

ரக்பி பள்ளி கால்பந்து மற்றும் மரபுகள் தொகு

 • ரக்பி கால்பந்து
  • ரக்பி லீக் — நியூ சவுத் வேல்ஸ் மற்றும் குயீன்ஸ்லாந்து ஆகிய ஆஸ்திரேலிய மாநிலங்களிலும் இங்கிலாந்தில் அந்த விளையாட்டை விளையாடும் பலராலும் வழக்கமாக "கால்பந்து" அல்லது "பூட்டி" என எளிதாக அழைக்கப்படுகின்றது. மேலும் அடிக்கடி "லீக்" என்றும் எளிதாகக் குறிப்பிடப்படுகின்றது
   • ரக்பி லீக் நைன்ஸ் (அல்லது செவன்ஸ்)
   • டச் கால்பந்து (ரக்பி லீக்) — ரக்பி லீக்குடன் தொடர்பற்றப் பதிப்பு. தென்னாப்பிரிக்காவில் இது சிக்ஸ் டவுன் என்று அறியப்படுகின்றது
   • டேக் ரக்பி — ரக்பி லீக்குடன் தொடர்பற்ற பதிப்பு, இதில் தடுப்பாட்டத்தைக் குறிக்க வெல்க்ரோ டேக் அகற்றப்பட்டு இருக்கின்றது
  • ரக்பி யூனியன்
   • ரக்பி செவன்ஸ்
     
    ரக்பி செவன்ஸ்: மெல்போர்னில் நடைபெற்ற 2006 காமென்வெல்த் போட்டிகளில் பிஜிக்கு எதிராக கூக் தீவுகள் மோதிய போட்டி
   • டேக் ரக்பி — வெல்க்ரோ டேக்கைப் பயன்படுத்தும் ரக்பி யூனியன் வடிவம்
  • கடற்கரை ரக்பி — மணலில் விளையாடப்படும் ரக்பி
  • டச் ரக்பி — தடுப்பாட்ட அம்சங்கள் இல்லாத ரக்பி கால்பந்தின் பொதுப்பெயர்
 • கிரிட் அயர்ன் கால்பந்து
  • அமெரிக்க கால்பந்து — அமெரிக்காவிலும் கனடாவிலும் "கால்பந்து" எனவும், ஆஸ்திரேலியாவிலும் நியூசிலாந்திலும் "கிரிட் அயர்ன்" எனவும் அழைக்கப்படுகின்றது. டச் ஃபுட்பால் பதிப்புகளிலிருந்து வேறுபடுத்தி அறிய சிலநேரங்களில் அது "தடுப்பாட்டம் கால்பந்து" என்று அழைக்கப்படுகின்றது
  • உள்ளரங்க கால்பந்து, ஏரினா கால்பந்து — அமெரிக்க கால்பந்தின் உள்ளரங்கப் பதிப்பு
  • ஒன்பது நபர் கால்பந்து, எட்டு நபர் கால்பந்து, ஆறு நபர் கால்பந்து — தடுப்பாட்டம் கால்பந்தின் பதிப்புகள், முக்கியமாக களத்திற்கு 11 பேர் கொண்ட அணிக்கு வீரர்கள் கிடைக்காத சிறிய உயர்நிலைப் பள்ளிகளில் விளையாடப்படுகின்றது
  • டச் கால்பந்து (அமெரிக்கன்) — தடுப்பாட்டம் அமெரிக்க கால்பந்து
   • ப்ளாக் கால்பந்து — டேக்கிளற்ற அமெரிக்க கால்பந்து, டச் கால்பந்து போன்றே, வெல்க்ரோ வத்திருக்கும் இடுப்பைச் சுற்றி கட்டப்பட்ட கொடியை இதிலும் தடுப்பாட்டத்தைக் குறிக்கும் விதமாக எதிர் ஆட்டக்காரர்கள் இழுக்கின்றனர்
  • தெருக் கால்பந்து (அமெரிக்கன்) — உபகரணம் எதுவுமின்றி எளிதாக்கப்பட்ட விதிமுறைகளுடன் புழைக்கடைகளில் விளையாடப்படும் அமெரிக்கக் கால்பந்து
  • கனடிய கால்பந்து — கனடாவில் எளிதாக "கால்பந்து" என அழைக்கப்படுகின்றது; கனடாவில் "கால்பந்து" என்பது சூழ்நிலையப் பொருத்து கனடியன் அல்லது அமெரிக்க கால்பந்து இரண்டில் ஒன்றைக் குறிக்கும்
   • கனடிய ப்ளாக் கால்பந்து — தடுப்பாட்டமற்ர கனடிய கால்பந்து
   • ஒன்பது நபர் கால்பந்து — ஒன்பது நபர் அமெரிக்க கால்பந்தை ஒத்தது, ஆனால் கனடிய விதிமுறைகளைப் பயன்படுத்துகின்றது; களத்திற்கு 12 பேர் கொண்ட அணிக்கு போதுமான வீரர்கள் குறையும் சாஸ்கட்சுவானில் உள்ள சிறிய பள்ளிகளால் விளையாடப்படுகின்றது

ஐரிஷ் மற்றும் ஆஸ்திரேலிய வகைகள் தொகு

 
ஆஸ்திரேலியாவின் மெல்போனிலுள்ள டெல்ஸ்ட்ரா டோம் மைதானத்தில் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் அயர்லாந்து இடையேயான 2005 சர்வதேச விதிகள் தொடரிலிருந்து சர்வதேச விதிகள் கால்பந்து டெஸ்ட் போட்டி.

இந்த நெறிமுறைகள் பொதுவான ஆப்சைடு விதிமுறையைக் கொண்டிருக்கவில்லை, மேலும்,தேவையென்னவெனில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் போது பந்தை பவுன்ஸ் அல்லது சோலோ (டோய்-கிக்) மூலமாக , பந்தை தூக்கியெறிதலுக்குப் பதிலாக பந்தைக் குத்தியோ அல்லது தட்டியோ கைமாற்றுதல் செய்வது மற்றும் பிற மரபுகளைக் கொண்டிருக்கின்றன.

 • ஆஸ்திரேலிய விதிகள் கால்பந்து — அதிகாரப்பூர்வமாக "ஆஸ்திரேலிய கால்பந்து" எனவும், இயல்பாக "கால்பந்து", "பூட்டி" அல்லது "ஆஸி விதிகள்" எனவும் அறியப்படுகின்றது. சில பகுதிகளில் (தவறுதலாக) "AFL" எனவும் குறிப்பிடப்படுகின்றது, இது முக்கிய ஏற்பாட்டு அமைப்பு மற்றும் போட்டியின் பெயர்
  • ஆஸ்கிக் — இளம்தலைமுறைக் குழந்தைகளுக்காக AFL வடிவமைத்த ஆஸ்திரேலிய விதிகளின் பதிப்பு
  • மெட்ரோ பூட்டி (அல்லது மெட்ரோ விதிகள் பூட்டி) — வட அமெரிக்க நகரங்களில் உள்ள கிரிட் அயன் மைதானங்களில் பயன்படுத்துவதற்காக (வழக்கமான ஆஸ்திரேலிய விதிகள் கொண்ட போட்டிகளுக்கு தேவையான மைதானங்கள் பெரும்பாலும் போதாததால்), USAFL கண்டுபிடித்த மாற்றியமைக்கப்பட்ட பதிப்பு
  • கிக்-டூ-கிக்
  • 9 பேர் பூட்டி — மிகவும் திறந்த வேறுபட்ட ஆஸ்திரேலிய விதிகளில் விளையாடப்படுகின்றன, மொத்தத்தில் 18 வீரர்கள் தேவைப்படுகின்றது, மேலும் விகிதசமமாக சிறிய மைதானங்களில் (தொடர்புடைய மற்றும் தொடர்பற்ற வகைகள் உட்பட) விளையாடப்படுகின்றன
  • ரெக் பூட்டி — "பொழுதுபோக்கு கால்பந்து", தடுப்பாட்டங்களுக்குப் பதிலாக டேகுகளை மாற்றி ஆஸ்திரேலிய விதிகளின் தொடர்பற்ற டச் வகைகளை மாற்றியமைத்து, AFL உருவாக்கியது
  • டச் ஆஸி விதிகள் — இங்கிலாந்தில் மட்டுமே விளையாடப்படும் ஆஸ்திரேலிய விதிகளின் தொடர்பற்ற மாற்றம்
  • சமோவா விதிகள் — ரக்பி கால்பந்து களங்களின் பயன்பாடு போன்ற சமோவாவின் நிபந்தனைகளுக்கு ஏற்கக்கூடிய உள்ளூர்மயமாக்கப்பட்ட பதிப்பு
  • மாஸ்டர்ஸ் ஆஸ்திரேலிய கால்பந்து (சூப்பர் விதிகள் என்றும் அறியப்படுகின்றது) — 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலான வயதுடைய வீரர்களுக்கான என்று வரையறுக்கப்பட்ட போட்டிகளுக்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட குறைக்கப்பட்ட தொடர்புப் பதிப்பு
  • பெண்கள் ஆஸ்திரேலிய விதிகள் கால்பந்து — சிறிய பந்தைக் கொண்டு விளையாடப்படுவது, மேலும் (சிலநேரங்களில்) பெண்கள் போட்டிக்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட குறைக்கப்பட்ட தொடர்புப் பதிப்பு
 • கேலிக் கால்பந்து — அயர்லாந்தில் பெரிதும் விளையாடப்படுவது. சிலநேரங்களில் "கால்பந்து" அல்லது "காஹ்" (கேலிக் தடகளச் சங்கம் என்பதன் சுருக்கப் பெயரிலிலிருந்து வந்தது) எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது
  • மகளிர் கேலிக் கால்பந்து
 • சர்வதேச விதிகள் கால்பந்து — போட்டிகளுக்கு கேலிக் மற்றும் ஆஸ்திரேலிய விதிகளின் வீரர்களுக்கான இணக்கமான நெறிமுறைகளைப் பயன்படுத்துவது

எஞ்சியுள்ள இடைக்காலப் பந்து விளையாட்டுகள் தொகு

இங்கிலாந்தின் உள்ளே தொகு

இங்கிலாந்துக்கு வெளியே தொகு

 • கால்சியோ பையோரென்டினோ — 16 ஆம் நூற்றாண்டு புளோரன்ஸ் இலிருந்து மறுமலர்ச்சிக் கால கால்பந்தின் நவீன மீட்பு.

எஞ்சியுள்ள இங்கிலாந்து பள்ளி விளையாட்டுக்கள் தொகு

 
ஹாரோ பள்ளியில் போட்டி முடிந்தபிறகு ஹாரோ கால்பந்து வீரர்கள்.

இங்கிலாந்து பொது (தன்னாட்சி) பள்ளிகளில் இன்னமும் விளையாடப்படும் விளையாட்டுக்கள்:

சமீபத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மற்றும் கலப்பு விளையாட்டுகள் தொகு

 • கீப்பி அப்பி (குறிப்பிட்ட நிலையைக் கட்டிக் காத்தல்)
  இது பாதம், முட்டிகள், மார்பு, தோள்கள் மற்றும் தலையைப் பயன்படுத்தி கால்பந்தைக் அந்தரத்தில் நிலையற்றுக் கையாளும் கலையாகும்.
  • கால்பை
   ஹாக்கி சேக் (இது ஒரு ட்ரேட் மார்க்) உட்பட பல கீப்பி அப்பியின் பல வேறுபாடுகளில் சிறிய பீன் பை அல்லது மணல் பை பந்தாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
 • கட்டற்ற பாணி கால்பந்து
நவீனத்திற்கு எடுத்துச்செல்லப்பட்ட கீப்பி அப்பியின் கட்டற்ற பாணி வீரர்கள் தங்களது பொழுதுபோக்கு மதிப்பு மற்றும் திறன் வெளிப்பாடு ஆகியவற்றிற்கு தரமதிப்பைப் பெற்றுள்ளனர்.

ரக்பி அடிப்படையில் தொகு

 • ஸ்கப்பல்பால்
 • போர்ஸ் எம் பேக்ஸ் என்ற பின் தள்ளுதல் , போர்ஸ்மேன்பேக் மேலும்.

கால்பந்து

கலப்பு விளையாட்டுகள் தொகு

 • ஆஸ்டஸ்
  இரண்டாம் உலகப்போரின் போது மெல்போர்னில் ஆஸ்திரேலிய விதிகள் மற்றும் அமெரிக்க கால்பந்து ஆகியவற்றுக்கு இடையே சமரசம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
 • போஸாபால்
  சங்கக் கால்பந்து மற்றும் கைப்பந்து மற்றும் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் அகியவை கலந்தது; காற்று நிரப்பப்பட்டவைகளிலும் டிராம்போலைன்களிலும் விளையாடப்பட்டது.
 • பூட்வாலி
  சங்கக் கால்பந்து மற்றும் கடற்கரை கைப்பந்து ஆகியவை கலந்தது; மணலில் விளையாடப்படுகின்றது
 • கிக்பால்
  சங்கக் கால்பந்து மற்றும் பேஸ்பால் ஆகியவறின் கலப்பின விளையாட்டாக 1942 வாக்கில் அமெரிக்காவில் உருவாக்கப்பட்டது.
 • ஸ்பீடுபால் (அமெரிக்கன்)
  அமெரிக்கக் கால்பந்து, சாக்கர் மற்றும் கூடைப்பந்து ஆகியவற்றின் இணைப்பாக, 1912 இல் அமெரிக்காவில் உருவாக்கப்பட்டது.
 • யுனிவர்சல் கால்பந்து
  ஆஸ்திரேலிய விதிகள் மற்றும் ரக்பி லீக் ஆகியவற்றின் கலப்பான இது, 1933 இல் சிட்னியில் முயற்சிக்கப்பட்டது.[3]
 • வோலட்டா
  சங்கக் கால்பந்து மற்றும் ஐரோப்பிய கைப்பந்து ஆகியவற்றை நினைவுகூறும் இந்த விளையாட்டை, இத்தாலிய பாசிச தலைவரான, ஆகஸ்டோ துராட்டி 1920களில் உருவாக்கினார்.
 • வீல்சேர் ரக்பி
  மர்டர்பால் என்றும் அழைக்கப்படும் இது 1977 இல் கனடாவில் உருவாக்கப்பட்டது. ஐஸ் ஹாக்கி மற்றும் கூடைப்பந்து ஆகியவற்றின் அடிப்படையிலானது ரக்பி அடிப்படையில் இல்லை.
  • வீல்சேர் ரக்பி லீக்

டேபிள்டாப் விளையாட்டுகளும் பிற பொழுதுபோக்குகளும் தொகு

கால்பந்து (சாக்கர்) அடிப்படையில் தொகு

 • சுப்புடெயோ
 • ப்ளோ கால்பந்து
 • மேசை கால்பந்து — பூஸ்பால் , டேபிள் சாக்கர் , பேபிபூட் , பார் கால்பந்து அல்லது கெட்டோன் ) என்றும் அறியப்படுகின்றது.
 • பேண்டஸி கால்பந்து (சாக்கர்)
 • பட்டன் கால்பந்து — ப்யூட்போல் டே மேசா , ஜோகோ டே போடோஸ் என்றும் அறியப்படுகின்றது
 • பென்னி கால்பந்து

ரக்பி அடிப்படையில் தொகு

 • பென்னி ரக்பி

அமெரிக்கக் கால்பந்து அடிப்படையில் தொகு

ஆஸ்திரேலிய கால்பந்து அடிப்படையில் தொகு

 • [[ஆஸ்திரேலிய விதிகள் கால்பந்துவிளையாட்டுக்களின்ரேலிய க

வரலாறு தொகு

முந்தைய வரலாறு தொகு

பண்டைய விளையாட்டுக்கள் தொகு

 
பண்டைய கிரேக்க கால்பந்து வீரர் பந்தை நிலைநிறுத்துகின்றார். ஒரு அட்டிக் லெகிதோஸில் வரைபடம்.

பண்டைய கிரேக்கர்கள் மற்றும் ரோமானியர்கள் பல பந்து விளையாட்டுக்களை தெரிந்து வைத்திருந்தினர், அவற்றில் பல விளையாட்டுக்கள் கால்களைப் பயன்படுத்தி விளையாடுவது ஆகும்.ரோமானிய விளையாட்டான ஹார்பஸ்டம் , "επισκυρος" (எபிஸ்கைரோஸ் ) அல்லது பாய்னிந்தா என்று அறியப்பட்ட குழு விளையாட்டிலிருந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாக நம்பப்படுகின்றது, இது கிரேக்க கதாசிரியர் ஆண்டிபனேஸ் (388–311 BC) அவர்களால் குறிப்பிடப்பட்டு, பின்னர் கிறிஸ்துவ சமய இயலாளர் அலெக்ஸாண்ட்ரியாவின் கிளமெண்ட் (c.150-c.215 AD)டாலும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.ரோமானிய அரசியல்வாதி சைசுரோ (106-43 BC), ஒரு மனிதன் சலூன்கடையில் சவரம் செய்கையில் பந்து அங்கு உதைக்கப்பட்ட போது கொல்லப்பட்டதாக விவரிக்கின்றார். இந்த விளையாட்டுக்கள் ரக்பி கால்பந்தை போல் தோற்றமளிக்கின்றன. ரோமன் பந்து விளையாட்டுக்கள் ஏற்கனவே காற்று நிரப்பப்பட்ட பந்தான போலிஸ் பற்றி அறிந்திருந்தன.[4][5]

கால்பந்தைப் போன்ற செயல்பாட்டின் ஆவணப்படுத்தப்பட்ட ஆதாரம் BC 3ஆம் நூற்றாண்டு மற்றும் 1 ஆம் நூற்றாண்டு ஆகியவற்றுக்கு இடையே எழுதப்பட்ட சீன ராணுவ கையேடான ஜான் குயோ சே என்ற நூலில் உள்ளது.[6] அது சுஜூ (蹴鞠, எழுத்துவடிவில் "கிக் பால்") என்று அறியப்பட்ட பயிற்சியை விவரிக்கின்றது, இது மூங்கில் பிரம்பில் பொருத்தப்பட்டு தரையிலிருந்து சுமார் 9 மீட்டர் வரை தொங்கவிடப்பட்ட பட்டு துணியின் ஒரு பகுதியில் உள்ள சிறிய ஓட்டையின் மூலமாக தோல் பந்தைத் உதைக்கும் செயலில் ஈடுபடுவதாகும். ஹான் பரம்பரை ஆட்சியின் போது (206 BC–220 AD), சுஜூ விளையாட்டுக்கள் தரநிலைப்படுத்தப்பட்டு விதிமுறைகள் உருவாக்கப்பட்டன. இந்த விளையாட்டின் மாற்றங்கள் ஜப்பான் மற்றும் கொரியா ஆகிய நாடுகளுக்கு முறையே கேமாரி மற்றும் சுக்-குக் என்ற பெயரில் பரவியது. சீன டாங்க் வம்ச (618–907) காலத்தில் பதிலாக சிறகு-அடைக்கப்பட்ட பந்துக்குப் பதிலாக காற்று நிரப்பப்பட்ட பந்து மாற்றப்பட்டது, மேலும் சுஜூ விளையாட்டுக்கள் தொழில்முறையாக்கப்பட்டது, பல வீரர்கள், சுஜூ விளையாடுவதன் மூலம் சம்பாதித்து வாழ்ந்தனர்.[சான்று தேவை] மேலும், இரண்டு வேறுபட்ட வகையிலான கோல் கம்பங்கள் உருவாக்கப்பட்டன: அவற்றில் ஒன்று கம்பங்களை அமைத்து அவற்றுக்கு இடையே வலையை அமைத்து உருவாக்கப்பட்டது, மேலும் மற்றொன்று விளையாட்டுத் திடலுக்கு மத்தியில் ஓரே ஒரு கோல் கம்பம் மட்டுமே கொண்டிருந்தது.

 
டான்சன் ஷிரைனில் கேமாரியின் திருத்தப்பட்ட பதிப்பு விளையாடப்படுகின்றது.

சுஜூ வின் ஜப்பானியப் பதிப்பு கேமாரி (蹴鞠) ஆகும், மேலும் இது அசூகா காலத்தின் போது உருவாக்கப்பட்டது. இது ஜப்பானிய பேரரசுக்குரிய மைதானமான கீயோட்டோ இல் 600 AD இலிருந்து விளையாடப்பட்டதாக அறியப்படுகின்றது. கேமாரி யில் பல வீரர்கள் வட்டத்தில் நின்று ஒருவருக்கொருவர் பந்தை உதைத்து, பந்து தரையில் (கீப்பி அப்பி போன்று) விழாமல் இருக்க முயற்சிக்கின்றனர். இந்த விளையாட்டானது 19 ஆம் நூற்றாண்டின் மத்தியில் அழிந்துவிட்டதாகத் தோன்றுகின்றது. இது 1903 இல் மீட்கப்பட்டு, தற்போது பல திருவிழாக்களில் விளையாடப்படுகின்றது.

 
படம் 1850களில் ஆஸ்திரேலிய தொன்மையான வேட்டைக்காரர்கள் கூடியிருப்பதை விளக்குகின்றது. குழந்தைகள் பின்புலத்தில் கால்பந்து விளையாடுகின்றனர், இது பந்து விளையாட்டாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது.[15]

பாரம்பரிய, பண்டைய , அல்லது வரலாற்றுக்கு முந்தைய பந்து விளையாட்டுக்கள் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் அந்தந்த உள்நாட்டு குடிமக்களால்விளையாடப்பட்டதற்கான பல குறிப்புகள் உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக 1586 இல், ஆங்கிலேய ஆய்வுப்பணி பயணி ஜான் டேவிஸ் தலைமையேற்று செலுத்திய கப்பலில் இருந்தவர்கள், கடற்கரைக்குச் சென்று கிரீன்லாந்தில் உள்ள இன்யூட் (எஸ்கிமோ) மக்களுடன் கால்பந்து வடிவிலான விளையாட்டை விளையாடினர்.[7] பின்னர் அங்கு ஒரு இன்யூட் விளையாட்டு பனிக்கட்டியில் விளையாடப்பட்டதாக விவரிக்கப்படுகின்றது, அவ்விளையாட்டு அக்சாக்டக் என்று அழைக்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு போட்டியும், இரண்டு அணியும் ஒன்றுக்கு ஒன்று இணையான வரிசைகளில் சந்தித்தவுடன் தொடங்கின, பந்தை ஒவ்வொரு அணியும் மற்ற அணியின் வரிசையில் உதைக்கவும் பின்னர் கோல் கம்பத்தில் உதைக்கவும் முயற்சிக்கின்றனர். 1610 இல், ஜேம்ஸ்டவுன் செட்டில்மெண்ட், விர்ஜினியாவின் வில்லியம் ஸ்ட்ராச்சி அவர்கள், பூர்வீக அமெரிக்கர்கள் விளையாடிய பஹ்சாஹேமன் என்றழைக்கப்பட்ட விளையாட்டைப் பதிவுசெய்தார். விக்டோரியா, ஆஸ்திரேலியாவில் உள்நாட்டு மக்கள் மார்ன் குரூக் ("பந்து விளையாட்டு") என்றழைக்கப்பட்ட விளையாட்டை விளையாடினர். 1878 இல் ராபர்ட் ப்ரோக்-ஸ்மித் எழுதிய தி அபோரிஜினஸ் ஆப் விக்டோரியா என்ற நூலானது ரிச்சர்டு தாமஸ் என்றழைக்கப்பட்ட ஒரு நபர் 1841 இல் பழங்குடிமக்கள் விளையாடியதற்கு சாட்சியாக இருந்து கூறுவதாக மேற்கோளிடுகின்றது: "முதல்தர விளையாட்டு வீரர் போஸம் தோலில் உருவாக்கப்பட்ட பந்தை எவ்வாறு கீழே போட்டு உதைத்தார் என்பதையும் மற்ற வீரர்கள் அதைப் பிடிப்பதற்காக எவ்வாறு காற்றில் குதித்தனர் என்பதையும் திரு தாமஸ் அவர்கள் விளக்குகின்றார்." ஆஸ்திரேலிய விதிகள் கால்பந்து மேம்பாட்டில் மார்ன் குரூக் விளையாட்டின் தாக்கம் இருந்தது என்று பரவலாக நம்பப்படுகின்றது (கீழே காண்க).

நியூசிலாந்து நாட்டின் மாவோரியில் கி-ஓ-ரஹி என்றழைக்கப்பட்ட விளையாட்டு விளையாடப்பட்டது, இதில் கலந்து கொள்ளும் அணிகளின் ஏழு வீரர்கள் சுற்றுவட்ட களத்தில் இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிந்து விளையாடுகின்றனர், மேலும் 'பௌ'வை (எல்லைக்கோடு குறியீடுகளை) தொடுவதன் மூலமும் மைய 'டுபு' அல்லது இலக்கை அடிப்பதன் மூலமும் புள்ளிகளைப் பெறுகின்றனர்.

ரப்பர் பந்தைக் கொண்டு உள்ளூர் குடிமக்களால் மசோமெரிக்காவில் விளையாடப்பட்ட விளையாட்டுக்கள் இந்த காலத்திற்கு முன்பிருந்தே வாழ்ந்திருந்ததாக நன்கு ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, ஆனால் அவை பெரும்பாலும் கூடைப்பந்து அல்லது கைப்பந்து விளையாட்டின் பண்புகளை ஒத்திருந்தன, மேலும் நவீன கால்பந்து மீதான அவற்றின் தாக்கம் குறைவாக இருந்தது, அவற்றில் பெரும்பாலானவற்றை கால்பந்தாக வகைப்படுத்த முடியாது. வடகிழக்கு அமெரிக்க இந்தியர்கள், குறிப்பாக ஈர்க்கோயிஸ் கூட்டமைப்பு, வலைமட்டைகளை சிறிய பந்தை எறியவும் பிடிக்கவும் பயன்படுத்தும் விளையாட்டை விளையாடினர்; இருப்பினும் லக்ரோஸ் (அதன் நவீன பரம்பரை அழைப்பது) பந்து கோல்கால் பயன்படுத்தும் விளையாட்டாக இருந்தாலும் அதேபோன்று வழக்கமான "கால்பந்து" வடிவில் வகைப்படுத்தப்படவில்லை.

இந்த விளையாட்டுக்களும் மற்றவையும் பண்டையகாலத்திற்கும் பின் செல்கின்றன, அவை தேர்வாளர்களுக்கு வலியையும் அதிகரிக்கலாம் மேலும் அவற்றின் தாக்கம் கால்பந்து விளையாட்டுக்களையும் பின்னர் பாதிக்கலாம். இருப்பினும் நவீன கால்பந்தின் நெறிமுறைகளின் முக்கிய ஆதாரங்கள் மேற்கு ஐரோப்பா குறிப்பாக இங்கிலாந்தில் கிடப்பதாக தோன்றுகின்றன.

இடைக்கால மற்றும் நவீன காலத்திற்கு முந்தைய ஐரோப்பா தொகு

இடைக் காலம், ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் ஷ்ரோவெடிட் கால்பந்து போட்டிகளின் பிரபலமானது ஐரோப்பா முழுவதும் குறிப்பாக இங்கிலாந்தில் மிகவும் அதிகரிப்பைக் கண்டது. இந்த நேரத்தில் இங்கிலாந்தில் விளையாடப்பட்ட இந்த விளையாட்டு ரோமானிய ஆக்கிரமிப்புடன் வந்திருக்கலாம், ஆனால் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு ஹிஸ்டோரியா பிரிட்டோனத்தில் சிறுவர்கள் விளையாடும் "பந்து விளையாட்டுகளைப் பற்றிய" நார்மனுக்கு முந்தைய குறிப்பு இது மட்டுமே. பிரிட்டானி, நார்மண்டே மற்றும் பிகார்டி ஆகியவற்றில் விளையாடப்பட்ட விளையாட்டுக்களின் லா சோலே அல்லது சௌலே என்று அறியப்பட்ட செய்திகள், நார்மண் வெற்றியின் விளைவாக இங்கிலாந்தில் இந்த கால்பந்து விளையாட்டுகளில் பல வந்திருக்கக் கூடும் என்று சொல்கின்றன.

 
"மாப் கால்பந்து" என்றழைக்கப்படுவதன் விளக்கப்படம்.

கால்பந்தின் இந்த வடிவங்கள் சில நேரங்களில் "கூட்டமான கால்பந்து" எனக் குறிப்பிடப்பட்டது, இது அருகிலுள்ள நகரங்கள் மற்றும் கிராமங்களிடையே விளையாடப்படும், எதிரெதிதரப்பில் வரம்பற்ற வீரர்கள் கலந்துகொள்கின்றனர், அவர்கள் பெரிய மக்கள் கூட்டமாக முன்னோக்கி நகர்ந்து, காற்று நிரப்பட்ட பன்றியின் நீர்ப்பை போன்ற பொருட்களை போட்டியிட்டு நகர்த்திக்கொண்டு, எதிர்த்தரப்பின் திருச்சபை போன்ற குறிப்பிட்ட புவியியல் புள்ளிகளுக்கு கொண்டு செல்வர். ஷ்ரோவெடிட் விளையாட்டுக்கள் இங்கிலாந்தின் பல நகரங்களில் நவீன சகாப்தத்திலும் தொடர்ந்து இருந்து வருகின்றது (கீழே காண்க).

இங்கிலாந்தில் பெரும்பாலும் உண்மையில் எது கால்பந்து என்று இருந்தது என்பதற்கான முதல் விரிவான விளக்கமானது வில்லியம் பிட்ஸ்ஸ்டீபன் அவர்களால் சுமார் 1174-1184 இல் கொடுக்கப்பட்டது. ஷரோவ் செவ்வாயின் ஆண்டுத் திருவிழாவின் போது இலண்டன் இளைஞர்களின் செயல்பாடுகளாக அவர் விவரிப்பது:

மதிய உணவிற்குப் பின் நகரின் அனைத்து இளைஞர்களும் வெளியே சென்று பந்து விளையாட்டில் பங்குபெற களத்தில் குதிக்கின்றனர். ஒவ்வொரு பள்ளியின் மாணவர்கள் தங்களது சொந்தப் பந்தைக் கொண்டிருப்பர்; ஒவ்வொரு நகரத்திலிருந்தும் கைவினைப் பணியாளர்களும் அவர்களின் பந்துகளைக் கொண்டுவருகின்றனர். மூத்த குடிமக்கள், தந்தைகள் மற்றும் செல்வந்தர்கள் குதிரைகளில் தங்களது இளையோர் போட்டியிடுவதைக் காண வருவர், மேலும் தங்களது சொந்த இளமை அனுபவத்தை பிரதிபலிக்கின்றனர்: அவர்களின் உள் உணர்வுகளை செயல்பாடுகளைப் பார்ப்பதன் மூலம் எழுப்பி, கவலையற்ற இளையோர்களின் மூலம் மகிழ்ச்சியைப் பெறுகின்றதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் .[8]

விளையாட்டுக்கான பெரும்பாலான மிகவும் பழைய குறிப்புகள் "பந்து விளையாட்டு" அல்லது "பந்தில் விளையாடுதல்" என்று கூறுகின்றன. இந்த வலுவூட்டும் சிந்தனை அக் காலத்தில் விளையாட்டுக்களை விளையாடும் போது பந்தை உதைத்தல் தேவையில்லை என்பதைக் கூறியது.

இங்கிலாந்தின் உல்ஹாம், நார்த்தம்பர்லேண்ட் இல் 1280 இலிருந்து கால்பந்து வந்திருக்க வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறும் பந்து விளையாட்டிற்கான ஒரு முந்தைய குறிப்பு: "ஹென்றி... பந்து விளையாடும் போது.. டேவிட்டை நோக்கி ஓடினான்"[9]. சௌதாம், நோர்போக், இங்கிலாந்தில் 1321 இல் வெளிவந்த கால்பந்து விளையாட்டிற்கான முதலில் வரையறுக்கப்பட்ட குறிப்பு: "பந்து விளையாட்டின் போது, அவன் பந்தை உதைத்தது, கீழிருந்த நண்பன் ... அவனுக்கு எதிராக ஓடி தனக்குத் தானே காயப்படுத்திக்கொண்டான்".[9]

1314 இல், இலண்டன் மாநகரின் லார்டு மேயர் நிக்கோலஸ் டே பார்ண்டன், அந்நேரத்தில் ஆங்கிலேய உயர்குடிமக்கள் பயன்படுத்திய கால்பந்தை பிரெஞ்சில் தடைசெய்யும் விதியை வழங்கினார். இதனொரு மொழிமாற்றம் கூறுவது: " கடவுள் தடை செய்யும் பல தீயசக்திகள் உண்டாகக் கூடிய [rageries de grosses pelotes de pee ] பெரிய கால்பந்து ஆட்டங்கள் உள்ள களங்களில் மக்கள் எற்படுத்திய பரபரப்பால் நகரில் மிகப்பெரிய இரைச்சல் இருந்தது: எதிர்காலத்தில் நகரில் இது போன்ற விளையாட்டுக்களைத் தடுக்க சிறைப்படுத்தலை, ஓர் ஊழியராக, அரசருக்குக்காக நாம் கட்டளையிட்டுள்ளோம்." இது கால்பந்துக்கான முந்தைய குறிப்பாகும்.

1363 இல், இங்கிலாந்தின் எட்வர்டு III என்ற அரசன், "...கைப்பந்து, கால்பந்து, அல்லது ஹாக்கி; பந்தயம் மற்றும் சேவல் சண்டை, அல்லது அதுபோன்ற பிற விளையாட்டுக்கள்" மீது அதிகாரப்பூர்வ தடை அறிக்கையை வழங்கினார், இது "கால்பந்து" — இந்த வகையில் அது வந்திருந்தாலும் — இது கைப்பந்து மாதிரி உடலின் மற்ற பகுதிகளை ஈடுபடுத்தும் விளையாட்டுக்களிலிருந்து வேறுபட்டு இருந்தது என்பதைக் காட்டுகின்றது.

இங்கிலாந்தின் ஹென்றி IV என்ற அரசனும் ஆங்கில வார்த்தை "football" என்பதன் பண்டைய ஆவணமாக்கப்பட்ட பயன்பாடுகளில் ஒன்றையும் 1409 இல் வழங்கினார், அப்போது அவர் "போடேபால்" விளையாட்டுக்காக பணம் வசூலிப்பத்தைத் தடுக்கும் அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையை வெளியிட்டார்.[9][10]

15 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் காவ்ஸ்டன், நாட்டிங்ஹாம்ஷையர் என்ற இடத்தில் கால்பந்து விளையாடப்பட்டதற்கான குறிப்பும் இலத்தீனில் உள்ளது. "உதைக்கும் விளையாட்டும்" மற்றும் உந்திச்செல்லும் விளையாட்டுக்கான முதல் விளக்கக்குறிப்பு: "அவர்கள் பொதுவான மனமகிழ்ச்சியை சந்திக்கின்றனரோ அந்த விளையாட்டு கால்பந்து விளையாட்டு என்று அழைக்கப்படுகின்றது". அவற்றில் ஒன்றான நாட்டுப்புற விளையாட்டில் இளைஞர்கள், பெரிய பந்தை காற்றில் எறியாமல் உதைத்துத் தள்ளிக்கொண்டு மற்றும் கைகளால் அல்லாமல் கால்களால் அதை மைதானத்தில் உருட்டிக்கொண்டு செல்கின்றனர்... எதிர்த்திசையில் உதைக்கின்றனர்" வரலாற்று வல்லுநர் கால்பந்து தோன்றியதற்காக அளித்த பழமையான குறிப்பு, வலியுறுத்துவது: "எல்லைகள் குறிக்கப்பட்டது பின்னர் விளையாட்டு தொடங்கியது.[9]

இடைக்கால மற்றும் முதல் நவீன சகாப்தங்களின் முதல் குறிப்புகள்:

 • "கால்பந்து", ஒரு விளையாட்டு என்பதற்குப் பதிலாக ஒரு பந்து என்ற உணர்வில் முதன் முதலில் 1486 இல் குறிப்பிடப்பட்டது.[10] இந்தக் குறிப்பானது டேம் ஜூலியனா பெர்னர்ஸின் புக் ஆப் செயிண்ட் ஆல்பன்ஸ் என்ற நூலில் உள்ளது. அது குறிப்பது: "a certain rounde instrument to play with ...it is an instrument for the foote and then it is calde in Latyn 'pila pedalis', a fotebal."[9]
 • 1526 இல் இங்கிலாந்தின் அரசர் ஹென்றி VIII அவர்களால் ஒரு ஜோடி கால்பந்து பூட்ஸ் வாங்க ஆணையிடப்பட்டது.[11]
 • 1850 இல் பெண்கள் கால்பந்து வடிவிலான விளையாட்டை விளையாடினர், இதை சர் பிலிப் சிட்னி அவரது பாடல்கள் ஒன்றில் விவரிக்கும் போது: "[a] tyme there is for all, my mother often sayes, When she, with skirts tuckt very hy, with girles at football playes."[12]
 • கோல்களுக்கான முதல் குறிப்புகள் 16 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலும் 17 ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலும் இருந்தன. 1584 மற்றும் 1602 ஆம் ஆண்டுகளில் முறையே, ஜான் நோர்டன் மற்றும் ரிச்சர்டு காரூ ஆகியோர் கார்னிஷ் ஹர்லிங் விளையாட்டில் "கோல்கள்" பற்றி குறிப்பிட்டனர். கோல்கள் எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டன என்பதை காரூ விவரித்தார்: "they pitch two bushes in the ground, some eight or ten foote asunder; and directly against them, ten or twelue [பன்னிரெண்டு] score off, other twayne in like distance, which they terme their Goales".[13] அவர் கோல்கீப்பர்களையும் பந்தை வீரர்களுக்கிடையே மாற்றிக்கொள்வதையும் முதலில் விவரித்தார்.
 • கோலை ஸ்கோர் செய்வது பற்றி ஜான் டேயின் த பிளைண்ட் பெக்கர் ஆப் பெத்னல் கிரீன் என்ற நாடகத்தில் இருந்த நேரடி குறிப்பு (நிகழ்த்தப்பட்டது சுமார் 1600; வெளியிடப்பட்டது 1659): "I'll play a gole at camp-ball" (கால்பந்தின் ஒரு அதிகபட்ச வன்முறை வகை, இது கிழக்கு ஆங்கிலியாவில் பிரபலமானது).அதே போன்று 1613 இல் ஒரு பாடலில் மைக்கேல் டிரேட்டன் குறிப்பிடுவது, "when the Ball to throw, And drive it to the Gole, in squadrons forth they goe".

கால்சியோ பையோரென்டினோ தொகு

 
கால்சியோ பியோரெண்டினோ களம் மற்றும் ஆரம்பநிலை பற்றிய விளக்கப்பட்டம், பியட்ரே டி லாரன்ஸோ பினி எழுதிய 1688 நூலில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது.

16 ஆம் நூற்றாண்டில் புளோரன்ஸ் நகரம் எபிபானி மற்றும் லெண்ட் இடைப்பட்ட காலத்தில் இன்று பியாஸ்ஸா டெல்லா நோவெரேவில் அல்லதுபியாஸ்ஸா சாண்டா க்ரோஸ்ஸில் "கால்சியோ ஸ்டோரிகோ " ("வரலாற்று கிக்பால்") என்று அழைக்கப்படும் விளையாட்டை விளையாடுவதன் மூலம் கொண்டாப்பட்டது. நகரின் உயர்குடி இளைஞர்கள் உயர்ந்த பட்டு ஆடைகளை உடுத்தி வன்முறை கால்பந்து வடிவத்தில் அவர்களுக்குள்ளாக ஈடுபடுவர். எடுத்துக்காட்டாக, கால்சியோ வீரர்கள் குத்து, தோள்பட்டையில் தாக்குதல் மற்றும் எதிர்ப்பாளர்களை உதைப்பர். பெல்ட்டிற்கு கீழாக அடிப்பது அனுமதிக்கப்பட்டது. அந்த விளையாட்டானது இராணுவ பயிற்சியைப் பிறப்பிடமாகக் கொண்டதாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. 1580 இல், கவுண்ட் ஜியோவன்னி டே பார்டி டி வெர்னியோ எழுதியது "Discorso sopra 'l giuoco del Calcio Fiorentino ". இது சிலநேரங்களில் முந்தைய கால்பந்து விளையாட்டு எதற்கும் நெறிமுறை விதிகளாக இருந்ததாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த விளையாட்டு ஜனவரி 1739 க்குப் பின்னர் (மே 1930 இல் மறுபரிசீலனை செய்யும் வரையில்) விளையாடப்படவில்லை.

அதிகாரப்பூர்வ மறுப்பும் கால்பந்தைத் தடை செய்வதற்கான முயற்சிகளும் தொகு

கால்பந்து விளையாட்டுகளைத் தடைசெய்ய பல முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன, குறிப்பாக அதிகம் ரௌடி மற்றும் இடைஞ்சல் வடிவங்களில் இருந்தனவற்றை. இடைக்காலத்திலும் நவீனகாலத்தின் தொடக்கத்திலும் குறிப்பாக இங்கிலாந்திலும் ஐரோப்பாவின் பிற பகுதிகளிலும் இது நிலவியது.1324 முதல் 1667 வரை, 30 அரசாங்க மற்றும் உள்ளூர் சட்டங்களால் இங்கிலாந்தில் கால்பந்து தடை செய்யப்பட்டது. பிரபல விளையாட்டுக்கள் மீது விதிக்கப்பட்ட தடைகளில் உள்ள கடினத்தை சட்டங்களைத் திரும்பத்திரும்ப அறிவிக்கப்படும் தேவையிருந்தது. கிங் எட்வர்டு II இலண்டனில் விதிமுறையில்லாத கால்பந்தினால் மிகுந்த சிரமப்பட்டார், எனவே அவர் ஏப்ரல் 13, 1314 அன்று அதைத் தடைசெய்யும் அறிவிப்பை வழங்கினார்: "கடவுள் தடை செய்யும் பல தீயசக்திகள் உண்டாகக் கூடிய [[[இங்கிலாந்தின் எட்வர்ட் II|rageries de grosses pelotes de pee]]] பெரிய கால்பந்து ஆட்டங்கள் உள்ள களங்களில் மக்கள் எற்படுத்திய பரபரப்பால் நகரில் மிகப்பெரிய இரைச்சல் இருந்தது: எதிர்காலத்தில் நகரில் இது போன்ற விளையாட்டுக்களைத் தடுக்க சிறைப்படுத்தலை, ஓர் ஊழியராக, அரசருக்குக்காக நாம் கட்டளையிட்டுள்ளோம்."

எட்வர்டு III, ஜூன் 12, 1349 இல் விதித்த தடைக்கான காரணங்கள் வெளிப்படுத்துவது: கால்பந்து மற்றும் பிற பொழுதுபோக்குகள் போருக்குத் தேவையான வில்வித்தைப் பயிற்சியிலிருந்து மக்களைத் திசைத்திருப்பின. 1424 இல், ஸ்காட்லாந்து நாடாளுமன்றம் கால்பந்து சட்டம் ஒன்றை பிறப்பித்தது, அச்சட்டம் வலியுறுத்துவது, it is statut and the king forbiddis that na man play at the fut ball under the payne of iiij d - வேறு வார்த்தைகளில், கால்பந்து விளையாடுவது சட்டவிரோதமாக கருதப்படுகின்றது, அவ்வாறு விளையாடும் பட்சத்தில் நான்கு பென்ஸ் அபராதம் விதிக்கப்பட்டு தண்டிக்கப்படும்.

1608 இல் மான்செஸ்டரில் உள்ளூர் அதிகாரிகள் புகாரளித்துக் கூறியது: "With the ffotebale...[there] hath beene greate disorder in our towne of Manchester we are told, and glasse windowes broken yearlye and spoyled by a companie of lewd and disordered persons ..."[14] அதே ஆண்டு, "football" என்ற வார்த்தையானது வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியரால் அங்கீகரிக்கப்படாமல் பயன்படுத்தப்பட்டது. ஷேக்ஸ்பியரின் நாடகமான கிங்க் லீயர் பின்வரும் வரிகளைக் கொண்டிருக்கின்றது: "நார் டிரிப்ப்டு நெய்தர், யூ பேஸ் புட்பால பிளேயர்" (ஆக்ட் I, சீன் 4). ஷேக்ஸ்பியர் விளையாட்டை தனது எ காமெடி ஆப் எர்ரர்ஸ் (ஆக்ட் II, சீன் 1) நாடகத்திலும் குறிப்பிடுவது:

Am I so round with you as you with me,

That like a football you do spurn me thus?

You spurn me hence, and he will spurn me hither:

If I last in this service, you must case me in leather.

"Spurn" என்பதன் சரியான அர்த்தம் வெளியே உதைத்தல் என்பதாகும், இருந்தாலும் இவ்விளையாட்டானது வீரர்களிடையே பந்தை உதைத்தலில் ஈடுபடுகின்றது.

இங்கிலாந்தின் ஜேம்ஸ் I அரசனின் புக் ஆப் ஸ்போர்ட்ஸ் (1618), கிறிஸ்துவர்கள் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் கடவுளை வழிபட்ட பின்னர் கால்பந்து விளையாட அறிவுறுத்துகின்றது.[15] இந்த நூலின் குறிக்கோள், சப்பாத்தைக் பாதுகாத்து வைக்கும் பொருட்டு நன்னெறியாளர்களின் கண்டிப்பை ஈடுசெய்ய முயலுவதாகத் தோன்றுகின்றது.[16]

நவீன நெறிமுறைகளின் தொடக்கம் தொகு

ஆங்கிலப் பொதுப் பள்ளிகள் தொகு

கால்பந்தானது பிரிட்டன் முழுவதும் வெவ்வேறு வடிவங்களில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த பொழுது, அதன் பொதுப் பள்ளிகள் (பிற நாடுகளில் உள்ள தனியார் பள்ளிகளானது) நவீன கால்பந்து நெறிமுறைகளை உருவாக்குவதில் நான்கு முக்கிய சாதனைகளுடன் பெரிதும் நன்மதிப்பைப் பெற்றிருக்கின்றன. முதலில், "கும்பல்" வடிவத்திலிருந்து அதை ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குழு விளையாட்டாக மாற்றியது முக்கியமானதாக இருந்ததாக ஆதாரங்கள் பரிந்துரைத்தன. இரண்டாவதாக, கால்பந்தின் முந்தைய விளக்கங்கள் மற்றும் குறிப்புகள் பெரும்பாலானவற்றை இந்தப் பள்ளிகளில் படித்த மாணவர்களைக் கொண்டு பதிவு செய்தன. மூன்றாவது, இந்தப் பள்ளிகளிலிருந்து ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் முன்னாள் மாணவர்கள் ஆகியோரிடமிருந்து முதலில் கால்பந்து விளையாட்டுக்களை நெறிமுறைப்படுத்தி, பள்ளிகளுக்கு இடையே விளையாடும் போட்டிகளாக உருவாக்கின. இறுதியாக, அது ஆங்கில பொதுப் பள்ளிகளில் "உதைத்தல்" மற்றும் "ஓடுதல்" (அல்லது "கொண்டுசெல்லுதல்") விளையாட்டுக்களைத் தெளிவாகப் வகைப் பிரித்தது.

ஆங்கில பொதுப் பள்ளிகளில் விளையாடப்பட்ட விளையாட்டுக்கள் கால்பந்தைப் போன்று தோன்றியது — முக்கியமாக உயர்நிலை, மேல்நிலை மற்றும் தொழிற்படிப்புகளிலிருந்து மாணவர்கள் பங்கு பெற்றனர் — என்பதைக் கூறும் முந்தைய ஆதாரம் 1519 இல் வில்லியம் ஹார்மன் எழுதிய வல்கரியா என்ற நூலிலிருந்து வந்தது. ஹார்மன், ஏடன் மற்றும் வின்செஸ்டர் கல்லூரிகளில் தலைமையாசிரியராகப் பணிபுரிந்தார், மேலும் அவரது லத்தீன் உரைநூலானது "We wyll playe with a ball full of wynde" என்ற வாக்கியத்துடன் மொழி மாற்று பயிற்சிகளை உள்ளடக்கியது.[சான்று தேவை]

ரிச்சர்டு மல்காஸ்டர், 16 ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் ஏடன் கல்லூரியில் மாணவராக இருந்து, பின்னர் பிற ஆங்கில பள்ளிகளுக்கு தலைமையாசிரியராக மாறியவர், அவர் "பதினாறாம் நூற்றாண்டில் கால்பந்திற்கான மிகச்சிறந்த முறையில் வாதிட்டவர்" என்று விவரிக்கப்படுகின்றார்.[17] அவரது பங்களிப்புகளில் பல ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குழு கால்பந்தின் பழைய ஆதாரமாக உள்ளன. மல்காஸ்டரின் நூல்கள், அணிகள் ("இரு பக்கங்கள்" மற்றும் "தரப்புகள்"), நிலைகள் ("நிற்குமிடங்கள்"), நடுவர் ("தரப்புகளுக்கிடையே நடுவர்") மற்றும் பயிற்சியாளர் "(trayning maister)" ஆகியவற்றைக் குறிக்கின்றது. மல்காஸ்டரின் "பூட்டிபால்" நூலானது பாரம்பரிய கால்பந்தின் ஒழுங்கீனம் மற்றும் வன்முறைகளிலிருந்து மதிப்பிட்டது:

[s]ome smaller number with such overlooking, sorted into sides and standings, not meeting with their bodies so boisterously to trie their strength: nor shouldring or shuffing one an other so barbarously ... may use footeball for as much good to the body, by the chiefe use of the legges.

1633 இல், அபெர்டீன் இலிருந்து வந்த ஆசிரியர் டேவிட் வெட்டர்பர்ன், "வொக்கபுலா" என்றழைக்கப்பட்ட சிறிய இலத்தீன் உரைநூலில் நவீன கால்பந்தின் உறுப்புகளை குறிப்பிட்டுள்ளார். வெட்டர்பர்ன், எது நவீன ஆங்கிலத்திற்கு "keeping goal" என்று மொழிமாற்றம் செய்யப்பட்டது என்பதைக் குறிப்பிடுகிறார், மேலும் அவர் பந்தை அனுப்புவதற்கு ("strike it here") ஒரு குறிப்பை உருவாக்குகின்றார். "பந்தைப் பிடித்து வைத்தல்" என்பதற்கான குறிப்பு, சில பந்தை கைகளால் கையாளும் முறைகள் அனுமதிக்கப்பட்டதாக பரிந்துரைக்கின்றது. எதிர்த்தரப்பு வீரர்களின் தாக்குதல் மற்றும் தக்கவைத்தல் உட்பட மாற்றங்கள் அனுமதிக்கப்பட்டன என்பது தெளிவாகின்றது ("அந்த வீரனை திரும்ப அனுப்பு").[சான்று தேவை]

சுமார் 1660 இல் பிரான்சிஸ் வில்லூக்பி எழுதிய புக் ஆப் கேம்ஸ் நூலில், கால்பந்திற்கான மேலும் விரிவான விளக்கக் குறிப்புகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.[18] வில்லூக்பி சுட்டன் கோல்டுபீல்டு பள்ளியில் பயின்றார், அவர் முதலில் கோல்கள் மற்றும் தெளிவான ஆட்டக்களம் பற்றி விவரித்தது: "அடுத்த முனையில் முடிவில் ஒரு வாயில் இருந்தது". வாயில்கள், கோல்கள் என்று அழைக்கப்பட்டன." அவரது நூல் கால்பந்துக் களத்தை விவரிக்கும் ஓர் வரைபடத்தைக் கொண்டுள்ளது. அவர், உத்திகளையும் ("கோலைப் பாதுகாக்க சில சிறந்த வீரர்களை விட்டுவைத்தல்"); ஸ்கோர் செய்தலையும் ("அவர்கள் பந்தை அவர்களது எதிரணியினர் ஊடே அடித்து முதல் கோலைப் போட்டு வென்றனர்") மற்றும் அணிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வழியையும் ("வீரர்கள் அவர்களின் வலிமை மற்றும் சுறுசுறுப்பு அடிப்படையில் சரிசமமாகப் பிரிக்கப்பட்டனர்") குறிப்பிடுகின்றார். அவர் கால்பந்தின் "சட்டத்தை" முதலில் விவரிப்பது: "அவர்கள் கண்டிப்பாக பந்தைவிட [எதிரணியினரின் காலை] உதைக்கக் கூடாது".[சான்று தேவை]

ஆங்கில பொது பள்ளிகள் முதலில் நெறிமுறைப்படுத்தப்பட்ட கால்பந்து விளையாட்டுக்களை (குறிப்பாக ஏடன் (1815)[19] மற்றும் அல்டேன்ஹாம் (1825)[19] ஆகியவற்றில்) விளையாடின, அவை 18 ஆம் நூற்றாண்டின் போது, முதல் ஆப்சைடு விதிகளையும் உருவாக்கின.[20] இந்த விதிகளன் முந்தைய தெளிவான வடிவங்களின் வெளிப்பாடுகள், வீரர்கள் "அவர்களின் ஆப்சைடில்" இருப்பதானது அவர்களின் குறிக்கோளாக வெறுமனே பந்துக்கும் கோலுக்கும் இடையே நிற்பதுவேயாகும். வீரர்கள் காலை அல்லது கையைப் பயன்படுத்தி பந்தை முன்னோக்கி செலுத்துவது அனுமதிக்கப்படவில்லை. அவர்கள் தங்களது கால்களைக் கொண்டு சிறிது சிறிதாக, அல்லது இணைந்துச் செல்லும் சிறு குழுக்களாக வோ அல்லது அதே போன்ற வடிவத்திலோ பந்தை முன்னேற்றிச் செல்ல முடியும். இருப்பினும், ஆப்சைடு சட்டங்கள் பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் வேறுபட்ட முறையில் மேம்படுத்தத் தொடங்கினர், இதை 1810–1850 காலகட்டத்தில் வின்செஸ்டர், ரக்பி, ஹாரோ மற்றும் செல்ட்டன்ஹாம் ஆகியவற்றிலிருந்த கால்பந்து விதிகள் மூலம் அறியப்படுகின்றது.[20]

19 ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் (1850 இன் தொழிற்சாலைச் சட்டத்திற்கு முன்பு), பிரிட்டனில் பெரும்பாலான தொழிலாளர் வர்க்க மக்கள் வாரத்திற்கு ஆறு நாட்களும், ஒரு நாளில் பெரும்பாலும் பன்னிரெண்டு மணிநேரத்திற்கு மேலும் உழைக்க வேண்டியிருந்தது. அவர்கள் பொழுதுபோக்கிற்காக விளையாட்டில் ஈடுபட நேரமுமில்லை விருப்பமுமில்லை, மேலும் அதே நேரத்தில், பெரும்பாலான குழந்தைகள் தொழிலாளர் படையின் பகுதியாகவே இருந்தனர். வீதிகளில் விளையாடும் பீஸ்ட் தின கால்பந்தானது குறைந்துக் கொண்டிருந்தது. பொதுப் பள்ளி மாணவர்கள் வேலையிலிருந்து விடுதலை பெற்று மகிழ்ந்தனர், அவர்கள் முறையான நெறிமுறைக்களைக் கொண்ட ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட கால்பந்து விளையாட்டுக்களின் கண்டுபிடிப்பாளர்களாக மாறினர்.

போட்டி மனப்பான்மையை வளர்க்கவும் இளைஞர்களின் உடல்களை நேர்த்தியாக வைக்கவும் பல பொதுப் பள்ளிகளால் கால்பந்து விளையாட்டு ஏற்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு பள்ளியும் தங்களது சொந்த விதிமுறைகளை வரையறுத்தன, அவை பரவலாக வெவ்வேறு பள்ளிகளிடையே வேறுபட்டன, மேலும் அவை புதிய மாணவர்களின் கொள்திறனைக் கொண்டு வெவ்வேறு காலங்களில் மாறுபட்டன. விதிகளைப் பொறுத்து இரண்டு கோட்பாட்டு முறைகள் மேம்படுத்தப்பட்டன. பல பள்ளிகள் பந்தைக் கொண்டு செல்வதன் அடிப்படையில் விருப்பம் கொண்டன (அது ரக்பி, மால்பாரோ மற்றும் செல்டென்ஹாம் ஆகியவற்றில்), இருப்பினும் பிற பள்ளிகள் பந்தை உதைத்தல் மற்றும் மெதுமெதுவாக செலுத்துதல் ஆகியவற்றிற்கு முன்னுரிமை அளித்து வழங்கின (அவை ஏடன், ஹாரோ, வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் மற்றும் சார்ட்டர்ஹவுஸ்). இந்த இரண்டு கூடாரங்களிலிருந்து விளையாட்டுக்கள் விளையாடப்படும் சூழ்நிலைகளின் ஓர் காரணமாக விளைவாகப் உருவானப் பிரிவினையை ஏற்படுத்தியது. எடுத்துக்காட்டாக, சார்டென்ஹவுஸ் மற்றும் வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் அந்நேரத்தில் விளையாடும் பகுதிகளைக் கட்டுப்படுத்தின; மாணவர்கள் பள்ளியின் குளோயிஸ்டெர்ஸ்களில் அவர்களின் பந்து விளையாட்டை விளையாட வரைப்படுத்தப்பட்டனர், அவர்கள் கடினமாக மற்றும் பல்டியடித்து ஓடும் விளையாட்டுக்களை ஏற்பதில் கடினத்தை ஏற்படுத்துகின்றது.[சான்று தேவை]

1823 இல்

 
ரக்பி பள்ளி

ரக்பி பள்ளியில் மாணவரான வில்லியம் வெப் எல்லிஸ் கூறுவது "அவரது விளையாடும் நேரத்தில் கால்பந்தின் விதிகள் நன்றாக அலட்சியம் செய்யப்பட்டது [சொல்லழுத்தம் சேர்க்கப்பட்டது], முதலில் பந்தை அவனது கையில் எடுத்து அதனுடன் ஓடினான், இதுவே ரக்பி விளையாட்டு உருவாக்கத்தின் சிறப்புடைய அம்சமாகும்." இந்த விதியானது ரக்பி கால்பந்தின் தொடக்கமாகக் கூறப்பட்டது, ஆனால் அதற்கு குறைந்தளவே ஆதாரம் இருக்கின்றது, பெரும்பாலான விளையாட்டு வரலாற்று அறிஞர்கள் அக்கதைகள் வெறும் கட்டுக்கதைகளே என நம்பினர். 'கைகளில் பந்தை எடுத்தல்' சட்டமானது 'பந்தை பறித்து எடுத்தல்' என்று பெரும்பாலும் தவறாக அர்த்தம் கொள்ளப்பட்டு, இது வெப் எல்லிஸின் 'கிரைம்' பந்தைக் கையாண்டது போல் நவீன சாக்கரில் பரவலாக நம்பப்படுகின்றது, இருப்பினும் பந்தைக் கையாள அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்தில் சில வகைகளில் கட்டாயமானது,[21] வெப் எல்லிஸ் காண்பித்த அலட்சியத்திற்கான விதியானது பந்தைக் கொண்டு முன்னோக்கி ஓடுவது ஆகும், அந்த விதிகளானது அவரது காலத்தில், ஒரு வீரரை பின்வாங்க அல்லது முன்னோக்கி உதைக்க மட்டுமே அனுமதித்தது.

1840களின் போது பிரிட்டனில் ரயில் போக்குவரத்து வளர்ச்சியின் பயனாக, மக்கள் முன் எப்போதும் சந்தித்திராத குறைந்த சௌகரியமின்மையுடன் பயணம்செய்ய முடிந்தது. பள்ளிகளுக்கிடையேயான விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற ஏதுவானது. இருப்பினும், ஒவ்வொரு பள்ளியும் தங்கள் சொந்த விதிமுறைகளுடன் விளையாடியதால், மற்றவர்களுடன் கால்பந்து விளையாட பள்ளிகளுக்குக் கடினமாக இருந்தது. இந்த பிரச்சினைக்குத் தீர்வாக போட்டியானது இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டது, அதன் ஒரு பகுதி விளையாட்டு "நடைபெறும்" பள்ளியின் விதிமுறைகளால் விளையாடப்பட்டது, மற்றொரு பகுதியானது "வெளியில்" இருந்துவந்த பள்ளியின் விதிகளால் விளையாடப்பட்டது.

ரக்பி கால்பந்தைத் தவிர, பொதுப் பள்ளி நெறிமுறைகள் ஒவ்வொரு பள்ளியின் வரையறுக்கப்பட்ட விளையாட்டு களங்களுக்கு அப்பால் அவ்வளவாக விளையாடப்படவில்லை. இருப்பினும், அவைகள் பல பள்ளிகளில் அவைளுக்காக உருவாக்கப்பட்ட களங்களில் விளையாடப்படுகின்றது ((கீழே வாழ்ந்துவரும் UK பள்ளி விளையாட்டுகள் காண்க).

முதன்முறைகள் தொகு

கிளப்புகள் தொகு

ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்புகள் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுகளிலிருந்து கால்பந்து விளையாடுவதற்கு அர்பணிக்கத் தொடங்கின, எடுத்துக்காட்டாக பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் மத்தியில் நிறுவப்பட்ட இலண்டன் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் சொசைட்டி 1796 இல் போட்டிகளில் விளையாடுவதை நிறுத்திக்கொண்டது[22][23]. 1824-41 காலகட்டத்தில் ஸ்காட்லாந்து நாட்டின் எடின்பர்க்கிலுள்ள ஒரு கிளப் "கால்பந்து கிளப்" என்ற பெயரை முதலில் ஆவணமாக்கப்பட்ட கிளப்பாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.[24][25] அந்த கிளப்பானது ட்ரிப்பிங்கை தடைசெய்தாலும், தள்ளுதல் மற்றும் தக்கவைத்தல் மற்றும் பந்தை எடுத்தல் போன்றவற்றை அனுமதித்தது.[26]

இரண்டு கிளப்புகள், உலகின் பழமையான நடப்பிலுள்ள கால்பந்து கிளப்பாக, பள்ளி அல்லது பல்கலைக்கழகத்தின் பகுதியாக பங்குபெறாமல் ரக்பி கால்பந்தில் வலிமையானதாக உள்ளன: பார்னெஸ் கிளப், இது 1839 இல் நிறுவப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டது மற்றும் 1843 இல் கேய்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் கால்பந்து கிளப். அன்றைய தேதியில் பல்வேறு வகையான கால்பந்து நன்கு ஆவணப்படுத்தப்பட்டு விளையாடப்படவில்லை என்றாலும், அதுபோன்ற கோரிக்கைகள் பிற நவீன நெறிமுறைகள் உருவாவதற்கு முன்னர் ரக்பியின் பிரபலத்தை மறைமுகமாகச் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.

1845 இல், ரக்பி பள்ளியில் மூன்று மாணவர்கள் விதிகளை நெறிமுறைப்படுத்தும் பணியை மேற்கொண்டனர், பின்னர் அவை அப்பள்ளியில் பயன்படுத்தப்பட்டது. எந்த வடிவிலான கால்பந்திற்கும் இவையே முதல் எழுத்து வடிவிலான விதிகளின் (அல்லது நெறிமுறை) தொகுப்பாக இருந்தன.[27] இது மேலும் ரக்பி விளையாட்டு பரவ உதவியது. எடுத்துக்காட்டாக, 1854 இல் டப்ளின் நகரின் டிரினிட்டி கல்லூரியில் டப்ளின் பல்கலைக்கழகம் கால்பந்து கிளப் தொடங்கப்பட்டது, பின்னர் ரக்பி பள்ளி விளையாட்டின் அரணாகப் பிரபலமானது—இது எந்த நெறிமுறையின் கீழும் உலகின் மிகப்பழமையான ஆவணப்படுத்தப்பட்ட கால்பந்து கிளப்பாக இருக்கின்றது.

போட்டிகள் தொகு

1858 முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மெல்போர்ன் கிராமர் பள்ளி மற்றும் மெல்போர்னின் ஸ்காட்ச் கல்லூரி இடையே நடத்தப்படும் கார்ட்னர்-எக்லெஸ்டன் கோப்பை போட்டியானது வெகுநாட்களாக நடைபெறும் கால்பந்து விளையாட்டுப் போட்டிகளில் ஒன்று. இது ஆஸ்திரேலிய விதிகள் கால்பந்து போட்டியின் முதல் போட்டியாக இருந்ததாக பெரும்பாலானோரால் நம்பப்படுகின்றது, என்றாலும் அதன் முதல் ஆண்டில் பரிசோதனை விதிமுறைகளின் கீழ் விளையாடப்பட்டது. முதல் கால்பந்துக் கோப்பைப் போட்டியான கலேடோனியன் சேலஞ் கோப்பை, மெல்போர்னின் ராயல் கலேடோனியன் சொசைட்டியால் வழங்கப்பட்டது, இது 1861 இல் மெல்போர்ன் விதிகளின் கீழ் விளையாடப்பட்டது.[28] பழமையான கால்பந்து லீக்காக ஒரு ரக்பி கால்பந்து போட்டியான யுனைடேட் ஹாஸ்பிடல்ஸ் சேலஞ் கோப்பை (1874) இருந்தாலும், பழமையான ரக்பி கோப்பையாக ரக்பி லீக் சேலஞ் கோப்பை (1897) உள்ளது. தெற்கு ஆஸ்திரேலியன் கால்பந்து சங்கக்(30 ஏப்ரல் 1877) என்பது தற்போதிருக்கும் பழமையான ஆஸ்திரேலிய விதிகள் கால்பந்து போட்டியாகும். தற்போதைய பழமையான சாக்கர் கோப்பைப் போட்டி யூதன் கோப்பை (1867) ஆகும், மேலும் பழமையான தேசிய சாக்கர் போட்டி இங்கிலீஷ் FA கோப்பை (1871) ஆகும். தி புட்பால் லீக் (1888) வெகுகாலமாக நடைபெறும் சங்கக் கால்பந்து லீக்காக ஏற்கப்பட்டிருக்கின்றது. முதல் சர்வதேச கால்பந்து போட்டி இங்கிலாந்து மற்றும் ஸ்காட்லாந்து அணிகளுக்கு இடையே மார்ச் 5 1870 அன்று ஓவல் மைதானத்தில் FA ஆணையத்தின் கீழ் நடைபெற்றது. முதல் சர்வதேச ரக்பி 1871 இல் நடைபெற்றது.

நவீன பந்துகள் தொகு
 
முதல் கால்பந்துகள் ரப்பர் பைகளைக் கொண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று ரிச்சர்டு லிண்டன் (1880 இல் பார்த்தது) நம்பப்படுகினறது.

ஐரோப்பாவில், பழைய கால்பந்துகள் விலங்கு நீப்பைகளில், மிகவும் குறிப்பாக காற்றால் நிரப்பட்ட பன்றியின் நீர்ப்பைகளில் செய்யப்பட்டன. பின்னர் பந்தானது அதன் வடிவத்தைத் தக்கவைத்துக் கொள்ள அனுமதிக்க தோலால் மூடப்பட்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.[29] இருப்பினும் 1851 இல், ரக்பி (பள்ளி அருகில்) நகரிலிருந்து வந்த ரிச்சர்டு லிண்டன் மற்றும் வில்லியம் கில்பர்ட் என்ற இரண்டு ஷூ தயாரிப்பாளர்களும், இலண்டனில் உள்ல கிரேட் எக்சிபிஷனில் உருண்டையான மற்றும் நீள்வட்ட வடிவப் பந்துகளைக் காட்சிப்படுத்தினர். ரிச்சர்டு லிண்டனின் மனைவி பன்றியின் நீர்ப்பைகளை ஊதியதால் நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்டு வியாதியால் இறந்ததாகக் கூறினார்.[30] லிண்டன் அவர்கள் "காற்று நிரப்பக்கூடிய ரப்பர் நீர்ப்பை" மற்றும் "பிராஸ் ஹேண்ட் பம்ப்" ஆகிய கண்டுபிடிப்புகளுக்காக பதக்கங்களையும் வென்றார்.

1855 இல் U.S. கண்டுபிடிப்பாளர் சார்லஸ் குட்யியர் — வல்கனைஸ் செய்த ரப்பரின் காப்புரிமை பெற்றவர் — பாரிஸ் எக்ஸிபிஷன் யுனிவர்செல்லே என்ற இடத்தில் வல்கனைஸ் செய்யப்பட்ட ரப்பர் வெளிப்பகுதியைக் கொண்ட கோளவடிவ கால்பந்தைக் காட்சிக்கு வைத்தார். இந்தப் பந்தானது, U.S.A. இல் முந்தைய கால்பந்து வடிவங்களில் பிரபலமானதாக நிரூபிக்கப்பட்டது.[31]

நவீன பந்து கடத்தும் உத்திகள் தொகு
 

"அறிவியல்" கால்பந்து முதலில் 1839 இல் லன்காஷையரில்[32] இருந்தும், பின்னர் 1862 இலிருந்து ரக்பி கால்பந்தில் நவீன விளையாட்டிலும்[33], மேலும் வெகுவிரைவில் 1865 [34][35] இல் ஷேப்பீல்டிலிருந்தும் பதிவுசெய்யப்பட்டது. 1869/70[36][37][38] இல் ராயல் என்ஜினியர்ஸ் AFC முதல் பந்தைச் கடத்திச் செலுத்தும் இணை விளையாட்டை விளையாடினர், 1869 இல் அவர்கள் "நன்றாக ஒன்றிணைந்து செயல்பட்டு", "பின் இடைவெளி" மற்றும் "கூட்டிணைப்பின்" மூலமாக நன்மையடைந்தனர்[39]. 1870 இல் இன்ஜினியர்கள் பந்தைச் கடத்திச் செலுத்தியது: "லையூட். கிரஸ்வெல், பந்தைப் பெற்றுக் கொண்டு அவரது மறுபக்கத்திற்கு பந்தின் மையத்தில் பந்தை உதைக்கின்றார், அவர் பந்தை நேரம் முடிவடைந்ததாக அழைக்கும் முன்னர் பந்தை கம்பங்கள் வழியே உதைத்தார்"[40], பந்தைச் செலுத்துதல் அவர்களின் பாணியில் வழக்கமான அம்சம்[41], 1872 இன் ஆரம்பத்தில் இன்ஜினியர்கள் பிரபலமான "அவர்களுக்குள் அழகாக விளையாடும்" முதல் கால்பந்து அணியாகத் திகழ்ந்தனர்[42], 1872 மார்ச்சில் டெர்பி ஸ்கூலுக்கு எதிராக நாட்டிங்காம் ஃபாரெஸ்ட் விளையாடிய போட்டியிலிருந்து முதல் இரட்டைச் செலுத்தல் செய்யப்பட்டது செய்தியாக்கப்பட்டது, மறுக்க முடியாத முதல் குறுகிய செலுத்தல்: "திரு அப்ஸே பந்தை உருட்டிக் கொண்டு களத்தின் பாதி நீளத்திற்குச் சென்று வாலிஸிடம் வழங்கினார், வாலிஸ் கோலின் முன்பகுதியில் அதை புத்திசாலித்தனமாக உதைத்து, அணித் தலைவருக்கு அனுப்பினார், அதை அவர் நாட்டிங்காம் கம்பங்களுக்கிடையே ஒருமுறை செலுத்தினார்"[43], முதல் மிகச்சரியான நவீன வடிவமைப்பாக கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் AFC[44][45][46] இருந்தது, மேலும் அது 2-3-5 "பிரமிட்" வடிவமைப்பை[47][48] அறிமுகப்படுத்தியது.

கேம்பிரிட்ஜ் விதிகள் தொகு

1848 ஆம் ஆண்டு கேம்ப்ரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில், திரு. எச். டி விண்டன் மற்றும் திரு. ஜே.சி. திரிங் ஆகியோர் முன்னதாக ஷ்ரூஸ்பரி ஸ்கூலில் இருந்தவர்கள், இவர்கள் இருவரும் ஏடன், ஹாரோ, ரக்பி, வின்செஸ்டர் மற்றும் ஷ்ரூஸ்பரி ஆகியவற்றிலிருந்து மற்ற 12 பிரதிநிதிகளை கேம்ப்ரிட்ஜ், ட்ரினிட்டி கல்லூரியில் ஒரு சந்திப்பிற்கு அழைத்தனர். ஒரு எட்டு மணிநேர சந்திப்பானது நவீன விதிகளின் முதல் தொகுப்பை உருவாக்கியது, அதுவே கேம்ப்ரிட்ஜ் விதிகள் என்று அறியப்பட்டன. இந்த விதிகளின் நகல்கள் தற்போது எதுவுமில்லை, ஆனால் திருத்தப்பட்ட பதிப்பானது சுமார் 1856 இலிருந்து ஷ்ரூஸ்பரி ஸ்கூலின் நூலகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த விதிகள் உதைக்கும் விளையாட்டிற்கு சாதகமாக இருப்பது தெளிவாகின்றது. கையாளுதல் வீரர் ஒரு தெளிவான கேட்சை பெறுவதற்காக மட்டுமே அனுமதிக்கின்றது இது அவர்களை ப்ரீ கிக்கிற்கு அனுமதிக்கின்றது, மேலும் அங்கு பழமையான ஆப்சைடு விதி இருந்தது, இது எதிரணியின் கோல்கம்பங்களைச் சுற்றி வீரர்கள் "நோக்கமின்றி சுற்றுவதை" அனுமதி மறுக்கின்றது. கேம்ப்ரிட்ஜ் விதிகள் ஆங்கில பொதுப் பள்ளிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள் தவிர மற்ற இடங்களில் பெரும்பாலாக ஏற்கப்படவில்லை (ஆனால் இது விவாதபூர்வமாக சங்கக்கால்பந்து வடிவமைப்பிற்கு முழுப்பொறுப்பான கால்பந்து சங்கக் குழு உறுப்பினர்களிடையே பெரும் முக்கிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது).

ஷெஃபீல்டு விதிகள் தொகு

1850களின் இறுதியில், ஆங்கிலம் பேசும் உலகின் முழுவதும், கால்பந்தின் வெவ்வேறு நெறிமுறைகளைக் கொண்டு விளையாட பல கால்பந்து கிளப்புகள் தோன்றியிருந்தன. ஷெஃபீல்டு கால்பந்து கிளப், 1857 இல் ஆங்கில நகரான ஷெஃபீல்டில் நாதனியல் க்ரேஸ்விக் மற்றும் வில்லியம் ப்ரெஸ்ட் ஆகியோரால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது, இது பின்னர் சங்கக்கால்பந்து விளையாடுகின்ற உலகின் பழமையான கிளப்பாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.[49] இருப்பினும், அந்த கிளப் தொடக்கத்தில் தனது சொந்த கால்பந்து நெறிமுறையில் விளையாடியது: ஷெஃபீல்டு விதிகள் . அந்த நெறிமுறையானது பொதுப் பள்ளிகளின் விதிமுறைகளுடமிருந்து அதிக தன்னிசையானதாக இருந்தன, ஆப்சைடு விதி விடுபட்டது மிகவும் முக்கியமான வேறுபாடாக இருக்கின்றது.

இந்த நெறிமுறையானது பல கண்டுபிடிப்புகள் சங்கக்கால்பந்து பின்னர் பரவக் காரணமானது. அவற்றில் ஃப்ரீ கிக்கள்[disambiguation needed], கார்னர் கிக்கள், கைப்பந்து, த்ரோ-இன்கள் மற்றும் கிராஸ்பார் ஆகியவை அடங்கும்.[50] 1870களில் இவை இங்கிலாந்தின் வடக்கு மற்றும் மத்திய நிலப்பகுதிகளில் ஆதிக்கம் நிறைந்த நெறிமுறையாக மாறின.இந்த நேரத்தில் லண்டன் மற்றும் ஷெஃபீல்டு FA களால் விதிகளின் வரிசையில் மாற்றம் ஏற்படுத்தப்பட்டு 1877 இல் பொதுவான நெறிமுறை ஏற்கப்படும் வரை இரண்டு விளையாட்டுக்கள் இடையேயான வேறுபாடுகள் தேய்ந்துவந்தன. [[படிமம்:--112.134.200.4 16:55, 23 ஏப்ரல் 2012 (UTC)மாதிரிப்படம்]]

ஆஸ்திரேலிய விதிகள் தொகு

 
1886 இல் மெர்போர்னில் ரிச்மண்ட் பாடாக் எனுமிடத்தில் நடைபெற்ற ஆஸ்திரேலிய விதிகள் கால்பந்துப் போட்டி.(ராபர்ட்ஸ் புரூஸின் மர வேலைப்பாடு.)

விக்டோரியன் கோல்டு ரஷ்சின் போது ஆஸ்திரேலியாவில் வெவ்வேறு வடிவிலான கால்பந்து விளையாடப்பட்டன, இவற்றிலிருந்து மாறுபட்டு மற்றும் உள்ளூரில் பிரபலமான விளையாட்டாக வெளிப்பட்டது. இவ்வாறிருந்தாலும் இவற்றின் பிறப்பிடங்கள், தற்போது டாம் வில்ஸ்ஸிற்கு பெருமை சேர்க்கும் ஆஸ்திரேலிய விதிகள் கால்பந்து என்றழைக்கப்படுகின்ற நெறிமுறைகளின் பிரபலத்திற்கு இன்னமும் மிகுந்த விவாதத்தை அளிக்கின்ற விஷயமாகும்.

பெல்ஸ் லைப் இன் விக்டோரியா & ஸ்போர்ட்டிங் குரோனிக்கல் என்ற பத்திரிக்கைக்கு ஜூலை 10, 1858 என்று வில்ஸ் எழுதிய கடிதத்தில், குளிர்காலத்தில் கிரிக்கெட் வீரர்கள் உடற் தகுதியை தக்க வைக்க "சட்ட நெறிமுறைகள்" கொண்ட "கால்பந்து கிளப்பிற்கு" அழைத்தார்[51]. இது வரலாற்று அறிஞர்களால் புதிய விளையாட்டு உருவாக்கத்தை வரையறைக்கும் நிகழ்வாகக் கருத்தப்பட்டிருக்கின்றது. விளம்பரப்படுத்தல் மற்றும் தனிப்பட்ட தொடர்புகள் மூலமாக வில்ஸ் கால்பந்து போட்டிகளை மெல்போர்ன் நகரில் ஒருங்கிணைக்க முடிந்தது, அது பல்வேறு விதிகளைக் கொண்ட சோதனையானது[52], முதன்முறையாகத் ஜூலை 31, 1858 இல் நிகழ்ந்தது பதிவுசெய்யப்பட்டது. 7 ஆகஸ்ட் 1858 இல் நன்கு ஆவணமாக்கப்பட்ட பள்ளிச் சிறுவர்களைக் கொண்ட மெல்போர்ன் கிராமர் பள்ளி மற்றும் ஸ்காட்ச் கல்லூரி இடையேயான போட்டிக்கு நடுவராக வில்ஸ் செயல்பட்டார். இந்தப் போட்டிகளைத் தொடர்ந்து, அமைப்புரீதியான கால்பந்து போட்டிகள் மிகவும் பிரபலமாக விரைவில் அதிகரித்தன.

மே 17, 1859 அன்று வில்ஸ்சும் மற்றவர்களும் இந்த பழமையான போட்டிகளைக் கொண்ட மெல்போர்ன் கால்பந்து கிளப் (நடப்பிலுள்ள பழமையான ஆஸ்திரேலிய கால்பந்து கிளப்) உருவாக்கத்தில் ஈடுபட்டனர். வில்ஸ், வில்லியம் ஹாம்மர்ஸ்லி, ஜே.பி. தாம்ப்சன் மற்றும் தாமஸ் எச். ஸ்மித் உள்ளிட்டோர் முதல் உறுப்பினர்களாவர். அவர்கள் பிற கிளப்புகளாலும் பரவலாக ஏற்கக்கூடிய விதிகளின் தொகுப்பை உருவாக்கும் எண்ணத்தில் சந்தித்தனர்.

உண்மையான விதிகள் உருவாக்குநர்களின் பின்புலங்கள் ஏற்படுத்தும் தாக்கங்கள் விதிகளை உருவாக்குவதன் மீதான தாக்கங்களைப் பற்றிய ஆர்வமூட்டும் வதந்திகளை உருவாக்குகின்றன. வில்ஸ், ஆஸ்திரேலிய குற்றப் பாரம்பரியத்தைச் சேர்ந்தவரான இவர் இங்கிலாந்தில் கல்வி பயின்றார். அவர் ஒரு ரக்பி கால்பந்து வீரர், கிரிக்கெட் வீரர் மற்றும் உள்ளூர் ஆஸ்திரேலியர்களுடன் வலுவான தொடர்பைக் கொண்டவர். முதலில் அவர் ரக்பி பள்ளி விதிகளை அறிமுகப்படுத்த விரும்பினார். ஹாம்மர்ஸ்லி இங்கிலாந்திலிருந்து குடியேறிய கிரிக்கெட் வீரர் மற்றும் பத்திரிகையாளர். தாமஸ் ஸ்மித் அயர்லாந்திலிருந்து குடியேறிய பள்ளி ஆசிரியர். கமிட்டி உறுப்பினர்கள் இங்கிலாந்தின் பொதுப் பள்ளி விளையாட்டுகளில் உள்ளவை உள்ளிட்ட பல விதிகளை விவாதித்தனர். பிற வடிவிலான கால்பந்தை ஒத்த அம்சங்கள் உள்ளிட்டவைத் தவிர எந்த ஒரு தாக்கத்தையும் குறிப்பிடும்படியான இறுதியான ஆதாரம் எதுவுமில்லை. பதிலாக கமிட்டியானது ஆஸ்திரேலிய சூழ்நிலைக்கு மிகவும் பொருத்தமான விளையாட்டை முடிவுசெய்தது, மேலும் வில்ஸ் அறிவிப்பை "இல்லை, நாம் நமது சொந்த விளையாட்டைக் கொண்டிருக்கலாம்" என்பதை ஆவணப்படுத்தியது.[53] நெறிமுறையானது மதிப்பெண், ஃப்ரீ கிக், டேக்லிங், ஆப்சைடு விதியை விடுவித்தல் மற்றும் வீரர்கள் குறிப்பாக தண்டனை பெறும் பந்தை எறிதல் போன்ற குறிப்பிட்டவற்றில் வகைப்படுத்தப்பட்டது.

மெல்போர்ன் கால்பந்து விதிகள் பரவலாக விநியோகிக்கப்பட்டு மெதுவாக மற்ற விக்டோரியன் கிளப்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன. பிற ஈடுபாடுள்ள விக்டோரியன் கால்பந்து கிளப்களின் விதிகளை ஏற்றுக்கொள்ள அவர்கள் 1860களில் பல முறை மறு வரைவை மேற்கொண்டனர். கீலாங் கால்பந்து கிளப் உருவாக்கிய விளையாட்டிலிருந்து விதிகளை ஏற்க 1866 இல் எச் சி ஏ ஹாரிஸனின் கமிட்டியால் தனிப்பட்டமுறையில் திருத்தி எழுதப்பட்டது, இது பிற நெறிமுறைகளிலிருந்து மாறுபட்டு "விக்டோரியன் விதிகள்" என்று அறியப்பட்டது.இது கிரிக்கெட் களங்கள், ரக்பி பந்து, தனிச்சிறப்பான கோல் மற்றும் பின்புறக் கம்பங்களைப் பயன்படுத்தியது, ஓடும்போது பந்தைக் குதிக்கச்செய்தது, பின்னர் கண்கவர் உயர் குறியீட்டையும் பயன்படுத்தியது. இந்த வடிவமான கால்பந்து விரைவில் பிற ஆஸ்திரேலிய குடியேற்றங்களுக்கும் பரவியது.முதலாம் உலகப் போரை தொடர்ந்து தெற்கு ஆஸ்திரேலியாவின் மையப்பகுதியில் அந்நெறிமுறையானது குறிப்பிட்ட காலத்தில் வீழ்ச்சியடைந்தது உணரப்பட்டது, ஆனால் அதிலிருந்து உலகின் பிற பகுதிகளில் அது தொழில்முறையற்ற அளவில் வளர்ந்தது, மேலும் ஆஸ்திரேலிய கால்பந்து லீக் வலிமையான தொழில்முறை போட்டியாக உருவானது.

கால்பந்து சங்கம் தொகு

 
முதலாவது சர்வதேச கால்பந்து, ஸ்காட்லாந்தை எதிர்த்து இங்கிலாந்து. ரக்பி கால்பந்து யூனியனால் ஒருமுறை நடத்தப்பட்டது, இது ரக்பி கால்பந்துக்கான ஒரு பழைய உதாரணமாக உள்ளது.

1860களின் ஆரம்பத்தில், இங்கிலந்தில் பல்வேறு பொதுப் பள்ளி விளையாட்டுகளை ஒருமுகப்படுத்தி சரிசெய்யும் முயற்சிகள் அதிகரித்தன. 1862 இல், ஜே. சி. திரிங், உண்மையான கேம்ப்ரிட்ஜ் விதிகளின் பின்னால் இருந்து இயக்கும் சக்திகளில் ஒருவரான இவர், உப்பிங்ஹாம் பள்ளியில் ஆசிரியராக இருந்தார், மேலும் "எளிதான விளையாட்டு" என்று அவர் அழைத்த தனது சொந்த விதிகளை வழங்கினார் (இவை உப்பிங்ஹாம் விதிகள் எனவும் அறியப்படுகின்றன). அக்டோபர் 1863 இன் தொடக்கத்தில் கேம்ப்ரிட்ஜ் விதிகளின் மற்றொரு புதிய திருத்தப்பட்ட பதிப்பானது ஹாரோ, ஷ்ரூஸ்பரி, ஏடன், ரக்பி, மால்பாரோ மற்றும் வெஸ்ட்மைன்ஸ்டெர் ஆகியவற்றிலிருந்து வந்த முன்னாள் மாணவர்களின் ஏழு நபர் கமிட்டியால் வரையப்பட்டது.

இலண்டன் நகரின் ஃப்ரீமேசன்ஸ் டவர்ன், கிரேட் குயீன் ஸ்ட்ரீட் என்ற இடத்தில் அக்டோபர் 26, 1863 அன்று மாலை நேரத்தில் இலண்டன் மாநகர பகுதியில் உள்ள பல்வேறு கால்பந்து கிளப்களின் பிரதிநிதிகள் கால்பந்துச் சங்க (FA) தொடக்கக் கூட்டத்திற்காகச் சந்தித்தனர். சங்கம் தொடங்கப்பட்டதற்கான நோக்கம் அதன் உறுப்பினர்களிடையே ஒரே சீரான நெறிமுறை மற்றும் ஒழுங்குமுறையைக் கொண்டுவருவதேயாகும். முதல் கூட்டத்தினைத் தொடர்ந்து, பொதுப் பள்ளிகள் சங்கத்தில் சேர அழைக்கப்பட்டன. சார்ட்டர்ஹவுஸ் மற்றும் உப்பிங்ஹாம் தவிர அனைத்தும் அதை நிராகரித்தன. மொத்தத்தில், FA இன் ஆறு கூட்டங்கள் 1863 ஆம் ஆண்டின் அக்டோபர் மற்றும் டிசம்பர் இடையே நடத்தப்பட்டன. மூன்றாவது கூட்டத்தின் பின்னர் விதிகளின் தொகுப்பு வரைவு வெளியிடப்பட்டது. இருப்பினும் நான்காவது கூட்டத்தின் தொடக்கத்தில், சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்ட 1863 இன் கேம்பிரிட்ஜ் விதிகளின் மீது கவனயீர்ப்பு கொண்டுவரப்பட்டது. கேம்ப்ரிட்ஜ் விதிகள் இரண்டு குறிப்பிடப்பட்ட பகுதிகளில் வரைவு FA விதிகளிலிருந்து வேறுபட்டன; அவை பந்துடன் (கொண்டு) ஓடுதல் மற்றும் ஹேக்கிங் (எதிர்க்கும் வீரர்களைத் தாடையில் உதைத்தல்). இரண்டு தொடர்ச்சியான FA விதிகள் பின்வருகின்றன:

IX. A player shall be entitled to run with the ball towards his adversaries' goal if he makes a fair catch, or catches the ball on the first bound; but in case of a fair catch, if he makes his mark he shall not run. X. If any player shall run with the ball towards his adversaries' goal, any player on the opposite side shall be at liberty to charge, hold, trip or hack him, or to wrest the ball from him, but no player shall be held and hacked at the same time.

— [54][55]

ஐந்தாவது கூட்டத்தில், இந்த இரண்டு விதிகளை நீக்க பரிந்துரைக்கப்பட்டது. பெரும்பாலன பிரதிநிதிகள் இதற்கு ஆதரவு வழங்கினர், ஆனால் பிளாக்ஹீத்திலிருந்து பிரதிநிதியாக வந்தவரும் FA இன் முதல் பொருளாளருமான எப். எம். சேம்பல் இதை எதிர்த்தார். அவர் கூறியது: "ஹேக்கிங் என்பது உண்மையான கால்பந்து". இருப்பினும், பந்தை கையில் வைத்துக்கொண்டு ஓடுதல் தடைசெய்யப்பட்டு ஹேக்கிங் தொடர்ந்தும் பிளாக்ஹீத் FA இலிருந்து வெளியேறியது. 8 டிசம்பரில் நடைபெற்ற இறுதி கூட்டத்தை அடுத்து, FA "கால்பந்து சட்டங்களை" வெளியிட்டது, அது விளையாட்டிற்கான முதல் முழுமையான விதிகளின் தொகுப்பான அது பின்னர் கால்பந்து எனப்பட்டது (பின்னர் பல நாடுகளில் சாக்கர் எனவும் அழைக்கப்பட்டது).

முதல் FA விதிகள் இன்னமும் கொண்டிருக்கும் கூறுகள் சங்கக் கால்பந்தின் பகுதியாக இல்லை, ஆனால் அவை இன்னுமும் பிற விளையாட்டுகளில் ஏற்கக்கூடியதாக உள்ளன (பெரும்பாலும் குறிப்பிடத்தக்கது ஆஸ்திரேலிய கால்பந்து): எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வீரர் பேர் கேட்ச் செய்து மதிப்பெண்ணை கோரலாம், அது அவருக்கு ஃப்ரீ கிக்கை வழங்குகின்றது; மேலும் ஒரு வீரர் எதிரணியின் கோல் வரிசையின் பின்னால் பந்தைத் தொட்டால், அவரது அணி கோல்வரிசையின் முன்னர் கோல் புள்ளியிலிருந்து 15 கெஜங்களில் (13.5 மீட்டர்கள்)ஃப்ரீ கிக் கைப் பெறுகின்றது.

ரக்பி கால்பந்து தொகு

1870 இல் பிரிட்டனில், சுமார் 75 கிளப்கள் பல்வேறு வகையான ரக்பி பள்ளி விளையாட்டை விளையாடின. அயர்லாந்து, ஆஸ்திரேலியா, கனடா மற்றும் நியூசிலாந்து ஆகியவற்றிலும் "ரக்பி" கிளப்கள் இருந்தன. இருப்பினும் 1871 வரையில் ரக்பி விளையாட்டிற்கு என்று பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விதிகள் எதுவுமில்லை, அப்பொழுது இலண்டனிலிருந்து 21 கிளப்கள் ரக்பி கால்பந்து யூனியன் (RFU) அமைப்பை உருவாக்க ஒன்றிணைந்தன. (இதற்கு எதிரிடையாக, இப்பொழுது பிளாக்ஹீத் ஹேக்கிங்கை தடைசெய்ய ஆதரவு கோரியது.[neutrality is disputed]) முதல் அதிகாரப்பூர்வ RFU விதிகள் ஜூன் 1871 இல் ஏற்கப்பட்டன. இந்த விதிகள் பந்தைச் செலுத்துவதை அனுமதித்தன. அவை, கோல் புள்ளியில் எல்லையின் மீது பந்ததைத் தொடுதலை கோல் முயற்சிக்கும் முயற்சி, எல்லைகள் மற்றும் பொது விளையாட்டு ஆகியவற்றிலிருந்து கோலைக் கைவிடுதல் மற்றும் இன்னமும் முக்கிய போட்டி வடிவில் இருந்த பெனால்ட்டி மாற்றங்கள் உள்ளிட்டவற்றையும் உள்ளடக்கின.

ரக்பி லீக் தொகு

1895 இல், அதன் சொந்த விதிகள் மற்றும் போட்டிகளை உருவாக்குதலில் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டு RFU உறுப்பினர்களிடையே பிரிவினை ஏற்பட்டு புதிய அணிசேர்தலுக்கு வழிவகுத்தது. அந்நேரத்தில் இது ரக்பி லீக் எனப்பட்ட தனிப்பட்ட நெறிமுறைகளுடன் கூடிய கால்பந்தாக உருவாக்கப்பட்டது.

வட அமெரிக்கக் கால்பந்து நெறிமுறைகள் தொகு

19 ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் இது பிரிட்டனில் நிகழ்ந்த போது, வட அமெரிக்க பள்ளிகளும் பல்கலைக்கழகங்களும் மாணவர்களிடையே அணிகளை உண்டாக்கி தங்கள் சொந்த உள்ளூர் விளையாட்டுகளை விளையாடினர். நியூ ஹாம்ஷையரில் உள்ள டார்ட்மவுத் கல்லூரியில் மாணவர்கள் ஓல்டு டிவிசன் கால்பந்து என்றழைக்கப்பட்ட விளையாட்டை விளையாடினர், இது 1820களின் ஆரம்பத்தில் சங்கக் கால்பந்து நெறிமுறைகளின் வகையாக இருந்தது.

 
ஹாமில்டனின் "புலிகள்", ஆண்ட்ரினோ, சுமார் 1906. 1869 இல் தொடங்கப்பட்ட ஹாமில்டன் கால்பந்து கிளப், இறுதியாக அவை ஹாமில்டன் ப்ளையிங் வைல்டுகேட்ஸ் உடன் இணைந்து ஹாமில்டன் டைகர்-கேட்ஸ் என மாற்றப்பட்டது, அந்த அணி கனடியன் கால்பந்து லீக்கில் இன்னமும் விளையாடுகின்றது.[107]

கனடாவில் முதல் ரக்பி விளையாட்டு 1865 இல் மாண்ட்ரீல் நகரில் நடைபெற்றதாக பொதுவாகக் கூறப்படுகின்றது, அப்பொழுது பிரித்தானிய இராணுவ அதிகாரிகள் உள்ளூர் குடிமக்களுடன் விளையாடினர். அந்த விளையாட்டு சீராக வளர்ச்சியடைந்து, 1868 இல் மாண்ட்ரீல் கால்பந்து கிளப் உருவாக்கப்பட்டது, இது கனடாவில் முதலில் பதிவுசெய்யப்பட்ட கால்பந்து கிளப் ஆகும்.

1869 இல், அமெரிக்காவில் FA நெறிமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட விதிகளின் கீழ்,பிரின்ஸ்டன் மற்றும் ரட்ஜர்ஸ் இடையே முதல் போட்டி விளையாடப்பட்டது. இது முதல் U.S. கல்லூரிகளுக்கிடையே விளையாடப்படும் விளையாட்டு என்ற ரீதியில் கல்லூரிக் கால்பந்து பெரும்பாலும் கருதப்படுகின்றது (இருந்த போதிலும் அமெரிக்க கால்பந்தின் இறுதிவடிவம் ரக்பியிலிருந்து வந்ததே தவிர, சங்கக் கால்பந்திலிருந்து இல்லை).

நவீன அமெரிக்க கால்பந்து வளர்ந்து 1874 இல் மாண்ட்ரீலின் மெக்கில் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகம் இடையேயான போட்டியாக வெளிப்பட்டது. அந்த நேரத்தில், ஹார்வர்டு மாணவர்கள் போஸ்டன் கேம் விளையாடியதாக அறியப்பட்டது— இது ஒரு ஓட்ட நெறிமுறையாகும் — இது FA-அடிப்படையான கிக்கிங் விளையாட்டுகள் போல் அல்லாமல் U.S. பல்கலைக்கழங்களால் விரும்பப்பட்டன. இது ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகம் மெக்கில் பல்கலைக்கழகத்தால் விளையாடப்பட்ட ரக்பி அடிப்படையிலான விளையாட்டை எளிதில் ஏற்றுக்கொள்ளச் செய்தது, மேலும் அந்த இரண்டு அணிகளும் தங்களுக்கிடையே அவர்களது விதிகளை மாற்றியமைத்துக்கொண்டன. இருப்பினும் சில ஆண்டுகளில், ஹார்வர்ட் மெக்கில்லின் ரக்பி விதிகளையும் ஏற்றுக்கொண்டது மேலும் பிற U.S. பல்கலைக்கழக அணிகளையும் அதே போன்று ஏற்கச் செய்தது. 1876 இல் மசுசோயட் கன்வென்ஷன் எனுமிடத்தில் இந்த பல்கலைக்கழகங்கள் பெரும்பாலான ரக்பி கால்பந்து யூனியன் விதிகளை சில மாறுபாடுகளுடன் ஏற்றுக்கொள்வதாக ஒத்துக்கொள்ளப்பட்டது. பிரின்ஸ்டன், ரட்ஜர்ஸ் மற்றும் பிற பல்கலைகழகங்கள் ஹார்வர்ட் மற்றும் அதன் போட்டியாளர்களின் ரக்பி அடிப்படையிலான விதிகளுக்கு தாவும் முன்பு சில ஆண்டுகள் சாக்கர் அடிப்படையிலான விதிகளைப் பயன்படுத்தி போட்டியில் பங்குபெறுவதைத் தொடர்ந்தனர். U.S. கல்லூரிகள் இருபதாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பம் வரையில் பொதுவாக சாக்கர் விளையாட்டுக்குத் திரும்பவில்லை.

 
ரட்ஜர்ஸ் கல்லூரி கால்பந்து அணி, 1882

1880 இல், யேல்லின் பயிற்சியாளர் வால்டர் கேம்ப், அமெரிக்க விளையாட்டில் பல முக்கிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தத் திட்டமிட்டார். ரக்பி கால்பந்து விளையாட்டுகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட அமெரிக்க கால்பந்தை, அதிலிருந்து வேறுபடுத்தும் கேம்ப்ஸின் இரண்டு மிக முக்கிய விதி கண்டுபிடிப்புகள், ஸ்கிரிம்மேஜ் மற்றும் டவுன்-அண்ட்-டிஸ்டன்ஸ் விதிகள் ஆகியவை.

ஸ்கிரிம்மேஜ் என்பது பந்தை தரையிலிருந்து மற்றொரு வீரரின் கைக்கு வழங்கும் தொடக்கச் செயல்பாட்டின் வழக்கத்தைக் குறிக்கின்றது. கேம்ப்ஸின் அசல் விதியானது இதை காலைக் கொண்டு மட்டுமே வழங்க அனுமதிக்கின்றது; இந்த விதியானது விரைவில் கையைக் கொண்டு பந்தை மாற்ற அனுமதி வழங்குமாறு மாற்றப்பட்டது. இந்த விதியானது இரண்டு அணிகளை ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றைத் தனியாகப் பிரிக்கும் தனிப்பட்ட ஸ்கிரிம்மேஜ் வரிசையாகவும் விரிவுபடுத்தப்பட்டது. ஒரு வீரர் தடுக்கப்படும் போது, அவர் வெளியேற்றப்பட்டு, விளையாட்டு நிறுத்துப்படுகின்றது. அணிகள் ஒவ்வொரு அணியின் ஸ்கிரிம்மேஜ் வரிசையில் மறுபடியும் நிற்கின்றன. பந்து வழங்கப்பட்ட பின்னர் விளையாட்டு தொடர்கின்றது. குறிப்பிட்ட தூரத்தை அடைய அணிகளுக்கு வரம்பிடப்பட்ட வெளியேற்றங்களை அளிக்கப்படுகின்றது (எப்போதும்கெஜங்களிலேயே அளவிடப்படுகின்றன). அமெரிக்க கால்பந்தில், பந்தின் உரிமை மாறிய பின்னர் பந்தை பத்து கெஜங்கள் முன்நகர்த்த அணிகளுக்கு நான்கு வெளியேற்றங்கள் அளிக்கப்படுகின்றது. கனடிய கால்பந்தில், பத்து கெஜம்கள் முன்நகர்த்த அணிகள் மூன்று வெளியேற்றங்களைக் கொள்ள அனுமதிக்கப்படுகின்றன. இந்த விதிகள் வட அமெரிக்க நெறிமுறைகள் மற்றும் ரக்பி நெறிமுறைகள் ஆகியவற்றின் இடையேயான அடிப்படை வேறுபாட்டை உருவாக்கின. ரக்பி இன்னமும் அடிப்படையில் தொடர்ச்சியான செயல்பாட்டு விளையாட்டு, வட அமெரிக்க நெறிமுறைகள் வேறுபட்ட ஓட்ட"விளையாட்டுகளை" அடிப்படையாகக் கொண்டு அமைக்கப்பட்டவை, அது "ஸ்கிரிம்மேஜ்" வழங்கலில் தொடங்கி டவுன் "வெளியேற்றத்தில்" முடிவடைகிறது.

அமெரிக்க கால்பந்தானது அதன் ஆரம்ப காலங்களில் அதிகப்படியான வன்முறை விளையாட்டாக இருந்தது, பல இறப்புகளையும் மேலும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வாழ்க்கையை மாற்றும் காயங்களினாலும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது. வன்முறையானது மிகவும் கடுமையாக இருந்ததால், 1905 இல் அதிபர் தியோடர் ரூஸ்வெல்ட் வன்முறை குறைய விதிகளை மாற்றியமைக்காவிட்டால் விளையாட்டை தடைசெய்வதாக அச்சுறுத்தினார். பல விதிகள் அந்த ஆண்டு மாற்றப்பட்டன, ஆனால் பார்வேர்டு பாஸ் சட்டத்தின் அறிமுகம் மிகவும் நீடித்திருந்தது, இது 1880களில் கேம்ப்ஸின் விதி மாற்றங்கள் விளையாட்டின் இயல்பை அடிப்படையில் மாற்றியதுபோல் இருந்தது. இது பந்தை முன்னோக்கி வீசுதல் சட்டமான போது, பந்தை முன்னகர்த்த முழுமையான புதிதாக வெளிப்பட்ட முறையானது. அதன் விளைவாக, அணிக்குத் தேவைப்படும் வேறுபட்ட தனித்திறமைகளில் வேறுபட்ட பொறுப்புகளில் வீரர்கள் அவர்களது பங்களிப்பில் மிகவும் சிறந்தவர்களாக மாறினர். எனவே, பல வீரர்கள் முக்கியமாக பந்தைக் கொண்டு ஓடுதலில் (ரன்னிங் பேக்) ஈடுபட்டனர், அவ்வேளையில் பிறர் எறிதலில் (குவாட்டர்பேக்), பிடித்தலில் (வைடு ரிசீவர்), அல்லது தடுத்தலில் (தாக்குதல் வரிசை) சிறந்து விளங்கினர். 1940கள் மற்றும் 1950களில் தடையற்ற ஈடுவைத்தல் விதிகளின் வருகையைக் கொண்டு, அணிகள் மிகவும் தனித்தன்மையை முன்னிறுத்தும் தனித்தனியான தாக்குதல் மற்றும் தற்காப்பு "வீரர் குழுக்களை" அமர்த்த முடிந்தது.

ஆண்டுகள் செல்லச்செல்ல கனடிய கால்பந்தானது அமெரிக்க கால்பந்தில் ஏற்பட்ட மேம்பாடுகளை எடுத்துக்கொண்டது, ஆனாலும் பல தனித்தன்மைகளை தொடர்ந்து வைத்துக் கொண்டது. கனடிய கால்பந்து பல ஆண்டுகள் அதிகாரப்பூர்வமாக ரக்பியில் இருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டிக்கொள்ளாமலி ருப்பது அவற்றில் ஒன்று. எடுத்துக்காட்டாக, 1884 இல் நிறுவப்பட்ட கனடிய ரக்பி கால்பந்து யூனியன் , ரக்பி யூனியன் அமைப்பிற்குப் பதிலாக கனடியன் கால்பந்து லீக்கிற்கு முன்னோடியாக இருந்தது. (கனடிய ரக்பி யூனியன், இன்று ரக்பி கனடா என்று அறியப்படுகிறது, இது 1965 வரை உருவாக்கப்படவில்லை.) அமெரிக்க கால்பந்தானது பெரும்பாலும் 1880களில் "ரக்பி" எனவும் விவரிக்கப்பட்டது.

கேலிக் கால்பந்து தொகு

19 ஆம் நூற்றாண்டின் மத்தியில், பல்வேறு பாரம்பரிய கால்பந்து விளையாட்டுகள் ஒன்றாகச் சேர்த்து கேய்டு என்று குறிப்பிடப்பட்டன, அவை அயர்லாந்தில் குறிப்பாக கவுண்டி கெர்ரியில் மிகவும் பிரபலமானவை. பாதர் டபள்யூ. பெர்ரிஸ் என்ற நோக்கர், அந்தக் காலகட்டத்தில் கேய்டு விளையாட்டின் இரண்டு முக்கிய வடிவங்கள் பற்றி விவரிப்பது: "கள விளையாட்டானது" இரண்டு மரங்களின் பெரிய கிளைகளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட வில்போன்ற கோல்களில் பந்தைப் போடுதல் ஆகும்; மற்றும் காவிய இயல்புடைய "இரு கிராமங்களுக்கு இடையிலான விளையாட்டானது", ஞாயிற்றுக்கிழமையின் பெரும்பாலான பகல்நேரத்தை எடுத்துக்கொண்டு விளையாடப்பட்டது, திருச்சபை எல்லைக்கு பந்தை எடுத்துக்கொண்டுவரும் ஒரு அணியே வெற்றி பெற்றதாகும். "மல்யுத்தம்", எதிர்தரப்பு வீரர்களை "தக்கவைத்தல்" மற்றும் பந்தை கொண்டு செல்லுதல் அனுமதிக்கப்பட்டன.

1870களில், ரக்பி மற்றும் சங்கக் கால்பந்து ஆகியவை அயர்லாந்தில் பிரபலமடையத் தொடங்கியது. முன்பு டுப்ளினின் டிரினிட்டி கல்லூரி ரக்பியின் கோட்டையாக விளங்கியது (1850களில் வளர்ச்சிகள் பிரிவைக் காண்க, மேலே). இங்கிலீஷ் FA விதிகள் பரவலாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. கேய்டின் பாரம்பரிய வடிவங்கள் இடறுவிக்கற அனுமதிக்கும் "ரப்-அண்ட்-டம்பிள் விளையாட்டிற்கு" வழிவிடத் தொடங்கின.

1884 இல் கேலிக் தடகள சங்கம்(GAA) தொடங்கப்படும் வரையில் ஐரிஷ் வகை கால்பந்தை ஒருமைப்படுத்தி நெறிமுறைப்படுத்த தீவீர முயற்சி எதுவும் எடுக்கப்படவில்லை. GAA, ஹர்லிங் போன்ற பாரம்பரிய ஐரிஷ் விளையாட்டுக்களை முன்னிறுத்தவும், ரக்பி மற்றும் சங்கக் கால்பந்து போன்ற இறக்குமதி செய்யப்பட்ட விளையாட்டுக்களை மறுக்கவும் முயற்சித்தது. முதல் கேலிக் கால்பந்து விதிகள் மௌரிஸ் டேவின் அவர்களால் கொண்டுவரப்பட்டு, யுனைட்டேட் அயர்லாந்து பத்திரிக்கையில் 7 பிப்ரவரி 1887 அன்று வெளியிடப்பட்டது. டேவினின் விதிகள் ஹர்லிங்க் போன்ற விளையாட்டுகளின் தாக்கத்துடன் ஐரிஷ் நெறிமுறை கால்பந்தைத் தனிப்பட்ட முறையில் உருவாக்க முனைந்ததைக் காண்பித்தன. இந்த வேறுபாட்டின் முக்கிய உதாரணம் ஆப்சைடு விதி விடுபட்டது ஆகும் (இந்த பண்புக்கூறானது பல ஆண்டுகளாக ஹர்லிங் போன்ற பிற ஐரிஷ் விளையாட்டுக்களாலும் ஆஸ்திரேலிய விதிகள் கால்பந்தாலும் மட்டுமே பகிரப்பட்டு இருந்தன).

ரக்பி கால்பந்தில் பிளவு தொகு

மில்லர்: "ஆம், எல்லா விதத்திலும் நீங்கள்தான் காரணம்; ஒரு நல்ல அணியில் செல்வந்தர் அல்லாதவரின் மகன் அதிகம் விளையாட முடியாமல் செய்தது நீங்கள் தான். என் வழியில் நான் காண்பது, பணம் சம்பாதிக்கும் மனிதர்களில் அதை செலவளிப்பதில் ஏன் யாருக்கும் பங்கு இருப்பதில்லை என்பதற்கு எந்தக் காரணமும் இல்லை."]]

சர்வதேச ரக்பி கால்பந்துச் சங்கம் (IRFB) 1886 இல் நிறுவப்பட்டது, ஆனால் பிளவுகள் நெறிமுறையினால் வெளிப்படத் தொடங்கிவிட்டன. தொழில் முறையானது கால்பந்தின் பல்வேறு நெறிமுறைகளின் பக்கம் மெதுவாகச்சாயத் தொடங்கின.

1890களில் இங்கிலாந்தில் நீண்டகாலம் நிலைத்த ரக்பி கால்பந்து யூனியன்,தொழில்முறை வீரர்கள் மீது தடைவிதித்ததானது பகுதி ரீதியிலான பதற்றத்தை ரக்பி கால்பந்தில் ஏற்படுத்தியது. வடக்கு இங்கிலாந்தில் பெரும்பாலான வீரர்கள் தொழிலாளர் வர்க்கமாக இருந்தனர் மேலும் அவர்கள் ரயில், பயணம் விளையாட்டு மற்றும் காயத்திலிருந்து விடுபடுவதற்காக நேரம் ஒதுக்க முடியவில்லை.பத்து ஆண்டுகள் முன்னதாக வடக்கு இங்கிலாந்தில் சாக்கர் விளையாட்டில் நிகழ்ந்ததற்கும் இதற்கும் பெரிய வேறுபாடு இல்லை, ஆனால் RFU இல் அதிகாரிகள் மிகுவும் வேறுபட்டு நடந்து கொண்டனர், வடக்கு இங்கிலாந்தில் தொழிலாளர் வர்க்க ஆதரவைத் தனிமைப்படுத்த முயற்சிக்கப்பட்டது. 1895 இல், ரக்பி விளையாட்டினால் ஏற்படும் சம்பளம் இழப்பை ஈடுகட்ட, வீரர்களுக்கு அவர்கள் வேலையைவிட்டு வந்ததற்காக வழங்கப்பட்ட சம்பளம் தொடர்பான சர்ச்சையினைத் தொடர்ந்து, வடக்கத்திய கிளப்புகளின் பிரதிநிதிகள் வடக்கு ரக்பி கால்பந்து யூனியன் (NRFU) என்ற அமைப்பை உருவாக்க ஹடர்ஸ்பீல்டில் கூடினர். புதிய அமைப்பு தொடக்கத்தில் பல்வேறு வகையான வீரர்கள் சம்பள மாற்றுக்களை மட்டுமே அனுமதித்தது. இருப்பினும் இரண்டு ஆண்டுகளில் NRFU வீரர்கள் சம்பளம் பெறமுடியும், ஆனால் அவர்கள் விளையாட்டு அல்லாமல் வேறு இடத்தில் பணிபுரிய வேண்டும்.

தொழில்முறை லீக்கின் தேவைகள் தூண்டியதால் ரக்பி சிறந்த "பார்வையாளர்" விளையாட்டாக மாறியது. சில ஆண்டுகளில் NRFU விதிகள் RFU இலிருந்து வேறுபடத் தொடங்கின, அவற்றில் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது லைன்-அவுட் ரத்துச் செய்யப்பட்டதாகும். இது ரக் ஆனது "பிளே-த-பால் ரக்" கொண்டு ஈடுசெய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து இருந்தது, இது மார்க்கரில் டேக்ளர் மற்றும் எதிர்த்து விளையாடும் வீரர் ஆகியோரிடையே இரண்டு வீரர் ரக் போட்டியை அனுமதித்தது. ஒருமுறை பந்தைக் கொண்டு வருபவரை வைத்து மௌல்கள் நிறுத்தப்பட்டன, அவற்றுக்குப் பதிலாக பிளே-த பால்-ரக் பதிலீடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. NRFU இன் வேறுபட்ட லன்காஷையர் மற்றும் யார்க்‌ஷையர் போட்டிகள் 1901 இல் இணைக்கப்பட்டு வடக்கு ரக்பி லீக் உருவானது, இங்கிலாந்தில் ரக்பி லீக் என்ற பெயர் முதன்முதலில் அதிகாரப்பூர்வமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது.

காலப்போக்கில் RFU வடிவ ரக்பியானது, IRFB உடன் இணைந்த தேசிய கூட்டமைப்பின் மீதமிருந்த கிளப்களினால் விளையாடப்பட்டது, பின்னர் அது ரக்பி யூனியன் என்று மாறியது.

சங்கக் கால்பந்தின் உலகமயமாக்கல் தொகு

உலகளாவிய சங்கக் கால்பந்துக்கான ஒற்றை அமைப்புத் தேவையானது 20 ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில், சர்வதேச பந்தைய ஆட்ட ஏற்பாடுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்ததன் மூலம் வெளிப்படையானது. இங்கிலீஷ் கால்பந்து சங்கக் சர்வதேச அமைப்பை உருவாக்குதல் தொடர்பான பல விவாதங்களை முன்னெடுத்தது, ஆனால் அவை எந்த முன்னேற்றத்தையும் உருவாக்காமல் முடிந்தது. இது சர்வதேச சங்கத்தை அமைக்க பிரான்ஸ், பெல்ஜியம், டென்மார்க், நெதர்லாந்து, ஸ்பெயின், ஸ்வீடன் மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து ஆகிய ஐரோப்பிய நாடுகளில் உள்ள சங்கங்களின் மீது அப்பொறுப்பு வீழ்ந்தது. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) என்ற அமைப்பு பாரிஸில் மே 21, 1904 அன்று நிறுவப்பட்டது. அதன் முதல் தலைவராக ராபர்ட் கியூரின் இருந்தார். பிரெஞ்சு பெயரான இதுவும் அதன் சுருக்கப் பெயரும் பிரெஞ்சு பேசாத நாடுகளிலும் அப்படியே உள்ளது.

அமெரிக்கக் கால்பந்தின் சீர்திருத்தம் தொகு

ரக்பி மற்றும் அமெரிக்க கால்பந்து இரண்டின் வடிவங்களும், அந்நேரத்தில் ஆபத்தான காயங்களுக்காகவும் அதேபோன்று குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான வீரர்களின் சாவுக்காகவும் கவனத்தில் கொள்ளப்பட்டன. U.S.A. இல் 20 ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில், இது தேசிய அளவிலான சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது மேலும் பல கல்லூரிகளில் அமெரிக்க கால்பந்து தடைசெய்யப்பட்டது. அதன் தொடர்ச்சியாக, 1905–06 இல் 19 கல்லூரிகளால் முக்கியமான கூட்டம் நடத்தப்பட்டது. இது அதிபர் தியோடர் ரூஸ்வெல்டின் விருப்பத்தின் பேரில் பொதுவாக நடைபெற்றது. அவர் விளையாட்டின் ஆர்வலராக இருந்தார், ஆனால் இறப்பு எண்ணிக்கை மற்றும் ஊனங்களைக் குறைக்க விதிகளை மாற்றி அமைக்கும் வரை அதைத் தடை செய்வதாக அச்சுறுத்தினார். இந்தச் சந்திப்புகள் இப்பொழுது தேசிய கல்லூரிகள் தடகளக் கூட்டமைப்பின் மூலமாகக் கருதப்படுகின்றன.

விளையாட்டுக் களத்தினை அகலப்படுத்துதல் ஒரு மாற்றமாக முன்மொழியப்பட்டது. இருப்பினும், ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகம் ஒரு கான்கிரீட் ஸ்டேடியத்தை கட்டியது, எனவே பார்வேடு பாஸ் சட்டமாக்கலை முன்மொழிவதற்குப் பதிலாக அகலமாக்கத்தை எதிர்த்தது. அந்தக் கூட்டத்தின் அறிக்கையானது கையாளுதலில் பல கட்டுப்பாடுகளை அறிமுகப்படுத்தி ரக்பியிலிருந்து விலகிச் செல்லும்படியான மேலும் இரண்டு வேறுபாடுகள்: பார்வேடு பாஸ் மற்றும் நெருக்கிக் கொண்டு விளையாடுவது தடை. இந்த மாற்றங்கள் உடனடியாக விருப்பப்பட்ட பலன் தரவில்லை, மேலும் 1908 இல் மட்டும் 33 அமெரிக்க கால்பந்து வீரர்கள் கொல்லப்பட்டனர். இருப்பினும் சாவு எண்ணிக்கையும் காயங்களும் மெதுவாகக் குறைந்தன.

இரண்டு ரக்பி நெறிமுறைகள் மேலும் விலகுதல் தொகு

1906 இல் ரக்பி யூனியனிலிருந்து ரக்பி லீக் விதிகள் குறிப்பிடத்தக்க முறையில் விலகி, அணியின் வீரர்கள் என்ணிக்கை 15 இலிருந்து 13 ஆக குறைந்தது. 1907 இல், நியூசிலாந்து தொழில்முறை ரக்பி அணி ஆஸ்திரேலியா மற்றும் பிரிட்டனுக்கு சுற்றுப்பயணம் செய்து, மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றது, மேலும் அடுத்த ஆண்டில் தொழில்முறை ரக்பி லீக்குகள் ஆஸ்திரேலியாவில் தொடங்கப்பட்டன. இருப்பினும், தொழில்முறை விளையாட்டுகளின் விதிமுறைகள் ஒரு நாட்டிலிருந்து மற்றொன்றிற்கு வேறுபடுகின்றது, மேலும் ஒவ்வொரு சர்வதேச போட்டிக்குமான சரியான விதிகளை நிர்ணயிக்க பல்வேறு தேசிய அமைப்புகளிடையே பேச்சுவார்த்தை தேவைப்பட்டது. இந்த சூழ்நிலை 1948 வரை தொடர்ந்த போது, பிரெஞ்சு லீக்கின் தூண்டுதலினால் போர்டியாக்ஸில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் ரக்பி லீக் இண்டர்நேஷனல் பெடரேஷன் (RLIF) அமைக்கப்பட்டது.

20 ஆம் நூற்றாண்டின் இரண்டாம் பாதியின் போது விதிமுறைகள் மேலும் மாற்றப்பட்டன. 1966 இல், ரக்பி லீக் அதிகாரிகள் அமெரிக்க கால்பந்தின் டவுன்ஸ் கருத்தை எடுத்துக்கொண்டனர்: ஒரு அணி பந்தை நான்கு தடுப்பாட்டங்களுக்கு மேல் மறுபடியும் வைத்திருக்க முடியாது. அதிகபட்ச தடுப்பாட்டங்களின் எண்ணிக்கை பின்னர் ஆறாக (1971 இல்) அதிகரிக்கப்பட்டது, மேலும் ரக்பி லீக்கில் இது சிக்ஸ் தடுப்பாட்ட விதி என்று அறியப்பட்டது.

1990களின் தொடக்கத்தில் முழுநேர தொழில்முறை வீரர்கள் மற்றும் விளையாட்டின் தொடர்ச்சியான வேகம் ஆகியவற்றால், இரு அணிகளுக்கு இடையேயான ஐந்து மீட்டர் ஆப்-சைடு தூரம் 10 மீட்டர்களாக மாறியது, பிற மாற்றங்களுடன், மாற்றப்பட்ட விதியானது பல்வேறு இடை மாற்ற விதிகளால் அதன் இடத்தில் நிரப்பப்பட்டது.

ரக்பி யூனியனின் விதிகளும் 20 ஆம் நூற்றாண்டின் போது குறிப்பிடும்படியாக மாற்றப்பட்டன. குறிப்பாக, மார்க் லிருந்து கோல்கள் போடுவது நீக்கப்பட்டது, 22 மீட்டர் எல்லைக்கு வெளியே இருந்து நேரடியாக தொடும்படியான கிக்குகள் தண்டிக்கப்பட்டன, ஒரு முடிவுறாத ரக் அல்லது மௌல் லை யார் வைத்திருந்தனர் என்பதைக் கண்டறிய புதிய விதிகள் இடப்பட்டன மேலும் லைன் அவுட்களிலிருந்து வீரர்கள் பந்தை எறிவது சட்டமாக்கப்பட்டது.

1995 இல் ரக்பி யூனியன், தொழில்முறை வீரர்களை அனுமதிக்கும் "திறந்த" விளையாட்டானது. இருப்பினும் இரண்டு நெறிமுறைகளுக்கும் இடையேயான துவக்கக்கால சர்ச்சை மறைந்துவிட்டது — ரக்பி கால்பந்தின் இரண்டு வடிவங்களின் அதிகாரிகள் மறு இணைப்பின் சாத்தியக்கூறுகளை சில நேரங்களில் குறிப்பிட்டனர் — இரண்டு நெறிமுறைகளின் விதிகள் மற்றும் அவற்றின் கலாச்சாரம் முன் அறியக்கூடிய எதிர்காலம் வரை அப்படியொரு நிகழ்வு ஏற்படாத அளவில் விலகியிருந்தன.

இன்றைய கால்பந்து தொகு

 
ஒரு அமெரிக்க கால்பந்து போட்டியில் வீரர்கள் ஸ்கிரிமேஜ் வரிசையில் தயாராய் இருக்கின்றனர்.

ஆங்கிலம் பேசுகின்ற நாடுகளில் "கால்பந்து" என்ற வார்த்தையின் பயன்பாடு தொகு

"கால்பந்து " என்ற வார்த்தையானது மேலே விவரிக்கப்பட்ட ஏதேனும் ஒன்றைக் குறிப்பதானது ஒரு குறிப்பிட்ட விளையாட்டைக் குறிப்பிடுவதில் பயன்படுகின்றது. இதனால், கால்பந்து என்ற வார்த்தையின் மீது மிகவும் நட்பு ரீதியிலான சர்சைகள் நிகழுகின்றன, முக்கியமாக அது ஆங்கிலம் பேசும் உலகின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் வெவ்வேறு வழிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. பெரும்பாலும், "கால்பந்து" என்ற வார்த்தையானது அந்தக் குறிப்பிட்ட பகுதியில் ஆதிக்கம் செலுத்துவதாகக் கருதப்படுகின்ற கால்பந்து நெறிமுறையைக் குறிக்கப் பயன்படுகின்றது. எனவே மிகச்சரியாகக் கூறினால் "கால்பந்து" என்ற வார்த்தையானது வழக்கமாக ஒருவர் கூறும் இடத்தைச் சார்ந்து பொருள்படுகின்றது.

"சாக்கர்" என்பது அமெரிக்கா, கனடா, அயர்லாந்து, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்து ஆகிய நாடுகளில் சங்கக் கால்பந்திற்கான பொதுவான வரையரையாக இருக்கின்றது, அங்கு பிற கால்பந்தின் நெறிமுறைகள் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன, ஆனால் "சாக்கர்" (அல்லது "சாக்கர் கால்பந்து") என்ற பெயர் உண்மையில் "அசோசியேஷன்" என்ற வார்த்தையின் சுருக்கப்பெயரின் வழக்காகும் மேலும் FIFA உடன் இணைந்துள்ள 45 நாடுகளில் ஆங்கிலம் அதிகாரப்பூர்வ அல்லது முதன்மை மொழியாக இருந்தாலும், மூன்று நாடுகளில் (கனடா, சமோவா மற்றும் அமெரிக்கா) மட்டுமே அவற்றின் அமைப்புகளின் அதிகாரப்பூர்வ பெயர்களில் "சாக்கர்" என்பதைப் பயன்படுத்துகின்றன. எஞ்சியிருப்பவை கால்பந்து என்பதைப் பயன்படுத்துகின்றன (இருப்பினும் சமோவான் பெடரேஷன் இயல்பாக இரண்டையும் பயன்படுத்துகின்றது மேலும் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்தில் சாக்கர் அமைப்புகளால் "கால்பந்து" என்ற வார்த்தைப் பயன்பாடு சமீபத்திய மாற்றமாகும்).

ஆங்கிலம் பேசாத நாடுகளில் "கால்பந்து" என்ற வார்த்தையின் பயன்பாடு தொகு

பொதுவாக இன்று உலகம் முழுவதிலும் "கால்பந்து" என்ற வார்த்தை மற்றும் (ஸ்பானிஷில் fútbol மற்றும் ஜெர்மனில் Fußball/Fussball போன்று) அதன் நேரடி மொழியாக்கம் ஆகியவை சங்கக் கால்பந்துக்கான பெயராகப் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பிராங்கோபோன் க்யூபெக்கில்,கனடிய கால்பந்து மிகவும் பிரபலமானது, சங்கக்கால்பந்து விளையாட்டு லீ சாக்கர் என்றும் கனடிய நெறிமுறையானது லீ கால்பந்து எனவும் அறியப்படுகின்றன.

குறிப்புகள் தொகு

 1. விளையாட்டு வரலாற்று வல்லுநர் பில் முர்ரே,த ஸ்போர்ட்ஸ் பேக்டர், "டை மி கங்காரு டவுன், ஸ்போர்ட்" என்று மேற்கோளிட்டுள்ளார் (ரேடியோ நேசனல், ஆஸ்திரேலியன் பிராட்கேஸ்ட்டிங் கார்ப்பரேஷன், மே 31, 2002) மற்றும் மைக்கேல் ஸ்காட் மூரே, "நேமிங்க் த பியூட்டிபுல் கேம்: இட்ஸ் கால்டு சாக்கர்" என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் (டெர் ஸ்பைகல் , ஜூன் 7, 2006). மேலும் காண்க: ICONS ஆன்லைன் (தேதியில்லை) "கால்பந்து வரலாறு"; மற்றும் தொழில்முறை கால்பந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் அசோசியேஷன், (தேதியில்லை) "A Freendly Kinde of Fight: The Origins of Football to 1633" பரணிடப்பட்டது 2010-09-29 at the வந்தவழி இயந்திரம். குறிப்புகளுக்கான அணுகல் தேதி: பிப்ரவரி 11, 2007.
 2. Summers, Mark. "The Disability Football Directory". Archived from the original on 2018-10-09. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2021-08-15.
 3. சேன் பாகன், குறியீட்டை உடைத்தல் பரணிடப்பட்டது 2006-10-21 at the வந்தவழி இயந்திரம், RL1908.com , 2006
 4. இ. நார்மன் கார்டினர்: "அத்லெட்டிக்ஸ் இன் தி ஆன்சியண்ட் வேர்ல்டு", கூரியர் டவர் பப்ளிகேஷன்ஸ், 2002, பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-486-42486-3, ப.229
 5. வில்லியம் ஸ்மித்: "டிக்சனரி ஆப் கிரீக் அண்ட் ரோமன் ஆண்டிக்யூட்டீஸ்", 1857, ப.777
 6. ஹே, ஜின் (2001). ஆன் அனலைசிஸ் ஆப் ஷான் குயோ சே . பீஜிங்: பேகிங் யுனிவர்சிட்டி பிரஸ். பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 7-301-05101-8, ப. 59-82
 7. ரிச்சர்டு ஹாக்லூய்ட், வாயேஜெஸ் இன் சியர்ஜ் ஆப் த நார்த்-வெஸ்ட் பாசேஜ் பரணிடப்பட்டது 2008-10-12 at the வந்தவழி இயந்திரம், யுனிவர்சிட்டி ஆப் அடிலெய்டு , டிசம்பர் 29, 2003
 8. ஸ்டீபன் ஆல்ஸ்போர்டு, பிட்ஸ்ஸ்டீபன்ஸ் டெஸ்கிரிப்ஷன் ஆப் இலண்டன், ஃப்ளோரிலேஜியம் அர்பனம் , ஏப்ரல் 5, 2006
 9. 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 பிரான்சிஸ் பீபாடி மாகோன், 1929, "புட்பால் இன் மெடீவல் இங்கிலாந்து அண்ட் மிடில் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர்" (அமெரிக்கன் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிவியூ , தொ. 35, எண். 1).
 10. 10.0 10.1 ஆன்லைன் பெயர் வரலாற்று அகராதி (தேதியில்லை), "கால்பந்து"
 11. விவேக் சௌத்ரி, “ஹூஸ் தி ஃபாட் ப்ளோக் இன் தி நெம்பர் எய்ட் ஷர்ட்?” (த கார்டியன் , பிப்ரவரி 18, 2004.)
 12. அன்னியனா ஜோக்கினென், சர் பிலிப் சிட்னி. "இரண்டு இடையர்களுக்கு இடையேயான உரையாடல்" (Luminarium.org , ஜூலை 2006)
 13. Richard Carew. "EBook of The Survey of Cornwall". Project Gutenberg. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2007-10-03.
 14. "சர்வதேச ஒலிம்பிக் அகாடெமி (I.O.A.) (தேதியில்லை), "ஒலிம்பிக் படிப்பில் மினிட்ஸ் 7 அவ்து சர்வதேச முதுகலைபட்டக் கருத்தரங்கு"". Archived from the original on 2008-04-29. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-12-16.
 15. ஜான் லார்ட் கேம்பெல், த லைவ்ஸ் ஆப் லார்ட்ஸ் சேன்சலர்ஸ் அண்ட் கீப்பர்ஸ் ஆப் த கிரேட் சீல் ஆப் இங்கிலாந்து, தொகுதி. 2, 1851, ப. 412
 16. வில்லியம் மேக்ஸ்வெல் ஹேதரிங்டன், 1856, ஹிஸ்டரி ஆப் த வெஸ்ட்மினிஸ்டர் அசெம்ப்ளி ஆப் டிவின்ஸ், அதி.1 (மூன்றாம் பதி.)
 17. "footballnetwork.org , 2003, "ரிச்சர்டு மல்காஸ்டர்"". Archived from the original on 2010-04-15. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-12-16.
 18. பிரான்சிஸ் வில்லூக்பி, 1660–72, புக் ஆப் கேம்ஸ்
 19. 19.0 19.1 Richard William Cox (2002). Encyclopedia of British Football. Routledge. p. 243. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 9780714652498. {{cite book}}: Unknown parameter |coauthors= ignored (help)
 20. 20.0 20.1 ஜூலியன் கரோஸி, 2006, "த ஹிஸ்டரி ஆப் ஆப்சைடு"
 21. முந்தைய கால்பந்தில் பந்தைக் கையாளுதலுக்கான உதாரணம் ஆங்கில எழுத்தாளர் வில்லியம் ஹோன்னின், 1825 அல்லது 1826 இல் எழுதியதில் இருக்கின்றது, சமூக ஆர்வலர் சர் பிரடெரிக் மோர்டன் ஏடன், "கால் பந்து" பற்றி ஸ்காட்லாந்தின் ஸ்கோன் நகரில் விளையாடியதாக மேற்கோளிடுவது:
  அந்த விளையாட்டு இதுவே: அவர் பந்தை எந்நேரத்திலும் அவரது கையில் பெற்றார்,எதிர்தரப்பு அவரைப் பிடித்துவிடும் வரை எதிர்தரப்பை முந்திக்கொண்டு அதனுடன் [மேற்கோளில் உள்ளவாறே] ஓடுகிறார் ; அதன் பிறகு, அவர்களிடமிருந்து விடுபட தானாகவே குதித்து, ஓடுகின்றார்; இல்லையெனில், மற்ற அணியினரால் பந்து பிடிபடாதவரை அவனிடமிருந்து பந்தை எறிகின்றார், ஆனால் எந்த நபருக்கும் பந்தை உதைக்க அனுமதியில்லை. (வில்லியம் ஹோன், 1825–26, தி எவரி-டே புக், "பிப்ரவரி 15." அணுகப்பட்டது: மார்ச் 15, 2007.)
 22. த சுர்ரே கிளப் பெல்ஸ் லைப் இன் இலண்டன் அண்ட் ஸ்போர்ட்டிங் குரோனிக்கல் (இலண்டன், இங்கிலாந்து), ஞாயிற்றுக்கிழமை, அக்டோபர் 07, 1849; பக். 6.புதிய வாசகர் உரிமை
 23. கால்பந்து: முதல் நூறு ஆண்டுகள். இதுவரை கூறப்படாத கதை. ஆதிரையன் ஹார்வே. 2005. ரூட்லெட்ஜ், இலண்டன்
 24. ஜான் ஹோப், அக்கவுண்ட்ஸ் அண்ட் பேப்பர்ஸ் ஆப் புட்பால் கிளப் கெப்ட் பை ஜான் ஹோப், டபள்யூஎஸ் மற்றும் பல ஹோப் கடிதத் தொடர்பு 1787-1886 (ஸ்காட்லாந்தின் தேசிய காப்பகம், GD253/183)
 25. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2012-12-18. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-12-16.
 26. "எடின்பர்க்கில் கால்பந்து கிளப், 1824-1841 - ஸ்காட்லாந்தின் தேசிய காப்பகம்". Archived from the original on 2012-12-18. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-12-16.
 27. "Rugby chronology". Museum of Rugby. Archived from the original on நவம்பர் 21, 2008. பார்க்கப்பட்ட நாள் April 24, 2006.
 28. மெல்போர்னின் ராயல் கலேடோனியன் சொசைட்டி வரலாறு
 29. சாக்கர் பந்து உலகம் - பழமை வரலாறு பரணிடப்பட்டது 2006-06-16 at the வந்தவழி இயந்திரம் (ஜூன் 9, 2006 இல் அணுகப்பட்டது)
 30. திரு. லிண்டனின் மிகச்சரியான பெயரைப் போன்றே, காற்று நிரப்பக்கூடிய பையின் உருவாக்கப்பட்ட காலமும் முரண்பாட்டில் உள்ளது. அவர் இதை சங்க மற்றும் ரக்பி கால்பந்துகளுக்கு உருவாக்கினார் என்பது தெரியவருகின்றது. இருப்பினும் தளங்கள் கால்பந்த்தில் ஈடுபாடு செலுத்தி, எஹ்.ஜே லிண்டன் என்று அறியப்பட்ட அவர், உண்மையில் ரிச்சர்டு லிண்டனின் மகனாவார், மேலும் அவர் பந்தை 1862 இல் உருவாக்கினார் 1862 (குறிப்பு: சாக்கர் பால் வேர்ல்டு பரணிடப்பட்டது 2006-06-16 at the வந்தவழி இயந்திரம்) என்பதைக் குறிக்கின்றது, மேலும் ரக்பி இணையத்தளம் அவரை ரிச்சர்டு லிண்டன் எனவும் 1870 இல் பந்தை உருவாக்கினார் என்றும் குறிப்பிடுகின்றது (குறிப்பு: கார்டியன் கட்டுரை). அவரது மனைவி பன்றியின் நீர்ப்பையில் காற்றை நிரப்பும் போது இறந்ததை ஒத்துக்கொள்கின்றன. இந்தத் தகவல் வலைத்தளங்களிலிருந்து பெறப்பட்டதால் நம்பமுடியாததாகவும் இருக்கலாம், மேலும் சரியான தகவலானது மைய நூலகத்தில் உள்ள ஆராய்ச்சி நூல்களில் மட்டுமே கிடைக்கலாம்.
 31. soccerballworld.com, (தேதியில்லை) "சார்லஸ் குட்யியரின் சாக்கர் பந்து" பரணிடப்பட்டது 2017-08-30 at the வந்தவழி இயந்திரம் பதிவிறக்கப்பட்டது 30/11/06.
 32. பெல்ஸ் லைப் இன் லண்டன் அண்ட் ஸ்போர்ட்டிங் குரோனிக்கல் (இலண்டன், இங்கிலாந்து), ஞாயிற்றுக்கிழமை, ஜனவரி 13, 1839.புதிய வாசகர் உரிமை
 33. ப்ளாக்வுட் பத்திரிக்கை, டபள்யூ. ப்ளாக்வுட் அவர்களால் வெளியிடப்பட்டது, 1862, பக்கம் 563
 34. பெல்ஸ் லைப் இன் லண்டன் அண்ட் ஸ்போர்ட்டிங் குரோனிக்கல் (இலண்டன், இங்கிலாந்து), சனிக்கிழமை, ஜனவரி 07, 1865; வெளியீடு 2,229: "ஷெஃபீல்டு கட்சி, இருப்பினும் திரு. ஜே வைல்டின் அறிவியல் பூர்வ நகர்வுகளின் மூலமாக மிகுந்த உற்சாகப்படுத்தலுக்கு இடையே கோல் அடித்து, அதன் விளைவாக இறுதியில் முன்னணியைப் பிடித்தது"
 35. பெல்ஸ் லைப் இன் லண்டன், 26 நவம்பர் 1865, வெளியீடு 2275: "ஷெஃபீல்டு வீரர்கள் ஒருவருக்கு பின் ஒருவராக உண்மையில் அறிவியல் ரீதியில் விளையாடுவதை பதிவுசெய்வதில் உதவ எங்களால் முடியாது
 36. Wall, Sir Frederick (2005). 50 Years of Football, 1884-1934. Soccer Books Limited. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 1-8622-3116-8.
 37. [காக்ஸ், ரிச்சர்டு (2002) தி என்சைக்ளோபீடியா ஆப் பிரித்தானிய புட்பால், ரூட்லெஜ், இங்கிலாந்து]
 38. "கால்பந்து வரலாறு". Archived from the original on 2007-04-18. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-12-16.
 39. பெல்ஸ் லைப் இன் லண்டன் அண்ட் ஸ்போர்ட்டிங் குரோனிக்கல், 18 டிசம்பர் 1869
 40. பெல்ஸ் லைப் இன் லண்டன் அண்ட் ஸ்போர்ட்டிங் குரோனிக்கல், 5 நவம்பர் 1870, வெளியீடு 2
 41. பெல்ஸ் லைப் இன் லண்டன் அண்ட் ஸ்போர்ட்டிங் குரோனிக்கல், 18 நவம்பர் 1871, வெளியீடு 2, 681
 42. பெல்ஸ் லைப் இன் லண்டன் அண்ட் ஸ்போர்ட்டிங் குரோனிக்கல், 17 பிப்ரவரி 1872,வெளியீடு 2694
 43. த டெர்பி மெர்குரி (டெர்பி, இங்கிலாந்து), புதன்கிழமை, மார்ச் 20, 1872; வெளியீடு 8226
 44. Murphy, Brendan (2007). From Sheffield with Love. Sports Book Limited. p. 59. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-1-899807-56-7.
 45. சங்கக் கால்பந்து, அதிகாரம் சி.டபள்யூ அல்காக் அவர்களால் வழங்கப்பட்டது, தி இங்கிலீஷ் இல்லுஸ்ரேட்டேட் பத்திரிகை 1891, பக்கம் 287
 46. Harvey, Adrian (2005). Football, the First Hundred Years. Routledge. pp. 273, ref 34–119. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-415-35019-0.
 47. சிஸ்னாடி ஆர்பத், ஹங்கேரியன் கோச்சிங் மேனுவல் "சாக்கர்", கார்வினா, புடாபெஸ்ட் 1965
 48. வில்சன் ஜோனாதன், இன்வெர்ட்டிங் த பிரமிட்: எ ஹிஸ்டரி ஆப் புட்பால் டேட்டிக்ஸ், ஓரியன், 2008
 49. Harvey, Adrian (2005). Football, the First Hundred Years. Routledge. pp. 95–99. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0415350190.
 50. Murphy, Brendan (2007). From Sheffield with Love. Sports Book Limited. pp. 41–43. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 9781899807 56 7.
 51. "Letter from Tom Wills". MCG website. Archived from the original on 2006-06-25. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2006-07-14.
 52. "The Origins of Australian Rules Football". MCG website. Archived from the original on 2007-06-11. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2007-06-22.
 53. ஸ்போர்ட்: டச்ஸ்டோன் ஆப் ஆஸ்திரேலியன் லைப், ஆஸ்திரேலியன் பிராட்கேஸ்ட்டிங் கமிசனில் இருந்து. 17/05/01 வியாழன் அன்று முதல் ஒளிபரப்பு
 54. Peter Shortell. Hacking - a history, Cornwall Referees Society, 2 October 2006
 55. John Simkin. Ebenezer Cobb Morley, Spartacus Educational. Accessed 22 May 2008

மேற்கோள்கள் தொகு

புற இணைப்புகள் தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=காற்பந்தாட்டம்&oldid=3924821" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது